ການເດີນທາງໂດຍສານ ບາງແຂວງຍັງຕ້ອງລໍຖ້າການອະນຸຍາດຈາກຂັ້ນແຂວງອີກເທື່ອໜຶ່ງ

ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ, ທາງນໍ້າ ແລະ ທາງອາກາດ ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ, ບໍ່ໃຫ້ມີການ ຈໍາກັດບໍລິເວນ ແລະ ບໍ່ຈໍາກັດເວລາໃນການສັນຈອນຂອງລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ ທຸກປະເພດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ທາງດ້ານຄິວລົດສາຍໃຕ້ ກໍ່ໄດ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານສະຖານທີ່ ເພື່ອຕ້ອນຮັບລູກຄ້າທີ່ຈະມາໃຊ້ບໍລິການ ໂດຍທາງຄິວລົດສາຍໃຕ້ ຈະໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການໃນ ເວລາ 5:00 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021 ນີ້. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ ການເດີນທາງແມ່ນຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດເລັກນ້ອຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜູ້ເດີນທາງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19 (ຍົກເວັ້ນເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຍັງບໍ່ຮອດກະສຽນສັກຢາ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ) ແລະ ຈາກການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຈັດສະຖານີຄິວລົດສາຍໃຕ້ ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເບື້ອງຕົ້ນໂດຍສານສາຍໃຕ້ແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການພຽງ 4 ແຂວງ ຕາມເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ເຊັ່ນ: ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ ເທົ່ານັ້ນ

ທ່ານ ສຸກສະຫວາດ ສີສຸກ ຜູ້ຈັດການສະຖານີຄິວລົດສາຍໃຕ້ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດກັບອິນໄຊລາວວ່າ: ປັດຈຸບັນ ທາງສະຖານີ ແມ່ນໄດ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບລູກຄ້າທີ່ຈະມາໃຊ້ບໍລິການ ໂດຍຄາດວ່າ ຈະມີລູກຄ້າປະມານ 70-80% ຂອງຈຳນວນປົກກະຕິ. ທັງນີ້ ການເດີນທາງໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຍັງມີຂໍ້ຕຈຳກັດ ເຊີ່ງຈະໃຫ້ບໍລິການສະເພາະບັນດາແຂວງທີ່ຢູ່ລຽບຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ (ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລ້ວ) ຄື ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ຄໍາມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ. ສ່ວນແຂວງ ສາລະວັນ ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ແມ່ນຍັງລໍຖ້າການອະນຸຍາດຈາກຂັ້ນແຂວງອີກເທື່ອໜຶ່ງ

ສຳລັບຄິວລົດສາຍເໜືອ ແມ່ນໄດ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມເຊັ່ນດຽວກັນ. ແຕ່ຈາກການສອບຖາມພະນັກງານຂາຍປີ້ແລ້ວ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມຈຳໜ່າຍປີ້ເທື່ອ ເນື່ອງຈາກຍັງຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າການອະນຸຍາດຈາກຂັ້ນແຂວງອີກເທື່ອໜຶ່ງ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທາງຄິວລົດຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງລູກຄ້າທີ່ຈະເດີນທາງ ແມ່ນໃຫ້ຮັກສາມາດຕະການຕ່າງໆຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ຖືບັດສັກວັກຊີນມາຍືນຍັນທຸກຄັ້ງ

ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ, ທາງນໍ້າ ແລະ ທາງອາກາດ ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກຕົ້ນທາງ ແລະ ປາຍທາງ, ບໍ່ໃຫ້ມີການ ຈໍາກັດບໍລິເວນ ແລະ ບໍ່ຈໍາກັດເວລາໃນການສັນຈອນຂອງລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ ທຸກປະເພດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ທາງດ້ານຄິວລົດສາຍໃຕ້ ກໍ່ໄດ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານສະຖານທີ່ ເພື່ອຕ້ອນຮັບລູກຄ້າທີ່ຈະມາໃຊ້ບໍລິການ ໂດຍທາງຄິວລົດສາຍໃຕ້ ຈະໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການໃນ ເວລາ 5:00 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021 ນີ້. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ ການເດີນທາງແມ່ນຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດເລັກນ້ອຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜູ້ເດີນທາງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຕ້ອງໄດ້ຮັບວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19 (ຍົກເວັ້ນເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຍັງບໍ່ຮອດກະສຽນສັກຢາ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ) ແລະ ຈາກການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຈັດສະຖານີຄິວລົດສາຍໃຕ້ ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເບື້ອງຕົ້ນໂດຍສານສາຍໃຕ້ແມ່ນຈະໃຫ້ບໍລິການພຽງ 4 ແຂວງ ຕາມເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ເຊັ່ນ: ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ ເທົ່ານັ້ນ

ທ່ານ ສຸກສະຫວາດ ສີສຸກ ຜູ້ຈັດການສະຖານີຄິວລົດສາຍໃຕ້ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດກັບອິນໄຊລາວວ່າ: ປັດຈຸບັນ ທາງສະຖານີ ແມ່ນໄດ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບລູກຄ້າທີ່ຈະມາໃຊ້ບໍລິການ ໂດຍຄາດວ່າ ຈະມີລູກຄ້າປະມານ 70-80% ຂອງຈຳນວນປົກກະຕິ. ທັງນີ້ ການເດີນທາງໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຍັງມີຂໍ້ຕຈຳກັດ ເຊີ່ງຈະໃຫ້ບໍລິການສະເພາະບັນດາແຂວງທີ່ຢູ່ລຽບຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ (ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແລ້ວ) ຄື ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ຄໍາມ່ວນ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ. ສ່ວນແຂວງ ສາລະວັນ ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ແມ່ນຍັງລໍຖ້າການອະນຸຍາດຈາກຂັ້ນແຂວງອີກເທື່ອໜຶ່ງ

ສຳລັບຄິວລົດສາຍເໜືອ ແມ່ນໄດ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມເຊັ່ນດຽວກັນ. ແຕ່ຈາກການສອບຖາມພະນັກງານຂາຍປີ້ແລ້ວ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມຈຳໜ່າຍປີ້ເທື່ອ ເນື່ອງຈາກຍັງຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າການອະນຸຍາດຈາກຂັ້ນແຂວງອີກເທື່ອໜຶ່ງ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທາງຄິວລົດຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງລູກຄ້າທີ່ຈະເດີນທາງ ແມ່ນໃຫ້ຮັກສາມາດຕະການຕ່າງໆຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ຖືບັດສັກວັກຊີນມາຍືນຍັນທຸກຄັ້ງ

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!