Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ນະວັດຕະກຳ ໜ້າກາກອະນາໄມສຸດລໍ້າ ໃນປີ 2021

ໃນຂະນະທີ່ການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ຫຼືຜ້າປິດປາກ ເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ຫຼາຍໆສະຖາບັນ ຫຼືປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ ກໍ່ໄດ້ພາກັນພັດທະນາໜ້າການອະນາໄມ ນອກຈາກຈະປ້ອງກັນແລ້ວຍັມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະນະວັດຕະກຳຕ່າງໆທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງເຮົາຈະຍົກມາໃຫ້ເຫັນດັ່ງນີ້:

Huami Amazfit Aeri Mask, China

ລູ້ນນີ້ສາມາດໃຊ້ Face ID ເພື່ອປົດລ໋ອກໂທລະສັບໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ຢູ່ ແລະໜ້າການຊະນິດນີ້ສາມາດທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍຕົວມັນເອງໄດ້ ດ້ວຍການຖອດຕົວກອງ ແລະຕໍ່ສາຍ USB-C ເພື່ອທຳຄວາມສະອາດ, ເພາະຕົວກອງອາກາດສາມາດປ່ອຍແສງອຸນຕາໄວໂອເລັດອອກມາໄດ້ໃນຕົວ ເພື່ອທຳຄວາມສະອາດ

Donut Robotics: C-MASK, Japan

ໜ້າກາກທີ່ສາມາດແປພາສາໄດ້ເຖິງ 8 ພາສາ ເຊິ່ງມີ: ພາສາອັງກິດ, ຈີນ, ຝຣັ່ງເສດ, ຢີ່ປຸ່ນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ໄທ, ສະເປນ ແລະຫວຽດນາມ, ເຊິີ່ງໃນການເຮັດວຽກໜ້າກາກຈະຮັບສຽງທີ່ເຮົາເວົ້າ ແລ້ວຖອດອອກມາເປັນພາສາທີ່ເຮົາຕ້ອງການແປ

UV Mask, Japan

ອີກໜຶ່ງນະວັດຕະກຳຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເປັນໜ້າກາກທີ່ສາມາດຂ້າເຊື້ອ 99,9% ດ້ວຍການໃຊ້ລັງສີ UV-C, ຫຼອດໄຟ UV ໃນໜ້າກາກມີອາຍຸໃນການໃຊ້ງານ ເຖິງ 10,000 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ໜ້າກາກສາມາດໃຊ້ງານ 6 ຊົ່ວໂມງໃນການສາກແບັດໜຶ່ງຄັ້ງ

CIVILITY, France

ໜ້າກາກໂປ່ງໃສ ມີພັດລົມໄຟຟ້າໃນໂຕຊ່ວຍເພີ່ມການລະບາຍອາກາດພາຍໃນ ແລະຍັງມີຕົວກອງອາກາດເຖິງ 5 ຊັ້ນ ເຊິ່ງໃຊ້ງານໄດ້ດົນເຖິງ 12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ການສາກໜຶ່ງຄັ້ງ

Airhead, UK

ໜ້າກາກທີ່ໃສ່ສະບາຍອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ງ່າຍ, ການກັ່ນກອງອາກາດລະດັບ NanoFiber, ສາມາດເອົາມາໃຊ້ງານໄດ້ໃຫມ່ຕະຫຼອດຊິວິດ ພຽງແຕ່ປ່ຽນຕົວກອງອາກາດໃຫມ່

LED Matrix Face Mask , United States

ໜ້າກາກທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ Bluetooth ກັບໂທລະສັບ ຄວບຄຸມຜ່ານແອັບເພື່ອສະແດງຂໍ້ຄວາມ,​ ສາມາດຕໍ່ໄມໂຄໄຟນ ແລະຟັງເພງ ໃຊ້ງານໄດ້ 3-4 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ການສາກໜຶ່ງຄັ້ງ, ສາມາດຖອດ LED ໄດ້ ເພື່ອປ່ຽນຜ້າຂອງໜ້າກາກ

Livinguard: CoV-2,  United States

ສາມາດກັ່ນກອງຝຸ່ນ PM 2.5 ໄດ້ເຖິງ 99%, ໃຊ້ແລ້ວລ້າງມາໃຊ້ໃຫມ່ໄດ້ເຖິງ 30 ຄັ້ງ ເນື່ອງຈາກຜ້າທີ່ໃຊ້ກັ່ນກອງສາມາດທຳລາຍຈຸລິນຊີໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນືຶ່ອງ

INDIEGOGO: AirZ, United States

ເປັນໜ້າກາກທີ່ມີຕົວກັນກອງອາກາດ 5 ຊັ້ນ ມາດຕະຖານການປ້ອງກັນຝຸ່ນຢູ່ທີ່ 99,9%, ສາມາດປັບລະດັບການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດໄດ້ເຖິງ 3 ລະດັບ ແລະສາມາດໃຊ້ງານ 5 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ການຊາກແບັດ 1 ຄັ້ງ

ມີໂຕໃດແນ່ທີ່ທ່ານຄິດວ່າໜ້າສົນໃຈ ໃນອະນາຄົດເຮົາອາດຈະມີແບບອື່ນໆທີ່ພັດທະນາໃຫ້ເຫັນອີກ, ໃນສະຖານະການທີ່ຍັງມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄວນໃຊ້ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ

ຂໍຂອບໃຈຮູບພາບຈາກ: Pinterest

ໃນຂະນະທີ່ການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ຫຼືຜ້າປິດປາກ ເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ຫຼາຍໆສະຖາບັນ ຫຼືປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ ກໍ່ໄດ້ພາກັນພັດທະນາໜ້າການອະນາໄມ ນອກຈາກຈະປ້ອງກັນແລ້ວຍັມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະນະວັດຕະກຳຕ່າງໆທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງເຮົາຈະຍົກມາໃຫ້ເຫັນດັ່ງນີ້:

Huami Amazfit Aeri Mask, China

ລູ້ນນີ້ສາມາດໃຊ້ Face ID ເພື່ອປົດລ໋ອກໂທລະສັບໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ຢູ່ ແລະໜ້າການຊະນິດນີ້ສາມາດທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍຕົວມັນເອງໄດ້ ດ້ວຍການຖອດຕົວກອງ ແລະຕໍ່ສາຍ USB-C ເພື່ອທຳຄວາມສະອາດ, ເພາະຕົວກອງອາກາດສາມາດປ່ອຍແສງອຸນຕາໄວໂອເລັດອອກມາໄດ້ໃນຕົວ ເພື່ອທຳຄວາມສະອາດ

Donut Robotics: C-MASK, Japan

ໜ້າກາກທີ່ສາມາດແປພາສາໄດ້ເຖິງ 8 ພາສາ ເຊິ່ງມີ: ພາສາອັງກິດ, ຈີນ, ຝຣັ່ງເສດ, ຢີ່ປຸ່ນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ໄທ, ສະເປນ ແລະຫວຽດນາມ, ເຊິີ່ງໃນການເຮັດວຽກໜ້າກາກຈະຮັບສຽງທີ່ເຮົາເວົ້າ ແລ້ວຖອດອອກມາເປັນພາສາທີ່ເຮົາຕ້ອງການແປ

UV Mask, Japan

ອີກໜຶ່ງນະວັດຕະກຳຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເປັນໜ້າກາກທີ່ສາມາດຂ້າເຊື້ອ 99,9% ດ້ວຍການໃຊ້ລັງສີ UV-C, ຫຼອດໄຟ UV ໃນໜ້າກາກມີອາຍຸໃນການໃຊ້ງານ ເຖິງ 10,000 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ໜ້າກາກສາມາດໃຊ້ງານ 6 ຊົ່ວໂມງໃນການສາກແບັດໜຶ່ງຄັ້ງ

CIVILITY, France

ໜ້າກາກໂປ່ງໃສ ມີພັດລົມໄຟຟ້າໃນໂຕຊ່ວຍເພີ່ມການລະບາຍອາກາດພາຍໃນ ແລະຍັງມີຕົວກອງອາກາດເຖິງ 5 ຊັ້ນ ເຊິ່ງໃຊ້ງານໄດ້ດົນເຖິງ 12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ການສາກໜຶ່ງຄັ້ງ

Airhead, UK

ໜ້າກາກທີ່ໃສ່ສະບາຍອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ງ່າຍ, ການກັ່ນກອງອາກາດລະດັບ NanoFiber, ສາມາດເອົາມາໃຊ້ງານໄດ້ໃຫມ່ຕະຫຼອດຊິວິດ ພຽງແຕ່ປ່ຽນຕົວກອງອາກາດໃຫມ່

LED Matrix Face Mask , United States

ໜ້າກາກທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ Bluetooth ກັບໂທລະສັບ ຄວບຄຸມຜ່ານແອັບເພື່ອສະແດງຂໍ້ຄວາມ,​ ສາມາດຕໍ່ໄມໂຄໄຟນ ແລະຟັງເພງ ໃຊ້ງານໄດ້ 3-4 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ການສາກໜຶ່ງຄັ້ງ, ສາມາດຖອດ LED ໄດ້ ເພື່ອປ່ຽນຜ້າຂອງໜ້າກາກ

Livinguard: CoV-2,  United States

ສາມາດກັ່ນກອງຝຸ່ນ PM 2.5 ໄດ້ເຖິງ 99%, ໃຊ້ແລ້ວລ້າງມາໃຊ້ໃຫມ່ໄດ້ເຖິງ 30 ຄັ້ງ ເນື່ອງຈາກຜ້າທີ່ໃຊ້ກັ່ນກອງສາມາດທຳລາຍຈຸລິນຊີໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນືຶ່ອງ

INDIEGOGO: AirZ, United States

ເປັນໜ້າກາກທີ່ມີຕົວກັນກອງອາກາດ 5 ຊັ້ນ ມາດຕະຖານການປ້ອງກັນຝຸ່ນຢູ່ທີ່ 99,9%, ສາມາດປັບລະດັບການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດໄດ້ເຖິງ 3 ລະດັບ ແລະສາມາດໃຊ້ງານ 5 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ການຊາກແບັດ 1 ຄັ້ງ

ມີໂຕໃດແນ່ທີ່ທ່ານຄິດວ່າໜ້າສົນໃຈ ໃນອະນາຄົດເຮົາອາດຈະມີແບບອື່ນໆທີ່ພັດທະນາໃຫ້ເຫັນອີກ, ໃນສະຖານະການທີ່ຍັງມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄວນໃຊ້ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ

ຂໍຂອບໃຈຮູບພາບຈາກ: Pinterest

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.