4 ສະໝຸນໄພ ແກ້ບັນຫາຜົມຫງອກ.

ເມື່ອອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຈະຕາມມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນບໍ່ຄ່ອຍໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ ນັ້ນກໍຄືການປ່ຽນແປງຂອງສີຜົມ, ຜົມຫງອກກ່ອນໄວ ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ຢາກໃຊ້ນ້ຳຢາຍ້ອມຜົມ ເພາະມີສານເຄມີ, ຖ້າໃຊ້ຫຼາຍຄັ້ງອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜິວໜັງ ເເລະ ເສັ້ນຜົມ. ມື້ນີ້ເຮົານໍາເອົາສູດຮັກສາເສັ້ນຜົມໃຫ້ດົກດໍາ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ ດ້ວຍ 4 ສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານມາຝາກທຸກຄົນ ດັ່ງນີ້:

ການໃຊ້ຫວ້ານຫາງແຂ້ ໃນການແກ້ໄຂຜົມຫງອກນັ້ນ ຈະຕ້ອງມີສ່ວນປະສົມຢູ່ 3 ຢ່າງດ້ວຍກັນຄື ຫວ້ານຫາງແຂ້, ນໍ້າມັນລຳເຂົ້າ ແລະ ນໍ້າກະທິ.
ວິທີເຮັດ: ໃຫ້ນໍາເອົາສ່ວນປະກອບທັງ 3 ຢ່າງມາປະສົມກັນ ແລ້ວນໍາມາໝັກຜົມໄວ້ ປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວຈຶ່ງລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າສະອາດ. ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຜົມຫງອກກ່ອນໄວ ແລະ ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກັບເສັ້ນຜົມ, ເຮັດໃຫ້ຜົມນຸ້ມ ແລະ ແກ້ບັນຫາຜົມຫຼົ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

2.ໃບໝາກສີດາ.

ສັບພະຄຸນຈາກ ໃບສີດາ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍແກ້ອາການເຈັບທ້ອງ, ຍຶ່ງທ້ອງແລ້ວ ມັນຍັງມີປະໂຫຍດ ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາຜົມຫຼົ່ນ, ຜົມຫງອກ ແລະ ຊ່ວຍບໍາລຸງເສັ້ນຜົມໃຫ້ແຂງເເຮງອີກດ້ວຍ.
ວິທີເຮັດ: ນໍາເອົາ ໃບສີດາ ມາຕໍາໃຫ້ມຸ່ນ ແລ້ວມາປະສົມກັບນໍ້າ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ນໍາມາໝັກຜົມໄວ້ປະມານ 15-20 ນາທີ ເຮັດເປັນປະຈໍາ. ນໍ້າໃບສີດາຈະຊ່ວຍພື້ນຟູສະພາບເສັ້ນຜົມທີ່ຂາວກັບມາເປັນສີດໍາໄດ້ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນຜົມຂອງເຮົາເງົາງາມຂຶ້ນຕື່ມ.

3.ໃບຜັກໜອກ.

ຜັກໜອກ ເປັນສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານອີກຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ມີສັບພະຄຸນຫຼາຍຢ່າງ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍແກ້ອາການຊໍ້າໃນແລ້ວ ມັນຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນປັນຫາຜົມຫງອກກ່ອນໄວ, ຜັກໜອກ ເປັນສະໝຸນໄພທີ່ສາມາດນໍາມາເຮັດເປັນຄຣີມໝັກຜົມໄດ້.

ວິທີເຮັດ: ນໍາເອົາ ໃບຜັກໜອກ ມາປັ່ນ ຫຼື ຕໍາໃຫ້ມຸ່ນ ປະສົມກັບນໍ້າສະອາດ ແລ້ວຕອງເອົາແຕ່ນໍ້າ ຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາມາປະສົມກັບນໍ້າໝາກພ້າວ ແລ້ວເອົາມາສະຜົມ ໝັກໄວ້ປະມານ 5 ນາທີ ຈຶ່ງຄ່ອຍລ້າງນ້ຳອອກ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍສາມາດສະຜົມດ້ວຍເເຊມພູຕາມປົກກະຕິ, ວິທີນີ້ ຕ້ອງເຮັດອາທິດ 2 ຄັ້ງ ຈະຊ່ວຍແກ້ປັນຫາຜົມຫງອກໄດ້ດີ.

4. ເຄືອເຂົາຮໍ.

ເຄືອເຂົາຮໍ ມີສັບພະຄຸນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນຜົມຫງອກໄດ້ດີອີກດ້ວຍ.

ວິທີເຮັດ: ສູດນີ້ນໍາເອົາເຄືອເຂົາຮໍສົດໆ ມາຊອຍເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ປະມານ 3 ກິໂລກຣາມ ນໍາມາຕໍາແລ້ວຄັ້ນເອົາແຕ່ນໍ້າ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ນໍາເອົານໍ້າຂອງເຄືອເຂົາຮໍ ມາຄັ້ນປະສົມກັບໝາກພ້າວຂູດ ປະມານ 1 ກິໂລກຣາມ ແລ້ວຄັ້ນເອົາແຕ່ນໍ້າ ນໍາມາຕົ້ມໃສຂິງສົດໆ ປະມານ 1 ກໍາມື: ຕົ້ມຈົນເຫຼືອແຕ່ນໍ້າມັນ ແລ້ວນໍາມາຕອງເອົາແຕ່ນໍ້າມາສະຜົມ ແລະ ມັກປະໄວ້ປະມານ 15 ນາທີ ແລ້ວຈຶ່ງລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າສະອາດ: ເຊິ່ງສູດນີ້ ສາມາດເກັບນໍ້າເຄືອເຂົາຮໍ ທີ່ຕົ້ມປະສົມກັບໝາກພ້າວ, ຂິງ ໄວ້ໃຊ້ໄດ້ດົນ.

ສໍາລັບໃຜທີ່ມີປັນຫາຜົມຫງອກກ່ອນໄວ ຫຼື ຕ້ອງການຈະປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜົມຫງອກ ລອງນໍາເອົາ 4 ສູດສະໝຸນໄພນີ້ ໄປລອງເຮັດເບິ່ງ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີສຸຂະພາບຜົມທີ່ເເຂງເເຮງ ແລະ ຫຼຸດບັນຫາຜົມຫງອກໄດ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ:https://www.technologychaoban.com

https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_112685

ເມື່ອອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຈະຕາມມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນບໍ່ຄ່ອຍໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ ນັ້ນກໍຄືການປ່ຽນແປງຂອງສີຜົມ, ຜົມຫງອກກ່ອນໄວ ບາງຄົນອາດຈະບໍ່ຢາກໃຊ້ນ້ຳຢາຍ້ອມຜົມ ເພາະມີສານເຄມີ, ຖ້າໃຊ້ຫຼາຍຄັ້ງອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜິວໜັງ ເເລະ ເສັ້ນຜົມ. ມື້ນີ້ເຮົານໍາເອົາສູດຮັກສາເສັ້ນຜົມໃຫ້ດົກດໍາ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ ດ້ວຍ 4 ສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານມາຝາກທຸກຄົນ ດັ່ງນີ້:

ການໃຊ້ຫວ້ານຫາງແຂ້ ໃນການແກ້ໄຂຜົມຫງອກນັ້ນ ຈະຕ້ອງມີສ່ວນປະສົມຢູ່ 3 ຢ່າງດ້ວຍກັນຄື ຫວ້ານຫາງແຂ້, ນໍ້າມັນລຳເຂົ້າ ແລະ ນໍ້າກະທິ.
ວິທີເຮັດ: ໃຫ້ນໍາເອົາສ່ວນປະກອບທັງ 3 ຢ່າງມາປະສົມກັນ ແລ້ວນໍາມາໝັກຜົມໄວ້ ປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວຈຶ່ງລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າສະອາດ. ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຜົມຫງອກກ່ອນໄວ ແລະ ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກັບເສັ້ນຜົມ, ເຮັດໃຫ້ຜົມນຸ້ມ ແລະ ແກ້ບັນຫາຜົມຫຼົ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

2.ໃບໝາກສີດາ.

ສັບພະຄຸນຈາກ ໃບສີດາ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍແກ້ອາການເຈັບທ້ອງ, ຍຶ່ງທ້ອງແລ້ວ ມັນຍັງມີປະໂຫຍດ ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາຜົມຫຼົ່ນ, ຜົມຫງອກ ແລະ ຊ່ວຍບໍາລຸງເສັ້ນຜົມໃຫ້ແຂງເເຮງອີກດ້ວຍ.
ວິທີເຮັດ: ນໍາເອົາ ໃບສີດາ ມາຕໍາໃຫ້ມຸ່ນ ແລ້ວມາປະສົມກັບນໍ້າ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ນໍາມາໝັກຜົມໄວ້ປະມານ 15-20 ນາທີ ເຮັດເປັນປະຈໍາ. ນໍ້າໃບສີດາຈະຊ່ວຍພື້ນຟູສະພາບເສັ້ນຜົມທີ່ຂາວກັບມາເປັນສີດໍາໄດ້ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນຜົມຂອງເຮົາເງົາງາມຂຶ້ນຕື່ມ.

3.ໃບຜັກໜອກ.

ຜັກໜອກ ເປັນສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານອີກຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ມີສັບພະຄຸນຫຼາຍຢ່າງ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍແກ້ອາການຊໍ້າໃນແລ້ວ ມັນຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນປັນຫາຜົມຫງອກກ່ອນໄວ, ຜັກໜອກ ເປັນສະໝຸນໄພທີ່ສາມາດນໍາມາເຮັດເປັນຄຣີມໝັກຜົມໄດ້.

ວິທີເຮັດ: ນໍາເອົາ ໃບຜັກໜອກ ມາປັ່ນ ຫຼື ຕໍາໃຫ້ມຸ່ນ ປະສົມກັບນໍ້າສະອາດ ແລ້ວຕອງເອົາແຕ່ນໍ້າ ຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາມາປະສົມກັບນໍ້າໝາກພ້າວ ແລ້ວເອົາມາສະຜົມ ໝັກໄວ້ປະມານ 5 ນາທີ ຈຶ່ງຄ່ອຍລ້າງນ້ຳອອກ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍສາມາດສະຜົມດ້ວຍເເຊມພູຕາມປົກກະຕິ, ວິທີນີ້ ຕ້ອງເຮັດອາທິດ 2 ຄັ້ງ ຈະຊ່ວຍແກ້ປັນຫາຜົມຫງອກໄດ້ດີ.

4. ເຄືອເຂົາຮໍ.

ເຄືອເຂົາຮໍ ມີສັບພະຄຸນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນຜົມຫງອກໄດ້ດີອີກດ້ວຍ.

ວິທີເຮັດ: ສູດນີ້ນໍາເອົາເຄືອເຂົາຮໍສົດໆ ມາຊອຍເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ປະມານ 3 ກິໂລກຣາມ ນໍາມາຕໍາແລ້ວຄັ້ນເອົາແຕ່ນໍ້າ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ນໍາເອົານໍ້າຂອງເຄືອເຂົາຮໍ ມາຄັ້ນປະສົມກັບໝາກພ້າວຂູດ ປະມານ 1 ກິໂລກຣາມ ແລ້ວຄັ້ນເອົາແຕ່ນໍ້າ ນໍາມາຕົ້ມໃສຂິງສົດໆ ປະມານ 1 ກໍາມື: ຕົ້ມຈົນເຫຼືອແຕ່ນໍ້າມັນ ແລ້ວນໍາມາຕອງເອົາແຕ່ນໍ້າມາສະຜົມ ແລະ ມັກປະໄວ້ປະມານ 15 ນາທີ ແລ້ວຈຶ່ງລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າສະອາດ: ເຊິ່ງສູດນີ້ ສາມາດເກັບນໍ້າເຄືອເຂົາຮໍ ທີ່ຕົ້ມປະສົມກັບໝາກພ້າວ, ຂິງ ໄວ້ໃຊ້ໄດ້ດົນ.

ສໍາລັບໃຜທີ່ມີປັນຫາຜົມຫງອກກ່ອນໄວ ຫຼື ຕ້ອງການຈະປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜົມຫງອກ ລອງນໍາເອົາ 4 ສູດສະໝຸນໄພນີ້ ໄປລອງເຮັດເບິ່ງ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີສຸຂະພາບຜົມທີ່ເເຂງເເຮງ ແລະ ຫຼຸດບັນຫາຜົມຫງອກໄດ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ:https://www.technologychaoban.com

https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_112685

ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ
ບົດ​ຄວາມ​ຕໍ່​ໄປ

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!