Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

ລວມຟິວເຈີໃຫມ່ ທີ່ຈະໄດ້ມາຫຼັງຈາກອັບເດດ Android 12

Android 12 ມາພ້ອມກັບຟິວເຈີໃຫມ່ໆຫຼາກຫຼາຍ ບາງຟິວເຈີກໍ່ໃຫມ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະບາງຟິວເຈີກໍ່ອັບເດດມາໃຫ້ ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວບລວມບາງສ່ວນມາໃຫ້ເບິ່ງດັ່ງນີ້

UI ອອກແບບໃຫມ່

ການອອກແບບໃຫມ່ຈະປ່ຽນຄວາມເປັນເອກະລັກໄປເລີຍ ເຊິ່ງລະບົບຈະປັບໂທນສີຂອງ UI ໃຫ້ແບບອັດຕະໂນມັດ ເຊັ່ນສີຂອງ:  Icon, Notification, Lock Screen, Widget ແລະໂຕປັບລະດັບສຽງ

ແຖບ QUICK TILE ແບບໃຫມ່

QUICK TILE ຄືບ່ອນປຸ່ມກົດຟັງຊັນຕ່າງໆ ທີ່ເຮົາລາກລົງມາຈາກທາງເທິງ ເຊັ່ນ: Wifi, Sound, Internet, Bluetooth ຫຼື Airplane Mode ປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນແບບວົງມົນນ້ອຍໆ ແຕ່ໃນ Andriod 12 ຈະເປັນແບບສີ່ຫ່ຽມທີ່ໃຫຍ່ ເບິ່ງງ່າຍຂຶ້ນ ແຕ່ກໍ່ກິນພື້ນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ

ປັບປຸງຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ

ມີການເພີ່ມ Privacy Dashboard ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການອະນຸຍາດຂອງແອັບໃຫ້ເຮົາເຫັນ ແລະບອກເຖິງການໃຊ້ງານຂອງແອັບຕ່າງໆໃນໂທລະສັບ ແລະຍັງສາມາດຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງຂອງແອັບໃນ Dashboard ດັ່ງກ່າວ

ແຄັບໜ້າຈໍແບບເລື່ອນລົງມາຍາວໆໄດ້

ບາງລຸ້ນໃນໂທລະສັບກໍ່ອາດຈະມີມາໃຫ້ເລີຍ ແຕ່ວ່າລຸ້ນໃດທີ່ບໍ່ມີຟິວເຈີນີ້ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ ເພາະ Andriod 12 ມີຟິວເຈີດັ່ງກ່າວມາໃຫ້ໃນໂຕເລີຍ

ໃຊ້ງານມືດຽວ One-hand Mode

ມີມືຖືຫຼາຍໆລຸ້ນທີ່ໃຊ້ກັນມາດົນແລ້ວ ເປັນຟິວເຈີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ໃຊ້ງານມືຖືໃຫຍ່ໆໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເມື່ອເຮົາເປີດໃຊ້ງານໂມດນີ້ ມັນຈະຫົດຂະໜາດລົງມາດ້ານລຸຸ່ມປະມານເຄິ່ງຈໍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດໃຊ້ນິ້ວໂປ້ກົດປຸ່ມຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍກວ່າເກົ່າ

ລະບົບສັ່ນຕາມສຽງ

ເປັນລະບົບທີ່ເພີ່ມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ກັບສາຍເກມ ແລະຜູ້ທີ່ມັກເບິ່ງໜັງ ເຊິ່ງລະບົບຈະຈັບສຽງທີ່ອອກມາພ້ອມກັບເປີດເຄື່ອງສັ່ນໄປຕາມຈັງຫວະ ເຊັ່ນ: ຖ້າເຮົາຫຼິ້ນເກມຍິງປືນ ລະບົບກໍ່ຈະຈັບສຽງຂອງປືນແລ້ວສັ່ນໄປຕາມຈັງຫວະຂອງສຽງປືນ

ການຍົກເລີກການເຂົ້າເຖິງແອັບທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ດົນ

ເປັນຟິວເຈີທີ່ຈະຊ່ວຍເຄີຍ Cache ເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍລະບົບຈະກວດແອັບທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານດົນເພື່ອປິດການອະນຸຍາດເຂົ້າເຖີິງ ໃຫ້ແບບອັດຕະໂນມັດ

Emoji ໃຫມ່ໆ

ໃນ Adroid 12 ຈະມີການເພີ່ມ Emoji ແບບໃຫມ່ໆ ເຂົ້າມາໃຫ້ພ້ອມເຖິງ 389 ແບບ

ສຳລັບຟິວເຈີໃນ Android 12 ນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮົານໍາສະເໜີໃຫ້ເຫັນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຍັງມີຟິວເຈີໃຫມ່ໆເພີ່ມອີກຫຼາຍຫຼາຍກວ່ານີ້ໃນອະນາຄົດ

Android 12 ມາພ້ອມກັບຟິວເຈີໃຫມ່ໆຫຼາກຫຼາຍ ບາງຟິວເຈີກໍ່ໃຫມ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະບາງຟິວເຈີກໍ່ອັບເດດມາໃຫ້ ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວບລວມບາງສ່ວນມາໃຫ້ເບິ່ງດັ່ງນີ້

UI ອອກແບບໃຫມ່

ການອອກແບບໃຫມ່ຈະປ່ຽນຄວາມເປັນເອກະລັກໄປເລີຍ ເຊິ່ງລະບົບຈະປັບໂທນສີຂອງ UI ໃຫ້ແບບອັດຕະໂນມັດ ເຊັ່ນສີຂອງ:  Icon, Notification, Lock Screen, Widget ແລະໂຕປັບລະດັບສຽງ

ແຖບ QUICK TILE ແບບໃຫມ່

QUICK TILE ຄືບ່ອນປຸ່ມກົດຟັງຊັນຕ່າງໆ ທີ່ເຮົາລາກລົງມາຈາກທາງເທິງ ເຊັ່ນ: Wifi, Sound, Internet, Bluetooth ຫຼື Airplane Mode ປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນແບບວົງມົນນ້ອຍໆ ແຕ່ໃນ Andriod 12 ຈະເປັນແບບສີ່ຫ່ຽມທີ່ໃຫຍ່ ເບິ່ງງ່າຍຂຶ້ນ ແຕ່ກໍ່ກິນພື້ນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ

ປັບປຸງຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ

ມີການເພີ່ມ Privacy Dashboard ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການອະນຸຍາດຂອງແອັບໃຫ້ເຮົາເຫັນ ແລະບອກເຖິງການໃຊ້ງານຂອງແອັບຕ່າງໆໃນໂທລະສັບ ແລະຍັງສາມາດຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງຂອງແອັບໃນ Dashboard ດັ່ງກ່າວ

ແຄັບໜ້າຈໍແບບເລື່ອນລົງມາຍາວໆໄດ້

ບາງລຸ້ນໃນໂທລະສັບກໍ່ອາດຈະມີມາໃຫ້ເລີຍ ແຕ່ວ່າລຸ້ນໃດທີ່ບໍ່ມີຟິວເຈີນີ້ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ ເພາະ Andriod 12 ມີຟິວເຈີດັ່ງກ່າວມາໃຫ້ໃນໂຕເລີຍ

ໃຊ້ງານມືດຽວ One-hand Mode

ມີມືຖືຫຼາຍໆລຸ້ນທີ່ໃຊ້ກັນມາດົນແລ້ວ ເປັນຟິວເຈີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ໃຊ້ງານມືຖືໃຫຍ່ໆໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເມື່ອເຮົາເປີດໃຊ້ງານໂມດນີ້ ມັນຈະຫົດຂະໜາດລົງມາດ້ານລຸຸ່ມປະມານເຄິ່ງຈໍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດໃຊ້ນິ້ວໂປ້ກົດປຸ່ມຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍກວ່າເກົ່າ

ລະບົບສັ່ນຕາມສຽງ

ເປັນລະບົບທີ່ເພີ່ມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ກັບສາຍເກມ ແລະຜູ້ທີ່ມັກເບິ່ງໜັງ ເຊິ່ງລະບົບຈະຈັບສຽງທີ່ອອກມາພ້ອມກັບເປີດເຄື່ອງສັ່ນໄປຕາມຈັງຫວະ ເຊັ່ນ: ຖ້າເຮົາຫຼິ້ນເກມຍິງປືນ ລະບົບກໍ່ຈະຈັບສຽງຂອງປືນແລ້ວສັ່ນໄປຕາມຈັງຫວະຂອງສຽງປືນ

ການຍົກເລີກການເຂົ້າເຖິງແອັບທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ດົນ

ເປັນຟິວເຈີທີ່ຈະຊ່ວຍເຄີຍ Cache ເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍລະບົບຈະກວດແອັບທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານດົນເພື່ອປິດການອະນຸຍາດເຂົ້າເຖີິງ ໃຫ້ແບບອັດຕະໂນມັດ

Emoji ໃຫມ່ໆ

ໃນ Adroid 12 ຈະມີການເພີ່ມ Emoji ແບບໃຫມ່ໆ ເຂົ້າມາໃຫ້ພ້ອມເຖິງ 389 ແບບ

ສຳລັບຟິວເຈີໃນ Android 12 ນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮົານໍາສະເໜີໃຫ້ເຫັນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຍັງມີຟິວເຈີໃຫມ່ໆເພີ່ມອີກຫຼາຍຫຼາຍກວ່ານີ້ໃນອະນາຄົດ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·