ແອັບຕັດຕໍ່ວີດີໂອ ທີ່ເຮົາຄວນມີຕິດໄວ້ໃນໂທລະສັບ

ໃນຊ່ວງທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທຸກໆຄົນຕ່າງພາກັນຮຽນອອນລາຍ ແລະແນ່ນອນວ່າອາຈານມັກຈະສັ່ງງານຕັດຕໍ່ວີດີໂອໃຫ້ສ່ົ່ງ ແຕ່ວ່າເຮົາຈະຖ່າຍຄິບແບບທຳມະດາໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕັດຕໍ່ ຫຼື ບໍ່ແຕ່ງວີດີໂອເລີຍກະເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະມາແນະນຳແອັບພິເຄຊັນໃນການຕັດຕໍ່ວີດີໂອໃນໂທລະສັບທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າໃຊ້ງານສະດວກ ແລະ ດີມາບອກຕໍ່

You Cut

ແອັບໂຕນີ້ມີຈຸດພິເສດຄືບໍ່ມີລາຍນໍ້າ, ບໍ່ມີໂຄສະນາມາຄັ້ນ ແລະເຮົາຍັງສາມາດເລືອກຮູບແບບຕົວອັກສອນໄດ້ອີກດ້ວຍ ສາມາດຕັດຕໍ່ວີດີໂອທີ່ເປັນພື້ນຖານໄດ້ເຊັ່ນ: ປັບຂະໜາດ, ໃສ່ລູກຫຼິ້ນ, ໃສ່ໂຕໜັງສື, ໃສ່ສຽງ ແລະອື່ນໆ, ສຳລັບຄຸນນະພາບແມ່ນສາມາດຕັດວີດີໂອສູງສຸດຢູ່ທີ່ 4K, ແຕ່ວ່າຍັງມີຂໍ້ເສຍຄືຍັງມີບາງຕົວອັກສອນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຊື້ເສຍເງິນມາ ແລະແອັບນີ້ຍັງຮອງຮັບສະເພາະແຕ່ Android ເທົ່ານັ້ນ

KineMaster

ແອັບນີ້ມີລູກຫຼິ້ນຫຼາຍ, ບໍ່ມີໂຄສະນາມາຄັ້ນ ມີອັກສອນໃຫ້ເລືອກຫຼາຍຮູບແບບ ສາມາດປັບຂະໜາດການຕັດຕໍ່ຂອງວີດີໂອໃນແບບສະເພາະໂພສໃນ Facebook, Instargram ແລະ Youtube ແລະຍັງມີຮູບແບບການຕັດຕໍ່ທີ່ເປັນແຕ່ລະ Layer ອີກດ້ວຍ

ເຖິງຈະຕັດຕໍ່ງ່າຍ ແລະ ລູກຫຼິ້ນຫຼາຍຊໍາໃດ ແຕ່ກໍຍັງມີຂໍ້ເສຍຄືເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ຊື່ເສຍເງິນເພື່ອທີ່ຈະສາມາດຕັດຕໍ່ວີດີໂອທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ 4K ໄດ້, ໃຊ້ງານແບບບໍ່ມີລາຍນໍ້າ ແລະຊື້ລູກຫຼິ້ນຕ່າງມາໃຊ້ງານ, ແຕ່ລວມໆແລ້ວແອັບນີ້ຖືວ່າດີພໍສົມຄວນສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງ Android ແລະ iOS

CapCut

ແອັບນີ້ຖືວ່າມາແຮງຫຼາຍໃນປີນີ້ ສາມາດຕັດຕໍ່ພື້ນຖານບໍ່ວ່າຈະເປັນກຳນົດຂະໜາດວີດີໂອ ໃສ່ຕົວອັກສອນ ໃສ່ຮູບທັບຊ້ອນ ແລະໃສ່ສຽງເພງໄດ້ຟີ, ໃຊ້ງານງ່າຍ, ມີສະຕິກເກີ້ແລະລູກຫຼິ້ນໃຫ້ເລືອກມີແຕ່ອັນງາມໆ, ທີ່ສຳຄັນສາມາດຕັດຕໍ່ແບບບໍ່ເອົາລາຍນໍ້າໄດ້ ແລະສາມາດຕັດວີດີໂອທີ່ສູງເຖິງ 1080 Full HD ໄດ້ຟີໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນຊື້

ແອັບນີ້ຮອງຮັບທັງລະບົບ Android ແລະ iOS ເຖິງຈະມີດີຫຼາຍຢ່າງແຕ່ສ່ວນຫຼາຍກໍ່ເປັນການຕັດຕໍ່ພື້ນຖານຄ້າຍໆກັບ YouCut ແລະລູກຫຼິ້ນຍັງກໍໜ້ອຍກວ່າແອັບຕັດຕໍ່ Kinemaster ແຕ່ຖ້າເອົາໃຈຜູ້ໃຊ້ສາຍຟີແອັບນີ້ແມ່ນຕອບໂຈດໄດ້

ແອັບຕ່າງໆທີ່ເຮົານໍາມາແນະນຳໃນມື້ນີ້ ເປັນແອັບທີ່ເຮົາລອງໃຊ້ງານແລ້ວ ແລະເຮົາສະເໜີໃຫ້ເຫັນຂໍ້ດີຂໍ້ເສຍຂອງແຕ່ລະແອັບແຕກຕ່າງກັນໄປເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການໃຫ້ທຸກຄົນເລືອກໃຊ້ງານ ໃຜທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານໃຫ້ລອງດາວໂຫລດມາໃຊ້ງານເບິ່ງ ແລ້ວສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ດີຂໍ້ເສຍໃຫ້ເຮົາຟັງໄດ້ເດີ້

ໃນຊ່ວງທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທຸກໆຄົນຕ່າງພາກັນຮຽນອອນລາຍ ແລະແນ່ນອນວ່າອາຈານມັກຈະສັ່ງງານຕັດຕໍ່ວີດີໂອໃຫ້ສ່ົ່ງ ແຕ່ວ່າເຮົາຈະຖ່າຍຄິບແບບທຳມະດາໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕັດຕໍ່ ຫຼື ບໍ່ແຕ່ງວີດີໂອເລີຍກະເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະມາແນະນຳແອັບພິເຄຊັນໃນການຕັດຕໍ່ວີດີໂອໃນໂທລະສັບທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າໃຊ້ງານສະດວກ ແລະ ດີມາບອກຕໍ່

You Cut

ແອັບໂຕນີ້ມີຈຸດພິເສດຄືບໍ່ມີລາຍນໍ້າ, ບໍ່ມີໂຄສະນາມາຄັ້ນ ແລະເຮົາຍັງສາມາດເລືອກຮູບແບບຕົວອັກສອນໄດ້ອີກດ້ວຍ ສາມາດຕັດຕໍ່ວີດີໂອທີ່ເປັນພື້ນຖານໄດ້ເຊັ່ນ: ປັບຂະໜາດ, ໃສ່ລູກຫຼິ້ນ, ໃສ່ໂຕໜັງສື, ໃສ່ສຽງ ແລະອື່ນໆ, ສຳລັບຄຸນນະພາບແມ່ນສາມາດຕັດວີດີໂອສູງສຸດຢູ່ທີ່ 4K, ແຕ່ວ່າຍັງມີຂໍ້ເສຍຄືຍັງມີບາງຕົວອັກສອນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຊື້ເສຍເງິນມາ ແລະແອັບນີ້ຍັງຮອງຮັບສະເພາະແຕ່ Android ເທົ່ານັ້ນ

KineMaster

ແອັບນີ້ມີລູກຫຼິ້ນຫຼາຍ, ບໍ່ມີໂຄສະນາມາຄັ້ນ ມີອັກສອນໃຫ້ເລືອກຫຼາຍຮູບແບບ ສາມາດປັບຂະໜາດການຕັດຕໍ່ຂອງວີດີໂອໃນແບບສະເພາະໂພສໃນ Facebook, Instargram ແລະ Youtube ແລະຍັງມີຮູບແບບການຕັດຕໍ່ທີ່ເປັນແຕ່ລະ Layer ອີກດ້ວຍ

ເຖິງຈະຕັດຕໍ່ງ່າຍ ແລະ ລູກຫຼິ້ນຫຼາຍຊໍາໃດ ແຕ່ກໍຍັງມີຂໍ້ເສຍຄືເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ຊື່ເສຍເງິນເພື່ອທີ່ຈະສາມາດຕັດຕໍ່ວີດີໂອທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ 4K ໄດ້, ໃຊ້ງານແບບບໍ່ມີລາຍນໍ້າ ແລະຊື້ລູກຫຼິ້ນຕ່າງມາໃຊ້ງານ, ແຕ່ລວມໆແລ້ວແອັບນີ້ຖືວ່າດີພໍສົມຄວນສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງ Android ແລະ iOS

CapCut

ແອັບນີ້ຖືວ່າມາແຮງຫຼາຍໃນປີນີ້ ສາມາດຕັດຕໍ່ພື້ນຖານບໍ່ວ່າຈະເປັນກຳນົດຂະໜາດວີດີໂອ ໃສ່ຕົວອັກສອນ ໃສ່ຮູບທັບຊ້ອນ ແລະໃສ່ສຽງເພງໄດ້ຟີ, ໃຊ້ງານງ່າຍ, ມີສະຕິກເກີ້ແລະລູກຫຼິ້ນໃຫ້ເລືອກມີແຕ່ອັນງາມໆ, ທີ່ສຳຄັນສາມາດຕັດຕໍ່ແບບບໍ່ເອົາລາຍນໍ້າໄດ້ ແລະສາມາດຕັດວີດີໂອທີ່ສູງເຖິງ 1080 Full HD ໄດ້ຟີໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນຊື້

ແອັບນີ້ຮອງຮັບທັງລະບົບ Android ແລະ iOS ເຖິງຈະມີດີຫຼາຍຢ່າງແຕ່ສ່ວນຫຼາຍກໍ່ເປັນການຕັດຕໍ່ພື້ນຖານຄ້າຍໆກັບ YouCut ແລະລູກຫຼິ້ນຍັງກໍໜ້ອຍກວ່າແອັບຕັດຕໍ່ Kinemaster ແຕ່ຖ້າເອົາໃຈຜູ້ໃຊ້ສາຍຟີແອັບນີ້ແມ່ນຕອບໂຈດໄດ້

ແອັບຕ່າງໆທີ່ເຮົານໍາມາແນະນຳໃນມື້ນີ້ ເປັນແອັບທີ່ເຮົາລອງໃຊ້ງານແລ້ວ ແລະເຮົາສະເໜີໃຫ້ເຫັນຂໍ້ດີຂໍ້ເສຍຂອງແຕ່ລະແອັບແຕກຕ່າງກັນໄປເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການໃຫ້ທຸກຄົນເລືອກໃຊ້ງານ ໃຜທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານໃຫ້ລອງດາວໂຫລດມາໃຊ້ງານເບິ່ງ ແລ້ວສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ດີຂໍ້ເສຍໃຫ້ເຮົາຟັງໄດ້ເດີ້

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!