ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກ! ເຫັນດີໃຫ້ເປີດການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ກະກຽມໄວ້

ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ແຈ້ງເຖິງທິດຊີ້ນຳຂອງກອງປະຊຸມກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ຮ່ວມກັບຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ເຫັນດີໃຫ້ເປີດການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ກະກຽມໄວ້

ມອບໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າຄືນມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກໍານົດອອກມານັ້ນ ແລະ ແຜນການຮັບມືໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດ ໄດ້ຢ່າງທັນກາ

ພ້ອມນັ້ນ ກໍຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ດັ່ງນີ້:

  • ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກທຸລະກິດ, ພະນັກງານຜູ້ປະກອບການ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອເປັນການດຶງດູດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນຕ່າງໆ ໃຫ້ສາມາດດຳເນີນໄດ້ຕາມແຜນການ.
  • ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບມາດຕະການຜ່ອນຜັນໃຫ້ກັບກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໂດຍໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດມາດຕະການຜ່ອນຜັນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຮອບຄອບ ແລະ ຮັບປະກັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທໍາມາຫາກິນພາຍໃນປະເທດເຮົາ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນໃນນັ້ນ
  • ເດັດຂາດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ອນຜັນບັນດາຮ້ານບັນເທິງ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຄາລາໂອເກະ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງຢູ່ ທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດມີການແຜ່ລະບາດພະຍາດ ເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ “ກໍລະນີເກີດມີການລະບາດໜັກ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍເປັນວົງກວ້າງ ກໍ່ໃຫ້ຮີບຮ້ອນ ດຳເນີນການປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ວາງມາດຕະການຮັບ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນການ”.

ໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປັນໃຈກາງສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນໃນໄລຍະນີ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການປິ່ນປົວ ແລະ ການກວດຫາເຊື້ອ ໂດຍໃຫ້ພາກເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຕື່ມ ທັງໃຫ້ມີການໂຄສະນາ ຮູບແບບຕ່າງໆ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີສະຕິລະວັງຕົວສູງຂຶ້ນ ໃນການດຳລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ (New normal).

ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ແຈ້ງເຖິງທິດຊີ້ນຳຂອງກອງປະຊຸມກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ຮ່ວມກັບຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ເຫັນດີໃຫ້ເປີດການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ກະກຽມໄວ້

ມອບໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າຄືນມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກໍານົດອອກມານັ້ນ ແລະ ແຜນການຮັບມືໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດ ໄດ້ຢ່າງທັນກາ

ພ້ອມນັ້ນ ກໍຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ດັ່ງນີ້:

  • ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກທຸລະກິດ, ພະນັກງານຜູ້ປະກອບການ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອເປັນການດຶງດູດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນຕ່າງໆ ໃຫ້ສາມາດດຳເນີນໄດ້ຕາມແຜນການ.
  • ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບມາດຕະການຜ່ອນຜັນໃຫ້ກັບກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໂດຍໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດມາດຕະການຜ່ອນຜັນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຮອບຄອບ ແລະ ຮັບປະກັນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທໍາມາຫາກິນພາຍໃນປະເທດເຮົາ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນໃນນັ້ນ
  • ເດັດຂາດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ອນຜັນບັນດາຮ້ານບັນເທິງ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຄາລາໂອເກະ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງຢູ່ ທີ່ຈະພາໃຫ້ເກີດມີການແຜ່ລະບາດພະຍາດ ເປັນວົງກວ້າງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ “ກໍລະນີເກີດມີການລະບາດໜັກ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍເປັນວົງກວ້າງ ກໍ່ໃຫ້ຮີບຮ້ອນ ດຳເນີນການປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ວາງມາດຕະການຮັບ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນການ”.

ໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປັນໃຈກາງສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນໃນໄລຍະນີ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການປິ່ນປົວ ແລະ ການກວດຫາເຊື້ອ ໂດຍໃຫ້ພາກເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຕື່ມ ທັງໃຫ້ມີການໂຄສະນາ ຮູບແບບຕ່າງໆ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີສະຕິລະວັງຕົວສູງຂຶ້ນ ໃນການດຳລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ (New normal).

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!