Monday, May 20, 2024
Lenovo

ເຮັດແບບນີ້! ຖ້າຢາກສົດຊື່ນໄດ້ໝົດມື້

ທ່ານເຄີຍເປັນບໍ່ວ່າ ໃນແຕ່ລະມື້ທີ່ມາວຽກ ຈະມັກມີອາການເພຍໆ, ບໍ່ສົດຊື່ນ ຫຼັງຈາກທີ່ນັ່ງເຮັດວຽກໄປໄລຍະໜຶ່ງ ຄ້າຍໆ ຄືກັບຄົນທີ່ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ທັ້ງໆ ທີ່ເຮົາກໍນອນຫຼັບພຽງພໍແລ້ວ ແລະ ກໍກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດປະຈຳ ແຕ່ເປັນຫຍັງຄືຍັງເປັນຢູ່. ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ທ່ານເປັນຢູ່ນັ້ນອາດເປັນເພາະທ່ານເຮັດບໍ່ຖືກວິທີ ຫຼື ບໍ່ສົມດຸນ ສະນັ້ນ, ທ່ານຄວນລອງເຮັດວິທີຕໍ່ໄປນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ສົດຊື່ນໄດ້ໝົດມື້.

  1. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຍ່າງໄປກົດເອົານຳ້ຈອກໃຫຍ່ມາດື່ມ ເພື່ອໃຫ້ຊື່ນໃຈ ເຊິ່ງການດື່ມນຳ້ນັ້ນ ຈະເປັນການຕື່ມນຳ້ໃຫ້ຮ່າງກາຍ ຫຼັງຈາກຮ່າງກາຍເຮົາພັກຜ່ອນໝົດຄືນ ແລະ ເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງຂອງທ່ານປອດໂປ່ງ.
  2. ໃຊ້ເວລາປະມານ 5-10 ນາທີ ອອກກຳລັງກາຍ ຢືດເສັ້ນ, ຢືດເອັນ ແລະ ກ້າມຊີ້ນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ພາຍໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຫ້າວຫັນຂຶ້ນ. ວິທີນີ້ ຈະຄືກັບວິທີບິດຄີງຂີ້ຄ້ານໃນຕອນເຊົ້າ, ແຕ່ເປັນການເຮັດຈິງຈັງຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍການເນັ້ນການຢືດພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ເລື້ອຍໆ ໃນການເຮັດວຽກ ເຊັ່ນ: ຖ້າໃນຕຳແໜ່ງເຮັດວຽກຂອງທ່ານຕ້ອງຍ່າງຢູ່ຕະຫຼອດ ຕ້ອງຫາທ່າທາງທີ່ຢືດພາກສ່ວນໜ້າແຄ່ງ ແລະ ສົ້ນນ່ອງ ຫຼື ທ່ານໃຊ້ຄອມພີວເຕີ ເຮັດວຽກໝົດມື້ ຄວນເນັ້ນໃນການອອກກຳລັງກາຍພາກສ່ວນກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນຄໍ, ບ່າໄຫຼ່, ແຂນ ແລະ ຂາ.
  3. ກິນອາຫານປະເພດທັນຍາພືດ ແລະ ອາຫານທີ່ມີໂປຣຕິນ ໃນຕອນເຊົ້າ, ຫຼຸດອາຫານຈຳພວກແປ້ງ ເຊິ່ງການກິນອາຫານໃນຕອນເຊົ້ານັ້ນ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮັດວຽກ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໝົດມື້.
  4. ການປ່ຽນເຄື່ອງດື່ມ ຄື ເຊົາດື່ມກາເຟ ແລ້ວຫັນມາດື່ມຊາຂິງແທນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດເຮັດວຽກດີຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນ ພ້ອມທັງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ທ່ານເຄີຍເປັນບໍ່ວ່າ ໃນແຕ່ລະມື້ທີ່ມາວຽກ ຈະມັກມີອາການເພຍໆ, ບໍ່ສົດຊື່ນ ຫຼັງຈາກທີ່ນັ່ງເຮັດວຽກໄປໄລຍະໜຶ່ງ ຄ້າຍໆ ຄືກັບຄົນທີ່ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ທັ້ງໆ ທີ່ເຮົາກໍນອນຫຼັບພຽງພໍແລ້ວ ແລະ ກໍກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດປະຈຳ ແຕ່ເປັນຫຍັງຄືຍັງເປັນຢູ່. ເຊິ່ງສິ່ງທີ່ທ່ານເປັນຢູ່ນັ້ນອາດເປັນເພາະທ່ານເຮັດບໍ່ຖືກວິທີ ຫຼື ບໍ່ສົມດຸນ ສະນັ້ນ, ທ່ານຄວນລອງເຮັດວິທີຕໍ່ໄປນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ສົດຊື່ນໄດ້ໝົດມື້.

  1. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຍ່າງໄປກົດເອົານຳ້ຈອກໃຫຍ່ມາດື່ມ ເພື່ອໃຫ້ຊື່ນໃຈ ເຊິ່ງການດື່ມນຳ້ນັ້ນ ຈະເປັນການຕື່ມນຳ້ໃຫ້ຮ່າງກາຍ ຫຼັງຈາກຮ່າງກາຍເຮົາພັກຜ່ອນໝົດຄືນ ແລະ ເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງຂອງທ່ານປອດໂປ່ງ.
  2. ໃຊ້ເວລາປະມານ 5-10 ນາທີ ອອກກຳລັງກາຍ ຢືດເສັ້ນ, ຢືດເອັນ ແລະ ກ້າມຊີ້ນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ພາຍໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຫ້າວຫັນຂຶ້ນ. ວິທີນີ້ ຈະຄືກັບວິທີບິດຄີງຂີ້ຄ້ານໃນຕອນເຊົ້າ, ແຕ່ເປັນການເຮັດຈິງຈັງຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍການເນັ້ນການຢືດພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ເລື້ອຍໆ ໃນການເຮັດວຽກ ເຊັ່ນ: ຖ້າໃນຕຳແໜ່ງເຮັດວຽກຂອງທ່ານຕ້ອງຍ່າງຢູ່ຕະຫຼອດ ຕ້ອງຫາທ່າທາງທີ່ຢືດພາກສ່ວນໜ້າແຄ່ງ ແລະ ສົ້ນນ່ອງ ຫຼື ທ່ານໃຊ້ຄອມພີວເຕີ ເຮັດວຽກໝົດມື້ ຄວນເນັ້ນໃນການອອກກຳລັງກາຍພາກສ່ວນກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນຄໍ, ບ່າໄຫຼ່, ແຂນ ແລະ ຂາ.
  3. ກິນອາຫານປະເພດທັນຍາພືດ ແລະ ອາຫານທີ່ມີໂປຣຕິນ ໃນຕອນເຊົ້າ, ຫຼຸດອາຫານຈຳພວກແປ້ງ ເຊິ່ງການກິນອາຫານໃນຕອນເຊົ້ານັ້ນ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮັດວຽກ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໝົດມື້.
  4. ການປ່ຽນເຄື່ອງດື່ມ ຄື ເຊົາດື່ມກາເຟ ແລ້ວຫັນມາດື່ມຊາຂິງແທນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດເຮັດວຽກດີຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນ ພ້ອມທັງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.