Friday, April 19, 2024
Lenovo

ຂ່າວເດັ່ນ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ

ປະຈຳວັນທີ 9 ຕຸລາ 2021 | ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ອົດສະຕຣາລີ ຢໍ້າຄືນການຮ່ວມມືກັບ ສປປ ລາວ ພ້ອມເພີ່ມທຶນການສຶກສາອີກ 30 ທຶນ

ປີ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຈະເພີ່ມທຶນການສຶກສາ ຈາກ 30 ທຶນ ເປັນ 60 ທຶນ ຕໍ່ປີ ແລະ ລວມເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຕື່ມຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ທາງດ້ານເຕັກນິກການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ຢໍ້າຄືນ ທີ່ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດຮ່ວມກັບປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການການພົວພັນຮ່ວມມື ອາຊຽນ-ອົດສະຕຣາລີ ກ້າວຂຶ້ນສູ່ລະດັບໃໝ່…ອ່ານຕໍ່

ຫົວພັນເຮັດໄດ້ ປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນ ດີກວ່າມາແກ້ໄຂຕາມຫຼັ້ງ

ປະຈຸບັນນີ້, ຢູ່ປະເທດລາວຍັງມີແຕ່ແຂວງຫົວພັນພຽງແຂວງດຽວ ເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວີດ-19, ແຕ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍັງບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວ

ທາງອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຫົວພັນ ກໍໄດ້ເພີ່ມທະວີໃນການປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບແຂວງທີ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂດຍໄດ້ສືບຕໍ່ອອກແຈ້ງການເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ໃນການເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນດຽວກັນກັບແຂວງອື່ນໆທີ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ, ໂດຍໃຫ້ສືບຕໍ່ປິດການເດີນທາງ ເຂົ້າ-ອອກແຂວງເປັນເວລາ 14 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 5-18 ຕຸລາ 2021…ອ່ານຕໍ່

ຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ຂະຫຍາຍ ໂຮງໝໍພາກສະໜາມຕື່ມອີກ 3 ແຫ່ງ

ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຈໍານວນຫຼາຍຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ຂະຫຍາຍໂຮງໝໍພາກສະໜາມອີກ 3 ແຫ່ງ

ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເພື່ອຮອງຮັບສະເພາະຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ມີອາການເບົາບາງ (ບໍ່ໜັກ) ຄື: ໂຮງໝໍພາກສະໜາມດາວເຮືອງຢູ່ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 1 ຊຶ່ງສາມາດຮອງຮັບຄົນເຈັບໄດ້ 800 ຄົນ, ໂຮງໝໍພາກສະໜາມກິລາ ຫຼັກ16 ສາມາດຮອງຮັບຄົນເຈັບໄດ້ 360 ຄົນ ແລະ ໂຮງຮຽນເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບຄົນພິການສີເກີດ ສາມາດຮອງຮັບຄົນເຈັບໄດ້ທັງໝົດ 600 ກວ່າຄົນ…ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນທີ 9 ຕຸລາ 2021 | ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ອົດສະຕຣາລີ ຢໍ້າຄືນການຮ່ວມມືກັບ ສປປ ລາວ ພ້ອມເພີ່ມທຶນການສຶກສາອີກ 30 ທຶນ

ປີ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຈະເພີ່ມທຶນການສຶກສາ ຈາກ 30 ທຶນ ເປັນ 60 ທຶນ ຕໍ່ປີ ແລະ ລວມເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຕື່ມຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ທາງດ້ານເຕັກນິກການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ຢໍ້າຄືນ ທີ່ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດຮ່ວມກັບປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການການພົວພັນຮ່ວມມື ອາຊຽນ-ອົດສະຕຣາລີ ກ້າວຂຶ້ນສູ່ລະດັບໃໝ່…ອ່ານຕໍ່

ຫົວພັນເຮັດໄດ້ ປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນ ດີກວ່າມາແກ້ໄຂຕາມຫຼັ້ງ

ປະຈຸບັນນີ້, ຢູ່ປະເທດລາວຍັງມີແຕ່ແຂວງຫົວພັນພຽງແຂວງດຽວ ເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວີດ-19, ແຕ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍັງບໍ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວ

ທາງອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຫົວພັນ ກໍໄດ້ເພີ່ມທະວີໃນການປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບແຂວງທີ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂດຍໄດ້ສືບຕໍ່ອອກແຈ້ງການເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ໃນການເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນດຽວກັນກັບແຂວງອື່ນໆທີ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ, ໂດຍໃຫ້ສືບຕໍ່ປິດການເດີນທາງ ເຂົ້າ-ອອກແຂວງເປັນເວລາ 14 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 5-18 ຕຸລາ 2021…ອ່ານຕໍ່

ຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ຂະຫຍາຍ ໂຮງໝໍພາກສະໜາມຕື່ມອີກ 3 ແຫ່ງ

ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຈໍານວນຫຼາຍຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ຂະຫຍາຍໂຮງໝໍພາກສະໜາມອີກ 3 ແຫ່ງ

ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເພື່ອຮອງຮັບສະເພາະຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ມີອາການເບົາບາງ (ບໍ່ໜັກ) ຄື: ໂຮງໝໍພາກສະໜາມດາວເຮືອງຢູ່ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 1 ຊຶ່ງສາມາດຮອງຮັບຄົນເຈັບໄດ້ 800 ຄົນ, ໂຮງໝໍພາກສະໜາມກິລາ ຫຼັກ16 ສາມາດຮອງຮັບຄົນເຈັບໄດ້ 360 ຄົນ ແລະ ໂຮງຮຽນເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບຄົນພິການສີເກີດ ສາມາດຮອງຮັບຄົນເຈັບໄດ້ທັງໝົດ 600 ກວ່າຄົນ…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·