Saturday, April 13, 2024
Lenovo

ຂ່າວເດັ່ນ! ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ

ປະຈຳວັນທີ 22 ມັງກອນ 2022 | ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ອັດຕະປື ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ລວມຍອດຜະລິຕະພັນພາຍໃນເພີ່ມຂື້ນສະເລ່ຍ 7,5-8% ຕໍ່ປີ

ໃນໄລຍະ 5 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2021-2025, ແຂວງອັດຕະປື​ ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື​ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 7,5-8% ຕໍ່ປີ, ດ້ວຍການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້ໄດ້ 4.201,86 ຕື້ກີບ, ຄາດຄະເນພົນລະເມືອງ ມີ 177.819 ຄົນ

ສະເລ່ຍລວມ ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ ປະມານ 23,62 ລ້ານກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 2.698 ໂດລາສະຫະລັດ/ ຄົນ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ 8.758 ກີບ/1ໂດລາ, ທຽບໃສ່ປີ 2020 ເພີ່ມຂຶ້ນ 687 ໂດລາ.​..ອ່ານຕໍ່

ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັັນຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ນັກສຳມະນາກອນ ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ສະພາບການພວກກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ດີ ແລະ ກະທຳຜິດກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະບວນການຄ້າມະນຸດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຂວງຕ່າງໆຂອງປະເທດ

ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂຄສະນາວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບັນດາແຂວງ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ ສັງຄົມ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ…ອ່ານຕໍ່

ໄຊຍະບູລີ ພ້ອມເປີດເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວປະມານກາງປີ 2022

ອໍານາດການປົກຄອງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກຽມເປີດເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ໃນໄລຍະເດືອນເມສາ-ມິຖຸນາ ປີ 2022 ຕາມທິດຂອງລັດຖະບານ ເພື່ຶອສ້າງລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ນັກທຸລະກິດຜູ້ປະກອບການດ້ານຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດເຂດ ແລະ ເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ໃນໄລຍະເດືອນເມສາ-ມິຖຸນາ, ໂດຍກໍານົດເອົາເມືອງໄຊຍະບູລີ ກໍານົດເສັ້ນທາງ ຫຼວງພະບາງ–ໄຊຍະບູລີ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ–ໄຊຍະບູລີ, ທ່ຽວຊົມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແມ່ນສູນອະນຸລັກຊ້າງອ່າງນໍ້າຕຽນ, ສູນອະນຸລັກ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນຊ້າງພູແຄນ ແລະ ມູນນິທິອະນຸລັກສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມລາວ…ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນທີ 22 ມັງກອນ 2022 | ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ອັດຕະປື ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ລວມຍອດຜະລິຕະພັນພາຍໃນເພີ່ມຂື້ນສະເລ່ຍ 7,5-8% ຕໍ່ປີ

ໃນໄລຍະ 5 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2021-2025, ແຂວງອັດຕະປື​ ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື​ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 7,5-8% ຕໍ່ປີ, ດ້ວຍການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້ໄດ້ 4.201,86 ຕື້ກີບ, ຄາດຄະເນພົນລະເມືອງ ມີ 177.819 ຄົນ

ສະເລ່ຍລວມ ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ ປະມານ 23,62 ລ້ານກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 2.698 ໂດລາສະຫະລັດ/ ຄົນ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ 8.758 ກີບ/1ໂດລາ, ທຽບໃສ່ປີ 2020 ເພີ່ມຂຶ້ນ 687 ໂດລາ.​..ອ່ານຕໍ່

ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັັນຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ນັກສຳມະນາກອນ ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ສະພາບການພວກກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ດີ ແລະ ກະທຳຜິດກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະບວນການຄ້າມະນຸດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແຂວງຕ່າງໆຂອງປະເທດ

ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂຄສະນາວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບັນດາແຂວງ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ ສັງຄົມ, ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ…ອ່ານຕໍ່

ໄຊຍະບູລີ ພ້ອມເປີດເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວປະມານກາງປີ 2022

ອໍານາດການປົກຄອງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກຽມເປີດເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ໃນໄລຍະເດືອນເມສາ-ມິຖຸນາ ປີ 2022 ຕາມທິດຂອງລັດຖະບານ ເພື່ຶອສ້າງລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ນັກທຸລະກິດຜູ້ປະກອບການດ້ານຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດເຂດ ແລະ ເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ໃນໄລຍະເດືອນເມສາ-ມິຖຸນາ, ໂດຍກໍານົດເອົາເມືອງໄຊຍະບູລີ ກໍານົດເສັ້ນທາງ ຫຼວງພະບາງ–ໄຊຍະບູລີ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ–ໄຊຍະບູລີ, ທ່ຽວຊົມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແມ່ນສູນອະນຸລັກຊ້າງອ່າງນໍ້າຕຽນ, ສູນອະນຸລັກ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນຊ້າງພູແຄນ ແລະ ມູນນິທິອະນຸລັກສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມລາວ…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.