Thursday, July 18, 2024
Lenovo

ຢ່າປະໝາດ! ອາດພົບ ລອງໂຄວິດ “Long COVID”

ເມື່ອທ່ານເປັນ ໂຄວິດ-19 ແລະ ປິ່ນປົວເຊົາແລ້ວ ແຕ່ເປັນຫຍັງຍັງປ່ວຍຢູ່? ຫຼາຍຄົນຍັງມີຂໍ້ສົງໄສ ເນື່ອງຈາກຜູ້ທີ່ປ່ວຍ ໂຄວິດ-19 ທີ່ປິ່ນປົວຫາຍດີບາງຄົນ ຍັງຮູ້ສຶກມີອາການຫຼົງເຫຼືອຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນ ເຊິ່ງຈະພົບຫຼາຍໃນຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ມີພາວະຕຸ້ຍ ຫຼື ນ້ຳໜັກເກີນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີໂຣກປະຈຳໂຕ ເຊິ່ງກຸ່ມທີ່ມີອາການ ອາດຈະມີອາການຕັ້ງແຕ່ 1 ເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 4-6 ອາທິດ ຈະເປັນອາການທີ່ເອີ້ນວ່າ “Post Covid Syndrome ຫຼື Long COVID” ຄືອາການທີ່ຫຼົງເຫຼືອ ຫຼັງຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19.

ລອງໂຄວິດ Long COVID ຄືຫຍັງ?

Long COVID ຫຼື ອາການຫຼົງເຫຼືອຫຼັງຈາກຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະຍາວ ເນື່ອງຈາກໃນຂະນະທີ່ປ່ວຍ ໂຄວິດ-19 ຮ່າງກາຍມີການສ້າງ ແອນຕິບໍດີ (Antibodies) ບາງຢ່າງຂຶ້ນມາ ແລະ ໄປຈັບກັບ ໂປຼຕິນ ເຊລຂອງອະໄວຍະວະບາງສ່ວນໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ໄປທຳລາຍອະໄວຍະວະສ່ວນຕ່າງໆ.

ອາການ ລອງໂຄວິດ ເປັນອາການປ່ວຍທີ່ບໍ່ມີລັກສະນະຕາຍໂຕ  ອາຈະຄື ຫຼື ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະບຸກຄົນ, ເຊິ່ງຜົນກະທົບຂອງ ລອງໂຄວິດ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທົ່ວຮ່າງກາຍ ຕັ້ງແຕ່ລະບົບຫາຍໃຈ, ລະບົບປະສາດ, ລະບົບທາງເດີນອາຫານ, ຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດດຳ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊົາປ່ວຍບາງຄົນ ຍັງບໍ່ສາມາດກັບໄປໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິເຊິ່ງມີໂອກາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ 30-50% ຈາກຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ທີ່ປິ່ນປົວເຊົາແລ້ວ.

ກຸ່ມສ່ຽງທີ່ອາດຈະພົບອາການ ລອງໂຄວິດ

 • ຜູ້ສູງອາຍຸ.
 • ຜູ້ທີ່ມີພາວະຕຸ້ຍ.
 • ຜູ້ທີ່ມີໂຣກປະຈຳໂຕ.
 • ຜູ້ທີ່ມີລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຕ່ຳ.

ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ກຳລັງຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ທີ່ມີອາການຮຸນແຮງ ກຸ່ມນີ້ ຈະມີຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດ ລອງໂຄວິດ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າກຸ່ມທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ບໍ່ມີອາການ, ແຕ່ໃນກຸ່ມຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີອາການບໍ່ໜັກ ຫຼື ຜູ້ປ່ວຍທີ່ຕິດເຊື້ອແບບບໍ່ສະແດງອາການ ກໍສາມາດມາດມີໂອກາດທີ່ຈະເກີດອາການ ລອງໂຄວິດ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ຈະບໍ່ພົບໃນຜູ້ທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນທີ່ໄດ້ຈາກການຮັບວັກຊີນ.

ອາການ ລອງໂຄວິດ ຫຼື ຜົນກະທົບໄລຍະຍາວ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ມີຫຍັງແດ່?

 • ເຈັບຫົວ, ມຶນງົງ, ບໍ່ສົດຊື່ນ.
 • ຄວາມຈຳສັ້ນ ສະມາທິສັ້ນ.
 • ແສບຕາ, ຄັນຕາ, ນ້ຳຕາໄຫຼ.
 • ຂັດດັງ, ດັງບໍ່ໄດ້ກິ່ນ.
 • ການຮັບຣົດຊາດອາຫານປ່ຽນໄປ ຫຼື ພົບອາການຊາທີ່ລິ້ນໃນບາງຄົນ.
 • ມີອາການໄອ, ຫອບເມື່ອຍຫາຍໃຈບໍ່ທັນ.
 • ໃຈສັ່ນ, ເຈັບແໜ້ນໜ້າເອິກຫາຍໃຈລຳບາກ.
 • ມີໄຂ້.
 • ເຈັບທ້ອງ, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ.
 • ປວດຂໍ່, ກ້າມຊີ້ນລີບ, ກ້າມຊີ້ນອ່ອນແຮງ.
 • ມີພາວະສະໝງລ້າ.
 • ນອນບໍ່ຫຼັບ.
 • ຄວາມດັນເລືອດສູງ.
 • ວິຕົກກັງວົນ ແລະ ຊຶມເສົ້າ.

10 ອາການ ທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ລອງໂຄວິດ ຄື

 1. ເມື່ອຍລ້າ.
 2. ຫາຍໃຈບໍ່ອີ່ມ.
 3. ປວດກ້າມຊີ້ນ.
 4. ໄອ.
 5. ເຈັບຫົວ.
 6. ເຈັບຂໍ້ຕໍ່.
 7. ເຈັບໜ້າເອິກ.
 8. ການຮັບຮູ້ກິ່ນປ່ຽນໄປ.
 9. ມີອາການຖອກທ້ອງ.
 10. ການຮັບຣົດຊາດປ່ຽນໄປ.

ພາວະແຊກຊ້ອນຂອງ ໂຄວິດ-19 ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້

 • ພາວະເລືອດອຸດຕັນ.
 • ມີບັນຫາກ່ຽວກັບລະບົບຫົວໃຈ.
 • ໄຕວາຍກະທັນຫັນ.
 • ຕັບອັກເສບກະທັນຫັນ.
 • ພາວະແຊກຊ້ອນທາງລະບົບປະສາດ.
 • ພາວະຕິດເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ.

ຜົນຂ້າງຄຽງຈາກການປິ່ນປົວ ໂຄວິດ-19

 • ກ້າມຊີ້ນອ່ອນແຮງ.
 • ພາວະຕຶງຄຽດ ຫຼັງຜ່ານເຫດການຮ້ານແຮງ (PTSD).

ແພດຈະພິຈາລະນາອາການຕ່າງໆໂດຍແບ່ງອອກເປັນ

 1. ອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການນອນໂຮງໝໍເປັນໄລຍະເວລາດົນ ເຊັ່ນ ອາການຈິດຕົກ, ຊຶມເສົ້າ, ຕິດຕຽງ, ບາດແຜກົດທັບ,  ປວດເມື່ອຍກ້າມຊີ້ນໃນສ່ວນຕ່າງໆ.
 2. ອາການເກີດຈາກຜົນແຊກຊ້ອນ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຢາປິ່ນປົວ ໂຄວິດ-19 ສ່ວນໃຫຍ່ ຢາທີ່ປິ່ນປົວ ໂຄວິດ-19 ມັກຈະບໍ່ພົບຜົນແຊກຊ້ອນໃນໄລຍະຍາ, ເນື່ອງຈາກຜູ້ປ່ວຍຈະກໄດ້ຮັບຢາໃນໄລຍະສັ້ນໆ ແຕ່ອາດສາມາດພົບໄດ້ກັບຢາທີ່ປິ່ນປົວອາການຂ້າງຄຽງອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງປິ່ນປົວ ໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ ຢາກຸ່ມສະເຕຍຣອຍດ໌. ອາການທີ່ອາດພົບໄດ້ຫຼັງກັບບ້ານ ເຊັ່ນ ແສບກະເພາະ, ຮູ້ສຶກຄືມີອາການກົດໄຫຼກັບ, ຄ່ານ້ຳຕານບໍ່ຄົງທີ່ ຫຼື ມີອາການທາງເບົາຫວານ.
 3. ອາການທີ່ເກີດຈາກຜົນແຊກຊ້ອນຂອງ ໂຄວິດ-19 ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນໄລຍະ 1 ເດືອນ ເຖິງ 1 ເດືອນເຄິ່ງ ແບ່ງອອກເປັນ
 • ກຸ່ມທີ່ມີອາການຕໍ່ເນື່ອງມາກວດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິ ເຊັ່ນ ຫອບເມື່ອຍເພຍ, ຮູ້ສຶກຄືຮ່າງກາຍຍັງບໍຟື້ນຕົວຈາກການປິ່ນປົວ ເຊິ່ງຈະປິ່ນປົວຕາມອາການ ຖ້າຈົນກວ່າຮ່າງກາຍປັບສະພາບ ແລະ ຟື້ນຕົວ.
 • ກຸ່ມທີ່ມີອາການຕໍ່ເນື່ອງມາກວດ ແລະ ໄດ້ພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິ ເຊັ່ນ ພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ປອດ, ເກີດພາວະເລືອດອຸດຕັນ, ພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ, ພາວະຕິດເຊື້ອເກີດການອັກເສບພາຍໃນອະໄວຍະວະສຳຄັນ ເຊິ່ງພົບໄດ້ໜ້ອຍ ແຕ່ກໍສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້, ການປິ່ນປົວຢູ່ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງຂອງແພດ.
 • ກຸ່ມທີ່ບໍ່ມີອາການ ແຕ່ກວດພົບອາການພິດປົກກະຕິທີ່ປອດ ການປິ່ນປົວແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງຂອງແພດ.

ນອກຈາກຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ມີອາການໜັກ ແລະ ມີປັດໄຈສ່ຽງຂ້າງຕົ້ນແລ້ວ, ຜູ້ທີ່ມີອາການເບົາບາງ ຍັງສາມາດເກີດອາການ ລອງໂຄວິດ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ກໍລະນີມີພູມຄຸ້ມກັນຈາກການສັກວັກຊີນ ແມ່ນຈະຫຼຸດໂອກາດໃນການພົບອາການ ລອງໂຄວິດ ໄດ້.

ທີ່ມາ: รู้จักลองโควิด “Long COVID” อาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19 – โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (vichaivej-nongkhaem.com), https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/Long-Covid

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຈົບມໍປາຍ ຈະຮຽນຕໍ່ສາຍໃດດີ?

ເມື່ອກ່ອນ ການສຶກສາຖືໄດ້ວ່າມີບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນ ແລະ ເປັນຂະບວນການ ຫຼາຍຄົນແຂ່ງກັນຮຽນ ແຂ່ງກັນເສັງເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນສາຍທີ່ຕົນເອງມັກ ແຕ່ຕົກມາຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ ດ້ວຍສະພາບເສດຖະກິດ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼາຍຢ່າງໃນສັງຄົມທີ່ຜັນແປໄປ ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຢາກທີ່ຈະຮຽນຕໍ່, ບາງຄົນກໍຈຳເປັນຕ້ອງອອກໄປເຮັດວຽກເພື່ອຫາເງິນຊ່ວຍຄອບຄົວ, ຫຼາຍຄົນກໍອອກມາປະກອບກິດຈະການເຮັດທຸລະກິດ ເປັນນາຍຂອງຕົນເອງ ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຄົນທີ່ມີເງືອນໄຂກໍຍັງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຮຽນຕໍ່ສາຍວິຊາຊີບໃຫ້ຈົບຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.

ຍຸກນີ້! ຕ້ອງອວດກັນປະຢັດ

ເມື່ອສັງຄົມເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກທີ່ເຂົ້າຍາກມາກແພງ ຫຼາຍຄົນ “ຫາເຊົ້າກິນເຊົ້າ” ບໍ່ແມ່ນ “ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ” ຄືແຕ່ກ່ອນແລ້ວ ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍຕ່າງໆ ກໍລ້ວນແຕ່ລາຄາສູງຂຶ້ນເທົ່າຕົວ, ເຮົາຍັງຈະພາກັນມາອວດລວຍໂຊລົດສະນິຍົມດີໆ ໃຊ້ຂອງແພງໆ ກິນອາຫານຫຼູຫຼາ ຕາມຄົນມີລາຍຮັບທີ່ໝັ່ນຄົງ ຫຼື ຄົນຮັ່ງມີບໍ່ໄດ້ແລ້ວ

ຊໍາຊຸງ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ຍົກລະດັບ Galaxy Al ລຸ້ນໃໝ່ສໍາລັບໂທລະສັບໜ້າຈໍພັບ.

ຊໍາຊຸງລາວ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ພ້ອມໂປຣໂມຊັນພິເສດສໍາລັບຜູ້ທີ່ສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າທີ່ Galaxy Experience Space ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ເປິດປະສົບການ Galaxy AI ລຸ້ນຫຼ້າສຸດສໍາລັບໂທລະສັບມືຖືໜ້າຈໍພັບ  ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ສໍາຜັດການໃຊ້ງານໂທລະສັບມືຖືທີ່ທັນສະໄໝ  ຮ່ວມກັບໂມງ Galaxy Watch7 ແລະ ຫູຟັງ Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໂຕພອ້ມກັນໃນງານ Samsung Unpacked ທີ່ປາຣີ  (Paris) ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ.