ເຄັດບໍ່ລັບ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃນຊ່ວງໜ້າໜາວ

ໃນໄລຍະນີ້ ກໍເປັນຊ່ວງລະດູໜາວ ເຊິ່ງຫຼາຍໆຄົນກໍມັກບໍ່ສະບາຍ ອາດຈະມີອາການເປັນຫວັດ, ເປັນໄອ, ເຈັບຄໍ  ຫຼື ສຸຂະພາບບໍ່ຄ່ອຍເເຂງເເຮງ ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໜ້າໜາວນີ້ ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງໂຕເອງໃຫ້ແຂງແຮງເປັນພິເສດ. ມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວໄດ້ນໍາເອົາ ເຄັດລັບດີໆ ໃນການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃນຊ່ວງໜ້າໜາວ ມາຝາກທຸກຄົນ.

1. ໃສ່ເສື້ອໜາໆ.

ຄວນເລືອກໃສ່ເສື້ອຜ້າ ທີ່ມີຄວາມໜາ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ, ນອກຈາກການໃສ່ເສື້ອໜາໆແລ້ວ ການໃສ່ຖົງມື-ຖົງຕີນ ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມອົບອຸ່ນໃນຮ່າງກາຍເຮົາໄດ້ອີກດ້ວຍ. 

2. ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ.

ໃນຊ່ວງໜ້າໜາວ ອາການເປັນຫວັດ-ເປັນໄອ ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ເເລະ ມັກຈະເປັນເກືອບທຸກຄົນ ດັ່ງນັ້ນ, ການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄືການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນທີ່ດີໃຫ້ຮ່າງກາຍ ດ້ວຍການກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ເພາະວ່າ ຢູ່ໃນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ມີວິຕະມິນຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມເເຂງເເຮງ ສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເປັນຫວັດ ເເລະ ຍັງມີສານປ້ອງກັນ ອະນຸມູນອິດສະຣະ ອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍປ້ອງກັນເຊື້ອໂຣກຕ່າງໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

3. ດື່ມນໍ້າອຸ່ນແທນນໍ້າເຢັນ.

ດ້ວຍອາກາດທີ່ໜາວ ການດື່ມນໍ້າອຸ່ນຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ເພາະຈະຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມໜາວໄດ້ດີ ອີກທັງນໍ້າອຸ່ນຍັງຊ່ວຍປັບສົມດຸນໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຫາກໃຜທີ່ມັກດື່ມນໍ້າເຢັນ ຄວນຫຼີກຫຼ່ຽງດື່ມ ເພາະນໍ້າເຢັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຄໍໄດ້, ນອກຈາກນັ້ນ ກ່ອນນອນເຮົາຄວນດື່ມນົມ ຫຼື ນໍ້າອຸ່ນໆກ່ອນ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົານອນຫຼັບດີອີກດ້ວຍ.

4. ອອກກໍາລັງກາຍເປັນປະຈຳ.

ການອອກກໍາລັງກາຍໃນຊ່ວງໜ້າໜາວນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ດີຫຼາຍຕໍ່ຮາງກາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ່ວງຕອນເຊົ້າ ການອອກກໍງລັງກາຍອາດຈະເລືອກເປັນການຍ່າງ ຫຼື ແລ່ນເບົາໆກໍໄດ້ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຮາງກາຍໄດ້ຮັບຄວາມອົບອຸ່ນພາຍໃນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງຂຶ້ນ.

5. ຄວນອາບນໍ້າອຸ່ນຫຼາຍກວ່ານໍ້າເຢັນ .

ການອາບນໍ້າອຸ່ນຈະຊ່ວຍປັບສົມດຸນອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໄດ້ດີ ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນປັບນ້ຳໃຫ້ຮ້ອນເກີນໄປ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ຜິວເເຫ້ງ ແລະ ແຕກ ໄດ້ງ່າຍ.

ເລື່ອງຂອງສຸຂະພາບ ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍກັບທຸກຄົນ ດັ່ງນັ້ນສໍາລັບໃຜທີ່ຢາກມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ເເລະ ເເຂງເເຮງຕະຫຼອດໃນຊ່ວງໜາໜາວ ກໍຄວນປະຕິບັດ ຕາມ 5 ເຄັດລັບນີ້ໄດ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີສຸຂະພາບທີ່ເເຂງເເຮງໄດ້ເເນ່ນອນ.

ໃນໄລຍະນີ້ ກໍເປັນຊ່ວງລະດູໜາວ ເຊິ່ງຫຼາຍໆຄົນກໍມັກບໍ່ສະບາຍ ອາດຈະມີອາການເປັນຫວັດ, ເປັນໄອ, ເຈັບຄໍ  ຫຼື ສຸຂະພາບບໍ່ຄ່ອຍເເຂງເເຮງ ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໜ້າໜາວນີ້ ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງໂຕເອງໃຫ້ແຂງແຮງເປັນພິເສດ. ມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວໄດ້ນໍາເອົາ ເຄັດລັບດີໆ ໃນການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃນຊ່ວງໜ້າໜາວ ມາຝາກທຸກຄົນ.

1. ໃສ່ເສື້ອໜາໆ.

ຄວນເລືອກໃສ່ເສື້ອຜ້າ ທີ່ມີຄວາມໜາ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ, ນອກຈາກການໃສ່ເສື້ອໜາໆແລ້ວ ການໃສ່ຖົງມື-ຖົງຕີນ ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມອົບອຸ່ນໃນຮ່າງກາຍເຮົາໄດ້ອີກດ້ວຍ. 

2. ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ.

ໃນຊ່ວງໜ້າໜາວ ອາການເປັນຫວັດ-ເປັນໄອ ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ເເລະ ມັກຈະເປັນເກືອບທຸກຄົນ ດັ່ງນັ້ນ, ການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄືການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນທີ່ດີໃຫ້ຮ່າງກາຍ ດ້ວຍການກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ເພາະວ່າ ຢູ່ໃນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ມີວິຕະມິນຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມເເຂງເເຮງ ສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເປັນຫວັດ ເເລະ ຍັງມີສານປ້ອງກັນ ອະນຸມູນອິດສະຣະ ອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍປ້ອງກັນເຊື້ອໂຣກຕ່າງໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

3. ດື່ມນໍ້າອຸ່ນແທນນໍ້າເຢັນ.

ດ້ວຍອາກາດທີ່ໜາວ ການດື່ມນໍ້າອຸ່ນຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ເພາະຈະຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມໜາວໄດ້ດີ ອີກທັງນໍ້າອຸ່ນຍັງຊ່ວຍປັບສົມດຸນໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຫາກໃຜທີ່ມັກດື່ມນໍ້າເຢັນ ຄວນຫຼີກຫຼ່ຽງດື່ມ ເພາະນໍ້າເຢັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຄໍໄດ້, ນອກຈາກນັ້ນ ກ່ອນນອນເຮົາຄວນດື່ມນົມ ຫຼື ນໍ້າອຸ່ນໆກ່ອນ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົານອນຫຼັບດີອີກດ້ວຍ.

4. ອອກກໍາລັງກາຍເປັນປະຈຳ.

ການອອກກໍາລັງກາຍໃນຊ່ວງໜ້າໜາວນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ດີຫຼາຍຕໍ່ຮາງກາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ່ວງຕອນເຊົ້າ ການອອກກໍງລັງກາຍອາດຈະເລືອກເປັນການຍ່າງ ຫຼື ແລ່ນເບົາໆກໍໄດ້ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຮາງກາຍໄດ້ຮັບຄວາມອົບອຸ່ນພາຍໃນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງຂຶ້ນ.

5. ຄວນອາບນໍ້າອຸ່ນຫຼາຍກວ່ານໍ້າເຢັນ .

ການອາບນໍ້າອຸ່ນຈະຊ່ວຍປັບສົມດຸນອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໄດ້ດີ ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນປັບນ້ຳໃຫ້ຮ້ອນເກີນໄປ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ຜິວເເຫ້ງ ແລະ ແຕກ ໄດ້ງ່າຍ.

ເລື່ອງຂອງສຸຂະພາບ ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍກັບທຸກຄົນ ດັ່ງນັ້ນສໍາລັບໃຜທີ່ຢາກມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ເເລະ ເເຂງເເຮງຕະຫຼອດໃນຊ່ວງໜາໜາວ ກໍຄວນປະຕິບັດ ຕາມ 5 ເຄັດລັບນີ້ໄດ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີສຸຂະພາບທີ່ເເຂງເເຮງໄດ້ເເນ່ນອນ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!