5 ຄໍາຕອບດີໆ ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ “ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ມີແຟນ”

ໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ ເຮົາມັກຈະຖືກຕີກອບຈາກສັງຄົມຢູ່ສະເໝີ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນມີຄວາມອຶດອັດ ແລະ ບາງຄັງເຮົາມັກຈະຖືກຕັ້ງຄໍາຖາມຈາກສັງຄົມ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງແບບນັ້ນແບບນີ້ ໂດຍຖືກຕັດສິນຈາກການກະທໍາທີ່ສັງຄົມສ່ວນໃຫ່ຍເປັນ ເຊັ່ນ ເລື່ອງການມີແຟນ ເຊື່ອວ່າຄົນໂສດຫຼາຍໆ ຄົນ ຕ້ອງຖືກຖາມຈາກຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອຕະຫຼອດວ່າ “ມື້ໃດຈະມີແຟນ” ແລະ ເຮົາຄວນຈະຕອບແບບໃດເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງຄືສຸພາບ.

ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີການຕອບຄໍາຖາມສໍາລັບຄົນໂສດເມື່ອຖືກຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ “ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ມີແຟນ” ມາຝາກທຸກຄົນ ດັ່ງນີ້:

1. ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະມີຄວາມຮັກ.

ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະມີໃຜ ຫຼື ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະມີຄວາມຮັກຕອນນີ້! ອາດຈະໝາຍເຖິງ ເຮົາຍັງຫວງຄວາມເປັນອິດສະຫຼະຢູ່ ຍັງບໍ່ຢາກໄປຜູກມັດກັບໃຜ ຫຼື ອາດຈະເປັນເພາະວ່າ ເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດລືມເລື່ອງລາວຄວາມຮັກ ໃນອາດີດໄດ້ ເຊື່ອໄດ້ເລີຍວ່າສັງຄົມຈະເຫັນໃຈໃນຄວາມໂສດຂອງເຮົາແນ່ນອນ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມຮັກອີກ.

2. ເບິ່ງແຍງໂຕເອງໄດ້ບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງ.

ອີກໜຶ່ງເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ່ຍຢາກໃຫ້ລູກໃຫ້ຫຼານທີ່ໃຊ້ຊີວິດເປັນໂສດ ໃຫ້ເປັນຝັ່ງເປັນຝາ ອາດຈະຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຢ້ານວ່າເຮົາອາດຈະບໍ່ມີຄົນເບິ່ງແຍງຍາມບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ຍາມແກ່ເຖົ້າ ຖ້າເຮົາຖືກຖາມໃນລັກສະນະນີ້ມາພ້ອມກັບຄວາມເປັນຫ່ວງ ເຮົາຕ້ອງພິສູດໃຫ້ເພີ່ນເຫັນວ່າ ເຖິງເຮົາຈະບໍ່ມີເເຟນແຕ່ເຮົາກໍສາມາດເບິ່ງແຍງໂຕເອງໄດ້ ແລະ ວາງແຜນການໃຊ້ຊີວິດໂສດໄວ້ເເລ້ວ.

3. ຢາກຢູ່ກັບຄອບຄົວໄປດົນໆ.

ເມື່ອຄອບຄົວຖາມເຮົາວ່າ ມື້ໃດຈະມີແຟນ ເຮົາຕອບອອກໄປເລີຍວ່າ ເຮົາຢາກຢູ່ກັບຄອບຄົວໄປດົນໆ ຢາກມີເວລາໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ເພາະຖ້າເຮົາມີແຟນໃນຕອນນີ້ ກໍຕ້ອງແບ່ງເວລາໃຫ້ເຂົານໍາ ແລະ ເວລາທີ່ຈະຢູ່ກັບຄອບຄົວກໍໜ່ອຍລົງ ເທົ່ານີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວເຊົາຖາມເລື່ອງການມີແຟນຂອງເຮົາໄປອີກດົນ.

4. ຢູ່ກັບໝູ່ເພື່ອນສະບາຍໃຈກວ່າ.

ການທີ່ເຮົາໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບໝູ່ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ບໍ່ວ່າຈະໄປທ່ຽວ ຫຼື ໄດ້ເຮັດກິກຈະກໍາແບບມ່ວນໆນໍາກັນ ກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ແຕ່ເມື່ອໃດກໍຕາມຖ້າເຮົາມີແຟນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາອາດຈະບໍ່ມີເວລາໄປທ່ຽວກັບໝູ່ເພື່ອນ ຖ້າມີໝູ່ທີ່ດີ, ເຂົ້າໃຈເຮົາທຸກຢ່າງ ກໍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີແຟນ.

5. ຖ້າແຟນບໍ່ດີ ບໍ່ມີດີກວ່າ.

ສໍາລັບຄົນໂສດທີ່ມັກໄປໄສມາໄສຄົນດຽວ ມັກເຮັດຫຍັງທີ່ຂ້ອນຂ້າງມັກອິດສະຫຼະ ຫາກມີຄົນຖາມວ່າ ມື້ໃດຈະມີແຟນ ກໍຕອບໄປເລີຍວ່າ “ບໍ່ແມ່ນບໍ່ຢາກມີແຟນ ແຕ່ຍັງຫາຄົນທີ່ດີສໍາລັບເຮົາບໍ່ໄດ້ ອີກຢ່າງກໍຍັງບໍ່ຢາກມີແຟນ” ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄື ຖ້າການມີແຟນແລ້ວຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈ ກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ.

ເປັນແນວໃດທຸກຄົນກັບ 5 ຄໍາຕອບ ທີ່ເຮົານໍາມາຝາກ ເພື່ອໄວ້ເປັນແນວທາງໃນການຕອບຄໍາຖາມເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງການມີແຟນ ເຊິ່ງເປັນຄໍາຖາມທີ່ຄົນໂສດມັກຖືກຖາມກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ລອງນໍາໄປໃຊ້ກັນເບິ່ງເດີ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/5-reasons-why-youre-still-single

ໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ ເຮົາມັກຈະຖືກຕີກອບຈາກສັງຄົມຢູ່ສະເໝີ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນມີຄວາມອຶດອັດ ແລະ ບາງຄັງເຮົາມັກຈະຖືກຕັ້ງຄໍາຖາມຈາກສັງຄົມ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງແບບນັ້ນແບບນີ້ ໂດຍຖືກຕັດສິນຈາກການກະທໍາທີ່ສັງຄົມສ່ວນໃຫ່ຍເປັນ ເຊັ່ນ ເລື່ອງການມີແຟນ ເຊື່ອວ່າຄົນໂສດຫຼາຍໆ ຄົນ ຕ້ອງຖືກຖາມຈາກຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອຕະຫຼອດວ່າ “ມື້ໃດຈະມີແຟນ” ແລະ ເຮົາຄວນຈະຕອບແບບໃດເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງຄືສຸພາບ.

ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີການຕອບຄໍາຖາມສໍາລັບຄົນໂສດເມື່ອຖືກຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ “ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ມີແຟນ” ມາຝາກທຸກຄົນ ດັ່ງນີ້:

1. ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະມີຄວາມຮັກ.

ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະມີໃຜ ຫຼື ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະມີຄວາມຮັກຕອນນີ້! ອາດຈະໝາຍເຖິງ ເຮົາຍັງຫວງຄວາມເປັນອິດສະຫຼະຢູ່ ຍັງບໍ່ຢາກໄປຜູກມັດກັບໃຜ ຫຼື ອາດຈະເປັນເພາະວ່າ ເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດລືມເລື່ອງລາວຄວາມຮັກ ໃນອາດີດໄດ້ ເຊື່ອໄດ້ເລີຍວ່າສັງຄົມຈະເຫັນໃຈໃນຄວາມໂສດຂອງເຮົາແນ່ນອນ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມຮັກອີກ.

2. ເບິ່ງແຍງໂຕເອງໄດ້ບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງ.

ອີກໜຶ່ງເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ່ຍຢາກໃຫ້ລູກໃຫ້ຫຼານທີ່ໃຊ້ຊີວິດເປັນໂສດ ໃຫ້ເປັນຝັ່ງເປັນຝາ ອາດຈະຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຢ້ານວ່າເຮົາອາດຈະບໍ່ມີຄົນເບິ່ງແຍງຍາມບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ຍາມແກ່ເຖົ້າ ຖ້າເຮົາຖືກຖາມໃນລັກສະນະນີ້ມາພ້ອມກັບຄວາມເປັນຫ່ວງ ເຮົາຕ້ອງພິສູດໃຫ້ເພີ່ນເຫັນວ່າ ເຖິງເຮົາຈະບໍ່ມີເເຟນແຕ່ເຮົາກໍສາມາດເບິ່ງແຍງໂຕເອງໄດ້ ແລະ ວາງແຜນການໃຊ້ຊີວິດໂສດໄວ້ເເລ້ວ.

3. ຢາກຢູ່ກັບຄອບຄົວໄປດົນໆ.

ເມື່ອຄອບຄົວຖາມເຮົາວ່າ ມື້ໃດຈະມີແຟນ ເຮົາຕອບອອກໄປເລີຍວ່າ ເຮົາຢາກຢູ່ກັບຄອບຄົວໄປດົນໆ ຢາກມີເວລາໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ເພາະຖ້າເຮົາມີແຟນໃນຕອນນີ້ ກໍຕ້ອງແບ່ງເວລາໃຫ້ເຂົານໍາ ແລະ ເວລາທີ່ຈະຢູ່ກັບຄອບຄົວກໍໜ່ອຍລົງ ເທົ່ານີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວເຊົາຖາມເລື່ອງການມີແຟນຂອງເຮົາໄປອີກດົນ.

4. ຢູ່ກັບໝູ່ເພື່ອນສະບາຍໃຈກວ່າ.

ການທີ່ເຮົາໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບໝູ່ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ ບໍ່ວ່າຈະໄປທ່ຽວ ຫຼື ໄດ້ເຮັດກິກຈະກໍາແບບມ່ວນໆນໍາກັນ ກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ແຕ່ເມື່ອໃດກໍຕາມຖ້າເຮົາມີແຟນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາອາດຈະບໍ່ມີເວລາໄປທ່ຽວກັບໝູ່ເພື່ອນ ຖ້າມີໝູ່ທີ່ດີ, ເຂົ້າໃຈເຮົາທຸກຢ່າງ ກໍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີແຟນ.

5. ຖ້າແຟນບໍ່ດີ ບໍ່ມີດີກວ່າ.

ສໍາລັບຄົນໂສດທີ່ມັກໄປໄສມາໄສຄົນດຽວ ມັກເຮັດຫຍັງທີ່ຂ້ອນຂ້າງມັກອິດສະຫຼະ ຫາກມີຄົນຖາມວ່າ ມື້ໃດຈະມີແຟນ ກໍຕອບໄປເລີຍວ່າ “ບໍ່ແມ່ນບໍ່ຢາກມີແຟນ ແຕ່ຍັງຫາຄົນທີ່ດີສໍາລັບເຮົາບໍ່ໄດ້ ອີກຢ່າງກໍຍັງບໍ່ຢາກມີແຟນ” ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄື ຖ້າການມີແຟນແລ້ວຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈ ກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ.

ເປັນແນວໃດທຸກຄົນກັບ 5 ຄໍາຕອບ ທີ່ເຮົານໍາມາຝາກ ເພື່ອໄວ້ເປັນແນວທາງໃນການຕອບຄໍາຖາມເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງການມີແຟນ ເຊິ່ງເປັນຄໍາຖາມທີ່ຄົນໂສດມັກຖືກຖາມກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ລອງນໍາໄປໃຊ້ກັນເບິ່ງເດີ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/5-reasons-why-youre-still-single

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!