ແມ່ຄ້າຈົ່ມ! ໂຄວິດກະທົບ ຂາຍອາຫານສຸກບໍ່ດີ

ປັດຈຸບັນ ບ້ານເຮົາຍັງພົບບັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງເປັນບັນຫາໃຫ່ຍ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຢູ່ໃນ ລາວ ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າ.

ສຳລັບອາຊີບແມ່ຄ້າຊາວຂາຍ ກໍເປັນອີກໜຶ່ງອາຊີບ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍເຊັ່ນກັນ, ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ການຄ້າຂາຍຜັກ, ຂາຍອາຫານຢູ່ຕາມຕະຫຼາດບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ.

ນາງ ພູມະໂນ, ແມ່ຄ້າຂາຍອາຫານສຸກຢູ່ ຕະຫຼາດ ຕານມີໄຊ ໃຫ້ສໍາພາດກັບທີມງານ ອິນໄຊລາວ ວ່າ: ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມມີການແຜ່ລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຮອບໃໝ່ນີ້, ໄດ້ສົງຜົນກະທົບໃຫ້ແມ່ຄ້າ ຫຼາຍໆຮ້ານ ລວມທັງຮ້ານຂອງເພິ່ນເອງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ເຊິ່ງເຮັດອາຫານສຸກ ທີ່ເຮັດຂາຍໃນແຕ່ລະມື້ ກໍບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຂາຍດີປານໃດ, ບໍ່ມີຄົນມາຊື້ ເພາະໃນຊ່ວງນີ້ ລູກຄ້າສ່ວນຫຼາຍມັກຊື້ອາຫານເມືອແຕ່ງກິນເອງ ຍ້ອນການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19. ບາງຄົນກໍຊື້ເມື່ອເຂົ້າຕູ້ເຢັນໄວ້ແຕ່ງກິນຫຼາຍມື້ ບວກກັບ ນັກຮຽນ-ນັກສືກສາ ກໍພາກັນ ກັບບ້ານເເດ່ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ລູກຄ້າທີ່ມາຊື້ອາຫານນໍາຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍແມ່ນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ.

ນາງ ພູມະໂນ, ເລີ່ມຂາຍອາຫານສຸກ ໄດ້ປະມານ 22 ປີແລ້ວ, ໃນຮ້ານກໍຈະມີອາຫານຫຼາກຫຼາຍ ປະເພດ 20 ກວ່າເມນູ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ເອາະ, ລາບ ,ແກງ, ປີ້ງ, ອົບ, ຂົ້ວ… ປົກກະຕິແມ່ນເພິ່ນ ຈະຂາຍໃນລາຄາທຸກຢ່າງ 3 ພັນກີບ, ຖ້າຂາຍເເພງກວ່ານີ້ນັກຮຽນກໍບໍ່ມີເງິນຊື້ກິນ. ແຕ່ ປັດຈຸບັນ ນີ້ ເພິ່ນກໍໄດ້ມີການປັບລາຄາອາຫານຂຶ້ນ ຈາກ 3.000 ມາເປັນ 5.000 ກີບ. ເນື່ອງຈາກວັດຖຸດິບ ແພງຂຶ້ນຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊີ້ນໝູ, ປານິນ ລາຄາກໍເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອຊື້ມາເຮັດອາຫານຂາຍ ກໍໄດ້ກໍາໄລບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ກໍຈຳເປັນໄດ້ຊື້ມາເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ.

ນາງ ພູມະໂນ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ກ່ອນໜ້າທີ່ ໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ທັນລະບາດ ແມ່ນຂາຍດີຫຼາຍ ເພາະມີນັກຮຽນາມາຊື້ຫຼາຍ ຂາຍໝົດທຸກມື້, ບາງມື້ໄດ້ເຮັດອາຫານ 2 ເທື່ອ, ລາຍໄດ້ໃນການຂາຍອາຫານແຕ່ລະມື້ ປະມານ 5-6 ລ້ານກີບຕໍ່ມື້, ແຕ່ພໍໂຄວິດລະບາດ ການຄ້າຂາຍກໍບໍ່ຄ່ອຍດີ ນັກຮຽນນັກ-ສືກສາ ກໍກັບບ້ານໝົດ ອາຫານບາງມື້ກໍເຫຼືອຫຼາຍ ລາຍໄດ້ໃນການຂາຍກໍຫຼຸດລົງຫຼາຍ ໄດ້ປະມານ 1-2 ລ້ານກີບຕໍ່ມື້.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຍຸກທີ່ວັດຖຸດິບແພງ ເຮົາກໍໄດ້ຫຼຸດປະລິມານການເຮັດອາຫານໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ຕັດອາຫານບາງປະເພດອອກ ເພື່ອບໍ່ເຮັດໃຫ້ອາຫານເຫຼືອຫຼາຍ.

ປັດຈຸບັນ ບ້ານເຮົາຍັງພົບບັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງເປັນບັນຫາໃຫ່ຍ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຢູ່ໃນ ລາວ ຂະຫຍາຍໂຕຊ້າ.

ສຳລັບອາຊີບແມ່ຄ້າຊາວຂາຍ ກໍເປັນອີກໜຶ່ງອາຊີບ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍເຊັ່ນກັນ, ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ການຄ້າຂາຍຜັກ, ຂາຍອາຫານຢູ່ຕາມຕະຫຼາດບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ.

ນາງ ພູມະໂນ, ແມ່ຄ້າຂາຍອາຫານສຸກຢູ່ ຕະຫຼາດ ຕານມີໄຊ ໃຫ້ສໍາພາດກັບທີມງານ ອິນໄຊລາວ ວ່າ: ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມມີການແຜ່ລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຮອບໃໝ່ນີ້, ໄດ້ສົງຜົນກະທົບໃຫ້ແມ່ຄ້າ ຫຼາຍໆຮ້ານ ລວມທັງຮ້ານຂອງເພິ່ນເອງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍພໍສົມຄວນ, ເຊິ່ງເຮັດອາຫານສຸກ ທີ່ເຮັດຂາຍໃນແຕ່ລະມື້ ກໍບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຂາຍດີປານໃດ, ບໍ່ມີຄົນມາຊື້ ເພາະໃນຊ່ວງນີ້ ລູກຄ້າສ່ວນຫຼາຍມັກຊື້ອາຫານເມືອແຕ່ງກິນເອງ ຍ້ອນການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19. ບາງຄົນກໍຊື້ເມື່ອເຂົ້າຕູ້ເຢັນໄວ້ແຕ່ງກິນຫຼາຍມື້ ບວກກັບ ນັກຮຽນ-ນັກສືກສາ ກໍພາກັນ ກັບບ້ານເເດ່ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ລູກຄ້າທີ່ມາຊື້ອາຫານນໍາຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍແມ່ນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ.

ນາງ ພູມະໂນ, ເລີ່ມຂາຍອາຫານສຸກ ໄດ້ປະມານ 22 ປີແລ້ວ, ໃນຮ້ານກໍຈະມີອາຫານຫຼາກຫຼາຍ ປະເພດ 20 ກວ່າເມນູ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ເອາະ, ລາບ ,ແກງ, ປີ້ງ, ອົບ, ຂົ້ວ… ປົກກະຕິແມ່ນເພິ່ນ ຈະຂາຍໃນລາຄາທຸກຢ່າງ 3 ພັນກີບ, ຖ້າຂາຍເເພງກວ່ານີ້ນັກຮຽນກໍບໍ່ມີເງິນຊື້ກິນ. ແຕ່ ປັດຈຸບັນ ນີ້ ເພິ່ນກໍໄດ້ມີການປັບລາຄາອາຫານຂຶ້ນ ຈາກ 3.000 ມາເປັນ 5.000 ກີບ. ເນື່ອງຈາກວັດຖຸດິບ ແພງຂຶ້ນຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊີ້ນໝູ, ປານິນ ລາຄາກໍເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອຊື້ມາເຮັດອາຫານຂາຍ ກໍໄດ້ກໍາໄລບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ກໍຈຳເປັນໄດ້ຊື້ມາເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ.

ນາງ ພູມະໂນ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ກ່ອນໜ້າທີ່ ໂຄວິດ-19 ຍັງບໍ່ທັນລະບາດ ແມ່ນຂາຍດີຫຼາຍ ເພາະມີນັກຮຽນາມາຊື້ຫຼາຍ ຂາຍໝົດທຸກມື້, ບາງມື້ໄດ້ເຮັດອາຫານ 2 ເທື່ອ, ລາຍໄດ້ໃນການຂາຍອາຫານແຕ່ລະມື້ ປະມານ 5-6 ລ້ານກີບຕໍ່ມື້, ແຕ່ພໍໂຄວິດລະບາດ ການຄ້າຂາຍກໍບໍ່ຄ່ອຍດີ ນັກຮຽນນັກ-ສືກສາ ກໍກັບບ້ານໝົດ ອາຫານບາງມື້ກໍເຫຼືອຫຼາຍ ລາຍໄດ້ໃນການຂາຍກໍຫຼຸດລົງຫຼາຍ ໄດ້ປະມານ 1-2 ລ້ານກີບຕໍ່ມື້.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຍຸກທີ່ວັດຖຸດິບແພງ ເຮົາກໍໄດ້ຫຼຸດປະລິມານການເຮັດອາຫານໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ຕັດອາຫານບາງປະເພດອອກ ເພື່ອບໍ່ເຮັດໃຫ້ອາຫານເຫຼືອຫຼາຍ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!