ເຫຼົ້າຂຽວໜຶ່ງດຽວໃນລາວ ຈາກຜົ້ງສາລີ

ການຕົ້ມເຫຼົ້າເເບບພື້ນບ້ານ ຖືເປັນເອກະລັກ ແລະ ມູນເຊື້ອອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງລາວທີ່ສືບທອດກັນມາເເຕ່ບູຮານນະການ ແຕ່ບໍ່ມີເຫຼົ້າໃດຈະໂດດເດັ່ນແຕກຕ່າງຄື “ເຫຼົ້າຂຽວ” ເເຂວງຜົ້ງສາລີ ດ້ວຍການຕົ້ມເຫຼົ້າຂຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະທ້ອງຖິ່ນຜົ້ງສາລີ ຈົນເອີ້ນໄດ້ວ່າ ເປັນເອກະລັກໜຶ່ງດຽວໃນລາວແທ້

ທ່ານ ນາງ ທອງສະຫວັນ ບຸນເລີດ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຫັດຖະກໍາມາດສະຖານ ແລະໜຶ່ງໃນຜູ້ນຳເຫຼົ້າຂຽວຈາກຜົ້ງສາລີມາຈຳໜ່າຍ ເປັນໜຶ່ງໃນລາຍການຜະລິດຕະພັນຂອງຮ້ານ ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ອິນໄຊລາວເຮົາວ່າ : ເຫຼົ້າຂຽວເປັນເຫຼົ້າພື້ນເມືອງໜຶ່ງດຽວຂອງລາວ ເປັນຜະລິດຕະພັນພື້ນເມືອງ ທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ ມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກ ບ້ານຂຸນສຸກຫຼວງ ເເຂວງຜົ້ງສາລີ ໂດຍພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານ ທີ່ເປັນມໍລະດົກຕົກທອດກັນມາແຕ່ດົນນານ ໃນການຄົ້ນຄິດຫາສູດ ແລະ ສ່ວນປະສົມໃນການເຮັດເຫຼົ້າຂຽວດ້ວຍຕົນເອງ

“ເຫຼົ້າຂຽວ” ໄດ້ເຮັດມາຈາກເຂົ້າ ແລະ ສາລີ ປະສົມກັບສະມຸນໄພທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນທີ່ຫອມ ສ່ວນສີຂຽວນັ້ນແມ່ນເພີ່ນໄດ້ນໍາເອົາໃບໝາກທຸມ ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງຖິ່ນຢູ່ຜົ້ງສາລີ ນໍາມາຕົ້ມແລ້ວປະສົມກັບເຫຼົ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນສີຂຽວ

ຂັ້ນຕອນໃນການຕົ້ມເຫຼົ້າຂຽວ ເພີ່ນຈະນໍາເອົາສາລີມາຕົ້ມປະມານ 5-6 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາມາຖອກເພີຍໄວ້ໃຫ້ເຢັນແລ້ວເອົາມາປະສົມກັບແປ້ງເຫຼົ້າ ຫຼັງຈາກປະສົມແລ້ວໆ ເອົາໃສ່ກະສອບອົບໄວ້ 48 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວນໍາເອົາມາໃສ່ຖັງໄວ້ປະມານ 9-10ມື້ ແລ້ວຈື່ງນໍາອອກມາກັ່ນຕອງເອົານໍ້າເຫຼົ້າລົດຊາດຂອງເຫຼົ້າຂຽວເວລາດີື່ມຈະຫວານຄໍ, ມີກິ່ນຫອມຂອງສະມຸນໄພ ບໍ່ມີສານເຈືອປົນ ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກເຫຼົ້າປະເພດອື່ນຄື ເຫຼົ້າຂຽວມີເອກະລັກສະເພາະເປັນສີຂຽວແຕ່ງສີຈາກໃບໝາກທຸ່ມ ເປັນຕົ້ນໄມ້ພື້ນບ້ານທີ່ເກີດຂື້ນຕາມທຳມະຊາດ ເປັນມໍລະດົກຕົກທອດກັນມາຫຼາຍເຊັ່ນຄົນຂອງຊາວແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈົນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ກາຍມາເປັນສິນຄ້າໂອດ໋ອບໃນປະຈຸບັນ

ເຫຼົ້າຂຽວມີຄຸນປະໂຫຍດຊ່ວຍໃນເລື່ອງການໝູນວຽນຂອງເລືອດໃນຮ່າງກາຍໄດ້ດີ ຄວນກິນຕອນເຊົ້າ 1 ຈອກ ຕອນແລງ 1 ຈອກ ຈະເປັນຢາດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງເເຮງ ສ່ວນຫຼາຍຄົນຜົ້ງສາລີຈະນໍາເຫຼົ້າຂຽວໄປເຮັດເປັນຢາດອງພື້ນເມືອງ

ການຕົ້ມເຫຼົ້າເເບບພື້ນບ້ານ ຖືເປັນເອກະລັກ ແລະ ມູນເຊື້ອອີກຢ່າງໜຶ່ງຂອງລາວທີ່ສືບທອດກັນມາເເຕ່ບູຮານນະການ ແຕ່ບໍ່ມີເຫຼົ້າໃດຈະໂດດເດັ່ນແຕກຕ່າງຄື “ເຫຼົ້າຂຽວ” ເເຂວງຜົ້ງສາລີ ດ້ວຍການຕົ້ມເຫຼົ້າຂຽວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະທ້ອງຖິ່ນຜົ້ງສາລີ ຈົນເອີ້ນໄດ້ວ່າ ເປັນເອກະລັກໜຶ່ງດຽວໃນລາວແທ້

ທ່ານ ນາງ ທອງສະຫວັນ ບຸນເລີດ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຫັດຖະກໍາມາດສະຖານ ແລະໜຶ່ງໃນຜູ້ນຳເຫຼົ້າຂຽວຈາກຜົ້ງສາລີມາຈຳໜ່າຍ ເປັນໜຶ່ງໃນລາຍການຜະລິດຕະພັນຂອງຮ້ານ ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ອິນໄຊລາວເຮົາວ່າ : ເຫຼົ້າຂຽວເປັນເຫຼົ້າພື້ນເມືອງໜຶ່ງດຽວຂອງລາວ ເປັນຜະລິດຕະພັນພື້ນເມືອງ ທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ ມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກ ບ້ານຂຸນສຸກຫຼວງ ເເຂວງຜົ້ງສາລີ ໂດຍພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານ ທີ່ເປັນມໍລະດົກຕົກທອດກັນມາແຕ່ດົນນານ ໃນການຄົ້ນຄິດຫາສູດ ແລະ ສ່ວນປະສົມໃນການເຮັດເຫຼົ້າຂຽວດ້ວຍຕົນເອງ

“ເຫຼົ້າຂຽວ” ໄດ້ເຮັດມາຈາກເຂົ້າ ແລະ ສາລີ ປະສົມກັບສະມຸນໄພທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນທີ່ຫອມ ສ່ວນສີຂຽວນັ້ນແມ່ນເພີ່ນໄດ້ນໍາເອົາໃບໝາກທຸມ ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນໄມ້ທ້ອງຖິ່ນຢູ່ຜົ້ງສາລີ ນໍາມາຕົ້ມແລ້ວປະສົມກັບເຫຼົ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນສີຂຽວ

ຂັ້ນຕອນໃນການຕົ້ມເຫຼົ້າຂຽວ ເພີ່ນຈະນໍາເອົາສາລີມາຕົ້ມປະມານ 5-6 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາມາຖອກເພີຍໄວ້ໃຫ້ເຢັນແລ້ວເອົາມາປະສົມກັບແປ້ງເຫຼົ້າ ຫຼັງຈາກປະສົມແລ້ວໆ ເອົາໃສ່ກະສອບອົບໄວ້ 48 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວນໍາເອົາມາໃສ່ຖັງໄວ້ປະມານ 9-10ມື້ ແລ້ວຈື່ງນໍາອອກມາກັ່ນຕອງເອົານໍ້າເຫຼົ້າລົດຊາດຂອງເຫຼົ້າຂຽວເວລາດີື່ມຈະຫວານຄໍ, ມີກິ່ນຫອມຂອງສະມຸນໄພ ບໍ່ມີສານເຈືອປົນ ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກເຫຼົ້າປະເພດອື່ນຄື ເຫຼົ້າຂຽວມີເອກະລັກສະເພາະເປັນສີຂຽວແຕ່ງສີຈາກໃບໝາກທຸ່ມ ເປັນຕົ້ນໄມ້ພື້ນບ້ານທີ່ເກີດຂື້ນຕາມທຳມະຊາດ ເປັນມໍລະດົກຕົກທອດກັນມາຫຼາຍເຊັ່ນຄົນຂອງຊາວແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈົນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ກາຍມາເປັນສິນຄ້າໂອດ໋ອບໃນປະຈຸບັນ

ເຫຼົ້າຂຽວມີຄຸນປະໂຫຍດຊ່ວຍໃນເລື່ອງການໝູນວຽນຂອງເລືອດໃນຮ່າງກາຍໄດ້ດີ ຄວນກິນຕອນເຊົ້າ 1 ຈອກ ຕອນແລງ 1 ຈອກ ຈະເປັນຢາດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງເເຮງ ສ່ວນຫຼາຍຄົນຜົ້ງສາລີຈະນໍາເຫຼົ້າຂຽວໄປເຮັດເປັນຢາດອງພື້ນເມືອງ

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!