ລະວັງໃຫ້ດີໆ! ໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ ອີກໜື່ງພະຍາດທີ່ມາພ້ອມ ປາຍຝົນຕົ້ນໜາວ

ຊ່ວງນີ້ ເປັນຊ່ວງທີ່ອາກາດປ່ຽນແປງ ອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍປັບສະພາບບໍ່ທັນ ແລະ ເຈັບໄຂ້ໄດ້ງ່າຍ.​ ຍິ່ງເປັນຊ່ວງທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ກັງວົນຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ອາການອາດຈະຄ້າຍໆກັບພະຍາດທີ່ມາພ້ອມກັບຊ່ວງນີ້ ເຊັ່ນ: ໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ, ປອດບວມ,​ ສຸກໃສ ແລະ ຖອກທ້ອງ

ສາເຫດ ແລະ ອາການໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ

ໄຂ້ຫວັດ ແລະ ໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ເຊີ່ງສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ງ່າຍ ເຊື້ອເຂົ້າສູ້ຮ່າງກາຍທາງດັງ ປາກ ແລະ ຕາ ແລະ ເຊື້ອຈະຢູ່ໃນລະອອງນ້ຳລາຍ ເສມຫະ ນ້ຳມູກ ຂອງຜູ້ທີ່ໄອ ຈາມ ນອກຈາກນີ້, ເຊື້ອຍັງອາດຈະຕິດຢູ່ໃນພາຊະນະ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ຫຼື ພື້ນຜິວທີ່ເປື້ອນດ້ວຍນ້ຳມູກ ນໍ້າລາຍ ຂອງຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ ພະຍາດທີ່ຈະແຜ່ໄດ້ງ່າຍໃນສະຖານທີ່ແອອັດ ແລະ ອາກາດບໍ່ຖ່າຍເທ

ອາການສະແດງອອກ

ຈະມີອາການ ເຈັບຫົວ ມີນ້ຳມູກໄຫຼ ໄອ ຈາມ ເຈັບແລະແສບຄໍ ແລະ ອາດຈະມີອາການໜາວສັ່ນ ແລະ ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ ຈະມີອາການຮຸນແຮງກວ່າຄື ມີໄຂ້ສູງ ປວດກ້າມຕົນຕົວ ແລະ ມັກມີອາການ ປຸ້ນທ້ອງ ປວດຮາກ. ຖ້າພັກຜ່ອນພຽງພໍ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງຖືກວິທີ ຄົນເຈັບຈະຫາຍດີໄດ້ໃນເວລາ 5-7 ມື້ ແຕ່ສໍາລັບບາງກໍລະນີ ອາດເກີດພະຍາດແຊກຊ້ອນ ເຊັ່ນ: ປອດບວມ ຫຼອດລົມອັກເສບ ຄໍອັກເສບ ເຊີ່ງອາດເປັຍພະຍາດອັນຕະລາຍໄດ້ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມສ່ຽງ ເຊັ່ນ: ແມ່ຍິງຖືພາ,​ ໂຣກອ້ວນ, ພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອ, ຫອບຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ຫຼອດເລືອດ ພະຍາດຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ເບົາຫວານ ແລະ ອື່ນໆ ລວມທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ

ການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາ

 1. ຫຼີກລ່ຽງການສຳພັດໃກ້ຊິດກັບຄົນເຈັບ ລວມທັງບໍ່ໃຊ້ສິ່ງຂອງຮ່ວມກັນກັບຄົນເຈັບ ເຊັ່ນ : ຈານ ບ່ວງ ຈອກນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ ຖ້າມີຄົນເຈັບໃນເຮືອນຄວນໃຫ້ອັດປາກດ້ວຍໜ້າກາກອະນາໄມ
 2. ລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ຫຼື ແອວກໍຮໍ ເປັນປະຈຳ
 3. ຫຼີກລ່ຽງການໄປໃນສະຖານທີ່ແອອັດ ແລະ ອາກາດບໍ່ຖ່າຍເທ
 4. ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ອອກກຳລັງກາຍສະໝໍ່າສະເໝີ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຮັກສາຮ່າງກາຍໃຫ້ອົບອຸ່ນ ແລະ ບໍ່ໃສ່ເຄື່ອງທີ່ປຽກຊຸມ
 5. ເມື່ອມີອາການໄຂ້ຫວັດ ຄວນນອນພັກຜ່ອນຫຼາຍໆ ແລະ ດື່ມນ້ຳຕະຫຼອດ. ຖ້າຄີງຮ້ອນຫຼາຍ ໃຫ້ກິນຢາຫຼຸດໄຂ້ ແລະ ເຊັດໂຕດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ
 6. ຖ້າອາການບໍ່ດີຂື້ນ ໃຫ້ໄປພົບແພດໂດຍດ່ວນ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອາການຕ່າງໆຂອງໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບອາການຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງແມ່ນຈະບໍ່ເທົ່າໂຄວິດ-19 ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານມີປະຫວັດສຳພັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທ່ານຄວນໄປກວດໃຫ້ຊັດເຈນ ຫຼື ປຶກສາແພດທັນທີ

ຂໍ້ມູນ: khonkaenram.com

ຊ່ວງນີ້ ເປັນຊ່ວງທີ່ອາກາດປ່ຽນແປງ ອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍປັບສະພາບບໍ່ທັນ ແລະ ເຈັບໄຂ້ໄດ້ງ່າຍ.​ ຍິ່ງເປັນຊ່ວງທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ກັງວົນຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ອາການອາດຈະຄ້າຍໆກັບພະຍາດທີ່ມາພ້ອມກັບຊ່ວງນີ້ ເຊັ່ນ: ໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ, ປອດບວມ,​ ສຸກໃສ ແລະ ຖອກທ້ອງ

ສາເຫດ ແລະ ອາການໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ

ໄຂ້ຫວັດ ແລະ ໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ເຊີ່ງສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ງ່າຍ ເຊື້ອເຂົ້າສູ້ຮ່າງກາຍທາງດັງ ປາກ ແລະ ຕາ ແລະ ເຊື້ອຈະຢູ່ໃນລະອອງນ້ຳລາຍ ເສມຫະ ນ້ຳມູກ ຂອງຜູ້ທີ່ໄອ ຈາມ ນອກຈາກນີ້, ເຊື້ອຍັງອາດຈະຕິດຢູ່ໃນພາຊະນະ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ຫຼື ພື້ນຜິວທີ່ເປື້ອນດ້ວຍນ້ຳມູກ ນໍ້າລາຍ ຂອງຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອ ພະຍາດທີ່ຈະແຜ່ໄດ້ງ່າຍໃນສະຖານທີ່ແອອັດ ແລະ ອາກາດບໍ່ຖ່າຍເທ

ອາການສະແດງອອກ

ຈະມີອາການ ເຈັບຫົວ ມີນ້ຳມູກໄຫຼ ໄອ ຈາມ ເຈັບແລະແສບຄໍ ແລະ ອາດຈະມີອາການໜາວສັ່ນ ແລະ ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ ຈະມີອາການຮຸນແຮງກວ່າຄື ມີໄຂ້ສູງ ປວດກ້າມຕົນຕົວ ແລະ ມັກມີອາການ ປຸ້ນທ້ອງ ປວດຮາກ. ຖ້າພັກຜ່ອນພຽງພໍ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງຖືກວິທີ ຄົນເຈັບຈະຫາຍດີໄດ້ໃນເວລາ 5-7 ມື້ ແຕ່ສໍາລັບບາງກໍລະນີ ອາດເກີດພະຍາດແຊກຊ້ອນ ເຊັ່ນ: ປອດບວມ ຫຼອດລົມອັກເສບ ຄໍອັກເສບ ເຊີ່ງອາດເປັຍພະຍາດອັນຕະລາຍໄດ້ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມສ່ຽງ ເຊັ່ນ: ແມ່ຍິງຖືພາ,​ ໂຣກອ້ວນ, ພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອ, ຫອບຫືດ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ຫຼອດເລືອດ ພະຍາດຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ເບົາຫວານ ແລະ ອື່ນໆ ລວມທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ

ການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາ

 1. ຫຼີກລ່ຽງການສຳພັດໃກ້ຊິດກັບຄົນເຈັບ ລວມທັງບໍ່ໃຊ້ສິ່ງຂອງຮ່ວມກັນກັບຄົນເຈັບ ເຊັ່ນ : ຈານ ບ່ວງ ຈອກນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ ຖ້າມີຄົນເຈັບໃນເຮືອນຄວນໃຫ້ອັດປາກດ້ວຍໜ້າກາກອະນາໄມ
 2. ລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ຫຼື ແອວກໍຮໍ ເປັນປະຈຳ
 3. ຫຼີກລ່ຽງການໄປໃນສະຖານທີ່ແອອັດ ແລະ ອາກາດບໍ່ຖ່າຍເທ
 4. ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ອອກກຳລັງກາຍສະໝໍ່າສະເໝີ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຮັກສາຮ່າງກາຍໃຫ້ອົບອຸ່ນ ແລະ ບໍ່ໃສ່ເຄື່ອງທີ່ປຽກຊຸມ
 5. ເມື່ອມີອາການໄຂ້ຫວັດ ຄວນນອນພັກຜ່ອນຫຼາຍໆ ແລະ ດື່ມນ້ຳຕະຫຼອດ. ຖ້າຄີງຮ້ອນຫຼາຍ ໃຫ້ກິນຢາຫຼຸດໄຂ້ ແລະ ເຊັດໂຕດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ
 6. ຖ້າອາການບໍ່ດີຂື້ນ ໃຫ້ໄປພົບແພດໂດຍດ່ວນ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອາການຕ່າງໆຂອງໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບອາການຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງແມ່ນຈະບໍ່ເທົ່າໂຄວິດ-19 ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານມີປະຫວັດສຳພັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທ່ານຄວນໄປກວດໃຫ້ຊັດເຈນ ຫຼື ປຶກສາແພດທັນທີ

ຂໍ້ມູນ: khonkaenram.com

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!