ທ່ານອນສາມາດບອກນິໄສ ແລະ ໂຕຕົນຂອງທ່ານໄດ້

 ການນອນ ຖືເປັນກິດຈະກໍາທີ່ສໍາຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງ ທີ່ເຮົາມັກເຮັດເປັນປະຈໍາທຸກມື້ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ພັກຜ່ອນໃຫ້ຄົບທຸກສ່ວນໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ທ່ານອນກໍຍັງສາມາດບອກນິໄສທີ່ເຊື່ອງໄວ້ ແລະ ຍັງບອກໂຕຕົນທີ່ທ່ານເປັນໄດ້, ແຕ່ລະຄົນມີນິໄສໃຈຄໍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄວາມມັກຄວາມຊໍານານທີ່ບໍ່ຄືກັນ ທ່ານອນທີ່ມັກກໍຄືກັນ ບາງຄົນອາດຈະມັກນອນຫງາຍນອນຂວໍາ ນອນສະເເຄງ ເເລະ ນອນຂົດໂຕ ເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າທ່ານອນເເຕ່ລະທ່າບົງບອກຄວາມເປັນໂຕທ່ານເເນວໃດເເດ່

1 ທ່ານອນແບບຖິ້ມໂຕ ຫລື ນອນຫງາຍ :

ມັກເປັນຄົນທີ່ເປີດໃຈເຂົ້າກັບຄົນທົ່ວໄປໄດ້ງ່າຍ ເປັນມິດ ແລະ ມີຈິດໃຈທີ່ດີ ເຮັດຫຍັງມັກຈະນຶກເຖິງຜູ້ອື່ນກ່ອນສະເໝີ ເປັນຄົນ ທີ່ມັກຖາມທຸກສຸກ ເປັນຄົນທີ່ມີເມດຕາປານີ ໂຕທ່ານເອງເປັນຄົນທີ່ສະຫຼາດ ມີຄວາມຮອບຄອບຢູ່ສະເໝີ

2. ທ່ານອນຂົດ ຫລື ນອນກອດໝອນ :

ຄົນທີ່ມັກນອນຂົດໂຕ ຫຼື ນອນກອດໝອນ ຫຼື ເອົາມືຈົກເຂົ້າໃນໝອນໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງຫລັບ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານກໍ່ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເປີດເຜີຍຄວາມລັບ ຫຼື ບໍ່ຄ່ອຍໄວ້ວາງໃຈໃຜໄດ້ງ່າຍໆ ທ່ານເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມເມດຕາ ມັກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື້ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ

3 ທ່ານອນຂວໍາ ຫລື ນອນເໝບ :

ຄົນທີ່ມັກນອນຫຼັບເປັນທ່າຂວໍາ ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າໂຕທ່ານເອງເປັນຄົນທີ່ມັກເກັບໂຕ ມັກຄວາມສະຫງົບສະຫງ່ຽມຈຽມໂຕ ບໍ່ມັກມີເລື່ອງມີລາວກັບໃຜ ບາງເທື່ອທ່ານ ກໍມີນິໄສທີ່ດື້ດຶງຄືກັນ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງສູງ ໃນລະດັບໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍຍ້ອງຍໍ ຍົກຍ້ອງໂຕເອງ ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມັກປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນ ມີຄວາມເມດຕາ ມັກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື້ນໂດຍບໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນໃດໆ ເປັນຄົນທີ່ຊ່າງສັງເກດ ເຮັດຫຍັງແຕ່ລະຢ່າງມັກຈະຄິດເຖິງເຫດການລ່ວງໜ້າສະເໝີ

4. ທ່ານອນສະແຄງ :

ຄົນທີ່ມັກນອນທ່ານີ້ ເປັນຄົນທີ່ເຂົ້າສັງຄົມເກັ່ງ ເປັນຄົນທີ່ຄົນອື່ນໄວ້ໃຈໄດ້ຫຼາຍ ມັກຈະດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງເປັນສ່ວນຫຼາຍ ມັກບໍ່ໃຫ້ໃຜມາລໍາບາກເພື່ອຕົນເອງມັກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນໃດໆທັງໝົດ ພາຍນອກມັກຈະເບິ່ງຂັດກັບຈິດໃຈ ແຕ່ເລິກໆໃນໃຈແລ້ວນັ້ນເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຫຼາຍໃນການເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ

ທຸກຄົນເດ້ນອນທ່າແບບໃດເເດ່ ເເລ້ວຄວາມໝາຍຂອງທ່ານອນເເຕ່ລະທ່າກົງກັບໂຕຕົນ ແລະ ນິໃສຂອງທຸກຄົນບໍ່

 ການນອນ ຖືເປັນກິດຈະກໍາທີ່ສໍາຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງ ທີ່ເຮົາມັກເຮັດເປັນປະຈໍາທຸກມື້ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ພັກຜ່ອນໃຫ້ຄົບທຸກສ່ວນໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ທ່ານອນກໍຍັງສາມາດບອກນິໄສທີ່ເຊື່ອງໄວ້ ແລະ ຍັງບອກໂຕຕົນທີ່ທ່ານເປັນໄດ້, ແຕ່ລະຄົນມີນິໄສໃຈຄໍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄວາມມັກຄວາມຊໍານານທີ່ບໍ່ຄືກັນ ທ່ານອນທີ່ມັກກໍຄືກັນ ບາງຄົນອາດຈະມັກນອນຫງາຍນອນຂວໍາ ນອນສະເເຄງ ເເລະ ນອນຂົດໂຕ ເຮົາມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າທ່ານອນເເຕ່ລະທ່າບົງບອກຄວາມເປັນໂຕທ່ານເເນວໃດເເດ່

1 ທ່ານອນແບບຖິ້ມໂຕ ຫລື ນອນຫງາຍ :

ມັກເປັນຄົນທີ່ເປີດໃຈເຂົ້າກັບຄົນທົ່ວໄປໄດ້ງ່າຍ ເປັນມິດ ແລະ ມີຈິດໃຈທີ່ດີ ເຮັດຫຍັງມັກຈະນຶກເຖິງຜູ້ອື່ນກ່ອນສະເໝີ ເປັນຄົນ ທີ່ມັກຖາມທຸກສຸກ ເປັນຄົນທີ່ມີເມດຕາປານີ ໂຕທ່ານເອງເປັນຄົນທີ່ສະຫຼາດ ມີຄວາມຮອບຄອບຢູ່ສະເໝີ

2. ທ່ານອນຂົດ ຫລື ນອນກອດໝອນ :

ຄົນທີ່ມັກນອນຂົດໂຕ ຫຼື ນອນກອດໝອນ ຫຼື ເອົາມືຈົກເຂົ້າໃນໝອນໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງຫລັບ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານກໍ່ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເປີດເຜີຍຄວາມລັບ ຫຼື ບໍ່ຄ່ອຍໄວ້ວາງໃຈໃຜໄດ້ງ່າຍໆ ທ່ານເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມເມດຕາ ມັກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື້ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ

3 ທ່ານອນຂວໍາ ຫລື ນອນເໝບ :

ຄົນທີ່ມັກນອນຫຼັບເປັນທ່າຂວໍາ ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າໂຕທ່ານເອງເປັນຄົນທີ່ມັກເກັບໂຕ ມັກຄວາມສະຫງົບສະຫງ່ຽມຈຽມໂຕ ບໍ່ມັກມີເລື່ອງມີລາວກັບໃຜ ບາງເທື່ອທ່ານ ກໍມີນິໄສທີ່ດື້ດຶງຄືກັນ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງສູງ ໃນລະດັບໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍຍ້ອງຍໍ ຍົກຍ້ອງໂຕເອງ ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມັກປຽບທຽບກັບຄົນອື່ນ ມີຄວາມເມດຕາ ມັກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື້ນໂດຍບໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນໃດໆ ເປັນຄົນທີ່ຊ່າງສັງເກດ ເຮັດຫຍັງແຕ່ລະຢ່າງມັກຈະຄິດເຖິງເຫດການລ່ວງໜ້າສະເໝີ

4. ທ່ານອນສະແຄງ :

ຄົນທີ່ມັກນອນທ່ານີ້ ເປັນຄົນທີ່ເຂົ້າສັງຄົມເກັ່ງ ເປັນຄົນທີ່ຄົນອື່ນໄວ້ໃຈໄດ້ຫຼາຍ ມັກຈະດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງເປັນສ່ວນຫຼາຍ ມັກບໍ່ໃຫ້ໃຜມາລໍາບາກເພື່ອຕົນເອງມັກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນໃດໆທັງໝົດ ພາຍນອກມັກຈະເບິ່ງຂັດກັບຈິດໃຈ ແຕ່ເລິກໆໃນໃຈແລ້ວນັ້ນເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຫຼາຍໃນການເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ

ທຸກຄົນເດ້ນອນທ່າແບບໃດເເດ່ ເເລ້ວຄວາມໝາຍຂອງທ່ານອນເເຕ່ລະທ່າກົງກັບໂຕຕົນ ແລະ ນິໃສຂອງທຸກຄົນບໍ່

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!