3 ພຶດຕິກຳ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເງິນທ້ອນ

ບາງຄົນເຮັດວຽກຫາລາຍໄດ້ ຕັ້ງໃຈທ້ອນເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆ ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຄົນທ້ອນເງິນໄດ້ໜ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ເລີຍ ຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນມາຈາກພຶດຕິກຳການໃຊ້ເງິນຂອງແຕ່ລະຄົນທີ່ບໍ່ຄືກັນ ເຊິ່ງພຶດຕິກຳບາງຢ່າງ ເປັນພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໄປໂດຍຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບເສດຖະກິດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຫລື ເງິນທີ່ທ້ອນຢູ່.

1. ບໍ່ວາງແຜນການໃຊ້ເງິນ: ຫຼາຍຄົນບໍ່ເຄີຍວາງແຜນການໃຊ້ເງິນໃນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ບໍ່ເຫັນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງວາງແຜນ ເມື່ອມີລາຍໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກ ຫຼື ໄດ້ຮັບເງິນຈາກພໍ່ແມ່ມາເທົ່າໃດກໍໃຊ້ຈ່າຍໄປຕາມທີ່ຕ້ອງການ ເມື່ອຮູ້ຕົວກໍຕອນທ້າຍເດືອນເຊິ່ງເງິນເລີ່ມບໍ່ພໍຈ່າຍ, ຈຶ່ງຫາທາງປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື ຂໍເງິນພໍ່ແມ່ຕື່ມ. ຖ້າເຮົາຮູ້ຈັກວາງແຜນການໃຊ້ເງິນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນ ໂດຍເລີ່ມຈາກການປະຢັດໃຊ້ຢ່າງໜ້ອຍ 20% ຂອງລາຍໄດ້ ສ່ວນເງິນທີ່ເຫຼືອກໍໃຫ້ຄຳນວນອອກມາວ່າ ຈະຕ້ອງໃຊ້ອາທິດລະເທົ່າໃດ ຖ້າໄລ່ເປັນມື້ຄວນໃຊ້ມື້ລະເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະພຽງພໍຕໍ່ການໃຊ້ໃນ 1 ເດືອນ. ວິທີນີ້ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີເງິນໃຊ້ພຽງພໍ ແລ້ວຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີເງິນທ້ອນທຸກເດືອນນຳອີກ.

2. ໃຊ້ຈ່າຍເງິນເກີນຄວາມສາມາດ: ຫຼາຍຄົນໃຊ້ເງິນເກີນລາຍຮັບທີ່ເຂົ້າມາເຊັ່ນ: ຊື້ໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ສະມາດໂຟນລຸ້ນໃໝ່, ຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຍີ່ຫໍ້ດັງ ຫຼື ແບຣນແນມ ເຄື່ອງນຸ່ງ, ເກີບ, ກະເປົາ, ເຄື່ອງສໍາອາງ, ມັກໄປທ່ຽວສ້າງສັນ… ເພາະເປັນຍ້ອນຄ່ານິຍົມກໍຄືໜ້າຕາໃນສັງຄົມ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເງິນໃນກະເປົາໝົດໄປ, ເປັນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເງິນທ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຟູມເຟືອຍໃນສ່ວນນີ້ລົງ ແລະ ພະຍາຍາມໃຊ້ຈ່າຍເງິນໃນຊີວິດປະຈຳວັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບລາຍໄດ້.

3. ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍໃນການໃຊ້ເງິນ: ຫຼາຍຄົນໃຊ້ເງິນໄປໃນແຕ່ລະມື້ໂດຍບໍ່ມີເປົ້າໝາຍໃນການໃຊ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງທ້ອນໄວ້ໄປເຮັດຫຍັງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຢາກທ້ອນເງິນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈໃນການທ້ອນເງິນ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີເງິນທ້ອນ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຖ້າເຮົາມີເປົ້າໝາຍຕ້ອງການສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງໃນຈຳນວນເງິນເທົ່ານີ້ ການທ້ອນເງິນກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະະທ້ອນເງິນໄວ້ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້.

ບາງຄົນເຮັດວຽກຫາລາຍໄດ້ ຕັ້ງໃຈທ້ອນເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆ ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຄົນທ້ອນເງິນໄດ້ໜ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ເລີຍ ຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນມາຈາກພຶດຕິກຳການໃຊ້ເງິນຂອງແຕ່ລະຄົນທີ່ບໍ່ຄືກັນ ເຊິ່ງພຶດຕິກຳບາງຢ່າງ ເປັນພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໄປໂດຍຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບເສດຖະກິດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຫລື ເງິນທີ່ທ້ອນຢູ່.

1. ບໍ່ວາງແຜນການໃຊ້ເງິນ: ຫຼາຍຄົນບໍ່ເຄີຍວາງແຜນການໃຊ້ເງິນໃນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ບໍ່ເຫັນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງວາງແຜນ ເມື່ອມີລາຍໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກ ຫຼື ໄດ້ຮັບເງິນຈາກພໍ່ແມ່ມາເທົ່າໃດກໍໃຊ້ຈ່າຍໄປຕາມທີ່ຕ້ອງການ ເມື່ອຮູ້ຕົວກໍຕອນທ້າຍເດືອນເຊິ່ງເງິນເລີ່ມບໍ່ພໍຈ່າຍ, ຈຶ່ງຫາທາງປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື ຂໍເງິນພໍ່ແມ່ຕື່ມ. ຖ້າເຮົາຮູ້ຈັກວາງແຜນການໃຊ້ເງິນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນ ໂດຍເລີ່ມຈາກການປະຢັດໃຊ້ຢ່າງໜ້ອຍ 20% ຂອງລາຍໄດ້ ສ່ວນເງິນທີ່ເຫຼືອກໍໃຫ້ຄຳນວນອອກມາວ່າ ຈະຕ້ອງໃຊ້ອາທິດລະເທົ່າໃດ ຖ້າໄລ່ເປັນມື້ຄວນໃຊ້ມື້ລະເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະພຽງພໍຕໍ່ການໃຊ້ໃນ 1 ເດືອນ. ວິທີນີ້ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີເງິນໃຊ້ພຽງພໍ ແລ້ວຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີເງິນທ້ອນທຸກເດືອນນຳອີກ.

2. ໃຊ້ຈ່າຍເງິນເກີນຄວາມສາມາດ: ຫຼາຍຄົນໃຊ້ເງິນເກີນລາຍຮັບທີ່ເຂົ້າມາເຊັ່ນ: ຊື້ໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ສະມາດໂຟນລຸ້ນໃໝ່, ຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຍີ່ຫໍ້ດັງ ຫຼື ແບຣນແນມ ເຄື່ອງນຸ່ງ, ເກີບ, ກະເປົາ, ເຄື່ອງສໍາອາງ, ມັກໄປທ່ຽວສ້າງສັນ… ເພາະເປັນຍ້ອນຄ່ານິຍົມກໍຄືໜ້າຕາໃນສັງຄົມ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເງິນໃນກະເປົາໝົດໄປ, ເປັນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເງິນທ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຟູມເຟືອຍໃນສ່ວນນີ້ລົງ ແລະ ພະຍາຍາມໃຊ້ຈ່າຍເງິນໃນຊີວິດປະຈຳວັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບລາຍໄດ້.

3. ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍໃນການໃຊ້ເງິນ: ຫຼາຍຄົນໃຊ້ເງິນໄປໃນແຕ່ລະມື້ໂດຍບໍ່ມີເປົ້າໝາຍໃນການໃຊ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງທ້ອນໄວ້ໄປເຮັດຫຍັງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຢາກທ້ອນເງິນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈໃນການທ້ອນເງິນ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີເງິນທ້ອນ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຖ້າເຮົາມີເປົ້າໝາຍຕ້ອງການສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງໃນຈຳນວນເງິນເທົ່ານີ້ ການທ້ອນເງິນກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະະທ້ອນເງິນໄວ້ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃໝ່ ຮູ້ຈັກຄົນປະເພດ Introvert ແລະ Extrovert

ສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັົບ 2 ປະເພດກຸ່ມຄົນ Introvert ແລະ Extrovert.

ເປີດຫໍພິພິທະພັນ ຊີວະນານາພັນ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ, ຜູ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຢໍລະປາ ແບບອະນຸລັກ ເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການລ່າສັດຕ່າງໆ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍການເປີດຫໍພິພິທະພັນຊີວະນານາພັນນ້ຳກັດຢໍລາປ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂອບເຂດຢໍລະປາ.

ວັດໂພນພະເນົາ ວັດສະໄໝພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ

ດໂພນພະເນົາ (ວັດດອນພະເນົາ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ວັດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ ຄ.ສ 1599 ສະໄໝ ພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ ທັມມິກະຣາດ ເປັນວັດປະຈຳພຣະອົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!