Monday, May 20, 2024
Lenovo

ເລີ່ມທົດລອງແລ້ວ! ວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂຣກເອດສ໌

ສຳນັກຂ່າວ tna.mcot.net ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ໂມເດີຣ໌ນາ ອິງຄ໌ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ ວັກຊີນ ປ້ອງກັນໂຣກເອດສ໌ ລະຫວ່າງປະເທດ (IAVI) ເປີດເຜີຍ ໃນການເລີ່ມທົດລອງໄລຍະທຳອິດຂອງ ວັກຊີນ ປ້ອງກັນ ໄວຣັສ HIV ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຂອງ ໂຣກເອດສ໌ ໂດຍໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ mRNA ໃນກຸ່ມອາສາສະໝັກ ຜູ້ໃຫຍ່ 56 ຄົນ ທີ່ມີຜົນກວດຫາເຊື້ອ HIV ເປັນລົບ. 

ໂມເດີຣ໌ນາ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ ວັກຊີນ ປ້ອງກັນໂຣກເອດສ໌ ລະຫວ່າງປະເທດ ໄດ້ລະບຸໃນຖະແຫຼງການເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງວັກຊີນທົດລອງດັ່ງກ່າວ ຄືການກະຕຸ້ນການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ ພູມຕ້ານທານທີ່ມີປະສິດທິພາບກວ້າງ (bnAbs) ເຊິ່ງສາມາດຕ້າສນທານກັບເຊື້ອ ໄວຣັສ HIV ໄດ້ ຫຼາກຫຼາຍສາຍພັນ ທີ່ກຳລັງແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນ ປັດຈຸບັນ; ໂດຍວັກຊີນນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຊວລ໌ບີ (B lymphocytes) ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ, ສ້າງພູມຕ້ານທານຕໍ່ເຊື້ອ HIV, ອ່ີກທັງຍັງລະບຸອີກວ່າ ໃນການທົດລອງຄັ້ງນີ້ ກຸ່ມອາສາສະໝັກຈະໄດ້ຮັບການສັກສານທີ່ເຮັດໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນຕອບສະໜອງ ຫຼື ອິມມູໂນເຈນ (Immunogen) ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການສັກສານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອກະຕຸ້ນພູມອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນພາຍຫຼັງ ໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ mRNA. 

ອິມມູໂນເຈນ ທີ່ໃຊ້ໃນການທົດລອງໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍ ໂຄງການວັກຊີນປ້ອງກັນໂຣກເອດສ໌ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ສະຖາບັນວິໄຈ ສະຄຣິປສ໌ (Scripts Research Institute) ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກມູນນິທິ Lanithi Bill and Melinda Gates, ສະຖາບັນໂຣກພູມແພ້ ແລະ ໂຣກຕິດເຊື້ອແຫ່ງຊາດຂອງ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ໂມເດີຣ໌ນາ. 

ກ່ອນໜ້ານີ້ ແພດທົ່ວໂລກໄດ້ພະຍາຍາມພັດທະນາວັກຊີນປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສ HIV ມາເປັນເວລາ 40 ປີ ແຕ່ຍັງບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນຂະນະທີ່ ໂຣກເອດສ໌ ຂ້າຊີວິດຜູ້ປ່ວຍໄປປະມານປີລະ 100.000 ຄົນໃນທົ່ວໂລກ. 

ສຳນັກຂ່າວ tna.mcot.net ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ໂມເດີຣ໌ນາ ອິງຄ໌ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ ວັກຊີນ ປ້ອງກັນໂຣກເອດສ໌ ລະຫວ່າງປະເທດ (IAVI) ເປີດເຜີຍ ໃນການເລີ່ມທົດລອງໄລຍະທຳອິດຂອງ ວັກຊີນ ປ້ອງກັນ ໄວຣັສ HIV ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຂອງ ໂຣກເອດສ໌ ໂດຍໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ mRNA ໃນກຸ່ມອາສາສະໝັກ ຜູ້ໃຫຍ່ 56 ຄົນ ທີ່ມີຜົນກວດຫາເຊື້ອ HIV ເປັນລົບ. 

ໂມເດີຣ໌ນາ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ ວັກຊີນ ປ້ອງກັນໂຣກເອດສ໌ ລະຫວ່າງປະເທດ ໄດ້ລະບຸໃນຖະແຫຼງການເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງວັກຊີນທົດລອງດັ່ງກ່າວ ຄືການກະຕຸ້ນການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ ພູມຕ້ານທານທີ່ມີປະສິດທິພາບກວ້າງ (bnAbs) ເຊິ່ງສາມາດຕ້າສນທານກັບເຊື້ອ ໄວຣັສ HIV ໄດ້ ຫຼາກຫຼາຍສາຍພັນ ທີ່ກຳລັງແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນ ປັດຈຸບັນ; ໂດຍວັກຊີນນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຊວລ໌ບີ (B lymphocytes) ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ, ສ້າງພູມຕ້ານທານຕໍ່ເຊື້ອ HIV, ອ່ີກທັງຍັງລະບຸອີກວ່າ ໃນການທົດລອງຄັ້ງນີ້ ກຸ່ມອາສາສະໝັກຈະໄດ້ຮັບການສັກສານທີ່ເຮັດໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນຕອບສະໜອງ ຫຼື ອິມມູໂນເຈນ (Immunogen) ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການສັກສານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອກະຕຸ້ນພູມອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນພາຍຫຼັງ ໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ mRNA. 

ອິມມູໂນເຈນ ທີ່ໃຊ້ໃນການທົດລອງໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍ ໂຄງການວັກຊີນປ້ອງກັນໂຣກເອດສ໌ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ສະຖາບັນວິໄຈ ສະຄຣິປສ໌ (Scripts Research Institute) ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກມູນນິທິ Lanithi Bill and Melinda Gates, ສະຖາບັນໂຣກພູມແພ້ ແລະ ໂຣກຕິດເຊື້ອແຫ່ງຊາດຂອງ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ໂມເດີຣ໌ນາ. 

ກ່ອນໜ້ານີ້ ແພດທົ່ວໂລກໄດ້ພະຍາຍາມພັດທະນາວັກຊີນປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສ HIV ມາເປັນເວລາ 40 ປີ ແຕ່ຍັງບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນຂະນະທີ່ ໂຣກເອດສ໌ ຂ້າຊີວິດຜູ້ປ່ວຍໄປປະມານປີລະ 100.000 ຄົນໃນທົ່ວໂລກ. 

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.