6 ສູດເຮັດໃຫ້ໜ້າໃສໄຮ້ສິວແບບທໍາມະຊາດ

ເຊື່ອວ່າສາວໆຫຼາຍຄົນ ມັກພົບບັນຫາຜິວໜ້າໝອງຄໍ້າ ຈຸດດ່າງດໍາ ແລະ ເປັນສິວ ຈົນບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ ຈະໄປຮັກສາຢູ່ສູນຄວາມງາມ ກໍຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແພງ ສໍາຫຼັບໃຜທີ່ຢາກມີໜ້າໃສໄຮ້ສິວ ແລະ ຜິວໜ້າທີ່ນຸ່ມຊຸ່ມຊື່ນສຸຂະພາບດີແບບທໍາມະຊາດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າຮັກສາ ມື້ນີ້ເຮົາມີ 6 ວິທີເຮັດໃຫ້ໜ້າໃສໄຮ້ສິວ ມາເເນະນໍາມີດັ່ງນີ້:

1 ສູດກ້ວຍຫອມ+ນົມສົດ

ວິທີເຮັດ ນໍາເອົາກ້ວຍເຄິ່ງໜ່ວຍມາບົດໃຫ້ສະອຽດ ແລ້ວປະສົມກັບນົມສົດເຢັນໆໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຈາກນັ້ນນໍາມາທາໃສຜິວໜ້າຈົນທົ່ວ ປະໄວ້ປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນໍາສະອາດ

2 ສູດຫວ່ານຫາງຈໍລະເຂ້

ວິທີເຮັດ ຕັດໃບຫວ່ານຫາງຈໍລະເຂ້ມາປອກເປືອກເອົາແຕ່ວຸ້ນ ລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດແລ້ວນໍາມາບົດໃຫ້ລະອຽດ ຈາກນັ້ນນໍາມາທາລົງໃສຜິວໜ້າຈົນທົ່ວ ປະໄວ້ປະມານ 20-30 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າສະອາດ ຫວ່ານຫາງຈໍລະເຂ້ ຈະຊ່ວຍບໍາລຸງໃຫ້ຜິວໜ້ານຸ່ມຊຸ່ມຊືນ ຜິວລຽບນຽນໃສຂື້ນ ຊ່ວຍຮັກສາສິວ ແລະ ກໍາຈັດຈຸດດ່າງດໍາໃນໃບໜ້າໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

3 ສູດໄຂຂາວ+ນໍ້າເຜິ່ງ

ວິທີເຮັດ ນໍາໄຂ່ຂາວ ແລະນໍ້າເຜິ່ງມາປະສົມເຂົາກັນຈົນລະອຽດດີ ແລ້ວນໍາມາທາລົງໃສຜິວໜ້າ ປະໄວ້ຈົນກວ່າຈະແຫ້ງ ຫຼື ປະມານ 15-20 ນາທີ ຈາກນັ້ນລ້າງອອກໃຫ້ສະອາດ ວິທີນີ້ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍບໍາລຸງຜິວໜ້າໃຫ້ນຸ່ມຊຸ່ມຊືນແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍກໍາຈັດສິ່ງເປື້ອນອອກຈາກຮູຂຸມຂົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

4 ສູດແຕງໂມ

ວິທີເຮັດ ປາດເອົາເນື້ອແຕງໂມສ່ວນທີ່ເເດງທີ່ສຸດໃຫ້ເປັນແຜ່ນບາງໆ ຈາກນັ້ນນໍາມາແປະໃສໜ້າໃຫ້ທົ່ວ ແລ້ວປະໄວ້ປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວລ້າງໜ້າໃຫ້ສະອາດ ນໍ້າຂອງແຕງໂມຈະຊ່ວຍບໍາລຸງຜິວໜ້າໃຫ້ນຸ່ມຊຸ່ມຊືນໄດ້ດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າກະຈ່າງໃສເດັງດືງອີກດ້ວຍ

5 ສູດໂຍເກີດ

ວິທີເຮັດ ສູດນີ້ເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ພຽງເເຕ່ນໍາເອົາໂຍເກີດລົດທໍາມະຊາດມາທາລົງໃສຜິວໜ້າ ຈາກນັ້ນປະໄວ້ປະມານ 20 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າທີ່ສະອາດ ສາມາດເຮັດໄດ້ເປັນປະຈໍາທຸກມື້ໂດຍບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງຕໍ່ຜິວແນ່ນອນ

6 ສູດໃບຜັກໜອກ

ວິທີເຮັດ ນໍາເອົາໃບຜັກໜອກມາລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດ ຈາກນັ້ນຄັ້ນເອົາແຕ່ນໍ້າຂອງມັນ ແລ້ວນໍາເອົາຜ້າ ຫຼື ສໍາລີ ຈຸ່ມລົງໄປໃສ່ນໍ້າຜັກນອກທີ່ຄັ້ນປະໄວ້ ທາລົງໃສຜິວໜ້າໃຫ້ທົ່ວ ປະໄວ້ປະມານ 20-30 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າທີ່ສະອາດ ນໍ້າຜັກໜອກຈະຊ່ວຍຮັກສາສິວ ຮັກສາຮອຍແຜ່ເປັນຈາກການບີບສິວ ແລະ ກໍາຈັດຈຸດດ່າງດໍາໃນໃບໜ້າໄດ້ດີ

ທຸກຄົນສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ວັດຖຸດີບສາມາດຫາຊື້ໄດ້ຕາມຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ສໍາລັບໃຜທີ່ຢາກເຫັນຜົນໄວຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈໍາ ອາທິດລະ 3 – 4 ຄັ້ງ

ເຊື່ອວ່າສາວໆຫຼາຍຄົນ ມັກພົບບັນຫາຜິວໜ້າໝອງຄໍ້າ ຈຸດດ່າງດໍາ ແລະ ເປັນສິວ ຈົນບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດ ຈະໄປຮັກສາຢູ່ສູນຄວາມງາມ ກໍຕ້ອງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແພງ ສໍາຫຼັບໃຜທີ່ຢາກມີໜ້າໃສໄຮ້ສິວ ແລະ ຜິວໜ້າທີ່ນຸ່ມຊຸ່ມຊື່ນສຸຂະພາບດີແບບທໍາມະຊາດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າຮັກສາ ມື້ນີ້ເຮົາມີ 6 ວິທີເຮັດໃຫ້ໜ້າໃສໄຮ້ສິວ ມາເເນະນໍາມີດັ່ງນີ້:

1 ສູດກ້ວຍຫອມ+ນົມສົດ

ວິທີເຮັດ ນໍາເອົາກ້ວຍເຄິ່ງໜ່ວຍມາບົດໃຫ້ສະອຽດ ແລ້ວປະສົມກັບນົມສົດເຢັນໆໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຈາກນັ້ນນໍາມາທາໃສຜິວໜ້າຈົນທົ່ວ ປະໄວ້ປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນໍາສະອາດ

2 ສູດຫວ່ານຫາງຈໍລະເຂ້

ວິທີເຮັດ ຕັດໃບຫວ່ານຫາງຈໍລະເຂ້ມາປອກເປືອກເອົາແຕ່ວຸ້ນ ລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດແລ້ວນໍາມາບົດໃຫ້ລະອຽດ ຈາກນັ້ນນໍາມາທາລົງໃສຜິວໜ້າຈົນທົ່ວ ປະໄວ້ປະມານ 20-30 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າສະອາດ ຫວ່ານຫາງຈໍລະເຂ້ ຈະຊ່ວຍບໍາລຸງໃຫ້ຜິວໜ້ານຸ່ມຊຸ່ມຊືນ ຜິວລຽບນຽນໃສຂື້ນ ຊ່ວຍຮັກສາສິວ ແລະ ກໍາຈັດຈຸດດ່າງດໍາໃນໃບໜ້າໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

3 ສູດໄຂຂາວ+ນໍ້າເຜິ່ງ

ວິທີເຮັດ ນໍາໄຂ່ຂາວ ແລະນໍ້າເຜິ່ງມາປະສົມເຂົາກັນຈົນລະອຽດດີ ແລ້ວນໍາມາທາລົງໃສຜິວໜ້າ ປະໄວ້ຈົນກວ່າຈະແຫ້ງ ຫຼື ປະມານ 15-20 ນາທີ ຈາກນັ້ນລ້າງອອກໃຫ້ສະອາດ ວິທີນີ້ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍບໍາລຸງຜິວໜ້າໃຫ້ນຸ່ມຊຸ່ມຊືນແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍກໍາຈັດສິ່ງເປື້ອນອອກຈາກຮູຂຸມຂົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

4 ສູດແຕງໂມ

ວິທີເຮັດ ປາດເອົາເນື້ອແຕງໂມສ່ວນທີ່ເເດງທີ່ສຸດໃຫ້ເປັນແຜ່ນບາງໆ ຈາກນັ້ນນໍາມາແປະໃສໜ້າໃຫ້ທົ່ວ ແລ້ວປະໄວ້ປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວລ້າງໜ້າໃຫ້ສະອາດ ນໍ້າຂອງແຕງໂມຈະຊ່ວຍບໍາລຸງຜິວໜ້າໃຫ້ນຸ່ມຊຸ່ມຊືນໄດ້ດີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າກະຈ່າງໃສເດັງດືງອີກດ້ວຍ

5 ສູດໂຍເກີດ

ວິທີເຮັດ ສູດນີ້ເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ພຽງເເຕ່ນໍາເອົາໂຍເກີດລົດທໍາມະຊາດມາທາລົງໃສຜິວໜ້າ ຈາກນັ້ນປະໄວ້ປະມານ 20 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າທີ່ສະອາດ ສາມາດເຮັດໄດ້ເປັນປະຈໍາທຸກມື້ໂດຍບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງຕໍ່ຜິວແນ່ນອນ

6 ສູດໃບຜັກໜອກ

ວິທີເຮັດ ນໍາເອົາໃບຜັກໜອກມາລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດ ຈາກນັ້ນຄັ້ນເອົາແຕ່ນໍ້າຂອງມັນ ແລ້ວນໍາເອົາຜ້າ ຫຼື ສໍາລີ ຈຸ່ມລົງໄປໃສ່ນໍ້າຜັກນອກທີ່ຄັ້ນປະໄວ້ ທາລົງໃສຜິວໜ້າໃຫ້ທົ່ວ ປະໄວ້ປະມານ 20-30 ນາທີ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າທີ່ສະອາດ ນໍ້າຜັກໜອກຈະຊ່ວຍຮັກສາສິວ ຮັກສາຮອຍແຜ່ເປັນຈາກການບີບສິວ ແລະ ກໍາຈັດຈຸດດ່າງດໍາໃນໃບໜ້າໄດ້ດີ

ທຸກຄົນສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ວັດຖຸດີບສາມາດຫາຊື້ໄດ້ຕາມຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ສໍາລັບໃຜທີ່ຢາກເຫັນຜົນໄວຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈໍາ ອາທິດລະ 3 – 4 ຄັ້ງ

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!