ຫຼາຍປະເທດ ເລີ່ມສັກວັກຊີນໃຫ້ກັບກຸ່ມເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 10 ປີ ສ່ວນລາວເລັ່ງສັກໃຫ້ກັບກຸ່ມຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 17 ປີຂຶ້ນໄປ

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫຼາຍໆປະເທດທົ່ວໂລກ ໄດ້ເລີ່ມມີການສັກວັກຊີນໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ໂດຍໃນນີ້, ປະເທດຈີນ ໄດ້ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສັກວັກຊີນຊີໂນແວັກ ໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 3 ປີຂຶ້ນໄປໄດ້ແລ້ວ. ໂດຍຍ້ອນກັບໄປເມື່ອເດືອນມິຖຸນາ ຈີນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍບາງຄົນທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 3-17 ປີ ສາມາດຮັບວັກຊີນຊີໂນແວັກໄດ້ ໂດຍຕັ້ງເປົ້າໝາຍວ່າ ຈະສັກວັກຊີນໃຫ້ໄດ້ 80% ຂອງປະຊາກອນ 1.4 ລ້ານຄົນພາຍໃນທ້າຍປີນີ້

ສຳລັບປະເທດໃນອາຊຽນຂອງພວກເຮົາ, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຟີລິບປິນ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫຼາຍປະເທດ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ີມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 12 ປີ ສາມາດຮັບວັກຊີນໄດ້ແລ້ວ

ເຊີ່ງ, ກຳປູເຈຍ ກໍ່ເປັນອີກປະເທດໜຶ່ງໃນອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມສັກວັກຊີນຊີໂນແວັກໃຫເກັບເດັກນ້ອຍ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ

ທັງນີ້, ທາງດ້ານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ລະບຸວ່າ: ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວລຸ້ນ ເມື່ອຕິດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ແມ່ນຈະມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງເທົ່າຜູ້ໃຫ່ຍ ໂດຍແນະນຳໃຫ້ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ ພິຈາລະນາການຈັດລະດັບຄວາມສຳຄັນດີໆ  ເພາະການສັກວັກຊີນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແມ່ນບໍ່ຮີບດ່ວນເທົ່າກັບການສັກໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມີພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອ ຫຼື ບຸກຄະລາກອນດ້ານໜ້າ

ທັງນີ້, ສໍາລັບໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີການອະນຸຍາດຂອງຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 17 ປີຂຶ້ນໄປ ສາມາດໄປຮັບວັກຊີນໄດ້ແລ້ວ, ແຕ່ສຳລັບເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 17 ປີລົງມາ ແມ່ນຍັງບໍ່ອະນຸຍາດເທື່ອ ໂດຍ ສາຍດ່ວນ 166 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ແນະນຳວ່າ:  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຍັງບໍ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 10 ໄປຮັບວັກຊີນເທື່ອ, ແຕ່ສໍາລັບໃຜທີ່ມີຈະເດີນທາງອອກຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສັກວັກຊີນຄົບ 2 ໂດສ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ປົກຄອງທີ່ຄິດວ່າຈະພາລູກໄປສັກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ເທື່ອ ເນື່ອງຈາກເງື່ອນໄຂການເດີນທາງອອກນອກປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ສັກວັກຊີນຄົບຕາມກຳນົດ

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ສາມາດສັກວັກຊີນໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ແລ້ວ ເຂັມ 1 ສັກແລ້ວ (45,14%) ແລະ ເຂັມ 2 (38,76%) ສຳລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສາມາດສັກໄດ້ກາຍ 50% ແລ້ວ

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫຼາຍໆປະເທດທົ່ວໂລກ ໄດ້ເລີ່ມມີການສັກວັກຊີນໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ໂດຍໃນນີ້, ປະເທດຈີນ ໄດ້ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສັກວັກຊີນຊີໂນແວັກ ໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 3 ປີຂຶ້ນໄປໄດ້ແລ້ວ. ໂດຍຍ້ອນກັບໄປເມື່ອເດືອນມິຖຸນາ ຈີນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍບາງຄົນທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 3-17 ປີ ສາມາດຮັບວັກຊີນຊີໂນແວັກໄດ້ ໂດຍຕັ້ງເປົ້າໝາຍວ່າ ຈະສັກວັກຊີນໃຫ້ໄດ້ 80% ຂອງປະຊາກອນ 1.4 ລ້ານຄົນພາຍໃນທ້າຍປີນີ້

ສຳລັບປະເທດໃນອາຊຽນຂອງພວກເຮົາ, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຟີລິບປິນ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຫຼາຍປະເທດ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ີມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 12 ປີ ສາມາດຮັບວັກຊີນໄດ້ແລ້ວ

ເຊີ່ງ, ກຳປູເຈຍ ກໍ່ເປັນອີກປະເທດໜຶ່ງໃນອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມສັກວັກຊີນຊີໂນແວັກໃຫເກັບເດັກນ້ອຍ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ

ທັງນີ້, ທາງດ້ານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ລະບຸວ່າ: ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວລຸ້ນ ເມື່ອຕິດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ແມ່ນຈະມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງເທົ່າຜູ້ໃຫ່ຍ ໂດຍແນະນຳໃຫ້ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ ພິຈາລະນາການຈັດລະດັບຄວາມສຳຄັນດີໆ  ເພາະການສັກວັກຊີນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແມ່ນບໍ່ຮີບດ່ວນເທົ່າກັບການສັກໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມີພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອ ຫຼື ບຸກຄະລາກອນດ້ານໜ້າ

ທັງນີ້, ສໍາລັບໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີການອະນຸຍາດຂອງຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 17 ປີຂຶ້ນໄປ ສາມາດໄປຮັບວັກຊີນໄດ້ແລ້ວ, ແຕ່ສຳລັບເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 17 ປີລົງມາ ແມ່ນຍັງບໍ່ອະນຸຍາດເທື່ອ ໂດຍ ສາຍດ່ວນ 166 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ແນະນຳວ່າ:  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຍັງບໍ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 10 ໄປຮັບວັກຊີນເທື່ອ, ແຕ່ສໍາລັບໃຜທີ່ມີຈະເດີນທາງອອກຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສັກວັກຊີນຄົບ 2 ໂດສ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ປົກຄອງທີ່ຄິດວ່າຈະພາລູກໄປສັກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ເທື່ອ ເນື່ອງຈາກເງື່ອນໄຂການເດີນທາງອອກນອກປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ສັກວັກຊີນຄົບຕາມກຳນົດ

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ສາມາດສັກວັກຊີນໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ແລ້ວ ເຂັມ 1 ສັກແລ້ວ (45,14%) ແລະ ເຂັມ 2 (38,76%) ສຳລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສາມາດສັກໄດ້ກາຍ 50% ແລ້ວ

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!