3 ເທບພະເຈົ້າ ດ້ານສຸຂະພາບ ທີ່ຊາວຈີນນັບຖື

ຕາມຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຊາວຈີນ ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝກ່ອນ ຈົນມາເຖິງ ຍຸກປັດຈຸບັນ ແມ່ນມີຄວາມເຊື່ອຖືໃນເລື່ອງຂອງ ເທບພະເຈົ້າ ແລະ ເທບພະເຈົ້າທີ່ຊາວຈີນນັບຖື ກໍມີຫຼາຍອົງ ເຊັ່ນ ເຈົ້າແມ່ກວນອິມ, ເທບພະເຈົ້າກວນອູ, ພະຢູໄລ ແລະ ເທບພະເຈົ້າອີກຫຼາຍອົງ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ຢາກນຳສະເໜີໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 3 ເທບພະເຈົ້າ ດ້ານສຸຂະພາບ ທີ່ຊາວຈີນນິຍົມບູຊານັບຖື ຄື ຮົ້ວທໍ້ຊຽນຊື, ເຈົ້າແມ່ທັບທິມ ແລະ ຈີ້ກົງ.

ຮົ່ວທໍ້ຊຽນຊື (Hua Tuo Xian Shi) ເທບແຫ່ງໝໍຢາ  

ຮົ່ວທໍ້ຊຽນຊື (Hua Tuo Xian Shi) ເປັນໝໍທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍໃນປະເທດຈີນ ສະໄໝສາມກົກ ເປັນແພດທີ່ເຮັດກນຜ່າ ຕັດເປັນຄົນທຳ ອິດຂອງໂລກ ກ່ອນພຸດທະການ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງທີ່ສຸດຄື ເພິ່ນເປັນໝໍ ທີ່ສາມາດປິ່ນປົວຄົນທີ່ບໍ່ມີທາງປິ່ນປົວ ໄດ້ແລ້ວ ໃຫ້ກັບມາເປັນປົກກະຕິໄດ້ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບສາຍາວ່າ “ໝໍເທວະດາ ຫຼື ຊຽນໝໍ”. ຄົນທີ່ໃຫ້ເພິ່ນປິ່ນປົວ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເຊົາ ຂາດຈາກໂຣກ ຄືກັບປິ່ນປົວຄົນຕາຍໃຫ້ກັບມາມີຊີວິດຄືນ, ຊາວຈີນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອສາຍຈີນ ຈະມາຂໍພອນໃຫ້ ຮົ່ວທໍ້ຊຽນຊື ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເທບພະເຈົ້າແຫ່ງການແພດ ຊ່ວຍປັດເປົ່າຄວາມເຈັບຄວາມປ່ວຍໃຫ້ໝົດໄປ.  

ເຈົ້າແມ່ທັບທິມ (ເທບທິດາແຫ່ງທ້ອງທະເລ)  

ຕາມຕຳນານໄດ້ກ່າວຂານໄວ້ວ່າ ໃນສະໄໝ ລາດຊະວົງຮັ້ນ ເຈົ້າແມ່ທັບທິມ ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ ເທບພະຍາດາ ແຫ່ງຄວາມເມດຕາກະລຸນາ, ຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງມວນມະນຸດ ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນ ຈາກໂຣກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ ແລະ ກຳຈັດຄວາມທຸກຍາກ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອສາຍຈີນ ຍັງສັດທາເພິ່ນໃນຖານະເທບຈີນ ທີ່ຄອຍຄຸ້ມຄອງຜູ້ເດີນທາງ ທາງເຮືອ, ເປັນທີ່ເຄົາລົບບູຊາໃນກຸ່ມຊາວ ເຮືອ ແລະ ຊາວປະມົງ ຫຼື ຄົນທີ່ຕ້ອງເດີນ ທາງ ທາງນ້ຳ . ແນະນຳ ໃຫ້ຂໍເລື່ອງການເດີນທາງຕະຫຼອດປອດໄພ ບໍ່ວ່າຈະອອກເດີນທາງໄປທະເລ ຫຼື ລ່ອງເຮືອໃນແມ່ນ້ຳ, ອີກທັງຍັງສາມາດ ຂໍພອນໃຫ້ມີພະລັງ, ມີຄວາມມັ່ງຄັ່ງໃນ ຄວາມສຳເລັດໄດ້ນຳ ອີກ. 

“ຈີ້ກົງ” ເທບພະເຈົ້າແຫ່ງສຸຂະພາບ  

ຈີ້ກົງ ເປັນເທບພະເຈົ້າຈີນ ທີ່ເປັນ ພະອໍລະຫັນ, ຊາວຈີນ ນິຍົມກາບໄຫວ້ ຫຼາຍທີ່ສຸດອົງໜຶ່ງ, ເປັນເທບທີ່ມີຈິດ ທີ່ເປັນມະຫາໂພທິສັດ ເຊິ່ງລະທາງໂລກ ແລ້ວຢ່າງແທ້ຈິງ, ບໍ່ຢ້ານທັງທີ່ຕ່ຳ ແລະ ທີ່ສູງ, ຫົວໂຫຼ້ນ, ຕີນບໍ່ໃສ່ເກີບ, ບໍ່ໜາວ, ບໍ່ຮ້ອນ, ບໍ່ຕ້ອງບິນທະບາດ ເພາະບໍ່ຫິວ, ບໍ່ກະຫາຍ ເມື່ອພົບກັບຄົນທີ່ເປັນທຸກມັກ ຍື່ນມືເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ເພາະເພິ່ນມີຈິດໃຈ ທີ່ເຕັມລົ້ນໄປດ້ວຍຈິດໄມຕີ ເຖິງວ່າພາຍ ນອກຂອງພະອົງນີ້ ຈະເບິ່ງຜິດຈາກພະທຳ ວິໄນຂອງສົງ ເຊັ່ນ ການແຕ່ງໂຕດ້ວຍສະບົງຂາດ, ສັນຊີ້ນສັດ ອີກທັງຍັງມັກດື່ມເຫຼົ້າ. ແຕ່ນັ້ນ ກໍເປັນພຽງແຕ່ເປືອກນອກ ເພາະທຳມະຂອງເພິ່ນນັ້ນ ເປັນທີ່ກ່າວຂານ ແລະ ຍັງບໍ່ນັບສູດຢາສາລະພັດນຶກ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທຸກຈົນ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປອີກດ້ວຍ.

ຄວນຂໍເລື່ອງຫຍັງຈາກ ຈີ້ກົງ? ຜູ້ໃດທີ່ຢາກຂໍພອນໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ໂຕເອງ ມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງ ປາສະຈາກໂຣກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ ຄວນຫາເທບຈີນຢ່າງ “ຈີ້ກົງ” ມາບູຊາ.  

ຕາມຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຊາວຈີນ ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝກ່ອນ ຈົນມາເຖິງ ຍຸກປັດຈຸບັນ ແມ່ນມີຄວາມເຊື່ອຖືໃນເລື່ອງຂອງ ເທບພະເຈົ້າ ແລະ ເທບພະເຈົ້າທີ່ຊາວຈີນນັບຖື ກໍມີຫຼາຍອົງ ເຊັ່ນ ເຈົ້າແມ່ກວນອິມ, ເທບພະເຈົ້າກວນອູ, ພະຢູໄລ ແລະ ເທບພະເຈົ້າອີກຫຼາຍອົງ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ຢາກນຳສະເໜີໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 3 ເທບພະເຈົ້າ ດ້ານສຸຂະພາບ ທີ່ຊາວຈີນນິຍົມບູຊານັບຖື ຄື ຮົ້ວທໍ້ຊຽນຊື, ເຈົ້າແມ່ທັບທິມ ແລະ ຈີ້ກົງ.

ຮົ່ວທໍ້ຊຽນຊື (Hua Tuo Xian Shi) ເທບແຫ່ງໝໍຢາ  

ຮົ່ວທໍ້ຊຽນຊື (Hua Tuo Xian Shi) ເປັນໝໍທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍໃນປະເທດຈີນ ສະໄໝສາມກົກ ເປັນແພດທີ່ເຮັດກນຜ່າ ຕັດເປັນຄົນທຳ ອິດຂອງໂລກ ກ່ອນພຸດທະການ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ຍອດຍິ່ງທີ່ສຸດຄື ເພິ່ນເປັນໝໍ ທີ່ສາມາດປິ່ນປົວຄົນທີ່ບໍ່ມີທາງປິ່ນປົວ ໄດ້ແລ້ວ ໃຫ້ກັບມາເປັນປົກກະຕິໄດ້ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບສາຍາວ່າ “ໝໍເທວະດາ ຫຼື ຊຽນໝໍ”. ຄົນທີ່ໃຫ້ເພິ່ນປິ່ນປົວ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເຊົາ ຂາດຈາກໂຣກ ຄືກັບປິ່ນປົວຄົນຕາຍໃຫ້ກັບມາມີຊີວິດຄືນ, ຊາວຈີນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອສາຍຈີນ ຈະມາຂໍພອນໃຫ້ ຮົ່ວທໍ້ຊຽນຊື ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເທບພະເຈົ້າແຫ່ງການແພດ ຊ່ວຍປັດເປົ່າຄວາມເຈັບຄວາມປ່ວຍໃຫ້ໝົດໄປ.  

ເຈົ້າແມ່ທັບທິມ (ເທບທິດາແຫ່ງທ້ອງທະເລ)  

ຕາມຕຳນານໄດ້ກ່າວຂານໄວ້ວ່າ ໃນສະໄໝ ລາດຊະວົງຮັ້ນ ເຈົ້າແມ່ທັບທິມ ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນ ເທບພະຍາດາ ແຫ່ງຄວາມເມດຕາກະລຸນາ, ຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງມວນມະນຸດ ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນ ຈາກໂຣກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ ແລະ ກຳຈັດຄວາມທຸກຍາກ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອສາຍຈີນ ຍັງສັດທາເພິ່ນໃນຖານະເທບຈີນ ທີ່ຄອຍຄຸ້ມຄອງຜູ້ເດີນທາງ ທາງເຮືອ, ເປັນທີ່ເຄົາລົບບູຊາໃນກຸ່ມຊາວ ເຮືອ ແລະ ຊາວປະມົງ ຫຼື ຄົນທີ່ຕ້ອງເດີນ ທາງ ທາງນ້ຳ . ແນະນຳ ໃຫ້ຂໍເລື່ອງການເດີນທາງຕະຫຼອດປອດໄພ ບໍ່ວ່າຈະອອກເດີນທາງໄປທະເລ ຫຼື ລ່ອງເຮືອໃນແມ່ນ້ຳ, ອີກທັງຍັງສາມາດ ຂໍພອນໃຫ້ມີພະລັງ, ມີຄວາມມັ່ງຄັ່ງໃນ ຄວາມສຳເລັດໄດ້ນຳ ອີກ. 

“ຈີ້ກົງ” ເທບພະເຈົ້າແຫ່ງສຸຂະພາບ  

ຈີ້ກົງ ເປັນເທບພະເຈົ້າຈີນ ທີ່ເປັນ ພະອໍລະຫັນ, ຊາວຈີນ ນິຍົມກາບໄຫວ້ ຫຼາຍທີ່ສຸດອົງໜຶ່ງ, ເປັນເທບທີ່ມີຈິດ ທີ່ເປັນມະຫາໂພທິສັດ ເຊິ່ງລະທາງໂລກ ແລ້ວຢ່າງແທ້ຈິງ, ບໍ່ຢ້ານທັງທີ່ຕ່ຳ ແລະ ທີ່ສູງ, ຫົວໂຫຼ້ນ, ຕີນບໍ່ໃສ່ເກີບ, ບໍ່ໜາວ, ບໍ່ຮ້ອນ, ບໍ່ຕ້ອງບິນທະບາດ ເພາະບໍ່ຫິວ, ບໍ່ກະຫາຍ ເມື່ອພົບກັບຄົນທີ່ເປັນທຸກມັກ ຍື່ນມືເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ເພາະເພິ່ນມີຈິດໃຈ ທີ່ເຕັມລົ້ນໄປດ້ວຍຈິດໄມຕີ ເຖິງວ່າພາຍ ນອກຂອງພະອົງນີ້ ຈະເບິ່ງຜິດຈາກພະທຳ ວິໄນຂອງສົງ ເຊັ່ນ ການແຕ່ງໂຕດ້ວຍສະບົງຂາດ, ສັນຊີ້ນສັດ ອີກທັງຍັງມັກດື່ມເຫຼົ້າ. ແຕ່ນັ້ນ ກໍເປັນພຽງແຕ່ເປືອກນອກ ເພາະທຳມະຂອງເພິ່ນນັ້ນ ເປັນທີ່ກ່າວຂານ ແລະ ຍັງບໍ່ນັບສູດຢາສາລະພັດນຶກ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທຸກຈົນ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປອີກດ້ວຍ.

ຄວນຂໍເລື່ອງຫຍັງຈາກ ຈີ້ກົງ? ຜູ້ໃດທີ່ຢາກຂໍພອນໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ໂຕເອງ ມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງ ປາສະຈາກໂຣກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ ຄວນຫາເທບຈີນຢ່າງ “ຈີ້ກົງ” ມາບູຊາ.  

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!