5 ຕົ້ນໄມ້ຊ່ວຍເສີມດວງໜ້າທີ່ການງານ

 ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເໝາະກັບການປູກໄວ້ຢູ່ໜ້າໂຕະເຮັດວຽກ ເພື່ອຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງການເສີມດວງໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານ ມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າມີຕົ້ນຫຍັງເເດ່

1 ຕົ້ນກະບອງເພັດ

ກະບອງເພັດເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມກັນຫຼາຍໃນບັນດາພະນັກງານຫ້ອງການ ເພະາຫຼາຍໆຄົນມັກປູກໄວ້ຢູ່ໜ້າໂຕະເຮັດວຽກ ຈະຊ່ວຍເສີມດວງໃຫ້ມີໂອກາດກ້າວໜ້າ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານໄວຂື້ນ ລວມທັງປ້ອງກັນສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍຕ່າງໆ ຖ້າຕົ້ນກະບອງເພັດອອກດອກໃຫ້ເຫັນ ມີຄວາມເຊື່ອວ່າຈະນໍາໂຊກລາບມາໃຫ້ມີເງີນ ມີທອງໃຊ້ບໍ່ຂາດມື

2 ຕົ້ນພູດ່າງ

ພູດ່າງເປັນຕົ້ມໄມ້ທີ່ດູເເລງ່າຍ ເພາະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເເສງຫຼາຍກໍສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ພູດ່າງຈະຊ່ວຍເສີມດວງໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ຜ່ານໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ແລະ ມີຄົນຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ຕະຫຼອດ

3 ລີ້ນມັງກອນ

ລີ້ນມັງກອນເປັນໄມ້ລົ້ມລຸກທີ່ສາມາດປູກໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຫົດນໍ້າຫຼາຍ ອາທິດລະເທື່ອກໍພໍ ແລະ ມີຄວາມເຊື່ອກັນວ່າເປັນຕົ້ນໄມ້ມຸງຄຸນຊ່ວຍປັດເປົ່າສິ່ງທີ່ບໍ່ດີໃຫ້ອອກໄປໄດ້ ແລະ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ຊ່ວຍຟອກອາກາດໄດ້ດີ

4 ຕົ້ນໃບເງີນ

ຕົ້ນໃບເງີນເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມັກນໍ້າ ມີຊື້ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ຄລາສຊູລ່າ ມີຄວາມເຊື່ອວ່າເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເສີມພະລັງບວກ ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານ ຊ່ວຍເອີ້ນເງີນ ເອີ້ນທອງໃຫ້ກັບຄົນທີ່ປູກອີກດ້ວຍ

5 ຕົ້ນໃຜ່ກວນອີນ

 ໃຜ່ກວນອີນເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນທີ່ນິຍົມນໍາມາປູກເພື່ອເສີມດວງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງີນ ເໝາະກັບຄົນເຮັດງານດ້ານການຄ້າຂາຍ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີໂຊກລາບ ກິດຈະການຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ເງີນທອງໄຫຼມາເທມາ ຫຼາຍຄົນຈະນິຍົມມອບຕົ້ນໃຜ່ກວນອິນເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ກັນ ເພື່ອເປັນສິລິມຸງຄຸນ

ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ ສໍາລັບໃຜທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນເລື່ອງນີ້ ກໍສາມາດຊື້ມາປູກໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍເສີມດວງໃນໜ້າທີ່ການງານ ເຊິ່ງຕົ້ນໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ມີຂາຍຕາມຮ້ານຂາຍຕົ້ນໄມ້ທົ່ວໄປ

 ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເໝາະກັບການປູກໄວ້ຢູ່ໜ້າໂຕະເຮັດວຽກ ເພື່ອຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງການເສີມດວງໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານ ມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າມີຕົ້ນຫຍັງເເດ່

1 ຕົ້ນກະບອງເພັດ

ກະບອງເພັດເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມກັນຫຼາຍໃນບັນດາພະນັກງານຫ້ອງການ ເພະາຫຼາຍໆຄົນມັກປູກໄວ້ຢູ່ໜ້າໂຕະເຮັດວຽກ ຈະຊ່ວຍເສີມດວງໃຫ້ມີໂອກາດກ້າວໜ້າ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານໄວຂື້ນ ລວມທັງປ້ອງກັນສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍຕ່າງໆ ຖ້າຕົ້ນກະບອງເພັດອອກດອກໃຫ້ເຫັນ ມີຄວາມເຊື່ອວ່າຈະນໍາໂຊກລາບມາໃຫ້ມີເງີນ ມີທອງໃຊ້ບໍ່ຂາດມື

2 ຕົ້ນພູດ່າງ

ພູດ່າງເປັນຕົ້ມໄມ້ທີ່ດູເເລງ່າຍ ເພາະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເເສງຫຼາຍກໍສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ພູດ່າງຈະຊ່ວຍເສີມດວງໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ຜ່ານໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ແລະ ມີຄົນຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ຕະຫຼອດ

3 ລີ້ນມັງກອນ

ລີ້ນມັງກອນເປັນໄມ້ລົ້ມລຸກທີ່ສາມາດປູກໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປ ແລະ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຫົດນໍ້າຫຼາຍ ອາທິດລະເທື່ອກໍພໍ ແລະ ມີຄວາມເຊື່ອກັນວ່າເປັນຕົ້ນໄມ້ມຸງຄຸນຊ່ວຍປັດເປົ່າສິ່ງທີ່ບໍ່ດີໃຫ້ອອກໄປໄດ້ ແລະ ເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ຊ່ວຍຟອກອາກາດໄດ້ດີ

4 ຕົ້ນໃບເງີນ

ຕົ້ນໃບເງີນເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ມັກນໍ້າ ມີຊື້ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ຄລາສຊູລ່າ ມີຄວາມເຊື່ອວ່າເປັນຕົ້ນໄມ້ທີ່ເສີມພະລັງບວກ ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານ ຊ່ວຍເອີ້ນເງີນ ເອີ້ນທອງໃຫ້ກັບຄົນທີ່ປູກອີກດ້ວຍ

5 ຕົ້ນໃຜ່ກວນອີນ

 ໃຜ່ກວນອີນເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນທີ່ນິຍົມນໍາມາປູກເພື່ອເສີມດວງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງີນ ເໝາະກັບຄົນເຮັດງານດ້ານການຄ້າຂາຍ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີໂຊກລາບ ກິດຈະການຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ເງີນທອງໄຫຼມາເທມາ ຫຼາຍຄົນຈະນິຍົມມອບຕົ້ນໃຜ່ກວນອິນເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ກັນ ເພື່ອເປັນສິລິມຸງຄຸນ

ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ ສໍາລັບໃຜທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໃນເລື່ອງນີ້ ກໍສາມາດຊື້ມາປູກໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍເສີມດວງໃນໜ້າທີ່ການງານ ເຊິ່ງຕົ້ນໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ມີຂາຍຕາມຮ້ານຂາຍຕົ້ນໄມ້ທົ່ວໄປ

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!