Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ TikTok ເປັນແອັບພິເຄຊັນວີດີໂອສັ້ນສຸດຮິດຂອງຍຸກ

TikTok ແອັບພິເຄຊັນວີດີໂອສັ້ນສຸດຮິດ ເປັນແອັບທີ່ສາມາດຂຶ້ນເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງການດາວໂຫລດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊິ່ງກວ່າຈະມາເປັນແອັບພິເຄຊັນທີ່ຄົນນິຍົມໃຊ້ກັນຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້ ກໍ່ຕ້ອງຜ່ານຫຼາຍປັດໄຈຈຶ່ງມາເຖິງຈຸດນີ້

ໃນປີ 2016 TikTok  ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາໃນປະເທດຈີນ ແລະກໍ່ເປີດໂຕແອັບພິເຄຊັນໃນປີດຽວກັນ, ປີ 2017 ແອັບ TikTok ກໍ່ໄດ້ເປີດໂຕໃນຕະຫຼາດຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະເຖິງປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມານີ້ TikTok ກໍ່ຂຶ້ນເປັນແອັບທີ່ມີຍອດດາວໂຫລດສູງເຖິງ 850 ລ້ານຄັ້ງທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ເປັນຜົນມາຈາກວິກິດໂຄວິດ-19

ໃນປີ 2020 ກໍ່ເກີດປາກົດການ “ດາວຕິກຕ໋ອກ” ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກແອັບພິເຄຊັນ TikTok ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມ ເປັນແອັບເບິ່ງວີດີໂອທີ່ມີຄົນເບິ່ງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ຍ້ອນມີທັງຄວາມມ່ວນ, ຄວາມສ້າງສັນຂອງຄອນເທັ້ນ ຊຶ່ງໃຊ້ງານງ່າຍ, ເສບຕິດໄດ້ໄວ ແລະມີຄວາມບັນເທີງຈົນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕິດເລີຍກໍ່ໄດ້

ສຳລັບປັດໄຈທີ່ TikTok ເປັນທີ່ນິຍົມຍ້ອນມີ ລະບົບແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ ລະບົບໜ້າຫຼັກຈະສະແດງວີດີໂອ ທີ່ຜູ້ໃຊ້ງານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄລຍະເວລາການເບິ່ງ, ຄອນເທັ້ນຕ່າງໆ ຫຼືຜູ້ຄົນທີ່ເຮົາຕິດຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ໜ້າຫຼັກຂອງບາງຄົນອາດຈະມີແຕ່ວີດີໂອເຕັ້ນ,ບາງຄົນເປັນວີດີໂອເຮັດອາຫານ ຫຼືວ່າບາງຄົນອາດຈະເປັນ How To ຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສົນໃຈໃນຄອນເທັ້ນເຫຼົ່ານັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ

ອີກໜຶ່ງປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມນິຍົມເພີ່ມທະວີຄູນຫຼາຍຂຶ້ນຄື Trend ທີ່ແຜ່ຫຼາຍເຊັ່ນ: Challenge ການເຕັ້ນ, ເພງຍອດນິຍົມ, ເອັບເຟັກຍອດຮິດ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ວີດີໂອຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ຮັບງານຕອບຮັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີສຽງເພງ ແລະ ສຽງພາກຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ ກໍ່ສາມາດເລືອກໃຊ້ເພື່ອນຳໄປສ້າງຄອນເທັ້ນໃນຮູບແບບຂອງຕົນເອງໄດ້ອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ TikTok ກ້າວໜ້າຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ

TikTok ແອັບພິເຄຊັນວີດີໂອສັ້ນສຸດຮິດ ເປັນແອັບທີ່ສາມາດຂຶ້ນເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງການດາວໂຫລດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊິ່ງກວ່າຈະມາເປັນແອັບພິເຄຊັນທີ່ຄົນນິຍົມໃຊ້ກັນຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້ ກໍ່ຕ້ອງຜ່ານຫຼາຍປັດໄຈຈຶ່ງມາເຖິງຈຸດນີ້

ໃນປີ 2016 TikTok  ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາໃນປະເທດຈີນ ແລະກໍ່ເປີດໂຕແອັບພິເຄຊັນໃນປີດຽວກັນ, ປີ 2017 ແອັບ TikTok ກໍ່ໄດ້ເປີດໂຕໃນຕະຫຼາດຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະເຖິງປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມານີ້ TikTok ກໍ່ຂຶ້ນເປັນແອັບທີ່ມີຍອດດາວໂຫລດສູງເຖິງ 850 ລ້ານຄັ້ງທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ເປັນຜົນມາຈາກວິກິດໂຄວິດ-19

ໃນປີ 2020 ກໍ່ເກີດປາກົດການ “ດາວຕິກຕ໋ອກ” ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກແອັບພິເຄຊັນ TikTok ກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມ ເປັນແອັບເບິ່ງວີດີໂອທີ່ມີຄົນເບິ່ງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ຍ້ອນມີທັງຄວາມມ່ວນ, ຄວາມສ້າງສັນຂອງຄອນເທັ້ນ ຊຶ່ງໃຊ້ງານງ່າຍ, ເສບຕິດໄດ້ໄວ ແລະມີຄວາມບັນເທີງຈົນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕິດເລີຍກໍ່ໄດ້

ສຳລັບປັດໄຈທີ່ TikTok ເປັນທີ່ນິຍົມຍ້ອນມີ ລະບົບແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ ລະບົບໜ້າຫຼັກຈະສະແດງວີດີໂອ ທີ່ຜູ້ໃຊ້ງານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄລຍະເວລາການເບິ່ງ, ຄອນເທັ້ນຕ່າງໆ ຫຼືຜູ້ຄົນທີ່ເຮົາຕິດຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ໜ້າຫຼັກຂອງບາງຄົນອາດຈະມີແຕ່ວີດີໂອເຕັ້ນ,ບາງຄົນເປັນວີດີໂອເຮັດອາຫານ ຫຼືວ່າບາງຄົນອາດຈະເປັນ How To ຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສົນໃຈໃນຄອນເທັ້ນເຫຼົ່ານັ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ

ອີກໜຶ່ງປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມນິຍົມເພີ່ມທະວີຄູນຫຼາຍຂຶ້ນຄື Trend ທີ່ແຜ່ຫຼາຍເຊັ່ນ: Challenge ການເຕັ້ນ, ເພງຍອດນິຍົມ, ເອັບເຟັກຍອດຮິດ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ວີດີໂອຂອງຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ຮັບງານຕອບຮັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີສຽງເພງ ແລະ ສຽງພາກຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ ກໍ່ສາມາດເລືອກໃຊ້ເພື່ອນຳໄປສ້າງຄອນເທັ້ນໃນຮູບແບບຂອງຕົນເອງໄດ້ອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ TikTok ກ້າວໜ້າຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.