Sunday, May 19, 2024
Lenovo

Meta ພັດທະນາລະບົບ AI ຮອງຮັບການສ້າງ Metaverse. 

ພາຍຫຼັງທີ່ FaceBook ປ່ຽນຊື່ ບໍລິສັດ ມາເປັນ Meta ກໍໄດ້ມີການພັດທະນາລະບົບຢູ່ເລື້ອຍໆ, ຫຼ້າສຸດ Meta ກໍໄດ້ເຜີຍ Inside the Lab ໃນການພັດທະນາລະບົບ AI ເພື່ອຮອງຮັບ Metaverse ເຊິ່ງເປັນໂຄງການພັດທະນາໄລຍະຍາວ ຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ Meta ເຄີຍເຮັດມາ. ດັ່ງນັ້ນ, ການທີ່ຈະດຳເນີນການໄປເຖິງຈຸດນັ້ນໄດ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາ ເກືອບທຸກເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ.  

ໂດຍຄວາມກ້າວໜ້າຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການໃຊ້ພາບເໜືອຈິງ (Augmented Reality) ທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ໄປຈົນເຖິງອຸປະກອນຂະໜາດຫຍໍ້ສ່ວນ ທີ່ສາມາດປະມວນຜົນໄດ້ໃນລະດັບສູງ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ດ້ວຍການພັດທະນາປັນຍາປະດິດ (AI) ຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້. 

Translation Technologies

ຫ້ອງປະຕິບັດການ AI ຂອງ Meta ກຳລັງດຳເນີນການພັດທະນາສິ່ງດັ່ງກ່າວ. ໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວ ທີ່ຈະສ້າງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເປັນພື້ນຖານສູ່ຍຸກໃໝ່ຂອງການປະມວນຜົນ, ມື້ນີ້ ພວກເຮົາຂໍນຳສະເໜີຜົນງານສ່ວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ຕົວຢ່າງບັອດເຄື່ອງມືສຳລັບການສ້າງ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດສ້າງ ຫຼື ນຳສິ່ງຕ່າງໆເຂົ້າໃນໂລກສະເໝືອນໄດ້ ພຽງການໃຊ້ຄຳສັ່ງສຽງ.  

ແລະ ພວກເຮົາຍັງຈະປະກາດຄວາມຄືບໜ້າໄປເທື່ອລະພາກສ່ວນ, ພ້ອມທັງແຈ້ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍທີ່ຄາດວ່າຈະໄປເຖິງໃນປີ 2022 ແລະ ປີຕໍ່ໆໄປ. ໃນມື້ນີ້, ຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນໃນ Meta AI ສ່ວນໜຶ່ງ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:  

  1. ສົ່ງເສີມການບໍ່ແບ່ງແຍກ ຜ່ານລະບົບການເວົ້າ ແລະ ການແປທີ່ມີປະສິດຕິພາບ: “No language Left Behind” Meta ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງລະບົບພຽງໜຶ່ງດຽວ ທີ່ສາມາດແປພາສາຂຽນທັງໝົດ ເພື່ອເສີມສ້າງການສື່ສານໃຫ້ກັບປະຊາກອນເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໂລກ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໃນພາສາແມ່ ຫຼື ພາສາທີ່ຕົວເອງຕ້ອງການໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ. ນອກຈາກນີ້, ເຮົາຍັງມຸ່ງສ້າງ “Universal Speech Translator” ເຊິ່ງເປັນລະບົບ AI ທີ່ແປຄຳເວົ້າ ເປັນຄຳເວົ້າໂດຍທັນທີ ໃນທຸກໆ ພາສາ ລວມເຖິງພາສາຕ່າງໆ ທີ່ສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ເປັນພາສາເວົ້າເທົ່ານັ້ນ.  
CAIRaoke
  1. ໂມເດວ AI ຍຸກໃໝ່ສຳລັບການສົນທະນາດ້ວຍຜູ້ຊ່ວຍສະເໝືອນ: ໂຄງການ CAIRaoke ເປັນວິທີການທີ່ແປກໃໝ່ຂອງ AI ສຳລັບການສື່ສານ (ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຂັບເຄື່ອນແຊັດບັອດ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍ) ເຊິ່ງໃນມື້ໜຶ່ງ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດສົນທະນາ ແລະ ໂຕ້ຕອບກັບອຸປະກອນຂອງຕົວເອງ ໄດ້ຢ່າງເປັນທຳມະຊາດຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. 
  1. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃໝ່ສຳລັບການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ AI: ຖ້າຫາກທ່ານເຄີຍສົງໃສວ່າ Instagram ຈັດອັນດັບເນື້ອຫາເທິງໜ້າ Feed ຂອງທ່ານແນວໃດ, ເຄື່ອງມືໃໝ່ຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້. ຕົ້ນແບບຂອງເຄື່ອງມື ກ໋າດລະບົບ AI ໂຕຕົ້ນແບບທີ່ເຮົາໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໂມເດວ AI ຈຳນວນຫຼາຍທີ່ປະກອບເປັນລະບົບ AI ແລະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າໃຈວິທີດຳເນີນງານຂອງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.  
AI Learning Alliance
  1. ວິທີການໃໝ່ໆໃນການນຳຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍມາສູ່ AI: “AI Learning Alliance” Meta ກຳລັງສ້າງຫຼັກສູດກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ Machine Learning ເຊິ່ງເປີດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສ້າງສະມາຄົມຄູອາຈານໃນມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ທີ່ມີນັກຮຽນຈາກກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກມອງຂ້າມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍທີ່ອາຈານເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນຜູ້ສອນຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ.  
  1. AI ປະສິດຕິພາບສູງແບບໂອເພັນຊອດ ສຳລັບຄຳແນະນຳຕ່າງໆ: TorchRec ເປັນແຫຼ່ງສຳລັບແນະນຳແນວທາງການສ້າງລະບົບຊັ້ນຍອດຂອງເຮົາ ສຳລັບການວາງກອບໂຄງສ້າງ Machine Learning PyTorch ແບບ ໂອເພັນຊອດ ລະບົບຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ ຈະຂັບເຄື່ອນການປັບແຕ່ງທົ່ວທັງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຂອງເຮົາ.  
System-Cards

ໃນຂະນະທີ່ເຮົາກຳລັງສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເພື່ອຮອງຮັບ Metaverse ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ AI ເພື່ອດຳເນີນການໃນເລື່ອງຍາກໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະສົບການໃນການປະມວນຜົນຍຸກໃໝ່ເປັນຈິງຂຶ້ນມາໄດ້, ເຊິ່ງໝາຍເຖິງເຮົາຕ້ອງສ້າງນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃນວຽກຂອງເຮົາ ເຊັ່ນ ໂມເດວ Self-Supervised Learning ເພື່ອທີ່ລະບົບຈະຮຽນຮູ້ໄດ້ເອງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງພາແຕ່ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ຄົນຈັດຫາໃຫ້ ເຊິ່ງມີຢູ່ຢ່າງຈຳກັດ ແລະ Multimodel AI ເຊິ່ງຈະມີຄວາມແນ່ນອນໃນການຕີຄວາມ ແລະ ຄາດການປະເພດຂອງການຕອບໂຕ້ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນໂລກສາມມິຕິສະເໝືອນຈິງທີ່ຄົງຢູ່ຢ່າງຖາວອນແລະປະກອບດ້ວຍຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍລວມເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຮົາໃນການ ສ້າງຊຸບເປີຄອມພິວເຕີ AI ທີ່ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ.  

ເພື່ອໃຫ້ເຮົາມີຊັບພະຍາກອນປະມວນຜົນທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການຂັບເຄື່ອນໃຫ້ເກີດການຄົ້ນພົບຄັ້ງສຳຄັນຈາກງານສຶກສາວິໄຈ AI ເຮົາຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນມື້ນີ້ຈະສະແດງເຄົ້າໂຄງໃຫ້ເຫັນເຖິງພາບລວມຂອງສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ດ້ວຍພະລັງຂອງ AI ແລະ ວິທະຍາການແບບເປີດ.  
 
ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງງານ “ການສ້າງ Metaverse ກັບ AI”, ທ່ານ ມາກ ຊັກເຄີເບີກ ໄດ້ແບ່ງປັນວິໄສທັດຂອງລາວຕໍ່ກັບ Metaverse, ລວມເຖິງບົດບາດສຳຄັນຂອງ  AI ໃນການຊ່ວຍ Meta ສ້າງ Metaverse.  
 
ໃນລະຫວ່າງການກ່າວປາໄສ, ທ່ານ ມາກ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ: “ຮູບແບບຂອງປະສົບການຕ່າງໆທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃນ Metaverse ນັ້ນເໜືອກວ່າສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນທຸກມື້ນີ້. ແລະ ກະແຈສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍປົດລັອກຄວາມກ້າວໜ້າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ AI”  
 
“ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ Metaverse ເປັນຈິງດັ່ງທຸກມື້ນີ້ໄດ້ ຍ້ອນການລົງທຶນອັນຍາວນານກັບການເລີ່ມຕົ້ນສ້າງ AI ແລະ ຄວາມເປັນຈິງສະເໝືອນ (Virtual Reality) ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ພວກເຮົາສຸມໃສ່ການສ້າງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູ້ສຶກໃກ້ຊິດກັນຍິ່ງຂຶ້ນໃນທຸກໆຮູບແບບ. ເຊິ່ງນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ສະແດງເຖິງຕົວຕົນຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ. ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີສ່ວນໃຫຍ່ ຈະສ້າງວິທີການຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດມີປະຕິສຳພັນກັບເຕັກໂນໂລຊີ, ແຕ່ພວກເຮົາສ້າງເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກ.”  
 
ທ່ານສາມາດຮັບຊົມ ກິດຈະກຳ “Inside the Lab” ຂອງ Meta AI, ການປາໄສແບບເຕັມໆ ຂອງທ່ານ ມາກ ຍ້ອນຫຼັງ ແລະ ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ການສ້າງ Metaverse ກັບ AI ໄດ້ທີ່ https://ai.facebook.com/blog/meta-ai-inside-the-lab  


 

ພາຍຫຼັງທີ່ FaceBook ປ່ຽນຊື່ ບໍລິສັດ ມາເປັນ Meta ກໍໄດ້ມີການພັດທະນາລະບົບຢູ່ເລື້ອຍໆ, ຫຼ້າສຸດ Meta ກໍໄດ້ເຜີຍ Inside the Lab ໃນການພັດທະນາລະບົບ AI ເພື່ອຮອງຮັບ Metaverse ເຊິ່ງເປັນໂຄງການພັດທະນາໄລຍະຍາວ ຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ Meta ເຄີຍເຮັດມາ. ດັ່ງນັ້ນ, ການທີ່ຈະດຳເນີນການໄປເຖິງຈຸດນັ້ນໄດ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາ ເກືອບທຸກເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ.  

ໂດຍຄວາມກ້າວໜ້າຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການໃຊ້ພາບເໜືອຈິງ (Augmented Reality) ທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ໄປຈົນເຖິງອຸປະກອນຂະໜາດຫຍໍ້ສ່ວນ ທີ່ສາມາດປະມວນຜົນໄດ້ໃນລະດັບສູງ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ດ້ວຍການພັດທະນາປັນຍາປະດິດ (AI) ຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້. 

Translation Technologies

ຫ້ອງປະຕິບັດການ AI ຂອງ Meta ກຳລັງດຳເນີນການພັດທະນາສິ່ງດັ່ງກ່າວ. ໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວ ທີ່ຈະສ້າງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເປັນພື້ນຖານສູ່ຍຸກໃໝ່ຂອງການປະມວນຜົນ, ມື້ນີ້ ພວກເຮົາຂໍນຳສະເໜີຜົນງານສ່ວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ຕົວຢ່າງບັອດເຄື່ອງມືສຳລັບການສ້າງ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດສ້າງ ຫຼື ນຳສິ່ງຕ່າງໆເຂົ້າໃນໂລກສະເໝືອນໄດ້ ພຽງການໃຊ້ຄຳສັ່ງສຽງ.  

ແລະ ພວກເຮົາຍັງຈະປະກາດຄວາມຄືບໜ້າໄປເທື່ອລະພາກສ່ວນ, ພ້ອມທັງແຈ້ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍທີ່ຄາດວ່າຈະໄປເຖິງໃນປີ 2022 ແລະ ປີຕໍ່ໆໄປ. ໃນມື້ນີ້, ຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນໃນ Meta AI ສ່ວນໜຶ່ງ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:  

  1. ສົ່ງເສີມການບໍ່ແບ່ງແຍກ ຜ່ານລະບົບການເວົ້າ ແລະ ການແປທີ່ມີປະສິດຕິພາບ: “No language Left Behind” Meta ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງລະບົບພຽງໜຶ່ງດຽວ ທີ່ສາມາດແປພາສາຂຽນທັງໝົດ ເພື່ອເສີມສ້າງການສື່ສານໃຫ້ກັບປະຊາກອນເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໂລກ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໃນພາສາແມ່ ຫຼື ພາສາທີ່ຕົວເອງຕ້ອງການໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ. ນອກຈາກນີ້, ເຮົາຍັງມຸ່ງສ້າງ “Universal Speech Translator” ເຊິ່ງເປັນລະບົບ AI ທີ່ແປຄຳເວົ້າ ເປັນຄຳເວົ້າໂດຍທັນທີ ໃນທຸກໆ ພາສາ ລວມເຖິງພາສາຕ່າງໆ ທີ່ສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ເປັນພາສາເວົ້າເທົ່ານັ້ນ.  
CAIRaoke
  1. ໂມເດວ AI ຍຸກໃໝ່ສຳລັບການສົນທະນາດ້ວຍຜູ້ຊ່ວຍສະເໝືອນ: ໂຄງການ CAIRaoke ເປັນວິທີການທີ່ແປກໃໝ່ຂອງ AI ສຳລັບການສື່ສານ (ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຂັບເຄື່ອນແຊັດບັອດ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍ) ເຊິ່ງໃນມື້ໜຶ່ງ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດສົນທະນາ ແລະ ໂຕ້ຕອບກັບອຸປະກອນຂອງຕົວເອງ ໄດ້ຢ່າງເປັນທຳມະຊາດຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. 
  1. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃໝ່ສຳລັບການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ AI: ຖ້າຫາກທ່ານເຄີຍສົງໃສວ່າ Instagram ຈັດອັນດັບເນື້ອຫາເທິງໜ້າ Feed ຂອງທ່ານແນວໃດ, ເຄື່ອງມືໃໝ່ຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້. ຕົ້ນແບບຂອງເຄື່ອງມື ກ໋າດລະບົບ AI ໂຕຕົ້ນແບບທີ່ເຮົາໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໂມເດວ AI ຈຳນວນຫຼາຍທີ່ປະກອບເປັນລະບົບ AI ແລະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າໃຈວິທີດຳເນີນງານຂອງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.  
AI Learning Alliance
  1. ວິທີການໃໝ່ໆໃນການນຳຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍມາສູ່ AI: “AI Learning Alliance” Meta ກຳລັງສ້າງຫຼັກສູດກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ Machine Learning ເຊິ່ງເປີດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສ້າງສະມາຄົມຄູອາຈານໃນມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ທີ່ມີນັກຮຽນຈາກກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກມອງຂ້າມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍທີ່ອາຈານເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນຜູ້ສອນຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ.  
  1. AI ປະສິດຕິພາບສູງແບບໂອເພັນຊອດ ສຳລັບຄຳແນະນຳຕ່າງໆ: TorchRec ເປັນແຫຼ່ງສຳລັບແນະນຳແນວທາງການສ້າງລະບົບຊັ້ນຍອດຂອງເຮົາ ສຳລັບການວາງກອບໂຄງສ້າງ Machine Learning PyTorch ແບບ ໂອເພັນຊອດ ລະບົບຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ ຈະຂັບເຄື່ອນການປັບແຕ່ງທົ່ວທັງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຂອງເຮົາ.  
System-Cards

ໃນຂະນະທີ່ເຮົາກຳລັງສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເພື່ອຮອງຮັບ Metaverse ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ AI ເພື່ອດຳເນີນການໃນເລື່ອງຍາກໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະສົບການໃນການປະມວນຜົນຍຸກໃໝ່ເປັນຈິງຂຶ້ນມາໄດ້, ເຊິ່ງໝາຍເຖິງເຮົາຕ້ອງສ້າງນະວັດຕະກຳໃໝ່ໃນວຽກຂອງເຮົາ ເຊັ່ນ ໂມເດວ Self-Supervised Learning ເພື່ອທີ່ລະບົບຈະຮຽນຮູ້ໄດ້ເອງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງພາແຕ່ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ຄົນຈັດຫາໃຫ້ ເຊິ່ງມີຢູ່ຢ່າງຈຳກັດ ແລະ Multimodel AI ເຊິ່ງຈະມີຄວາມແນ່ນອນໃນການຕີຄວາມ ແລະ ຄາດການປະເພດຂອງການຕອບໂຕ້ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນໂລກສາມມິຕິສະເໝືອນຈິງທີ່ຄົງຢູ່ຢ່າງຖາວອນແລະປະກອບດ້ວຍຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍລວມເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຮົາໃນການ ສ້າງຊຸບເປີຄອມພິວເຕີ AI ທີ່ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ.  

ເພື່ອໃຫ້ເຮົາມີຊັບພະຍາກອນປະມວນຜົນທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການຂັບເຄື່ອນໃຫ້ເກີດການຄົ້ນພົບຄັ້ງສຳຄັນຈາກງານສຶກສາວິໄຈ AI ເຮົາຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນມື້ນີ້ຈະສະແດງເຄົ້າໂຄງໃຫ້ເຫັນເຖິງພາບລວມຂອງສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ດ້ວຍພະລັງຂອງ AI ແລະ ວິທະຍາການແບບເປີດ.  
 
ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງງານ “ການສ້າງ Metaverse ກັບ AI”, ທ່ານ ມາກ ຊັກເຄີເບີກ ໄດ້ແບ່ງປັນວິໄສທັດຂອງລາວຕໍ່ກັບ Metaverse, ລວມເຖິງບົດບາດສຳຄັນຂອງ  AI ໃນການຊ່ວຍ Meta ສ້າງ Metaverse.  
 
ໃນລະຫວ່າງການກ່າວປາໄສ, ທ່ານ ມາກ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ: “ຮູບແບບຂອງປະສົບການຕ່າງໆທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃນ Metaverse ນັ້ນເໜືອກວ່າສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນທຸກມື້ນີ້. ແລະ ກະແຈສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍປົດລັອກຄວາມກ້າວໜ້າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ AI”  
 
“ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ Metaverse ເປັນຈິງດັ່ງທຸກມື້ນີ້ໄດ້ ຍ້ອນການລົງທຶນອັນຍາວນານກັບການເລີ່ມຕົ້ນສ້າງ AI ແລະ ຄວາມເປັນຈິງສະເໝືອນ (Virtual Reality) ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ພວກເຮົາສຸມໃສ່ການສ້າງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູ້ສຶກໃກ້ຊິດກັນຍິ່ງຂຶ້ນໃນທຸກໆຮູບແບບ. ເຊິ່ງນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ສະແດງເຖິງຕົວຕົນຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ. ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີສ່ວນໃຫຍ່ ຈະສ້າງວິທີການຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດມີປະຕິສຳພັນກັບເຕັກໂນໂລຊີ, ແຕ່ພວກເຮົາສ້າງເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກ.”  
 
ທ່ານສາມາດຮັບຊົມ ກິດຈະກຳ “Inside the Lab” ຂອງ Meta AI, ການປາໄສແບບເຕັມໆ ຂອງທ່ານ ມາກ ຍ້ອນຫຼັງ ແລະ ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ການສ້າງ Metaverse ກັບ AI ໄດ້ທີ່ https://ai.facebook.com/blog/meta-ai-inside-the-lab  


 

ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ
ບົດ​ຄວາມ​ຕໍ່​ໄປ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.