ຂໍ້ຄວນຮູ້! ສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາໃກ້ເກີດ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງໃຫ້ນົມລູກ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19

ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແມ່ຍິງຖືພາຄວນປ້ອງກັນຕົນເອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພາະຫາກຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍກວ່າຄົນທົ່ວໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງຖືພາທີ່ໃກ້ຈະເກີດລູກ ເນື່ອງຈາກວ່າມົດລູກກະຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍຕົວ ເຮັດໃຫ້ປອດຂອງແມ່ຍິ່ງຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ຫາກພົບວ່າຕິດເຊື້ອ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະປອດອັກເສບສູງ

ອິນໄຊລາວ ໄດ້ນຳຂໍ້ມູນຈາກເວັບໄຊ ໂຮງໝໍ ສີຄະຣິນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ຄວນຮູ້ ສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາ (ໃກ້ເກີດ) ໃນຊ່ວງໂຄວິດ-19

 • ຫາກຖືພາ ແນະນຳໃຫ້ໄປຝາກທ້ອງຕາມປົກກະຕິ
 • ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ຕະຫຼອດເມື່ອຢູ່ນອກເຮືອນ
 • ໝັ່ນລ້າງມື ຖືແອວກໍຮໍຕິດໂຕເມື່ອອອກໄປນອກ ເພື່ອອະນາໄມມື ເມື່ອຈັບສິ່ງຂອງອຶ່ນໆ
 • ຫຼີກລ້ຽງການສຳພັດດວງຕາ ປາກ ແລະ ດັງ
 • ບໍ່ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ທີ່ມີອາການໄອ ຫຼື ຈາມ
 • ບໍ່ໄປບ່ອນຊຸມຊົນ ແອອັດ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ
 • ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຈາກຄົນອຶ່ນ 1,5 ແມັດ
 • ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຮ່ວມກັບຄົນອຶ່ນ ເຊັ່ນ: ຈອກ ຖ້ວຍ ບ່ວງ ແລະ ອຶ່ນໆ
 • ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝວດ
 • ພັກຜ່ອນຢ່າງນ້ອຍ 8-10 ຊົ່ວໂມງ/ວັນ
 • ບໍ່ວິຕົກກັງວົນເກີນໄປ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳອຶ່ນໆ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍ
 • ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ຫຼາຍກວ່າໄລຍະຖືພາທຳອິດ
 • ຖ້າມີອາການທີ່ຜິດປົກກະຕິ ໃຫ້ໄປພົບແພດທັນທີ 

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ເວັບໄຊ ໂຮງໝໍ ເວດທານີ ຍັງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບແມ່ລູກອ່ອນທີ່ມີຄວາມກັງວົນໃຈກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທັງໃນເລື່ອງຂອງການຮັບວັກຊີນ ແລະ ການໃຫ້ນົມລູກ ວ່າ

Q: ໃນຂະນະທີ່ຖືພາຢູ່ ສາມາດຮັບວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ບໍ່

A: ໄດ້ ໂດຍແນະນຳໃຫ້ສັກວັກຊີນຫຼັງອາຍຸການຖືພາໄດ້ 12 ອາທິດຂຶ້ນໄປ  ກໍລະນີມີຄວາມກັງວົນໃຈ ຫຼື ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ແນະນຳໃຫ້ປຶກສາແພດທີ່ຝາກທ້ອງ ເພື່ອປະເມີນຂໍ້ຫ້າມສະເພາະບຸກຄົນກ່ອນ

ຮູບພາບຈາກ: SAVE THE CHILDREN IN LAOS

Q: ແມ່ລູກອ່ອນຕິດໂຄວິດ-19 ສາມາດໃຫ້ນົມລູກໄດ້ບໍ່

A: ສາມາດໃຫ້ນົມລູກໄດ້ ໂດຍແມ່ຈະຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ລ້າງມືສະໝໍ່າສະເໝີກ່ອນ ແລະ ຫຼັງໃຫ້ນົມລູກ ລວມເຖີງກ່ອນແລະ ຫຼັງການສຳພັດສິ່ງຂອງຕ່າງໃນການໃຫ້ນົມລູກ ກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ນົມຜ່ານເຕົ້ານົມ ກ່ອນສຳພັດອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການປໍ້ານົມ ແລະ ເກັບນໍ້ານົມ ລະວັງການປົນເປື້ອນຂອງສານຄັດຫຼັ່ງຈາກນ້ຳມູກ/ນໍ້າລາຍ/ເສມຫະ/ນໍ້າຕາ ແລະ ອຶ່ນໆ ໄປຫາແອນ້ອຍ ແລະ ນ້ຳນົມ (ຖ້າຫາກແມ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາຕ້ານໄວຣັສ ເພື່ອຮັກສາໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຢຸດການໃຫ້ນົມໄປກ່ອນ)

Q: ແມ່ລູກອ່ອນທີ່ຮັບການສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ສາມາດໃຫ້ນົມໄດ້ບໍ່

A: ສາມາດໃຫ້ນົມໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການຮັບວັກຊີນແບບບຸກຄົນທົ່ວໄປ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ນອກຈາກແມ່ຍິງຖືພາແລ້ວ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ລວມເຖີງເດັກນ້ອຍ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ກໍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ເບີ່ງແຍງ ແລະ ປ້ອງກັນຕົນເອງເປັນພິເສດ ແລະ ມີການປັບປ່ຽນການດຳລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃຫມ່ ໃຫ້ໄດ້

ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແມ່ຍິງຖືພາຄວນປ້ອງກັນຕົນເອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພາະຫາກຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍກວ່າຄົນທົ່ວໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງຖືພາທີ່ໃກ້ຈະເກີດລູກ ເນື່ອງຈາກວ່າມົດລູກກະຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍຕົວ ເຮັດໃຫ້ປອດຂອງແມ່ຍິ່ງຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ຫາກພົບວ່າຕິດເຊື້ອ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະປອດອັກເສບສູງ

ອິນໄຊລາວ ໄດ້ນຳຂໍ້ມູນຈາກເວັບໄຊ ໂຮງໝໍ ສີຄະຣິນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ຄວນຮູ້ ສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາ (ໃກ້ເກີດ) ໃນຊ່ວງໂຄວິດ-19

 • ຫາກຖືພາ ແນະນຳໃຫ້ໄປຝາກທ້ອງຕາມປົກກະຕິ
 • ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ຕະຫຼອດເມື່ອຢູ່ນອກເຮືອນ
 • ໝັ່ນລ້າງມື ຖືແອວກໍຮໍຕິດໂຕເມື່ອອອກໄປນອກ ເພື່ອອະນາໄມມື ເມື່ອຈັບສິ່ງຂອງອຶ່ນໆ
 • ຫຼີກລ້ຽງການສຳພັດດວງຕາ ປາກ ແລະ ດັງ
 • ບໍ່ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ທີ່ມີອາການໄອ ຫຼື ຈາມ
 • ບໍ່ໄປບ່ອນຊຸມຊົນ ແອອັດ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ
 • ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຈາກຄົນອຶ່ນ 1,5 ແມັດ
 • ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຮ່ວມກັບຄົນອຶ່ນ ເຊັ່ນ: ຈອກ ຖ້ວຍ ບ່ວງ ແລະ ອຶ່ນໆ
 • ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝວດ
 • ພັກຜ່ອນຢ່າງນ້ອຍ 8-10 ຊົ່ວໂມງ/ວັນ
 • ບໍ່ວິຕົກກັງວົນເກີນໄປ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳອຶ່ນໆ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍ
 • ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ຫຼາຍກວ່າໄລຍະຖືພາທຳອິດ
 • ຖ້າມີອາການທີ່ຜິດປົກກະຕິ ໃຫ້ໄປພົບແພດທັນທີ 

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ເວັບໄຊ ໂຮງໝໍ ເວດທານີ ຍັງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບແມ່ລູກອ່ອນທີ່ມີຄວາມກັງວົນໃຈກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທັງໃນເລື່ອງຂອງການຮັບວັກຊີນ ແລະ ການໃຫ້ນົມລູກ ວ່າ

Q: ໃນຂະນະທີ່ຖືພາຢູ່ ສາມາດຮັບວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ບໍ່

A: ໄດ້ ໂດຍແນະນຳໃຫ້ສັກວັກຊີນຫຼັງອາຍຸການຖືພາໄດ້ 12 ອາທິດຂຶ້ນໄປ  ກໍລະນີມີຄວາມກັງວົນໃຈ ຫຼື ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ແນະນຳໃຫ້ປຶກສາແພດທີ່ຝາກທ້ອງ ເພື່ອປະເມີນຂໍ້ຫ້າມສະເພາະບຸກຄົນກ່ອນ

ຮູບພາບຈາກ: SAVE THE CHILDREN IN LAOS

Q: ແມ່ລູກອ່ອນຕິດໂຄວິດ-19 ສາມາດໃຫ້ນົມລູກໄດ້ບໍ່

A: ສາມາດໃຫ້ນົມລູກໄດ້ ໂດຍແມ່ຈະຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ລ້າງມືສະໝໍ່າສະເໝີກ່ອນ ແລະ ຫຼັງໃຫ້ນົມລູກ ລວມເຖີງກ່ອນແລະ ຫຼັງການສຳພັດສິ່ງຂອງຕ່າງໃນການໃຫ້ນົມລູກ ກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ນົມຜ່ານເຕົ້ານົມ ກ່ອນສຳພັດອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການປໍ້ານົມ ແລະ ເກັບນໍ້ານົມ ລະວັງການປົນເປື້ອນຂອງສານຄັດຫຼັ່ງຈາກນ້ຳມູກ/ນໍ້າລາຍ/ເສມຫະ/ນໍ້າຕາ ແລະ ອຶ່ນໆ ໄປຫາແອນ້ອຍ ແລະ ນ້ຳນົມ (ຖ້າຫາກແມ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາຕ້ານໄວຣັສ ເພື່ອຮັກສາໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຢຸດການໃຫ້ນົມໄປກ່ອນ)

Q: ແມ່ລູກອ່ອນທີ່ຮັບການສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ສາມາດໃຫ້ນົມໄດ້ບໍ່

A: ສາມາດໃຫ້ນົມໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການຮັບວັກຊີນແບບບຸກຄົນທົ່ວໄປ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ນອກຈາກແມ່ຍິງຖືພາແລ້ວ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ລວມເຖີງເດັກນ້ອຍ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ກໍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ເບີ່ງແຍງ ແລະ ປ້ອງກັນຕົນເອງເປັນພິເສດ ແລະ ມີການປັບປ່ຽນການດຳລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃຫມ່ ໃຫ້ໄດ້

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!