ປະຊາຊົນບ້ານ ດອນປາແດກ ມີລາຍຮັບຈາກການ ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ 30 ລ້ານກີບຕໍ່ຄອບຄົວ

ປະຊາຊົນ ບ້ານ ດອນປາແດກ, ເມືອງ ໜອງບົກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແມ່ນບ້ານໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມພົ້ນເດັ່ນໃນການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ມາແຕ່ດົນນານ ເຊິ່ງເປັນບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ດິນດອນກາງແມ່ນໍ້າ ໂດຍມີສາຍແມ່ນໍ້າຂອງໄຫຼຜ່ານອ້ອມຮອບບ້ານ, ການເດີນ ທາງເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ແລກປ່ຽນ ຊື້-ຂາຍ ສິນຄ້າ ແມ່ນນຳໃຊ້ການຂົນສົ່ງທາງເຮືອເທົ່ານັ້ນ, ມີພື້ນທີ່ດິນອຸດົມສົມບູນ ເໝາະສົມແກ່ການຜະລິດກະສິກຳ ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ບວກກັບມູນເຊື້ອຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແມ່ນມີຄວາມດຸໝັ່ນ ທຳການຜະລິດ ເພື່ອສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ບ້ານ ດອນປາແດກ ກາຍເປັນບ້ານທີ່ພົ້ນເດັ່ນທາງດ້ານ ການຜະລິດກະສິກຳ ປູກພືດຜັກຕ່າງໆ ສົ່ງຂາຍພາຍໃນປະເທດ.

ສໍາລັບການຈຳໜ່າຍຜົນຜະລິດກໍໍ່ຈະມີແມ່ຄ້າຄົນກາງມາຮັບຊື້ ມີທັງແມ່ຄ້າທີ່ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ເຊັ່ນ: ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາກສັກ ສ່ວນທາງດ້ານລາຄາແມ່ນມີຂຶ້ນ-ລົງ ຕາມກົນໄກການຕະຫຼາດ ໂດຍສະເລ່ຍໃນ 1 ປີ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະຄອບຄົວແມ່ນສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ໂດຍຫັກຕົ້ນທຶນ ອອກແລ້ວ ໄດ້ປະມານ 30-50 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ.

ທ່ານ ຄຳຜອງ ເຂືອທອງ, ນາຍບ້ານ ບ້ານ ດອນປາແດກ ໄດ້ໃຫ້ີ້ຮູ້ວ່າ: ບ້ານ ດອນປາແດກ ແມ່ນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1997 ປະຈຸບັນແມ່ນມີຈຳນວນ 50 ຄອບຄົວ, ພົນລະເມືອງ 278 ຄົນ, ຍິງ 130 ຄົນ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 319,4 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດກະສິກຳ 250 ເຮັກຕາ, ປະຊາຊົນ ທຸກຄອບຄົວແມ່ນຖືອາຊີບ ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ, ໂດຍທຸກໆ ປີຈະມີການປູກພືດຜັກຕ່າງໆໝູນວຽນກັນໄປເລື້ອຍຕະຫຼອດປີ, ເຊິ່ງໃນ 1 ຄອບຄົວແມ່ນຈະປູກພືດຜັກຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ສາລີ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ, ໝາກເຫຼັ່ນ, ຫອມບົ່ວ, ຫອມປ້ອມ, ກະລໍ່າປີ, ຜັກກາດຂາວ, ໝາກຖົ່ວ, ຫອມເປ, ຜັກບົວລະພາ, ຜັກອີ່ຕູ່, ໝາກຖົ່ວລັນເຕົາ ແລະ ພືດພັກອື່ນໆ ອີກຫຼາຍຊະນິດໝູນວຽນໄປແຕ່ລະດູການ.

ຄອບຄົວ ນາງ ຂັນແກ້ວ ວັນນະລາດ, ປະຊາຊົນ ບ້ານ ດອນປາແດກ ແມ່ນ 1 ໃນຄອບຄົວທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນການຜະລິດກະສິກຳ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການປູກຜັກບົ່ວແດງ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ສຳລັບການປູກຜັກບົ່ວແດງ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມລົງມືປູກໃນເດືອນ ຕຸລາ ຈົນຮອດ ເດືອນ ມັງກອນ ຂອງປີຖັດໄປກໍໍໍໍໍໍ່ໄດ້ເກັບກ່ຽວ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 3-4 ເດືອນ.

ສະເພາະໃນປີນີ້ ເພິ່ນໄດ້ປູກຜັກບົ່ວຫົວແດງ ໂດຍໃຊ້ແນວພັນປະມານ 150 ກິໂລ ສຳລັບຜົນຜະລິດ ແມ່ນຄາດວ່າຈະໄດ້ປະມານ 6-7 ໂຕນ ໃນລາຄາການຈໍາໜ່າຍໂຕນລະ 4-5 ລ້ານກີບ, ນອກຈາກການປູກຜັກບົ່ວແດງ ແລ້ວ ທາງຄອບຄົວເພິ່ນກໍຍັງໄດ້ປູກພືດຜັດຊະນິດຕ່າງໆ ໂດຍສະເລ່ຍໃນ 1 ປີ ແມ່ນສ້າງລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 30 ລ້ານກວ່າກີບ.

ນາຍບ້ານດອນປາແດກ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໃນການຜະລິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແມ່ນມີ ຂະບວນການ ຟົດຟື້ນ ແລະ ພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານແມ່ນມີຄວາມດຸໝັ່ນ, ຫ້າວຫັນຕັ້ງໜ້າຳການຜະລິດ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ບ້ານດອນປາແດກ ມີຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກຳສົ່ງອອກຈຳໜ່າຍ ຕະຫຼອດປີ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:Khammouane News

ປະຊາຊົນ ບ້ານ ດອນປາແດກ, ເມືອງ ໜອງບົກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແມ່ນບ້ານໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມພົ້ນເດັ່ນໃນການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ມາແຕ່ດົນນານ ເຊິ່ງເປັນບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ດິນດອນກາງແມ່ນໍ້າ ໂດຍມີສາຍແມ່ນໍ້າຂອງໄຫຼຜ່ານອ້ອມຮອບບ້ານ, ການເດີນ ທາງເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ແລກປ່ຽນ ຊື້-ຂາຍ ສິນຄ້າ ແມ່ນນຳໃຊ້ການຂົນສົ່ງທາງເຮືອເທົ່ານັ້ນ, ມີພື້ນທີ່ດິນອຸດົມສົມບູນ ເໝາະສົມແກ່ການຜະລິດກະສິກຳ ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ບວກກັບມູນເຊື້ອຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແມ່ນມີຄວາມດຸໝັ່ນ ທຳການຜະລິດ ເພື່ອສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ບ້ານ ດອນປາແດກ ກາຍເປັນບ້ານທີ່ພົ້ນເດັ່ນທາງດ້ານ ການຜະລິດກະສິກຳ ປູກພືດຜັກຕ່າງໆ ສົ່ງຂາຍພາຍໃນປະເທດ.

ສໍາລັບການຈຳໜ່າຍຜົນຜະລິດກໍໍ່ຈະມີແມ່ຄ້າຄົນກາງມາຮັບຊື້ ມີທັງແມ່ຄ້າທີ່ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ເຊັ່ນ: ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາກສັກ ສ່ວນທາງດ້ານລາຄາແມ່ນມີຂຶ້ນ-ລົງ ຕາມກົນໄກການຕະຫຼາດ ໂດຍສະເລ່ຍໃນ 1 ປີ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະຄອບຄົວແມ່ນສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ໂດຍຫັກຕົ້ນທຶນ ອອກແລ້ວ ໄດ້ປະມານ 30-50 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ.

ທ່ານ ຄຳຜອງ ເຂືອທອງ, ນາຍບ້ານ ບ້ານ ດອນປາແດກ ໄດ້ໃຫ້ີ້ຮູ້ວ່າ: ບ້ານ ດອນປາແດກ ແມ່ນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1997 ປະຈຸບັນແມ່ນມີຈຳນວນ 50 ຄອບຄົວ, ພົນລະເມືອງ 278 ຄົນ, ຍິງ 130 ຄົນ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 319,4 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດກະສິກຳ 250 ເຮັກຕາ, ປະຊາຊົນ ທຸກຄອບຄົວແມ່ນຖືອາຊີບ ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ, ໂດຍທຸກໆ ປີຈະມີການປູກພືດຜັກຕ່າງໆໝູນວຽນກັນໄປເລື້ອຍຕະຫຼອດປີ, ເຊິ່ງໃນ 1 ຄອບຄົວແມ່ນຈະປູກພືດຜັກຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ສາລີ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ, ໝາກເຫຼັ່ນ, ຫອມບົ່ວ, ຫອມປ້ອມ, ກະລໍ່າປີ, ຜັກກາດຂາວ, ໝາກຖົ່ວ, ຫອມເປ, ຜັກບົວລະພາ, ຜັກອີ່ຕູ່, ໝາກຖົ່ວລັນເຕົາ ແລະ ພືດພັກອື່ນໆ ອີກຫຼາຍຊະນິດໝູນວຽນໄປແຕ່ລະດູການ.

ຄອບຄົວ ນາງ ຂັນແກ້ວ ວັນນະລາດ, ປະຊາຊົນ ບ້ານ ດອນປາແດກ ແມ່ນ 1 ໃນຄອບຄົວທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນການຜະລິດກະສິກຳ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການປູກຜັກບົ່ວແດງ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ສຳລັບການປູກຜັກບົ່ວແດງ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມລົງມືປູກໃນເດືອນ ຕຸລາ ຈົນຮອດ ເດືອນ ມັງກອນ ຂອງປີຖັດໄປກໍໍໍໍໍໍ່ໄດ້ເກັບກ່ຽວ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 3-4 ເດືອນ.

ສະເພາະໃນປີນີ້ ເພິ່ນໄດ້ປູກຜັກບົ່ວຫົວແດງ ໂດຍໃຊ້ແນວພັນປະມານ 150 ກິໂລ ສຳລັບຜົນຜະລິດ ແມ່ນຄາດວ່າຈະໄດ້ປະມານ 6-7 ໂຕນ ໃນລາຄາການຈໍາໜ່າຍໂຕນລະ 4-5 ລ້ານກີບ, ນອກຈາກການປູກຜັກບົ່ວແດງ ແລ້ວ ທາງຄອບຄົວເພິ່ນກໍຍັງໄດ້ປູກພືດຜັດຊະນິດຕ່າງໆ ໂດຍສະເລ່ຍໃນ 1 ປີ ແມ່ນສ້າງລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 30 ລ້ານກວ່າກີບ.

ນາຍບ້ານດອນປາແດກ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໃນການຜະລິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແມ່ນມີ ຂະບວນການ ຟົດຟື້ນ ແລະ ພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານແມ່ນມີຄວາມດຸໝັ່ນ, ຫ້າວຫັນຕັ້ງໜ້າຳການຜະລິດ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ບ້ານດອນປາແດກ ມີຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກຳສົ່ງອອກຈຳໜ່າຍ ຕະຫຼອດປີ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:Khammouane News

ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ
ບົດ​ຄວາມ​ຕໍ່​ໄປ

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!