“Year Together” ຫວນຄືນຊ່ວງເວລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງທ່ານເທິງ Facebook ແລະ Instagram

ປີ 2021 ນີ້ຖືວ່າເປັນຍຸກສະໄໝຂອງການປ່ຽນແປງສຳລັບຫຼາຍໆຄົນໃນທົ່ວໂລກ. ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນການຊອກຫາຊ່ອງທາງໃໝ່ໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ຄົ້ນພົບຊຸມຊົນໃໝ່ໆ ແລະສະເຫຼີມສະຫຼອງ ທຸກໆໄຊຊະນະ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ທ່ານສາມາດສະຫຼຸບ ແລະຫວນຄືນຊ່ວງເວລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງທ່ານເທິງແອັບ Facebook ແລະ Instagram

Facebook Year Together

 • ໂດຍຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 9 ຂອງເດືອນທັນວາ ເປັນຕົ້ນໄປ, ຜູ້ນຳໃຊ້ແອັບ Facebook ສາມາດເຫັນປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາໄດ້ທາງ Newsfeed ແລະແບ່ງປັນກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາໄດ້.
 • “Year Together” ຈະແບ່ງປັນເຫດການສຳຄັນທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ມາຢູ່ນຳກັນ ແລະຄົ້ນພົບຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໆ. ມັນແມ່ນປະສົບການສ່ວນຕົວຈາກແອັບ Facebook ທີ່ສະທ້ອນເຖິງ ຊ່ວງເວລາຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳລັບທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປີທີ່ດີຂຶ້ນ – ໝູ່ເພື່ອນ, ຄວາມຮູ້ສຶກ, ສະຖານທີ່, ແລະ ຜູ້ຄົນ. Year Together ແມ່ນການເດີນທາງຂອງທ່ານເອງຜ່ານປີ 2021 ທີ່ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໄດ້, ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຕົວທ່ານເອງ ແລະໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານມາໄດ້ໄກປານໃດແລ້ວ.
 • ທ່ານສາມາດສ້າງ Year Together ໄດ້ແນວໃດ: Year Together ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນ Newsfeed ຂອງທ່ານໃນຮູບແບບຂອງຂໍ້ຄວາມຈາກ Facebook. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ທ່ານຈະເຫັນຂໍ້ຄວາມ ທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກກົດເຂົ້າໄປເບິ່ງຫຼືເລື່ອນຜ່ານໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງສາມາດເຫັນປະສົບການ ຕ່າງໆຂອງໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ ຖ້າຫາກພວກເຂົາແບ່ງປັນເທິງ News Feed ຜ່ານຄໍາສັ່ງ “ທົດລອງມັນ”. ນອກຈາກນີ້, Year Together ຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ງານໄດ້ເທິງ IOS, Android ແລະ ເທິງຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະອີກດ້ວຍ.

Instagram Playback

 • Playback ເທິງ Instagram ແມ່ນຊ່ອງທາງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດ ຈົດຈຳຊ່ວງເວລາຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາໄດ້, ຈາກຊ່ວງເວລານ້ອຍໆທີ່ພວກເຂົາອາດຈະລືມໄປແລ້ວ, ຈົນເຖິງສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າທີ່ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີວັນລືມ. ຟິວເຈີ້ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດເບິ່ງຍ້ອນຄືນ ແລະສະເຫຼີມສະຫຼອງໄດ້ກ່ອນປີໃໝ່ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງ.
 • ນັບຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງເວລາແຫ່ງຄວາມປະທັບໃຈຈົນເຖິງເລື່ອງລາວທົ່ວໆໄປໃນຊີວິດ, ຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນຕະຫຼອດປີທີ່ຜ່ານມາເປັນສິ່ງທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານໃຊ້ມັນແນວໃດແດ່, ໃຜທີ່ທ່ານແບ່ງປັນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ນຳ ລວມເຖິງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານໄດ້ຄົ້ນຫາ. Stories ຂອງທ່ານແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານທົດລອງປະສົບການໃໝ່່ໆ ໃນຮູບຮ່າງແລະຂະໜາດຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານເຫັນວ່າເໝາະສົມ. ແລະເນື່ອງຈາກໃກ້ຈະຮອດທ້າຍປີແລ້ວ, ມັນກໍເປັນຊ່ວງເວລາແຫ່ງການໄຕ່ຕອງ ແລະລະນຶກເຖິງການເດີນທາງຂອງທ່ານຕະຫຼອດປີທີ່ຜ່ານມາ.
 • ທ່ານສາມາດສ້າງ Playback ຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ: Story ຂອງ Playback ປີ 2021 ຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງ Instagram Feed ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດກົດໄປທີ່ ສະຕິກເກີ ປີ 2021 ເພື່ອເບິ່ງ Playback ຂອງທ່ານ ຫຼື ອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງແມ່ນທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາ @Creator ແລະ ກົດເຂົ້າໄປທີ່ Story ສົ່ງທ້າຍປີ ແລະກົດໄປທີ່ສະຕິກເກີ ປີ 2021 ເພື່ອເບິ່ງ Playback ຂອງທ່ານ.

ປີ 2021 ນີ້ຖືວ່າເປັນຍຸກສະໄໝຂອງການປ່ຽນແປງສຳລັບຫຼາຍໆຄົນໃນທົ່ວໂລກ. ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນການຊອກຫາຊ່ອງທາງໃໝ່ໆເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ຄົ້ນພົບຊຸມຊົນໃໝ່ໆ ແລະສະເຫຼີມສະຫຼອງ ທຸກໆໄຊຊະນະ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ທ່ານສາມາດສະຫຼຸບ ແລະຫວນຄືນຊ່ວງເວລາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງທ່ານເທິງແອັບ Facebook ແລະ Instagram

Facebook Year Together

 • ໂດຍຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 9 ຂອງເດືອນທັນວາ ເປັນຕົ້ນໄປ, ຜູ້ນຳໃຊ້ແອັບ Facebook ສາມາດເຫັນປະສົບການສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາໄດ້ທາງ Newsfeed ແລະແບ່ງປັນກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາໄດ້.
 • “Year Together” ຈະແບ່ງປັນເຫດການສຳຄັນທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ມາຢູ່ນຳກັນ ແລະຄົ້ນພົບຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໆ. ມັນແມ່ນປະສົບການສ່ວນຕົວຈາກແອັບ Facebook ທີ່ສະທ້ອນເຖິງ ຊ່ວງເວລາຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳລັບທ່ານແລະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປີທີ່ດີຂຶ້ນ – ໝູ່ເພື່ອນ, ຄວາມຮູ້ສຶກ, ສະຖານທີ່, ແລະ ຜູ້ຄົນ. Year Together ແມ່ນການເດີນທາງຂອງທ່ານເອງຜ່ານປີ 2021 ທີ່ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໄດ້, ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຕົວທ່ານເອງ ແລະໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານມາໄດ້ໄກປານໃດແລ້ວ.
 • ທ່ານສາມາດສ້າງ Year Together ໄດ້ແນວໃດ: Year Together ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນ Newsfeed ຂອງທ່ານໃນຮູບແບບຂອງຂໍ້ຄວາມຈາກ Facebook. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ທ່ານຈະເຫັນຂໍ້ຄວາມ ທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກກົດເຂົ້າໄປເບິ່ງຫຼືເລື່ອນຜ່ານໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງສາມາດເຫັນປະສົບການ ຕ່າງໆຂອງໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ ຖ້າຫາກພວກເຂົາແບ່ງປັນເທິງ News Feed ຜ່ານຄໍາສັ່ງ “ທົດລອງມັນ”. ນອກຈາກນີ້, Year Together ຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ງານໄດ້ເທິງ IOS, Android ແລະ ເທິງຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະອີກດ້ວຍ.

Instagram Playback

 • Playback ເທິງ Instagram ແມ່ນຊ່ອງທາງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດ ຈົດຈຳຊ່ວງເວລາຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາໄດ້, ຈາກຊ່ວງເວລານ້ອຍໆທີ່ພວກເຂົາອາດຈະລືມໄປແລ້ວ, ຈົນເຖິງສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າທີ່ພວກເຂົາຈະບໍ່ມີວັນລືມ. ຟິວເຈີ້ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດເບິ່ງຍ້ອນຄືນ ແລະສະເຫຼີມສະຫຼອງໄດ້ກ່ອນປີໃໝ່ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງ.
 • ນັບຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງເວລາແຫ່ງຄວາມປະທັບໃຈຈົນເຖິງເລື່ອງລາວທົ່ວໆໄປໃນຊີວິດ, ຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນຕະຫຼອດປີທີ່ຜ່ານມາເປັນສິ່ງທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານໃຊ້ມັນແນວໃດແດ່, ໃຜທີ່ທ່ານແບ່ງປັນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ນຳ ລວມເຖິງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານໄດ້ຄົ້ນຫາ. Stories ຂອງທ່ານແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານທົດລອງປະສົບການໃໝ່່ໆ ໃນຮູບຮ່າງແລະຂະໜາດຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານເຫັນວ່າເໝາະສົມ. ແລະເນື່ອງຈາກໃກ້ຈະຮອດທ້າຍປີແລ້ວ, ມັນກໍເປັນຊ່ວງເວລາແຫ່ງການໄຕ່ຕອງ ແລະລະນຶກເຖິງການເດີນທາງຂອງທ່ານຕະຫຼອດປີທີ່ຜ່ານມາ.
 • ທ່ານສາມາດສ້າງ Playback ຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ: Story ຂອງ Playback ປີ 2021 ຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງ Instagram Feed ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດກົດໄປທີ່ ສະຕິກເກີ ປີ 2021 ເພື່ອເບິ່ງ Playback ຂອງທ່ານ ຫຼື ອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງແມ່ນທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາ @Creator ແລະ ກົດເຂົ້າໄປທີ່ Story ສົ່ງທ້າຍປີ ແລະກົດໄປທີ່ສະຕິກເກີ ປີ 2021 ເພື່ອເບິ່ງ Playback ຂອງທ່ານ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!