ຖັງກ້າເບ້ຍໄມ້ ທີ່ຜະລິດຈາກ “ເສັ້ນໄຍໝາກພ້າວກັບຂີ້ເລື່ອຍ”

ໃນ ປັດຈຸບັນ  ການນໍາໃຊ້ປລາສຕິກ ຖືວ່າເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍຢູ່ໃນສັງຄົມ ເເລະ ປລາສຕິກ ໄດ້ປະກອບຢູ່ໃນເກືອບທຸກຜະລິດຕະພັນໄປແລ້ວ ລວມທັງການກ້າເບ້ຍໄມ້ທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍ ໃນຮູບແບບຫຸ້ມຫໍ່ ທີ່ເປັນຖົງປລາສຕິກສີດໍາ  ຫຼື ເປັນຖັງຢາງ. ນອກຈາກ ຈະກາຍເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດບໍ່ໄດ້ ຫຼັງຈາກການປູກຕົ້ນໄມ້ແລ້ວ ມັນກໍຍັງເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ນໍາໄປໃຊ້ຄືນໃໝ່ບໍ່ໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ມີນັກສຶກສາ ຈາກ ຄະນະວິທະຍາສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພາກວິຊາເຕັກໂນໂລຊີ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຄົ້ນຄິດບົດວິໄຈ ໃນຫົວຂໍ້ ” ລັກສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເບ້ຍໄມ້ ໃນກະຖັງກ້າເບ້ຍໄມ້ທີ່ຜະລິດຈາກເສັ້ນໄຍໝາກພ້າວ ປະສົມ ກັບຂີ້ເລື່ອຍ ”.

ມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ໄດ້ມີໂອກາດສໍາພາດ ນາງ ກອງເພັດ ໄຊຍະລາດ ແລະ ນາງ ບີນໍ້າທິບ ທຳມະວົງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຄິດຄົ້ນ ແລະ ເຮັດການວິໄຈ ການຜະລິດ ກະຖັງກ້າເບ້ຍໄມ້ ທີ່ຜະລິດຈາກເສັ້ນໄຍໝາກພ້າວ ປະສົມ ກັບຂີ້ເລື່ອຍໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ “ເຫດຜົນທີ່ເຮັດບົດວິໄຈ ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ກໍເພື່ອຢາກຫຼຸດປະລິມານການນໍາໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນປລາສຕິກໃນສັງຄົມໃຫ້ຫຼຸດລົງ ໂດຍສະເພາະ ການໃຊ້ຖົງຢາງດຳກ້າເບ້ຍໄມ້ປລາສຕິກ ທີ່ເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ ເເລະ ສ້າງທາງເລືອກໃຫ້ ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການນໍາເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອກັບມານໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.”

ເຊິ່ງວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດກໍມີ 3 ຢ່າງກໍຄື: ກາບໝາກພ້າວ, ຂີ້ເລື່ອຍ ແລະ ແປ້ງສິງກະໂປ. ເຊິ່ງຜະລິດໃນອັດຕາສ່ວນ 3:3:2 (ໂດຍນ້ຳໜັກ). ເຊິ່ງໄດ້ທົດລອງໃນກະຖັງ 3 ຮູບແບບເຊັ່ນ: ກະຖັງ T1 ກະຖັງໄຍໝາກພ້າວ 100%, T2 ກະຖັງຂີ້ເລື່ອຍ 100% ແລະ T3 ກະຖັງໄຍໝາກພ້າວປະສົມຂີ້ເລື່ອຍ ຢ່າງລະ 50% ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາໃນການທົດລອງ 8 ອາທິດ.

ຜົນການທົດລອງພົບວ່າ ກະຖັງທີ່ເປັນໄຍໝາກພ້າວ ແລະ ຂີ້ເລື່ອຍ ທັງໝົດ ນັ້ນສາມາດດູດຊຶມນໍ້າໄດ້ສູງທີ່ສຸດເຖິງ 185% ແລະ ກະຖັງທີ່ເປັນໄຍໝາກພ້າວປະສົມກັບຂີ້ເລື່ອຍດູດຊຶມນໍ້າໄດ້ 122%, ແຕ່ເມື່ອທຽບກັບກະຖັງທີ່ເປັນຖົງຢາງດໍາຫຸ້ມຫໍ່ແລ້ວມີອັດຕາດູດຊຶມນໍ້າໄດ້ພຽງແຕ່ 37.5%.

ນາງ ກອງເພັດ ແລະ ນາງ ບີນໍ້າທິບ ກ່າວຕື່ມວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ສໍາເລັດການວິໄຈ ເເລະ ຜະລິດ ກະຖັງກ້າເບ້ຍໄມ້ ທີ່ຜະລິດຈາກໄຍໝາກພ້າວປະສົມກັບຂີ້ເລື່ອຍ ກໍໄດ້ນຳເອົາກະຖັງມາທົດລອງກ້າ ເບ້ຍໝາກຫຸ່ງ ເຊິ່ງຜົນອອກມາແມ່ນມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ.

ສຳລັບວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດກໍຄື:

– ນໍາເອົາ ກາບໝາກພ້າວ ມາແຊ່ນໍ້າເປັນເວລາ 3 ວັນ ຫຼື 72 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍມີການປ່ຽນນໍ້າທຸກໆວັນ.

– ແລ້ວນໍາໄປຕາກແດດ 1 ວັນເພື່ອກໍາຈັດ ສານເທນນິນ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ.

– ຈາກນັ້ນ ນໍາມາຈີກເປັນເສັ້ນໄຍໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 5-6 cm.

– ນໍາເອົາຂີ້ເລື່ອຍມາຮ່ອນຜ່ານຕາໜ່າງທີ່ມີຂະໜາດ 2 mm.

– ນໍາເອົາແປ້ງສິງກະໂປມາຄົນໃສ່ນໍ້າໃນອັດຕາສ່ວນ 200 g ຕໍ່ນໍ້າ 1,500 ml.

– ນໍາໄປຕົ້ມໃນອຸນຫະພູມ 75 °C ເປັນເວລາ 10 ນາທີ ແປ້ງປຽກຈະມີລັກສະນະໜຽວ.

– ນໍາເອົາວັດຖຸດິບມາຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລ້ວນໍາມາຮ່າຍໃສ່ແມ່ພິມ.

– ນໍາໄປອັດໃນເຄື່ອງອັດໜີບກະຖັງກ້າເບ້ຍໄມ້ທີ່ດັດແປງມາຈາກເຄື່ອງອັດລູກໝາກ ໂດຍໃຊ້ແຮງອັດຢູ່ທີ່  6 kpa.

– ປະໄວ້ໃຫ້ແຫ້ງ 3 ວັນ ຫຼື 72 ຊົ່ວໂມງ.

ສຳລັບ ກະຖັງທີ່ເປັນໄຍໝາກພ້າວ ແລະ ກະຖັງທີ່ເປັນໄຍໝາກພ້າວ ປະສົມ ກັບຂີ້ເລື່ອຍນັ້ນ ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້, ສາມາດນໍາໄປກ້າເບ້ຍໄມ້ໄດ້, ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ພືດ, ເປັນການນໍາເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອກັບມານໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ເເລະ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຖົງຢາງດໍາ ທີ່ເປັນປລາສຕິກ ຈາກການກ້າເບ້ຍໄມ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ໃນ ປັດຈຸບັນ  ການນໍາໃຊ້ປລາສຕິກ ຖືວ່າເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍຢູ່ໃນສັງຄົມ ເເລະ ປລາສຕິກ ໄດ້ປະກອບຢູ່ໃນເກືອບທຸກຜະລິດຕະພັນໄປແລ້ວ ລວມທັງການກ້າເບ້ຍໄມ້ທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍ ໃນຮູບແບບຫຸ້ມຫໍ່ ທີ່ເປັນຖົງປລາສຕິກສີດໍາ  ຫຼື ເປັນຖັງຢາງ. ນອກຈາກ ຈະກາຍເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດບໍ່ໄດ້ ຫຼັງຈາກການປູກຕົ້ນໄມ້ແລ້ວ ມັນກໍຍັງເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ນໍາໄປໃຊ້ຄືນໃໝ່ບໍ່ໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ມີນັກສຶກສາ ຈາກ ຄະນະວິທະຍາສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ພາກວິຊາເຕັກໂນໂລຊີ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຄົ້ນຄິດບົດວິໄຈ ໃນຫົວຂໍ້ ” ລັກສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເບ້ຍໄມ້ ໃນກະຖັງກ້າເບ້ຍໄມ້ທີ່ຜະລິດຈາກເສັ້ນໄຍໝາກພ້າວ ປະສົມ ກັບຂີ້ເລື່ອຍ ”.

ມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ໄດ້ມີໂອກາດສໍາພາດ ນາງ ກອງເພັດ ໄຊຍະລາດ ແລະ ນາງ ບີນໍ້າທິບ ທຳມະວົງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຄິດຄົ້ນ ແລະ ເຮັດການວິໄຈ ການຜະລິດ ກະຖັງກ້າເບ້ຍໄມ້ ທີ່ຜະລິດຈາກເສັ້ນໄຍໝາກພ້າວ ປະສົມ ກັບຂີ້ເລື່ອຍໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ “ເຫດຜົນທີ່ເຮັດບົດວິໄຈ ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ກໍເພື່ອຢາກຫຼຸດປະລິມານການນໍາໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນປລາສຕິກໃນສັງຄົມໃຫ້ຫຼຸດລົງ ໂດຍສະເພາະ ການໃຊ້ຖົງຢາງດຳກ້າເບ້ຍໄມ້ປລາສຕິກ ທີ່ເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ ເເລະ ສ້າງທາງເລືອກໃຫ້ ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການນໍາເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອກັບມານໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.”

ເຊິ່ງວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດກໍມີ 3 ຢ່າງກໍຄື: ກາບໝາກພ້າວ, ຂີ້ເລື່ອຍ ແລະ ແປ້ງສິງກະໂປ. ເຊິ່ງຜະລິດໃນອັດຕາສ່ວນ 3:3:2 (ໂດຍນ້ຳໜັກ). ເຊິ່ງໄດ້ທົດລອງໃນກະຖັງ 3 ຮູບແບບເຊັ່ນ: ກະຖັງ T1 ກະຖັງໄຍໝາກພ້າວ 100%, T2 ກະຖັງຂີ້ເລື່ອຍ 100% ແລະ T3 ກະຖັງໄຍໝາກພ້າວປະສົມຂີ້ເລື່ອຍ ຢ່າງລະ 50% ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາໃນການທົດລອງ 8 ອາທິດ.

ຜົນການທົດລອງພົບວ່າ ກະຖັງທີ່ເປັນໄຍໝາກພ້າວ ແລະ ຂີ້ເລື່ອຍ ທັງໝົດ ນັ້ນສາມາດດູດຊຶມນໍ້າໄດ້ສູງທີ່ສຸດເຖິງ 185% ແລະ ກະຖັງທີ່ເປັນໄຍໝາກພ້າວປະສົມກັບຂີ້ເລື່ອຍດູດຊຶມນໍ້າໄດ້ 122%, ແຕ່ເມື່ອທຽບກັບກະຖັງທີ່ເປັນຖົງຢາງດໍາຫຸ້ມຫໍ່ແລ້ວມີອັດຕາດູດຊຶມນໍ້າໄດ້ພຽງແຕ່ 37.5%.

ນາງ ກອງເພັດ ແລະ ນາງ ບີນໍ້າທິບ ກ່າວຕື່ມວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ສໍາເລັດການວິໄຈ ເເລະ ຜະລິດ ກະຖັງກ້າເບ້ຍໄມ້ ທີ່ຜະລິດຈາກໄຍໝາກພ້າວປະສົມກັບຂີ້ເລື່ອຍ ກໍໄດ້ນຳເອົາກະຖັງມາທົດລອງກ້າ ເບ້ຍໝາກຫຸ່ງ ເຊິ່ງຜົນອອກມາແມ່ນມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ.

ສຳລັບວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດກໍຄື:

– ນໍາເອົາ ກາບໝາກພ້າວ ມາແຊ່ນໍ້າເປັນເວລາ 3 ວັນ ຫຼື 72 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍມີການປ່ຽນນໍ້າທຸກໆວັນ.

– ແລ້ວນໍາໄປຕາກແດດ 1 ວັນເພື່ອກໍາຈັດ ສານເທນນິນ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ.

– ຈາກນັ້ນ ນໍາມາຈີກເປັນເສັ້ນໄຍໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 5-6 cm.

– ນໍາເອົາຂີ້ເລື່ອຍມາຮ່ອນຜ່ານຕາໜ່າງທີ່ມີຂະໜາດ 2 mm.

– ນໍາເອົາແປ້ງສິງກະໂປມາຄົນໃສ່ນໍ້າໃນອັດຕາສ່ວນ 200 g ຕໍ່ນໍ້າ 1,500 ml.

– ນໍາໄປຕົ້ມໃນອຸນຫະພູມ 75 °C ເປັນເວລາ 10 ນາທີ ແປ້ງປຽກຈະມີລັກສະນະໜຽວ.

– ນໍາເອົາວັດຖຸດິບມາຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລ້ວນໍາມາຮ່າຍໃສ່ແມ່ພິມ.

– ນໍາໄປອັດໃນເຄື່ອງອັດໜີບກະຖັງກ້າເບ້ຍໄມ້ທີ່ດັດແປງມາຈາກເຄື່ອງອັດລູກໝາກ ໂດຍໃຊ້ແຮງອັດຢູ່ທີ່  6 kpa.

– ປະໄວ້ໃຫ້ແຫ້ງ 3 ວັນ ຫຼື 72 ຊົ່ວໂມງ.

ສຳລັບ ກະຖັງທີ່ເປັນໄຍໝາກພ້າວ ແລະ ກະຖັງທີ່ເປັນໄຍໝາກພ້າວ ປະສົມ ກັບຂີ້ເລື່ອຍນັ້ນ ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້, ສາມາດນໍາໄປກ້າເບ້ຍໄມ້ໄດ້, ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ພືດ, ເປັນການນໍາເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອກັບມານໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ເເລະ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຖົງຢາງດໍາ ທີ່ເປັນປລາສຕິກ ຈາກການກ້າເບ້ຍໄມ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃໝ່ ຮູ້ຈັກຄົນປະເພດ Introvert ແລະ Extrovert

ສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັົບ 2 ປະເພດກຸ່ມຄົນ Introvert ແລະ Extrovert.

ເປີດຫໍພິພິທະພັນ ຊີວະນານາພັນ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ, ຜູ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຢໍລະປາ ແບບອະນຸລັກ ເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການລ່າສັດຕ່າງໆ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍການເປີດຫໍພິພິທະພັນຊີວະນານາພັນນ້ຳກັດຢໍລາປ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂອບເຂດຢໍລະປາ.

ວັດໂພນພະເນົາ ວັດສະໄໝພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ

ດໂພນພະເນົາ (ວັດດອນພະເນົາ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ວັດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ ຄ.ສ 1599 ສະໄໝ ພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ ທັມມິກະຣາດ ເປັນວັດປະຈຳພຣະອົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!