ສັບພະຄຸນ ຈາກ ຜັກຂະແຍງ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້.

ຜັກຂະແຍງ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນເອງຕາມທໍາມະຊາດ ສ່ວນຫຼາຍຈະມັກເກີດຢູ່ຕາມທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ ສ່ວນຫຼາຍຈະມັກນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານ ເຊັ່ນ: ໃສ່ແກງໜໍ່ໄມ້, ເອາະ, ຕົ້ມ ແລະ ປະເພດແກງອື່ນໆ.

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ຜັກຂະເເຍງ ທີ່ເຮົານໍາມາໃສ່ ເເກງໜໍ່ໄມ້ ກິນແຕ່ລະຄັ້ງ ມັນມີສັບພະຄຸນເເນວໃດ ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະພາທຸກຄົນມາຮູ້ຈັກກັບ ສັບພະຄຸນ ຈາກ ຜັກຂະເເຍງ ນໍາກັນວ່າມີຫຍັງເເດ່?

 1. ຜັກຂະເເຍງ ມີລົດຊາດເຜັດຮ້ອນ ກິ່ນຫອມ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ, ຫຼຸດອາການເບື່ອອາຫານ.
 2. ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ເສັ້ນເລືອດຕີບຕັນ ແລະ ໄຂ້ຮ້ອນໃນ.
 3. ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ໄຂ້, ຫຼຸດໄຂ້ ໂດຍການໃຊ້ຕົ້ນຜັກຂະແຍງສົດໆ ປະມານ 15-30 ຕົ້ນ ນໍາມາຕົ້ມກັບນໍ້າກິນ.
 4. ໃຊ້ເປັນຢາຂັບລົມ ແລະ ເປັນຢາລະບາຍທ້ອງ ໂດຍການໃຊ້ຕົ້ນຜັກຂະແຍງສົດໆ ປະມານ 15-30 ຕົ້ນ ນໍາມາຕົ້ມກັບນໍ້າກິນ.
 5. ຊ່ວຍແກ້ອາການຄັນ, ກາກ ແລະ ຝີ ໂດຍການນໍາເອົາຕົ້ນສົດໆ ຂອງມັນມາຕົ້ມກັບນໍ້າ ແລ້ວໃຊ້ລ້າງບໍລິເວນທີ່ເປັນ ຫຼື ນໍາເອົາມາລ້າງແລ້ວຄັ້ນ ຫຼື ຕໍາເອົານໍ້າຂອງມັນມາທາບ່ອນທີ່ເປັນຝີ.
 6. ຊ່ວຍແກ້ອາການບວມຊໍ້າ ໂດຍນໍາເອົາທັງຕົ້ນມາຕໍາເເລ້ວທາບໍລິເວນທີ່ເປັນ.
 7. ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ພິດງູ ສໍາລັບງູພິດທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ ໂດຍການໃຊ້ຕົ້ນສົດໆ ປະມານ 15 ຕົ້ນ ນໍາມາຕໍາໃຫ້ລະອຽດ ປະສົມກັບຕົ້ນຟ້າທະລາຍໂຈນ ປະມານ 30 ກຣາມ ນໍາມາປະສົມກັບນໍ້າສົ້ມ ແລ້ວຄັ້ນເອົານໍ້າມັນມາດື່ມ ສ່ວນກາກທີ່ເຫຼືອແມ່ນນໍາມາທາບໍລິເວນບາດແຜ.
 8. ຊ່ວຍແກ້ອາການພິດເບື່ອເມົາ ໂດຍນໍາເອົາຕົ້ນຜັກຂະເເຍງທີ່ຕາກແຫ້ງໄວ້ ມາຕົ້ມກັບນໍ້າເພື່ອດື່ມ ຈະເເກ້ໄດ້.
 9. ຊ່ວຍແກ້ນໍ້ານົມແມ່ລູກອ່ອນ ທີ່ມີຣົດສົ້ມໂດຍການນໍາເອົາຕົ້ນຂອງຜັກຂະແຍງມາຕົ້ມດື່ມນໍ້າຂອງມັນ ຈະຊ່ວຍໄດ້.

ຜັກຂະແຍງ ນອກຈາກຈະນໍາໃຊ້ເປັນອາຫານ ແລະ ສ່ວນປະກອບໃນອາຫານແລ້ວ ມັນຍັງມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະສູງ ທີ່ມີລິດຕໍ່ຕ້ານເຊວມະເຮັງ ຕ່າງໆໄດ້ ເປັນຢ່າງດີ ຫາມາກິນລອງເບິ່ງເດີທຸກຄົນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງເຮົາເອງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:https://medthai.com

https://medthai.com/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%87/

ຜັກຂະແຍງ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນເອງຕາມທໍາມະຊາດ ສ່ວນຫຼາຍຈະມັກເກີດຢູ່ຕາມທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ ສ່ວນຫຼາຍຈະມັກນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານ ເຊັ່ນ: ໃສ່ແກງໜໍ່ໄມ້, ເອາະ, ຕົ້ມ ແລະ ປະເພດແກງອື່ນໆ.

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ຜັກຂະເເຍງ ທີ່ເຮົານໍາມາໃສ່ ເເກງໜໍ່ໄມ້ ກິນແຕ່ລະຄັ້ງ ມັນມີສັບພະຄຸນເເນວໃດ ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະພາທຸກຄົນມາຮູ້ຈັກກັບ ສັບພະຄຸນ ຈາກ ຜັກຂະເເຍງ ນໍາກັນວ່າມີຫຍັງເເດ່?

 1. ຜັກຂະເເຍງ ມີລົດຊາດເຜັດຮ້ອນ ກິ່ນຫອມ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ, ຫຼຸດອາການເບື່ອອາຫານ.
 2. ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ເສັ້ນເລືອດຕີບຕັນ ແລະ ໄຂ້ຮ້ອນໃນ.
 3. ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ໄຂ້, ຫຼຸດໄຂ້ ໂດຍການໃຊ້ຕົ້ນຜັກຂະແຍງສົດໆ ປະມານ 15-30 ຕົ້ນ ນໍາມາຕົ້ມກັບນໍ້າກິນ.
 4. ໃຊ້ເປັນຢາຂັບລົມ ແລະ ເປັນຢາລະບາຍທ້ອງ ໂດຍການໃຊ້ຕົ້ນຜັກຂະແຍງສົດໆ ປະມານ 15-30 ຕົ້ນ ນໍາມາຕົ້ມກັບນໍ້າກິນ.
 5. ຊ່ວຍແກ້ອາການຄັນ, ກາກ ແລະ ຝີ ໂດຍການນໍາເອົາຕົ້ນສົດໆ ຂອງມັນມາຕົ້ມກັບນໍ້າ ແລ້ວໃຊ້ລ້າງບໍລິເວນທີ່ເປັນ ຫຼື ນໍາເອົາມາລ້າງແລ້ວຄັ້ນ ຫຼື ຕໍາເອົານໍ້າຂອງມັນມາທາບ່ອນທີ່ເປັນຝີ.
 6. ຊ່ວຍແກ້ອາການບວມຊໍ້າ ໂດຍນໍາເອົາທັງຕົ້ນມາຕໍາເເລ້ວທາບໍລິເວນທີ່ເປັນ.
 7. ໃຊ້ເປັນຢາແກ້ພິດງູ ສໍາລັບງູພິດທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ ໂດຍການໃຊ້ຕົ້ນສົດໆ ປະມານ 15 ຕົ້ນ ນໍາມາຕໍາໃຫ້ລະອຽດ ປະສົມກັບຕົ້ນຟ້າທະລາຍໂຈນ ປະມານ 30 ກຣາມ ນໍາມາປະສົມກັບນໍ້າສົ້ມ ແລ້ວຄັ້ນເອົານໍ້າມັນມາດື່ມ ສ່ວນກາກທີ່ເຫຼືອແມ່ນນໍາມາທາບໍລິເວນບາດແຜ.
 8. ຊ່ວຍແກ້ອາການພິດເບື່ອເມົາ ໂດຍນໍາເອົາຕົ້ນຜັກຂະເເຍງທີ່ຕາກແຫ້ງໄວ້ ມາຕົ້ມກັບນໍ້າເພື່ອດື່ມ ຈະເເກ້ໄດ້.
 9. ຊ່ວຍແກ້ນໍ້ານົມແມ່ລູກອ່ອນ ທີ່ມີຣົດສົ້ມໂດຍການນໍາເອົາຕົ້ນຂອງຜັກຂະແຍງມາຕົ້ມດື່ມນໍ້າຂອງມັນ ຈະຊ່ວຍໄດ້.

ຜັກຂະແຍງ ນອກຈາກຈະນໍາໃຊ້ເປັນອາຫານ ແລະ ສ່ວນປະກອບໃນອາຫານແລ້ວ ມັນຍັງມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະສູງ ທີ່ມີລິດຕໍ່ຕ້ານເຊວມະເຮັງ ຕ່າງໆໄດ້ ເປັນຢ່າງດີ ຫາມາກິນລອງເບິ່ງເດີທຸກຄົນເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງເຮົາເອງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:https://medthai.com

https://medthai.com/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%87/

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!