ເຮືອນ Education & Sports 9 ວິທີປ້ອງກັນ ແສງສີຟ້າຈາກໜ້າຈໍ

9 ວິທີປ້ອງກັນ ແສງສີຟ້າຈາກໜ້າຈໍ

0
ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ຊ່ວງທີ່ທຸກຄົນຢູ່ບ້ານຍ້ອນມີການລະບາດໂຄວິດ-19 ແບບນີ້ ເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຍີເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນຊີວິດປະຈຳວັນຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນ: ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບ ຫຼື ແທັບເລັດ, ເພື່ອທີ່ຈະໃຊ້ໃນງານເຮັດວຽກ, ຮຽນອອນລາຍ, ຫຼິ້ນເກມ ຫຼືເບິ່ງໜັງ ບາງຄົນອາດຈະໃຊ້ງານຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຈົນເຮັດໃຫ້ມີອາການຕາມົວ, ປວດຕາໄດ້ງ່າຍ ຍ້ອນການໃຊ້ສາຍຕາເປັນເວລາດົນເກີນໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຄວນຮັກສາສຸຂະພາບຕາໃຫ້ຖືກວິທີ ເພື່ອປ້ອງກັນສາຍຕາຈາກແສງສີຟ້າຂອງໜ້າຈໍດັ່ງນີ້

9 ວິທີປ້ອງກັນ ແສງສີຟ້າຈາກໜ້າຈໍ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດຕາມໄດ້ງ່າຍໆ

  1. ປັບແສງສະຫວ່າງ ແລະຄວາມຄົມຊັດຂອງໜ້າຈໍ ໃຫຮູ້ສຶກສະບາຍຕາທີ່ສຸດ
  2. ໃສ່ແວ່ນຕາກອງແສງໜ້າຈໍ ເພື່ອຖະໜອມສາຍຕາບໍ່ໃຫ້ກະທົບກັບແສງສີຟ້າຫຼາຍເກີນໄປ ວິທີນີ້ຈະສາມາດປ້ປງກັນແສງສີຟ້າໄດ້ດີ
  3. ຕິດຟິມກອງແສງໃສ່ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບ ແລະແທັບເລັດ
  4. ຕຳແໜ່ງຂອງໜ້າຈໍຄວນເບິ່ງຫ່າງ ປະມານ 18-14 ນິ້ວ ແລະປັບຕໍ່າກວ່າລະດັບສາຍຕາປະມານ 15-20 ອົງສາ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການອິດເມື່ອຍ ແລະປວດຕາໄດ້
  5. ຄວນຫຼັບຕາໃຫ້ໄດ້ 1-2 ຄັ້ງຕໍ່ 10 ວິນາທີ ເພື່ອໃຫ້ມີນໍ້າຫຼໍ່ລ້ຽງດວງຕາຢູ່ສະເໝີ
  6. ທຸກໆ 20 ນາທີ ຄວນໃຊ້ສາຍຕາແນມເບິ່ງໄປທາງອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນໜ້າຈໍ ເພື່ອໃຫ້ສາຍຕາປັບໂຕໃຫມ່
  7. ປັບຂະໜາດອັກສອນໃຫ້ອ່ານສະບາຍຕາ
  8. ອະນາໄມໜ້າຈໍໃຫ້ສະອາດ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາອ່ານຫຼືເຫັນໜ້າຈໍໄດ້ຊັດເຈນຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປັນຜົນດີຕໍ່ດວງຕາ
  9. ຈຳກັດເວລາໃນການໃຊ້ໜ້າຈໍ ບໍ່ເກີນ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວພັກເບກປະມານ 10 ນາທີ

ການຖະໜອມສາຍຕາຈາກແສງສີຟ້າ ເປັນສິ່ງທີ່ທຸກເພດ, ທຸກໄວ ແລະທຸກອາຊີບ ຄວນປະຕິບັດ, ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສາຍຕາເກີດມີບັນຫາຂຶ້ນ

ບໍ່​ມີ​ຄໍາ​ເຫັນ

Exit mobile version