ເຄີຍໄປສໍາພັດແລ້ວບໍ? ບໍ່ນໍ້າຮ້ອນ ປຸ່ງເລາະ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ.

“ບໍ່ນໍ້າຮ້ອນ ປຸ່ງເລາະ” ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນ ແລະ ໜ້າໄປສຳພັດ ຂອງ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໄລຍະອາກາດເຢັນໆແບບນີ້, ນອກຈາກໄດ້ສໍາພັດກັບຄວາມມະຫັດສະຈັນຈາກການເນລະມິດຂອງທໍາມະຊາດແລ້ວ ຍັງຈະໄດ້ເຫັນວິຖີຊີວິດ ທາງວັດທະນະທຳທີ່ງົດງາມຂອງ ຊົນເຜົ່າອາຄາ ແລະ ເຜົ່າມູເຊີ ເຊິ່ງການເດີນທາງໄປສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ຍາກຫຍັງ ເພາະເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ມີນັກທຸລະກິດ ລາວ ເຂົ້າໄປສໍາປະທານພັດທະນາແບບຄົບວົງຈອນແລ້ວ.

ພາບຈາກ: ໜັງສືພິມບໍ່ແກ້ວ Bokeo Newspaper

ບໍ່ນໍ້າຮ້ອນປຸ່ງເລາະ ເປັນບໍ່ນໍ້າຮ້ອນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທ່າມກາງຄວາມເຢັນຂອງແມ່ນໍ້າ, ເປັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ນໍ້າຮ້ອນແຫ່ງນີ້ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ປຸ່ງເລາະ, ເມືອງ ເມິງ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ເຊິ່ງເປັນຊາຍແດນລະຫວ່າງ ເມືອງ ເມິງ ແລະ ເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ, ຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງ ປະມານ 62 ກິໂລແມັດ ແລະ ຈາກການທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດແດນລະຫວ່າງ 2 ເມືອງ ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທັງ 2 ທາງຄື: ເຂົ້າທາງ ເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ ຫຼື ເມືອງ ເມິງ ກໍໄດ້.

ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວໃນສະຖານທີ່ ແມ່ນເໝາະສົມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມແບບສະບາຍໆ ແລະ ເປັນສະຖານ ທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ໃນແບບບຳບັດສຸຂະພາບໄດ້ເປັນຢ່າງດີອີກຕ່າງຫາກ ເນື່ອງຈາກມີການກ່າວຂານກັນວ່າ: ນໍ້າຮ້ອນແຫ່ງນີ້ ສາມາດປິ່ນປົວສຸຂະພາບໄດ້ ໂດຍສະເພາະພະຍາດທີ່ກ່ຽວກັບຜິວໜັງ.

ພາບຈາກ: ໜັງສືພິມບໍ່ແກ້ວ Bokeo Newspaper

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ: “ປຸ່ງເລາະ” ປະຊາຊົນເຂດດັ່ງກ່າວບອກວ່າ ເມື່ອກ່ອນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ມີປຸ່ງ (ບໍ່ນໍ້າ) ໂດຍມີສັດປ່າມັກລົງມາອາໄສຢູ່ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ຂະນະທີ່ຊາວບ້ານເອງກໍໄດ້ທໍາມາຫາກິນຢູ່ເຂດນັ້ນ ແລະ ເມື່ອໄດ້ສັດກໍຈະເອົາຈຸ່ມບໍ່ນໍ້າຮ້ອນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອລອກໜັງ ຫຼື ຂົນອອກ ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ: “ປຸ່ງເລາະ”, ແຕ່ວ່າຊົນເຜົ່າທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດນັ້ນ ອາດຈະເວົ້າພາສາລາວບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພ້ຽນມາເປັນ “ປຸ່ງເລາະ” ຈົນຮອດທຸກມື້ນີ້.

ພາບຈາກ: ໜັງສືພິມບໍ່ແກ້ວ Bokeo Newspaper

ຂະນະທີ່ການບໍລິການດ້ານສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຢູ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທັນສະດວກເທື່ອ, ແຕ່ກໍມີປະຊາຊົນ ບ້ານ ປຸ່ງເລາະ ທີ່ບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ເຮັດຕູບບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ. ປັດຈຸບັນ ເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີ ບໍລິສັດ ເຂົ້າມາສໍາປະທານ ເພື່ອປັບປຸງເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງນີ້ ໃນອະນາຄົດ.

“ບໍ່ນໍ້າຮ້ອນ ປຸ່ງເລາະ” ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນ ແລະ ໜ້າໄປສຳພັດ ຂອງ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໄລຍະອາກາດເຢັນໆແບບນີ້, ນອກຈາກໄດ້ສໍາພັດກັບຄວາມມະຫັດສະຈັນຈາກການເນລະມິດຂອງທໍາມະຊາດແລ້ວ ຍັງຈະໄດ້ເຫັນວິຖີຊີວິດ ທາງວັດທະນະທຳທີ່ງົດງາມຂອງ ຊົນເຜົ່າອາຄາ ແລະ ເຜົ່າມູເຊີ ເຊິ່ງການເດີນທາງໄປສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ຍາກຫຍັງ ເພາະເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ມີນັກທຸລະກິດ ລາວ ເຂົ້າໄປສໍາປະທານພັດທະນາແບບຄົບວົງຈອນແລ້ວ.

ພາບຈາກ: ໜັງສືພິມບໍ່ແກ້ວ Bokeo Newspaper

ບໍ່ນໍ້າຮ້ອນປຸ່ງເລາະ ເປັນບໍ່ນໍ້າຮ້ອນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທ່າມກາງຄວາມເຢັນຂອງແມ່ນໍ້າ, ເປັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ນໍ້າຮ້ອນແຫ່ງນີ້ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ປຸ່ງເລາະ, ເມືອງ ເມິງ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ເຊິ່ງເປັນຊາຍແດນລະຫວ່າງ ເມືອງ ເມິງ ແລະ ເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ, ຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງ ປະມານ 62 ກິໂລແມັດ ແລະ ຈາກການທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດແດນລະຫວ່າງ 2 ເມືອງ ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທັງ 2 ທາງຄື: ເຂົ້າທາງ ເມືອງ ຕົ້ນເຜິ້ງ ຫຼື ເມືອງ ເມິງ ກໍໄດ້.

ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວໃນສະຖານທີ່ ແມ່ນເໝາະສົມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມແບບສະບາຍໆ ແລະ ເປັນສະຖານ ທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ໃນແບບບຳບັດສຸຂະພາບໄດ້ເປັນຢ່າງດີອີກຕ່າງຫາກ ເນື່ອງຈາກມີການກ່າວຂານກັນວ່າ: ນໍ້າຮ້ອນແຫ່ງນີ້ ສາມາດປິ່ນປົວສຸຂະພາບໄດ້ ໂດຍສະເພາະພະຍາດທີ່ກ່ຽວກັບຜິວໜັງ.

ພາບຈາກ: ໜັງສືພິມບໍ່ແກ້ວ Bokeo Newspaper

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ: “ປຸ່ງເລາະ” ປະຊາຊົນເຂດດັ່ງກ່າວບອກວ່າ ເມື່ອກ່ອນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ມີປຸ່ງ (ບໍ່ນໍ້າ) ໂດຍມີສັດປ່າມັກລົງມາອາໄສຢູ່ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ຂະນະທີ່ຊາວບ້ານເອງກໍໄດ້ທໍາມາຫາກິນຢູ່ເຂດນັ້ນ ແລະ ເມື່ອໄດ້ສັດກໍຈະເອົາຈຸ່ມບໍ່ນໍ້າຮ້ອນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອລອກໜັງ ຫຼື ຂົນອອກ ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ: “ປຸ່ງເລາະ”, ແຕ່ວ່າຊົນເຜົ່າທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດນັ້ນ ອາດຈະເວົ້າພາສາລາວບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພ້ຽນມາເປັນ “ປຸ່ງເລາະ” ຈົນຮອດທຸກມື້ນີ້.

ພາບຈາກ: ໜັງສືພິມບໍ່ແກ້ວ Bokeo Newspaper

ຂະນະທີ່ການບໍລິການດ້ານສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຢູ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທັນສະດວກເທື່ອ, ແຕ່ກໍມີປະຊາຊົນ ບ້ານ ປຸ່ງເລາະ ທີ່ບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ເຮັດຕູບບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ. ປັດຈຸບັນ ເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີ ບໍລິສັດ ເຂົ້າມາສໍາປະທານ ເພື່ອປັບປຸງເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງນີ້ ໃນອະນາຄົດ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!