ໄຈກາ ສະໜອງອຸປະກອນ ໃຫ້ແກ່ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ

ອົງການໄຈກາ ໄດ້ມອບອຸປະກອນຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ໃຫ້ແກ່ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ) ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍໄດ້ມອບ ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະພາບ ແລະ ລະບົບກ້ອງຈັດກອງປະຊຸມ ຈຳນວນ 9 ຊຸດ ເພື່ອນໍາໄປມອບໃຫ້ ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ປະຈຳ 9 ແຂວງໃນ ລາວ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດມອບໂດຍທ່ານ ນາກາເຊະ ໂທຊິໂອະ, ຫົວໜ້າ ອົງການໄຈກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ບຸນພະມິດ ໂສມວິຈິດ, ຜູ້ອໍານວຍການ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ.

ບັນດາອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ຈະສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ ຄກລ ໃນການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການໃຫຍ່ ແລະ ຫ້ອງການແຂວງ ຫຼື ລະຫວ່າງ ບັນດາຫ້ອງການແຂວງດ້ວຍກັນ ລວມທັງ ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ແບບທາງໄກ ໃນໄລຍະທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າຮ່ວມແບບເຊິ່ງໜ້າ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ໃນລະຫວ່າງການພົບປະ, ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືດ້ານສະພາບການຮ່ວມມື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ “ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດງານຂອງ ຄກລ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ” ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການໄຈກາ.

ທ່ານ ບຸນພະມິດ ໂສມວິຈິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອົງການໄຈກາ ໃນຄັ້ງນີ້ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການພັດທະນາລະບົບ, ການສ້າງແຜນປະຕິບັດງານປະຈໍາປີ ແລະ ການຕິດຕາມແຜນວຽກປະຈໍາປີ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ໄອທີ, ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ລະຫວ່າງ ຄກລ ກັບ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງ ປະເທດກຳປູເຈຍ ໂດຍຜ່ານ ໂຄງການຮ່ວມມື ໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ຍັງໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການໄຈກາ ໃຫ້ແກ່ ຄກລ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງພາຍໃນປະເທດ.

ນະໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາກາເຊະ ຍັງໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຈາກ ຄກລ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ມີໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມສະໜາມປະຕິບັດງານຂອງ ຄກລ ໃນບັນດາແຂວງທີ່ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:Lao National Unexploded Ordnance Programme

ອົງການໄຈກາ ໄດ້ມອບອຸປະກອນຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ໃຫ້ແກ່ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ) ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍໄດ້ມອບ ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະພາບ ແລະ ລະບົບກ້ອງຈັດກອງປະຊຸມ ຈຳນວນ 9 ຊຸດ ເພື່ອນໍາໄປມອບໃຫ້ ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ປະຈຳ 9 ແຂວງໃນ ລາວ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດມອບໂດຍທ່ານ ນາກາເຊະ ໂທຊິໂອະ, ຫົວໜ້າ ອົງການໄຈກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ບຸນພະມິດ ໂສມວິຈິດ, ຜູ້ອໍານວຍການ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ.

ບັນດາອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ຈະສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ ຄກລ ໃນການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການໃຫຍ່ ແລະ ຫ້ອງການແຂວງ ຫຼື ລະຫວ່າງ ບັນດາຫ້ອງການແຂວງດ້ວຍກັນ ລວມທັງ ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ແບບທາງໄກ ໃນໄລຍະທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າຮ່ວມແບບເຊິ່ງໜ້າ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ໃນລະຫວ່າງການພົບປະ, ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືດ້ານສະພາບການຮ່ວມມື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ “ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດງານຂອງ ຄກລ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ” ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການໄຈກາ.

ທ່ານ ບຸນພະມິດ ໂສມວິຈິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ອົງການໄຈກາ ໃນຄັ້ງນີ້ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການພັດທະນາລະບົບ, ການສ້າງແຜນປະຕິບັດງານປະຈໍາປີ ແລະ ການຕິດຕາມແຜນວຽກປະຈໍາປີ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ໄອທີ, ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ລະຫວ່າງ ຄກລ ກັບ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງ ປະເທດກຳປູເຈຍ ໂດຍຜ່ານ ໂຄງການຮ່ວມມື ໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ຍັງໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການໄຈກາ ໃຫ້ແກ່ ຄກລ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງພາຍໃນປະເທດ.

ນະໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາກາເຊະ ຍັງໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຈາກ ຄກລ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ມີໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມສະໜາມປະຕິບັດງານຂອງ ຄກລ ໃນບັນດາແຂວງທີ່ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:Lao National Unexploded Ordnance Programme

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!