ພະທາດສາມປາງ ດິນເເດນແຫ່ງອະຣິຍະທໍາຂອມ

ພະທາດສາມປາງ ເປັນສະຖາປັດຕະຍະກຳຫີນ ແບບຂອມບູຮານ ຕັ້ງຢູ່ເຂດ 4 ໂນນຍາງ ເມືອງ, ສຸຂຸມາ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ ສຸຂຸມາ ໄປທາງຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອປະມານ 13 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກ ນະຄອນ ປາກເຊ ໄປທາງຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ປະມານ 72 ກິໂລແມັດ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ຕັ້ງຢູ່ທົ່ງຮາບຫ້ວຍຂະໜວນ ເຊິ່ງເປັນສາຂາໜຶ່ງຂອງ ແມ່ນໍ້າຂອງ; ໃນອະດີດ ຫ້ວຍນີ້ມີນໍ້າໄຫຼຕະຫຼອດ ຄົນບູຮານໄດ້ໃຊ້ເປັນທາງຂົນສົ່ງ ແລະ ໄປມາຫາສູ່ກັນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີເສັ້ນທາງບູຮານຈາກ ວັດພູ ໄປທາງໃຕ້ຈົນເຖິງຊາຍແດນ ກຳປູເຈຍ.

ຕາມການບອກເລົ່າຂອງເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມບ້ານໃນເຂດນັ້ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພະທາດສາມປາງ ເປັນພະທາດທີ່ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນມາໃນໄລຍະສະຕະວັດທີ 12 ເຊິ່ງສ້າງບໍ່ສໍາເລັດ ໂດຍຕັ້ງລຽງກັນເທິງແທ່ນ ສັນນິຖານວ່າ ສຸພາທາ ເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງບູຮານນະຄະດີ ໄດ້ສັນນິຖານວ່າ ສຸພາທາ ອາດແມ່ນບຸກຄົນດຽວກັນກັບ ທິວາກາຮາປັນດິຕາ ເຊິ່ງເປັນທີ່ປຶກສາຂອງເຈົ້າຊີວິດ.

ພະທາດສາມປາງ ເປັນຜາສາດຫີນສາມຍອດ ທີ່ເຄີຍຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ໄດ້ຫຼົ້ມສະຫຼາຍ ແຫ່ງອະຣິຍະທຳຂອມ, ເຊິ່ງຊາວຂອມບູຮານນັ້ນ ເດີມເປັນຊາດນິຍົມສາສະໜາຮິນດູ ແລະ ໄດ້ແຜ່ສາສະໜານີ້ ໄປດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຫຼັກການປົກຄອງ, ຄະຕິຄວາມເຊື່ອ ແລະ ວິຖີການດຳລົງຊີບ. ດ້ວຍເຫດຫຼັກປັດໄຈນີ້ ພະທາດສາມປາງອາດຈະເປັນເທວະສະຖານ, ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ໝາຍເຖິງ ພະຊີວະ, ພະວິສະນຸ ແລະ ພະພົມ ກໍເປັນໄດ້.

ດ້ານໜ້າຂອງທາດສາມປາງ ມີຫີນສີລາຈາລຶກ ທີ່ມີໜັງສືຂຽນໄວ້ທັງ 4 ດ້ານ ສັນນິຖານວ່າ ຫີນສີລາຈາລຶກ ໄດ້ບັນທຶກເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນໄວ້ ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນສຳລັບນັກຊ່ຽວຊານທາງດ້ານໜັງສືຈາລຶກຫີນສີລາ ເຊິ່ງພົວພັນເຖິງປະຫວັດສາດຂະແມ ຫຼື ກຳປູເຈຍ ໃນ ປັດຈຸບັນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ຍັງເປັນປິດສະໜາ ເຊິ່ງຫາຄຳຕອບຍັງບໍ່ໄດ້ວ່າ ໃຜເປັນຜູ້ສ້າງກັນແທ້ ແລະ ເພື່ອຈຸດປະສົງຫຍັງ ເພາະເປັນພຽງການບອກເລົ່າກັນມາປາກຕໍ່ປາກ ທີ່ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ທີ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນເລົ່າໃຫ້ຟັງ, ບາງຄົນກໍວ່າ: ທາດສາມປາງ ແມ່ນສະຖານທີ່ບູຮານທີ່ພວກຂອມສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍການນຳພາສາຂອງສາມອ້າຍນ້ອງຜູ້ທີ 1 ຊື່ວ່າ: ກຳມະລໍ, ຜູ້ທີ 2 ຊື່ວ່າ: ກຳມະລິເກຍ ແລະ ຜູ້ທີ 3 ຊື່ວ່າ: ກຳມະລິເມຍ ແຕ່ກໍຍັງຫາສາເຫດມາສະຫຼຸບບໍ່ໄດ້ເທື່ອ ເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນມາຢ່າງແທ້ຈິງ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງໄດ້ພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດທີ່ປະຊາຊົນທຳມາຫາກິນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຮັດໄຮ່, ເຮັດນາ, ປຸກເຮືອນໃສ່ ແຕ່ກໍຍັງສາມາດສັນນິຖານໄດ້ອີກວ່າ ແມ່ນເສັ້ນທາງບູຮານ ແລະ ໃນທຸກໆ ປີ ມື້ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າເດືອນ 2 (ເດືອນຍີ່) ບັນດາຊາວບ້ານ, ຊາວເມືອງ ສຸຂຸມາ ຈະມີການຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ພະທາດສາມປາງແຫ່ງນີ້ ເຊິ່ງຖືເປັນປະເພນີ ທີ່ໄດ້ສືບທອດກັນມາເເຕ່ດົນນານ ຈາກລຸ້ນສູ້ລຸ້ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: laosjourney.com

ພະທາດສາມປາງ ເປັນສະຖາປັດຕະຍະກຳຫີນ ແບບຂອມບູຮານ ຕັ້ງຢູ່ເຂດ 4 ໂນນຍາງ ເມືອງ, ສຸຂຸມາ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ ສຸຂຸມາ ໄປທາງຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອປະມານ 13 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກ ນະຄອນ ປາກເຊ ໄປທາງຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ປະມານ 72 ກິໂລແມັດ. ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ຕັ້ງຢູ່ທົ່ງຮາບຫ້ວຍຂະໜວນ ເຊິ່ງເປັນສາຂາໜຶ່ງຂອງ ແມ່ນໍ້າຂອງ; ໃນອະດີດ ຫ້ວຍນີ້ມີນໍ້າໄຫຼຕະຫຼອດ ຄົນບູຮານໄດ້ໃຊ້ເປັນທາງຂົນສົ່ງ ແລະ ໄປມາຫາສູ່ກັນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີເສັ້ນທາງບູຮານຈາກ ວັດພູ ໄປທາງໃຕ້ຈົນເຖິງຊາຍແດນ ກຳປູເຈຍ.

ຕາມການບອກເລົ່າຂອງເຖົ້າແກ່ແນວໂຮມບ້ານໃນເຂດນັ້ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພະທາດສາມປາງ ເປັນພະທາດທີ່ກໍ່ສ້າງຂຶ້ນມາໃນໄລຍະສະຕະວັດທີ 12 ເຊິ່ງສ້າງບໍ່ສໍາເລັດ ໂດຍຕັ້ງລຽງກັນເທິງແທ່ນ ສັນນິຖານວ່າ ສຸພາທາ ເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງບູຮານນະຄະດີ ໄດ້ສັນນິຖານວ່າ ສຸພາທາ ອາດແມ່ນບຸກຄົນດຽວກັນກັບ ທິວາກາຮາປັນດິຕາ ເຊິ່ງເປັນທີ່ປຶກສາຂອງເຈົ້າຊີວິດ.

ພະທາດສາມປາງ ເປັນຜາສາດຫີນສາມຍອດ ທີ່ເຄີຍຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ໄດ້ຫຼົ້ມສະຫຼາຍ ແຫ່ງອະຣິຍະທຳຂອມ, ເຊິ່ງຊາວຂອມບູຮານນັ້ນ ເດີມເປັນຊາດນິຍົມສາສະໜາຮິນດູ ແລະ ໄດ້ແຜ່ສາສະໜານີ້ ໄປດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຫຼັກການປົກຄອງ, ຄະຕິຄວາມເຊື່ອ ແລະ ວິຖີການດຳລົງຊີບ. ດ້ວຍເຫດຫຼັກປັດໄຈນີ້ ພະທາດສາມປາງອາດຈະເປັນເທວະສະຖານ, ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ໝາຍເຖິງ ພະຊີວະ, ພະວິສະນຸ ແລະ ພະພົມ ກໍເປັນໄດ້.

ດ້ານໜ້າຂອງທາດສາມປາງ ມີຫີນສີລາຈາລຶກ ທີ່ມີໜັງສືຂຽນໄວ້ທັງ 4 ດ້ານ ສັນນິຖານວ່າ ຫີນສີລາຈາລຶກ ໄດ້ບັນທຶກເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນໄວ້ ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນສຳລັບນັກຊ່ຽວຊານທາງດ້ານໜັງສືຈາລຶກຫີນສີລາ ເຊິ່ງພົວພັນເຖິງປະຫວັດສາດຂະແມ ຫຼື ກຳປູເຈຍ ໃນ ປັດຈຸບັນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ຍັງເປັນປິດສະໜາ ເຊິ່ງຫາຄຳຕອບຍັງບໍ່ໄດ້ວ່າ ໃຜເປັນຜູ້ສ້າງກັນແທ້ ແລະ ເພື່ອຈຸດປະສົງຫຍັງ ເພາະເປັນພຽງການບອກເລົ່າກັນມາປາກຕໍ່ປາກ ທີ່ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ທີ່ອາໄສຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນເລົ່າໃຫ້ຟັງ, ບາງຄົນກໍວ່າ: ທາດສາມປາງ ແມ່ນສະຖານທີ່ບູຮານທີ່ພວກຂອມສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍການນຳພາສາຂອງສາມອ້າຍນ້ອງຜູ້ທີ 1 ຊື່ວ່າ: ກຳມະລໍ, ຜູ້ທີ 2 ຊື່ວ່າ: ກຳມະລິເກຍ ແລະ ຜູ້ທີ 3 ຊື່ວ່າ: ກຳມະລິເມຍ ແຕ່ກໍຍັງຫາສາເຫດມາສະຫຼຸບບໍ່ໄດ້ເທື່ອ ເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນມາຢ່າງແທ້ຈິງ.

ປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງໄດ້ພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດທີ່ປະຊາຊົນທຳມາຫາກິນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຮັດໄຮ່, ເຮັດນາ, ປຸກເຮືອນໃສ່ ແຕ່ກໍຍັງສາມາດສັນນິຖານໄດ້ອີກວ່າ ແມ່ນເສັ້ນທາງບູຮານ ແລະ ໃນທຸກໆ ປີ ມື້ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າເດືອນ 2 (ເດືອນຍີ່) ບັນດາຊາວບ້ານ, ຊາວເມືອງ ສຸຂຸມາ ຈະມີການຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ພະທາດສາມປາງແຫ່ງນີ້ ເຊິ່ງຖືເປັນປະເພນີ ທີ່ໄດ້ສືບທອດກັນມາເເຕ່ດົນນານ ຈາກລຸ້ນສູ້ລຸ້ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: laosjourney.com

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!