Saturday, April 13, 2024
Lenovo

ອາການ “ເຈັບຫົວ” ທີ່ບອກໂຣກຮ້າຍໄດ້

ອາການ “ເຈັບຫົວ” ເປັນອາການທີ່ຫຼາຍໆຄົນພົບຫຼາຍ, ແລ້ວທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງຄົນເຮົາເຖິງມີອາການເຈັບຫົວເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ອາການເຫຼົ່ານີ້ ມີສາຍເຫດເກີດຈາກຫຍັງ? ມັນສາມາດບົ່ງບອກເຖິງໂຣກຮ້າຍໄດ້ແທ້ບໍ່?

woman with headache, migraine, stress, insomnia, hangover with red alert accent

ມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ມີຄຳຕອບ, ເພາະພວກເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນປະໝາດ ໃນເລື່ອງຂອງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ທຸກອາການທີ່ຮ່າງກາຍສົ່ງສັນຍານ ນັ້ນສະແດງວ່າ ອະໄວຍະວະ ຂອງເຮົາກຳລັງເຕືອນວ່າ ອາດມີສັດຕູ ເຊັ່ນ ໂຣກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ ມາໂຈມຕີ ຫຼື ອາດກວດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍໄດ້.

ຖ້າບໍ່ຢາກປ່ວຍຈາກອາການ “ເຈັບຫົວ” ບໍ່ວ່າຈະ ເຈັບຫົວ ຈາກຄວາມຕຶງຄຽດ, ເຈັບຫົວໄມເກຣນ ຫຼື ບາງເທື່ອກໍເຈັບໂດຍບໍ່ຮູ້ສາຍເຫດ ແລະ ອາການເຈັບຫົວແຕ່ລະຈຸດແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ໃກ້ຄຽງກັນນັ້ນ ກໍສາມາດບົ່ງບອກ “ໂຣກ” ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຢ່າປະໝາດ ຫຼື ລະເລີຍອາການແບບນີ້ ກ່ອນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາບໍ່ທັນ.

ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນໂຣກທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການ “ເຈັບຫົວ”

  1. ເຈັບຫົວ ໄມເກຣນ ເຈັບຕຸບໆ: ເຈັບແຕ່ເບື້ອງໃດເບື້ອງນຶ່ງ ແລະ ຍິ່ງເຈັບຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອພົບແສງເຈີດຈ້າ, ສຽງດັງ ຫຼືລຸກຍ່າງ ອາດມີອາການປຸ້ນທ້ອງຮ່ວມນຳ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ຈະເກີດດົນ 4-72 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຈະດີຂຶ້ນເມື່ອພັກຜ່ອນຢູ່ນິ້ງໆ ໃນຫ້ອງທີ່ມືດ ແລະເຢັນ.
  2. ເຈັບຫົວ ຈາກຄວາມຕຶງຄຽດ: ຖ້າຫາກຮູ້ສຶກວ່າ ເຈັບຈິ້ວໆ, ເຈັບແບບບີບໆ, ຮັດໆ, ເຈັບເປັນວົງກວ້າງເທິງຫົວ ຫຼືເຈັບເບົ້າຕາຮ່ວມນຳ ແລະມັກເກີດຊ່ວງບ່າຍ ຫຼືແລງ ນັ້ນກໍສະແດງວ່າ ເຖິງເວລາຕ້ອງພັກຜ່ອນເພື່ອຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີ້ນທີ່ກຳລັງຕຶງໂຕຈາກຄວາມຄຽດແລ້ວ.
  3. ເຈັບຫົວ ເພາະໂຣກຫຼອດເລືອດສະໝອງ: ເມື່ອອາການເຈັບຫົວເພີ່ມລະດັບຄວາມຮຸນແຮງ ແບບກະທັນຫັນ ບວກກັບມີອາການປາກບ້ຽວ, ເວົ້າບໍ່ໄດ້, ຍ່າງເຊ, ແຂນຂາອ່ອນເພຍ, ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ແລະ ຊຶມລົງ ຄວນໄປພົບແພດໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເພາະອາດຈະໝົດສະຕິ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້.
  4. ເຈັບຫົວ ເພາະເນື້ອງອກໃນສະໝອງ: ມັກເຈັບຫົວເລື້ອຍໆ ແລະຮຸນແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ, ເວົ້າຕິດຂັດ, ເລີ່ມມີບັນຫາເລື່ອງການເບິ່ງເຫັນ ຫຼືການຍ່າງ ລວມໄປເຖິງການມີອາການຊັກທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນມາກ່ອນ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດເປັນສັນຍານບອກເຖິງ “ເນື້ອງອກໃນສະໝອງ”.
  5. ເຈັບຫົວ ຄະລັດເຕີ ຄື: ອາການເຈັບແບບເບື້ອງດຽວ ແຕ່ມີລະດັບຄວາມຮຸນແຮງກວ່າການເຈັບ ໄມເກຣນ ອາດມີອາການເຈັບເບົ້າຕາ,​ ຕາແດງ, ນຳ້ຕາໄຫຼ ລວມໄປເຖິງການມີເຫື່ອອອກບໍລິເວນຫົວເບື້ອງທີ່ເຈັບຮ່ວມນຳ ຊຶ່ງອາການຈະເກີດຂຶ້ນບໍ່ດົນປະມານ 5 ນາທີ ຫາ 3 ຊົ່ວໂມງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກກວດເບິ່ງອາການເຈັບເບື້ອງຕົ້ນ ແລ້ວຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າ ແມ່ນສັນຍານຂອງໂຣກຮ້າຍ ຫຼື ບໍ່ ຄວນຫາເວລາໄປພົບແພດ ເພື່ອຮັບການກວດວິນິດໄສຢ່າງລະອຽດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຄວາມສະບາຍໃຈ ແຕ່ຍັງເປັນການຮຽກຄືນຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂອງທ່ານ ໃຫ້ກັບມາອີກດ້ວຍ.

ອາການ “ເຈັບຫົວ” ເປັນອາການທີ່ຫຼາຍໆຄົນພົບຫຼາຍ, ແລ້ວທ່ານເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງຄົນເຮົາເຖິງມີອາການເຈັບຫົວເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ອາການເຫຼົ່ານີ້ ມີສາຍເຫດເກີດຈາກຫຍັງ? ມັນສາມາດບົ່ງບອກເຖິງໂຣກຮ້າຍໄດ້ແທ້ບໍ່?

woman with headache, migraine, stress, insomnia, hangover with red alert accent

ມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ມີຄຳຕອບ, ເພາະພວກເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນປະໝາດ ໃນເລື່ອງຂອງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ທຸກອາການທີ່ຮ່າງກາຍສົ່ງສັນຍານ ນັ້ນສະແດງວ່າ ອະໄວຍະວະ ຂອງເຮົາກຳລັງເຕືອນວ່າ ອາດມີສັດຕູ ເຊັ່ນ ໂຣກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ ມາໂຈມຕີ ຫຼື ອາດກວດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍໄດ້.

ຖ້າບໍ່ຢາກປ່ວຍຈາກອາການ “ເຈັບຫົວ” ບໍ່ວ່າຈະ ເຈັບຫົວ ຈາກຄວາມຕຶງຄຽດ, ເຈັບຫົວໄມເກຣນ ຫຼື ບາງເທື່ອກໍເຈັບໂດຍບໍ່ຮູ້ສາຍເຫດ ແລະ ອາການເຈັບຫົວແຕ່ລະຈຸດແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ໃກ້ຄຽງກັນນັ້ນ ກໍສາມາດບົ່ງບອກ “ໂຣກ” ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຢ່າປະໝາດ ຫຼື ລະເລີຍອາການແບບນີ້ ກ່ອນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາບໍ່ທັນ.

ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນໂຣກທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການ “ເຈັບຫົວ”

  1. ເຈັບຫົວ ໄມເກຣນ ເຈັບຕຸບໆ: ເຈັບແຕ່ເບື້ອງໃດເບື້ອງນຶ່ງ ແລະ ຍິ່ງເຈັບຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອພົບແສງເຈີດຈ້າ, ສຽງດັງ ຫຼືລຸກຍ່າງ ອາດມີອາການປຸ້ນທ້ອງຮ່ວມນຳ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ຈະເກີດດົນ 4-72 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຈະດີຂຶ້ນເມື່ອພັກຜ່ອນຢູ່ນິ້ງໆ ໃນຫ້ອງທີ່ມືດ ແລະເຢັນ.
  2. ເຈັບຫົວ ຈາກຄວາມຕຶງຄຽດ: ຖ້າຫາກຮູ້ສຶກວ່າ ເຈັບຈິ້ວໆ, ເຈັບແບບບີບໆ, ຮັດໆ, ເຈັບເປັນວົງກວ້າງເທິງຫົວ ຫຼືເຈັບເບົ້າຕາຮ່ວມນຳ ແລະມັກເກີດຊ່ວງບ່າຍ ຫຼືແລງ ນັ້ນກໍສະແດງວ່າ ເຖິງເວລາຕ້ອງພັກຜ່ອນເພື່ອຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີ້ນທີ່ກຳລັງຕຶງໂຕຈາກຄວາມຄຽດແລ້ວ.
  3. ເຈັບຫົວ ເພາະໂຣກຫຼອດເລືອດສະໝອງ: ເມື່ອອາການເຈັບຫົວເພີ່ມລະດັບຄວາມຮຸນແຮງ ແບບກະທັນຫັນ ບວກກັບມີອາການປາກບ້ຽວ, ເວົ້າບໍ່ໄດ້, ຍ່າງເຊ, ແຂນຂາອ່ອນເພຍ, ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ແລະ ຊຶມລົງ ຄວນໄປພົບແພດໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເພາະອາດຈະໝົດສະຕິ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້.
  4. ເຈັບຫົວ ເພາະເນື້ອງອກໃນສະໝອງ: ມັກເຈັບຫົວເລື້ອຍໆ ແລະຮຸນແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ, ເວົ້າຕິດຂັດ, ເລີ່ມມີບັນຫາເລື່ອງການເບິ່ງເຫັນ ຫຼືການຍ່າງ ລວມໄປເຖິງການມີອາການຊັກທີ່ບໍ່ເຄີຍເປັນມາກ່ອນ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດເປັນສັນຍານບອກເຖິງ “ເນື້ອງອກໃນສະໝອງ”.
  5. ເຈັບຫົວ ຄະລັດເຕີ ຄື: ອາການເຈັບແບບເບື້ອງດຽວ ແຕ່ມີລະດັບຄວາມຮຸນແຮງກວ່າການເຈັບ ໄມເກຣນ ອາດມີອາການເຈັບເບົ້າຕາ,​ ຕາແດງ, ນຳ້ຕາໄຫຼ ລວມໄປເຖິງການມີເຫື່ອອອກບໍລິເວນຫົວເບື້ອງທີ່ເຈັບຮ່ວມນຳ ຊຶ່ງອາການຈະເກີດຂຶ້ນບໍ່ດົນປະມານ 5 ນາທີ ຫາ 3 ຊົ່ວໂມງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກກວດເບິ່ງອາການເຈັບເບື້ອງຕົ້ນ ແລ້ວຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າ ແມ່ນສັນຍານຂອງໂຣກຮ້າຍ ຫຼື ບໍ່ ຄວນຫາເວລາໄປພົບແພດ ເພື່ອຮັບການກວດວິນິດໄສຢ່າງລະອຽດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຄວາມສະບາຍໃຈ ແຕ່ຍັງເປັນການຮຽກຄືນຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂອງທ່ານ ໃຫ້ກັບມາອີກດ້ວຍ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.