ຈະໄປທີ່ “ແອມພູລ” ຫຼື ຢຸດຢູ່ທີ່ “ເຊຣຳ”

ຫຼາຍຄົນອາດຈະເຫັນ ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງຜິວອີກປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ແອມພູລ (Ampoules) ທີ່ຢູ່ຕາມຮ້ານຂາຍຜະລິດຕະພັນເສີມຄວາມງາມຕ່າງໆ, ແລະ ເກີດຂໍ້ສົງໄສຂຶ້ນມາວ່າ ນີ້ແມ່ນຜະລິດຕະພັນບໍາລຸງຜິວປະເພດໃດ, ຕ້ອງໃຊ້ຕອນໃດ ແລະ ໃຫ້ຜົນຕອບຮັບແນວໃດກັນເເທ້?

ຄວາມຈິງເເລ້ວ ແອມພູລ ກໍຄືຜະລິດຕະພັນບໍາລຸງຜິວອີກປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍ ເຊຣໍາ (serum) ແຕ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍກວ່າ ເຊຣໍາ ເເລະ ມີເນື້ອສໍາພັດໃກ້ຄຽງກັບເນື້ອຂອງ ອິມັລຊັນ (emulsion) ແຕ່ບໍ່ເຂັ້ມຂຸ້ນເທົ່າ ແລະ ສ່ວນໃຫ່ຍ ແອມພູລ ຈະມີເນື້ອທີ່ບາງເບົາ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານສໍາຄັນ ຈະມີຂ້ອນຂ້າງສູງກວ່າ ເຊຣຳ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ແອມພູລ ໃຫ້ຜົນຮັບທີ່ດີກວ່າ ແລະ ມີລາຄາຂ້ອນຂ້າງສູງ.

ຕົ້ນກຳເນີດຂອງ ແອມພູລ ເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກ ສະກີນແຄຣ ສັນຊາດເກົາຫຼີ ເຊິ່ງແຍກປະເພດຜະລິດຕະພັນນີ້ອອກເປັນປະເພດຍ່ອຍ ແລະ ຄ່ອຍໆ ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນ ຈົນຕອນນີ້ຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ ໃນຫຼາຍປະເທດ ກໍເລີ່ມມີ ແອມພູລ ເປັນຂອງຕົນເອງອອກມາວາງຈໍາ ໜ່າຍອີກດ້ວຍ.

ລັກສະນະທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກພາຍນອກກໍຄື ແອມພູລ ສ່ວນໃຫ່ຍຈະບັນຈຸມາໃນຂວດແກ້ວຂະໜາດນ້ອຍ ເວລາໃຊ້ງານກໍພຽງແຕ່ເຄາະໃຫ້ເນື້ອ ແອມພູລ ໄຫຼອອກມາຈາກຄໍຂວດ ລົງມາຢູ່ໃນບັນຈຸພັນສາກ່ອນ ແລ້ວຫັກບໍລິເວນຄໍຂວດຄ່ອຍໆ ຢ່າງລະມັດລະວັງ ກ່ອນຈະໃສ່ຫົວພາສຕິກ ເພື່ອແບ່ງໃຊ້ເທື່ອລະເຄິ່ງ, ສ່ວນຜະລິດຕະພັນໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ວິທີນີ້ ກໍຄວນອ່ານວິທີເປີດຢ່າງລະອຽດສາກ່ອນ ເພາະຖ້າ ແອມພູລ ໄຫຼ່ເຫ່ຍເສຍຫາຍ ຈະມາຄິດເສຍດາຍເງິນນຳຫຼັງ.

ຄວນໃຊ້ ແອມພູລ ຕອນໃດ?

ຍ້ອນຄວາມທີ່ ແອມພູລ ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານຄໍາຄັນສູງ ບາງຄົນຈຶ່ງໃຊ້ແທນ ເຊຣໍາ ຫຼື ຖ້າຈະໃຊ້ຮ່ວມກັນ ກໍຄວນທາ ແອມພູລ ກ່ອນທາ ເຊຣໍາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຮັບທີ່ໜ້າເພິງພໍໃຈ.

ສໍາຫຼັບຄົນທີ່ໃຊ້ຄຣີມບໍາລຸງຜິວຫຼາຍຊະນິດ ການໃຊ້ງານເຕັມຮູບແບບຄື ຫຼັງຈາກລ້າງໜ້າ ແລະ ເຊັດຜິວດ້ວຍນໍາຢາລ້າງໜ້າ ເພື່ອທຳຄວາມສະອາດສິ່ງສົກກະປົກອອກ ເເລ້ວໃຫ້ເລີ່ມຈາກກຸ່ມ ເອສເຊັນ (Essence) ຫຼື ບັນດານ້ຳຕົບທັງຫຼາຍກ່ອນ ແລ້ວຕໍ່ດ້ວຍແອມພູລ ກ່ອນຈະທາ ເຊຣໍາ ເປັນອັນຈົບຄອສກຸ່ມຜະລິດຕະພັນເຂັ້ມຂຸ້ນທັງຫຼາຍ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງໃຊ້ຜະລິດຕະພັນປະເພດຄຣີມຕໍ່ໄປ.

ສໍາລັບຄົນທີ່ມີຜິວແຫ້ງຫຼາຍ ແນະນໍາໃຫ້ທາ ແອມພູລ ຕອນທ້າຍດ້ວຍ ອິມັລຊັນ ກ່ອນ ແລ້ວໄປຕໍ່ທີ່ຄຣີມບໍາລຸງຜິວ, ແຕ່ຖ້າຫາກໃຜທີ່ມີຜິວໜ້າທີ່ມັນງ່າຍ ຕ້ອງທາ ແອມພູລ ຢ່າງດຽວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງທາ ເຊຣໍາ ຫຼື ຄຣີມບໍາລຸງຜິວ ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ຖ້າຫາກຜິວບໍ່ມີປັນຫາຫຍັງຫຼາຍ ແອມພູລ ນັ້ນກໍມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ ຈົນສາມາດເເທນທຸກຢ່າງໄດ້ແລ້ວ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບາງຄົນອາດຈະເບິ່ງວ່າ ແອມພູລ ເປັນພຽງການເເຍກປະເພດຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອຜົນທາງການຕະຫຼາດເທົ່ານັ້ນ! ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເສຍເງິນຊື້ມາໃຊ້ກໍໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກໃຊ້ແລ້ວດີຕໍ່ຜິວພັນເຮົາເເທ້ ແລະ ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ ແອມພູລ ກໍໜ້າຈະເປັນອີກໜຶ່ງຄຳຕອບທີ່ດີເຊັ່ນກັນ.

ຫຼາຍຄົນອາດຈະເຫັນ ຜະລິດຕະພັນບຳລຸງຜິວອີກປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ແອມພູລ (Ampoules) ທີ່ຢູ່ຕາມຮ້ານຂາຍຜະລິດຕະພັນເສີມຄວາມງາມຕ່າງໆ, ແລະ ເກີດຂໍ້ສົງໄສຂຶ້ນມາວ່າ ນີ້ແມ່ນຜະລິດຕະພັນບໍາລຸງຜິວປະເພດໃດ, ຕ້ອງໃຊ້ຕອນໃດ ແລະ ໃຫ້ຜົນຕອບຮັບແນວໃດກັນເເທ້?

ຄວາມຈິງເເລ້ວ ແອມພູລ ກໍຄືຜະລິດຕະພັນບໍາລຸງຜິວອີກປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍ ເຊຣໍາ (serum) ແຕ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍກວ່າ ເຊຣໍາ ເເລະ ມີເນື້ອສໍາພັດໃກ້ຄຽງກັບເນື້ອຂອງ ອິມັລຊັນ (emulsion) ແຕ່ບໍ່ເຂັ້ມຂຸ້ນເທົ່າ ແລະ ສ່ວນໃຫ່ຍ ແອມພູລ ຈະມີເນື້ອທີ່ບາງເບົາ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານສໍາຄັນ ຈະມີຂ້ອນຂ້າງສູງກວ່າ ເຊຣຳ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ແອມພູລ ໃຫ້ຜົນຮັບທີ່ດີກວ່າ ແລະ ມີລາຄາຂ້ອນຂ້າງສູງ.

ຕົ້ນກຳເນີດຂອງ ແອມພູລ ເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກ ສະກີນແຄຣ ສັນຊາດເກົາຫຼີ ເຊິ່ງແຍກປະເພດຜະລິດຕະພັນນີ້ອອກເປັນປະເພດຍ່ອຍ ແລະ ຄ່ອຍໆ ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນ ຈົນຕອນນີ້ຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ ໃນຫຼາຍປະເທດ ກໍເລີ່ມມີ ແອມພູລ ເປັນຂອງຕົນເອງອອກມາວາງຈໍາ ໜ່າຍອີກດ້ວຍ.

ລັກສະນະທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກພາຍນອກກໍຄື ແອມພູລ ສ່ວນໃຫ່ຍຈະບັນຈຸມາໃນຂວດແກ້ວຂະໜາດນ້ອຍ ເວລາໃຊ້ງານກໍພຽງແຕ່ເຄາະໃຫ້ເນື້ອ ແອມພູລ ໄຫຼອອກມາຈາກຄໍຂວດ ລົງມາຢູ່ໃນບັນຈຸພັນສາກ່ອນ ແລ້ວຫັກບໍລິເວນຄໍຂວດຄ່ອຍໆ ຢ່າງລະມັດລະວັງ ກ່ອນຈະໃສ່ຫົວພາສຕິກ ເພື່ອແບ່ງໃຊ້ເທື່ອລະເຄິ່ງ, ສ່ວນຜະລິດຕະພັນໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ວິທີນີ້ ກໍຄວນອ່ານວິທີເປີດຢ່າງລະອຽດສາກ່ອນ ເພາະຖ້າ ແອມພູລ ໄຫຼ່ເຫ່ຍເສຍຫາຍ ຈະມາຄິດເສຍດາຍເງິນນຳຫຼັງ.

ຄວນໃຊ້ ແອມພູລ ຕອນໃດ?

ຍ້ອນຄວາມທີ່ ແອມພູລ ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານຄໍາຄັນສູງ ບາງຄົນຈຶ່ງໃຊ້ແທນ ເຊຣໍາ ຫຼື ຖ້າຈະໃຊ້ຮ່ວມກັນ ກໍຄວນທາ ແອມພູລ ກ່ອນທາ ເຊຣໍາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຮັບທີ່ໜ້າເພິງພໍໃຈ.

ສໍາຫຼັບຄົນທີ່ໃຊ້ຄຣີມບໍາລຸງຜິວຫຼາຍຊະນິດ ການໃຊ້ງານເຕັມຮູບແບບຄື ຫຼັງຈາກລ້າງໜ້າ ແລະ ເຊັດຜິວດ້ວຍນໍາຢາລ້າງໜ້າ ເພື່ອທຳຄວາມສະອາດສິ່ງສົກກະປົກອອກ ເເລ້ວໃຫ້ເລີ່ມຈາກກຸ່ມ ເອສເຊັນ (Essence) ຫຼື ບັນດານ້ຳຕົບທັງຫຼາຍກ່ອນ ແລ້ວຕໍ່ດ້ວຍແອມພູລ ກ່ອນຈະທາ ເຊຣໍາ ເປັນອັນຈົບຄອສກຸ່ມຜະລິດຕະພັນເຂັ້ມຂຸ້ນທັງຫຼາຍ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງໃຊ້ຜະລິດຕະພັນປະເພດຄຣີມຕໍ່ໄປ.

ສໍາລັບຄົນທີ່ມີຜິວແຫ້ງຫຼາຍ ແນະນໍາໃຫ້ທາ ແອມພູລ ຕອນທ້າຍດ້ວຍ ອິມັລຊັນ ກ່ອນ ແລ້ວໄປຕໍ່ທີ່ຄຣີມບໍາລຸງຜິວ, ແຕ່ຖ້າຫາກໃຜທີ່ມີຜິວໜ້າທີ່ມັນງ່າຍ ຕ້ອງທາ ແອມພູລ ຢ່າງດຽວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງທາ ເຊຣໍາ ຫຼື ຄຣີມບໍາລຸງຜິວ ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ຖ້າຫາກຜິວບໍ່ມີປັນຫາຫຍັງຫຼາຍ ແອມພູລ ນັ້ນກໍມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ ຈົນສາມາດເເທນທຸກຢ່າງໄດ້ແລ້ວ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບາງຄົນອາດຈະເບິ່ງວ່າ ແອມພູລ ເປັນພຽງການເເຍກປະເພດຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອຜົນທາງການຕະຫຼາດເທົ່ານັ້ນ! ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເສຍເງິນຊື້ມາໃຊ້ກໍໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກໃຊ້ແລ້ວດີຕໍ່ຜິວພັນເຮົາເເທ້ ແລະ ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ ແອມພູລ ກໍໜ້າຈະເປັນອີກໜຶ່ງຄຳຕອບທີ່ດີເຊັ່ນກັນ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!