ສິ່ງທີ່ແມ່ຄວນຮູ້! ກ່ອນການເກີດລູກ

ການຖືພາ ແລະການລ້ຽງລູກ ຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບຄົນທີ່ເປັນພໍ່ແມ່ ຍິ່ງໃກ້ຈະເກີດ ຍິ່ງຕ້ອງກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມກັບການລ້ຽງລູກ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດ ເມື່ອມີລູກນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນທີ່ແມ່ຈະໃຫ້ກຳເນີດລູກ ແມ່ຄວນກະກຽມສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ພ້ອມດັ່ງນີ້:

Checklist of packing a hospital bag or birth center for 8 months pregnant women before your due date
  1. ເຂົ້າອົບຮົມການເປັນແມ່ທີ່ທາງໂຮງໝໍຈັດໃຫ້: ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ແລະມີເວລາ ແມ່ຄວນໄດ້ຮັບການອົບຮົມການເປັນແມ່ຈາກເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ ເຊັ່ນ ອົບຮົມເລື່ອງການເກີດລູກ, ການໃຫ້ນົມລູກ ແລະການລ້ຽງລູກ ຊຶ່ງ 3 ເລື່ອງນີ້ ຖືເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນສຳລັບແມ່ມືໃໝ່. ສະນັ້ນ ຖ້າມີເວລາລອງເຂົ້າອົບຮົມລອງເບິ່ງຈະດີກວ່າ.
  2. ສຶກສາກ່ຽວກັບເລື່ອງສຸຂະພາບເບື້ອງຕົ້ນຂອງເດັກ: ສິ່ງທີ່ແມ່ຄວນສຶກສາເອົາໄວ້ ເຊັ່ນ ການສັກຢາວັກຊິນ,​ ອາການເຈັບປ່ວຍພື້ນຖານຂອງເດັກເກີດໃໝ່, ການເຮັດປະກັນຊີວິດ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ລູກ, ອາການຜິດປົກກະຕິຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງໄປພົບແພດ ແລະ ອື່ນໆ.
  3. ການຢູ່ກິນໃນເຮືອນສຳລັບລູກ: ແນ່ນອນວ່າ ເດັກຍ່ອມມີເຄື່ອງຂອງໃຊ້ສຳລັບເດັກທີ່ແຍກອອກຈາກຜູ້ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍ ແລະ ອຸປະກອນການນອນສຳລັບລູກ ຊຶ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ຕ້ອງກະກຽມໄວ້ກ່ອນທີ່ລູກຈະເກີດ.
  4. ກຽມເຄື່ອງຂອງຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນມື້ເກີດ: ສິ່ງຂອງຈຳເປັນຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງກຽມໄປໂຮງໝໍ ເວລາໄປເກີດມີ ຜ້າຕູ້ມລູກ, ເສື້ອຜ້າ, ຖົງຕີນ, ຖົງມື, ຜ້າອ້ອມ, ໝວກ, ຢາສະຜົມ, ຄີມອາບນຳ້ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນ.
  5. ວາງແຜນກຽມໂຕສຳລັບມື້ເກີດ: ຄວນວາງແຜນກຽມໂຕສຳລັບມື້ເກີດໃຫ້ດີ ເຊັ່ນ ລົດທີ່ຈະໃຊ້ໄປເກີດ, ຄົນທີ່ພາໄປເກີດ, ເບີໂທສຸກເສີນ ເຊັ່ນ ເບີໂທທ່ານໝໍ, ພະຍາບານ ແລະ ເບີໂທຄົນໃນຄອບຄົວ.

ການຖືພາ ແລະການລ້ຽງລູກ ຖືເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບຄົນທີ່ເປັນພໍ່ແມ່ ຍິ່ງໃກ້ຈະເກີດ ຍິ່ງຕ້ອງກຽມໂຕໃຫ້ພ້ອມກັບການລ້ຽງລູກ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດ ເມື່ອມີລູກນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນທີ່ແມ່ຈະໃຫ້ກຳເນີດລູກ ແມ່ຄວນກະກຽມສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ພ້ອມດັ່ງນີ້:

Checklist of packing a hospital bag or birth center for 8 months pregnant women before your due date
  1. ເຂົ້າອົບຮົມການເປັນແມ່ທີ່ທາງໂຮງໝໍຈັດໃຫ້: ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ແລະມີເວລາ ແມ່ຄວນໄດ້ຮັບການອົບຮົມການເປັນແມ່ຈາກເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ ເຊັ່ນ ອົບຮົມເລື່ອງການເກີດລູກ, ການໃຫ້ນົມລູກ ແລະການລ້ຽງລູກ ຊຶ່ງ 3 ເລື່ອງນີ້ ຖືເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນສຳລັບແມ່ມືໃໝ່. ສະນັ້ນ ຖ້າມີເວລາລອງເຂົ້າອົບຮົມລອງເບິ່ງຈະດີກວ່າ.
  2. ສຶກສາກ່ຽວກັບເລື່ອງສຸຂະພາບເບື້ອງຕົ້ນຂອງເດັກ: ສິ່ງທີ່ແມ່ຄວນສຶກສາເອົາໄວ້ ເຊັ່ນ ການສັກຢາວັກຊິນ,​ ອາການເຈັບປ່ວຍພື້ນຖານຂອງເດັກເກີດໃໝ່, ການເຮັດປະກັນຊີວິດ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ລູກ, ອາການຜິດປົກກະຕິຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງໄປພົບແພດ ແລະ ອື່ນໆ.
  3. ການຢູ່ກິນໃນເຮືອນສຳລັບລູກ: ແນ່ນອນວ່າ ເດັກຍ່ອມມີເຄື່ອງຂອງໃຊ້ສຳລັບເດັກທີ່ແຍກອອກຈາກຜູ້ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍ ແລະ ອຸປະກອນການນອນສຳລັບລູກ ຊຶ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ຕ້ອງກະກຽມໄວ້ກ່ອນທີ່ລູກຈະເກີດ.
  4. ກຽມເຄື່ອງຂອງຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນມື້ເກີດ: ສິ່ງຂອງຈຳເປັນຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງກຽມໄປໂຮງໝໍ ເວລາໄປເກີດມີ ຜ້າຕູ້ມລູກ, ເສື້ອຜ້າ, ຖົງຕີນ, ຖົງມື, ຜ້າອ້ອມ, ໝວກ, ຢາສະຜົມ, ຄີມອາບນຳ້ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນ.
  5. ວາງແຜນກຽມໂຕສຳລັບມື້ເກີດ: ຄວນວາງແຜນກຽມໂຕສຳລັບມື້ເກີດໃຫ້ດີ ເຊັ່ນ ລົດທີ່ຈະໃຊ້ໄປເກີດ, ຄົນທີ່ພາໄປເກີດ, ເບີໂທສຸກເສີນ ເຊັ່ນ ເບີໂທທ່ານໝໍ, ພະຍາບານ ແລະ ເບີໂທຄົນໃນຄອບຄົວ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!