ກອງປະຊຸມ ແຜນງານ ຄຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສັດປ່າ ແບບປະສົມປະສານ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າກະດິງ ຈັດກອງປະຊຸມ ແຜນງານ ຄຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສັດປ່າ ແບບປະສົມປະສານ ຮ່ວມກັບ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນ ໂດຍຜ່ານຮ່າງ ສັນຍາອະນຸລັກ.

ສັນຍາອະນຸລັກ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານກໍານົດຂໍ້ຜູກພັນ ລະຫວ່າງ ອົງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ທີ່ມີພື້ນທີ່ຢູ່ໃນ ຫຼື ຕິດກັບ ທີ່ດິນປ່າສະຫງວນ ໂດຍການຮັບຮູ້ ຈາກຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈາກອົງການປົກຄອງ ຂັ້ນເມືອງ.

ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານງົບປະມານ, ວິຊາການ ແລະ ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມລະບຽບ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ແຜນງານຄຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສັດປ່າ ແບບປະສົມປະສານ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໄລຍະທີ IV.

ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການໃຫ້ບ້ານ ໃນການຮ່ວມຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າກະດິງແບບຍືນຍົງ ກ້າວໄປເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການອະນຸລັກຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າກະດິງ ໂດຍສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາອະນຸລັກ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບເປັນມິດຕໍ່ປ່າສະຫງວນຂອງປະຊາຊົນ.

ສັນຍາອະນຸລັກ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 15 ບ້ານເປົ້າໝາຍດັ່ງນີ້:

ເມືອງວຽງທອງ

ບ້ານນາດີ, ບ້ານຫີນໂງ່ນ, ບ້ານນາຊວງ, ບ້ານນໍ້າກ້າງ, ບ້ານນາວັງໄຄ້.

ເມືອງບໍລິຄັນ

ບ້ານນໍ້າເຕັກ, ບ້ານພູຄໍາ, ບ້ານປາກໂພຍ, ບ້ານຫີນໂງ່ນ

ເມືອງປາກກະດິງ

ບ້ານຫ້ວຍເລິກ, ບ້ານນໍ້າເດື່ອ, ບ້ານນາຫີນ, ບ້ານນາບວຍ, ບ້ານນາພົງ

ເມືອງຄໍາເກີດ: ບ້ານແກ້ງ

ຂໍ້ມູນຈາກ: WCS Lao PDR ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າກະດິງ ຈັດກອງປະຊຸມ ແຜນງານ ຄຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສັດປ່າ ແບບປະສົມປະສານ ຮ່ວມກັບ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນ ໂດຍຜ່ານຮ່າງ ສັນຍາອະນຸລັກ.

ສັນຍາອະນຸລັກ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານກໍານົດຂໍ້ຜູກພັນ ລະຫວ່າງ ອົງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ທີ່ມີພື້ນທີ່ຢູ່ໃນ ຫຼື ຕິດກັບ ທີ່ດິນປ່າສະຫງວນ ໂດຍການຮັບຮູ້ ຈາກຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈາກອົງການປົກຄອງ ຂັ້ນເມືອງ.

ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານງົບປະມານ, ວິຊາການ ແລະ ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມລະບຽບ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ແຜນງານຄຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສັດປ່າ ແບບປະສົມປະສານ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໄລຍະທີ IV.

ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການໃຫ້ບ້ານ ໃນການຮ່ວມຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າກະດິງແບບຍືນຍົງ ກ້າວໄປເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການອະນຸລັກຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າກະດິງ ໂດຍສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາອະນຸລັກ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບເປັນມິດຕໍ່ປ່າສະຫງວນຂອງປະຊາຊົນ.

ສັນຍາອະນຸລັກ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 15 ບ້ານເປົ້າໝາຍດັ່ງນີ້:

ເມືອງວຽງທອງ

ບ້ານນາດີ, ບ້ານຫີນໂງ່ນ, ບ້ານນາຊວງ, ບ້ານນໍ້າກ້າງ, ບ້ານນາວັງໄຄ້.

ເມືອງບໍລິຄັນ

ບ້ານນໍ້າເຕັກ, ບ້ານພູຄໍາ, ບ້ານປາກໂພຍ, ບ້ານຫີນໂງ່ນ

ເມືອງປາກກະດິງ

ບ້ານຫ້ວຍເລິກ, ບ້ານນໍ້າເດື່ອ, ບ້ານນາຫີນ, ບ້ານນາບວຍ, ບ້ານນາພົງ

ເມືອງຄໍາເກີດ: ບ້ານແກ້ງ

ຂໍ້ມູນຈາກ: WCS Lao PDR ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!