Friday, April 12, 2024
Lenovo

ມາຮູ້ຈັກກັບ! ໄວຣັສ Virus ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ

ໄວຣັສ ຄອມພິວເຕີ ເປັນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ຂະໜາດນ້ອຍ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງໃນການທຳລາຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ການລັກເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃນ ຄອມພິວເຕີ ຂອງເຮົາ ແລະ ຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ກັນລະຫວ່າງ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ເຄື່ອງໜື່ງໄປຫາ ເຄື່ອງອື່ນໆ ໄດ້ ໂດຍສະເພາະ ການດາວໂຫຼດໄຟລ໌ (File) ທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ທາງອີເມວ (E-mail).

ໄວຣັສ ສາມາດແຍກອອກໄດ້ຫຼາຍປະເພດ ຕາມລັກສະນະການເຮັດວຽກຂອງ ໄວຣັສ ແລະ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ເຊິ່ງມີດັ່ງນີ້:

  • Trojan Horse: ຈະເປັນໂປຣແກຣມ ຄ້າຍຄືກັບໂປຣແກຣມທີ່ມີປະໂຫຍດ ຕົວະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສັ່ງເຮັດວຽກຂອງໂປຣແກຣມ ແຕ່ຈະກະທຳການໃນແບບອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ລັກຂໍ້ມູນ, ລຶບໄຟລ ເປີດຊ່ອງວ່າງໃຫ້ຜູ້ອື່ນແບບເຂົ້າມາຄວບຄຸມເຄື່ອງ.
  • Worm: ແມ່ນ “ໜອນອິນເຕີເນັດ” ແຕກຕ່າງຈາກ ໄວຣັສ ຄື: ສາມາດແຊກຊືມໄປຫາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຕ່າງໆ ທີ່ຕໍ່ອິນເຕີເນັດໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງຝັງຕົວເອງໄວ້ກັບໂປຣແກຣມໃດໆ.
  • Malware: ໄດ້ມາຈາກຄຳວ່າ Malicious Software ໝາຍຄວາມວ່າ ລວມເຖິງໂປຣແກຣມທຳລາຍຕ່າງໆ ທັງໄວຣັສ, ໜອນອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂທຣແຈນ.
  • Spyware / Adware:  ເປັນໂປຣແກຣມອີກປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ແຝງຕົວຢູ່ໃນເຄື່ອງ ຄອມພິວເຕີ ແລ້ວອາດຈະສ້າງຄວາມລຳຄານ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ງານ ເຊັ່ນ: ການລັກຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໃນເຄື່ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລະຫັດຜ່ານ ໄວຣັສ ປະເພດນີ້ ບາງໂຕ ກໍອາດບໍ່ຫຍຸ້ງກັບຂໍ້ມູນໃນເຄື່ອງ ແຕ່ສາມາດກໍໃຫ້ເກີດຄວາມລຳຄານໃນຂະນະໃຊ້ງານ ເຊັ່ນ: ສະແດງໂຄສະນາສິນຄ້າ, ເຊີນຊວນໃຫ້ຫຼິ້ນການພະນັນ, ສະແດງຮູບພາບທີ່ລາມົກອານາຈານ, ຕະຫຼອດຈົນເຖີງ ເວັບໄຊຕ່າງໆ ຂຶ້ນມາເອງ ໂດຍທີ່ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ສັ່ງ ຫຼື ທີ່ຮ້າຍແຮງໄປກ່ວານັ້ນ ອາດຈະມີຜົນຂ້າງຄຽງກັບການເຮັດຂອງໂປຣແກຣມອື່ນໆ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ ຜິດປົກະຕິ.

ສຳລັບ ວິທີການປ້ອງກັນນັ້ນ ກໍຂຶ້ນກັບຜູ້ໃຊ້ງານເອງ ຄວນຫາໂປຣແກຣມປະເພດ Antivirus ມາຕິດຕັ້ງເສີມ ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ແນວປ້ອງກັນ ໄວຣັສ ທີ່ມານຳ Windows ກໍໄດ້ ແລະ ເລີ່ມການກວດເນື້ອໃນຂອງໄຟລຕ່າງໆ ທັງໝົດໃນເຄື່ອງວ່າ ຈະມີຮູບແບບທີ່ກົງກັບ ໄວຣັສ ແບບຕ່າງໆ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າມີກໍຄວນທຳລາຍ.

ຄວນຫຼີກເວັ້ນ ການກະທຳຕ່າງໆທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດໄວຣັດ ເຊິ່ງການກະທຳທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດໄວຣັດມີດັ່ງນີ້: ການດາວໂຫລດໄຟລຈາກເວັບໄຊໂດຍບໍ່ກວດສອບໄຟລເຫລົ່ານັ້ນກ່ອນ, ເປີດເວບທີ່ມີໄຟລຕິດມາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສະແກນກວດສອບໄຟລດັ່ງກ່າວສາກ່ອນ, ເປີດອ່ານອີເມວຈາກຄົນແປກໜ້າ, ນຳໄຟລທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແກນ ມາໃຊ້ກັບເຄື່ອງຂອງເຮົາ, ນຳແຜ່ນຊີດີທີ່ບໍ່ຖືກລິຂະະສິດມາໃຊ້ງານ ແລະ ເປີດແຊໂຟລເດີເນັດເວີກ

ທັງໝົດນີ້ ເປັນໄວຣັດຫຼັກໆ ທີ່ເຮົາຄວນລະວັງ ແລະ ປ້ອງກັນໄວ້ ເພາະຖ້າໄວຣັດເຂົ້າມາທຳລາຍຂໍ້ມູນ ມັນຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ງ່າຍແນ່ນອນ ສະນັ້ນເຮົາຄວນປ້ອງກັນໄວ້ດີທີ່ສຸດ.

ໄວຣັສ ຄອມພິວເຕີ ເປັນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ຂະໜາດນ້ອຍ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງໃນການທຳລາຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ການລັກເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃນ ຄອມພິວເຕີ ຂອງເຮົາ ແລະ ຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ກັນລະຫວ່າງ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ເຄື່ອງໜື່ງໄປຫາ ເຄື່ອງອື່ນໆ ໄດ້ ໂດຍສະເພາະ ການດາວໂຫຼດໄຟລ໌ (File) ທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ທາງອີເມວ (E-mail).

ໄວຣັສ ສາມາດແຍກອອກໄດ້ຫຼາຍປະເພດ ຕາມລັກສະນະການເຮັດວຽກຂອງ ໄວຣັສ ແລະ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ເຊິ່ງມີດັ່ງນີ້:

  • Trojan Horse: ຈະເປັນໂປຣແກຣມ ຄ້າຍຄືກັບໂປຣແກຣມທີ່ມີປະໂຫຍດ ຕົວະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສັ່ງເຮັດວຽກຂອງໂປຣແກຣມ ແຕ່ຈະກະທຳການໃນແບບອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ລັກຂໍ້ມູນ, ລຶບໄຟລ ເປີດຊ່ອງວ່າງໃຫ້ຜູ້ອື່ນແບບເຂົ້າມາຄວບຄຸມເຄື່ອງ.
  • Worm: ແມ່ນ “ໜອນອິນເຕີເນັດ” ແຕກຕ່າງຈາກ ໄວຣັສ ຄື: ສາມາດແຊກຊືມໄປຫາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຕ່າງໆ ທີ່ຕໍ່ອິນເຕີເນັດໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງຝັງຕົວເອງໄວ້ກັບໂປຣແກຣມໃດໆ.
  • Malware: ໄດ້ມາຈາກຄຳວ່າ Malicious Software ໝາຍຄວາມວ່າ ລວມເຖິງໂປຣແກຣມທຳລາຍຕ່າງໆ ທັງໄວຣັສ, ໜອນອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂທຣແຈນ.
  • Spyware / Adware:  ເປັນໂປຣແກຣມອີກປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ແຝງຕົວຢູ່ໃນເຄື່ອງ ຄອມພິວເຕີ ແລ້ວອາດຈະສ້າງຄວາມລຳຄານ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ງານ ເຊັ່ນ: ການລັກຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໃນເຄື່ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລະຫັດຜ່ານ ໄວຣັສ ປະເພດນີ້ ບາງໂຕ ກໍອາດບໍ່ຫຍຸ້ງກັບຂໍ້ມູນໃນເຄື່ອງ ແຕ່ສາມາດກໍໃຫ້ເກີດຄວາມລຳຄານໃນຂະນະໃຊ້ງານ ເຊັ່ນ: ສະແດງໂຄສະນາສິນຄ້າ, ເຊີນຊວນໃຫ້ຫຼິ້ນການພະນັນ, ສະແດງຮູບພາບທີ່ລາມົກອານາຈານ, ຕະຫຼອດຈົນເຖີງ ເວັບໄຊຕ່າງໆ ຂຶ້ນມາເອງ ໂດຍທີ່ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ສັ່ງ ຫຼື ທີ່ຮ້າຍແຮງໄປກ່ວານັ້ນ ອາດຈະມີຜົນຂ້າງຄຽງກັບການເຮັດຂອງໂປຣແກຣມອື່ນໆ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ ຜິດປົກະຕິ.

ສຳລັບ ວິທີການປ້ອງກັນນັ້ນ ກໍຂຶ້ນກັບຜູ້ໃຊ້ງານເອງ ຄວນຫາໂປຣແກຣມປະເພດ Antivirus ມາຕິດຕັ້ງເສີມ ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ແນວປ້ອງກັນ ໄວຣັສ ທີ່ມານຳ Windows ກໍໄດ້ ແລະ ເລີ່ມການກວດເນື້ອໃນຂອງໄຟລຕ່າງໆ ທັງໝົດໃນເຄື່ອງວ່າ ຈະມີຮູບແບບທີ່ກົງກັບ ໄວຣັສ ແບບຕ່າງໆ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າມີກໍຄວນທຳລາຍ.

ຄວນຫຼີກເວັ້ນ ການກະທຳຕ່າງໆທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດໄວຣັດ ເຊິ່ງການກະທຳທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດໄວຣັດມີດັ່ງນີ້: ການດາວໂຫລດໄຟລຈາກເວັບໄຊໂດຍບໍ່ກວດສອບໄຟລເຫລົ່ານັ້ນກ່ອນ, ເປີດເວບທີ່ມີໄຟລຕິດມາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສະແກນກວດສອບໄຟລດັ່ງກ່າວສາກ່ອນ, ເປີດອ່ານອີເມວຈາກຄົນແປກໜ້າ, ນຳໄຟລທີ່ບໍ່ໄດ້ສະແກນ ມາໃຊ້ກັບເຄື່ອງຂອງເຮົາ, ນຳແຜ່ນຊີດີທີ່ບໍ່ຖືກລິຂະະສິດມາໃຊ້ງານ ແລະ ເປີດແຊໂຟລເດີເນັດເວີກ

ທັງໝົດນີ້ ເປັນໄວຣັດຫຼັກໆ ທີ່ເຮົາຄວນລະວັງ ແລະ ປ້ອງກັນໄວ້ ເພາະຖ້າໄວຣັດເຂົ້າມາທຳລາຍຂໍ້ມູນ ມັນຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ງ່າຍແນ່ນອນ ສະນັ້ນເຮົາຄວນປ້ອງກັນໄວ້ດີທີ່ສຸດ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.

Vietjet ເພີ່ມການບໍລິການໃໝ່ໃນ ປະເທດຈີນ ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ກັບ ຊີອານ.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 ເມສາ, 2024) – ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເທື່ອໃໝ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ ເພາະວ່າ Vietjet ໄດ້ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍການບິນລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນເພີ່ມເຕີມອີກ, ຫຼັງຈາກການເປີດໂຕບໍລິການຖ້ຽວບິນ Shanghai ແລະ Chengdu ໃນຕົ້ນປີນີ້.