Monday, May 20, 2024
Lenovo

ອຸດົມໄຊ ກຽມລົງສຳຫຼວດ ພູຫຍ້າຄາ, ພູເພີ້ຍ ແລະ ພູວັດປ່າ ເມືອງໄຊ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ.


ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງ ທີ່ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງ ເຊິ່ງສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ຫຼ້າສຸດ ທາງແຂວງກໍໄດ້ກຽມລົງສຳຫຼວດ 3 ສະຖານທີ ຄື ພູຫຍ້າຄາ, ພູເພີ້ຍ ແລະ ພູວັດປ່າ ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ.

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການສໍາຫລວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການລົງທຶນພັດທະນາ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທຳມະຊາດ ຢູ່ ພູຫຍ້າຄາ ເຂດຫລັກ 32 ແລະ ພູເພີ້ຍ, ພູວັດປ່າ ເຂດປ່າສະຫງວນ ບ້ານ ນາແລ, ນາສ້າວ, ຫວ້ຍຂຸມ ແລະ ບ້ານທ້ຽວ ເມືອງໄຊ ລະຫວ່າງ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຕາງໜ້າໂດຍ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນ ພາກເອກະຊົນ ຈັດຂຶ້ນ ທ້າຍອາທິດຜ່ານມານີ້ ທີ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ. ເຊິ່ງມີຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງໄຊ ແລະ ວິຊາການຈາກ 2 ບໍລິສັດ ດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນສັກຂີພະຍານ.


ສຳລັບເນື້ອໃນຂອງບົດບັນທຶກ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ສະບັບ ຄື ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການລົງທຶນ ພັດທະນາປ່າສະຫງວນພູເພີ້ຍ ແລະ ພູວັດປ່າ ໃຫ້ກາຍເປັນເຂດອານຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ບໍລິການ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລົງທຶນ ສຳປະທານ ພູຫຍ້າຄາ ເພື່ອພັດທະນາ ໃຫ້ກາຍເປັນ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຕິດພັນກັບການ ອານຸລັກທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເນື້ອໃນລວມ ຂອງບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດບັນດາຫຼັກການທົ່ວໄປຢ່າງລະອຽດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄຳສັບ, ເປົ້າຫມາຍ, ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ, ອາຍຸໃນການສຶກສາ, ສຳຫຼວດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຕະຫຼອດຮອດພັນທະ, ສິດຫນ້າທີ່ ແລະ ການຍົກເລີກສັນຍາ.

ພູຫຍ້າຄາ

ຫຼັງຈາກໄດ້ສໍາເລັດການຜ່ານຮ່າງບົດບັນທຶກທັງສອງສະບັບແລ້ວ ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ລົງນາມ ໃນບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນກໍຄື ອົງການປົກຄອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຕາງຫນ້າໂດຍ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງໆໄຊ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ແລະ ບໍລິສັດ ຫົວເຟິງ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັ້ນແຂວງ ໃນການສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການລົງທຶນ ພັດທະນາ ເຂດປ່າສະຫງວນພູເພີ້ຍ ແລະ ພູວັດປ່າ ໃຫ້ກາຍເປັນເຂດອານຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອີກສະບັບໜຶ່ງກໍຄື ອົງການປົກຄອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ບໍລິສັດ ຍອດນ້ຳງາ ພັດທະນາ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ. ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການ ສໍາຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການລົງທຶນ ສຳປະທານ ພູຫຍ້າຄາ ເພື່ອພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຕິດພັນກັບການ ອານຸລັກທຳມະຊາດ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ພູຫຍ້າຄາ
ພູຫຍ້າຄາ

ພາຍຫຼັງ ສໍາເລັດການລົງນາມໃນບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວແລ້ວ ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການລົງທຶນ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຈົນຄົບກຳນົດ 12 ເດືອນ ແລະ ສາມາດ ຕໍ່ໄດ້ອີກ ບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ ຕາມເນື້ອໃນຂອງບົດບັນທຶກ.


ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງ ທີ່ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງ ເຊິ່ງສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ຫຼ້າສຸດ ທາງແຂວງກໍໄດ້ກຽມລົງສຳຫຼວດ 3 ສະຖານທີ ຄື ພູຫຍ້າຄາ, ພູເພີ້ຍ ແລະ ພູວັດປ່າ ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ.

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການສໍາຫລວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການລົງທຶນພັດທະນາ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທຳມະຊາດ ຢູ່ ພູຫຍ້າຄາ ເຂດຫລັກ 32 ແລະ ພູເພີ້ຍ, ພູວັດປ່າ ເຂດປ່າສະຫງວນ ບ້ານ ນາແລ, ນາສ້າວ, ຫວ້ຍຂຸມ ແລະ ບ້ານທ້ຽວ ເມືອງໄຊ ລະຫວ່າງ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຕາງໜ້າໂດຍ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນ ພາກເອກະຊົນ ຈັດຂຶ້ນ ທ້າຍອາທິດຜ່ານມານີ້ ທີ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ. ເຊິ່ງມີຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງໄຊ ແລະ ວິຊາການຈາກ 2 ບໍລິສັດ ດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນສັກຂີພະຍານ.


ສຳລັບເນື້ອໃນຂອງບົດບັນທຶກ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ສະບັບ ຄື ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການລົງທຶນ ພັດທະນາປ່າສະຫງວນພູເພີ້ຍ ແລະ ພູວັດປ່າ ໃຫ້ກາຍເປັນເຂດອານຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ບໍລິການ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລົງທຶນ ສຳປະທານ ພູຫຍ້າຄາ ເພື່ອພັດທະນາ ໃຫ້ກາຍເປັນ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຕິດພັນກັບການ ອານຸລັກທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເນື້ອໃນລວມ ຂອງບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດບັນດາຫຼັກການທົ່ວໄປຢ່າງລະອຽດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຄຳສັບ, ເປົ້າຫມາຍ, ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ, ອາຍຸໃນການສຶກສາ, ສຳຫຼວດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຕະຫຼອດຮອດພັນທະ, ສິດຫນ້າທີ່ ແລະ ການຍົກເລີກສັນຍາ.

ພູຫຍ້າຄາ

ຫຼັງຈາກໄດ້ສໍາເລັດການຜ່ານຮ່າງບົດບັນທຶກທັງສອງສະບັບແລ້ວ ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ລົງນາມ ໃນບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນກໍຄື ອົງການປົກຄອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຕາງຫນ້າໂດຍ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງໆໄຊ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ແລະ ບໍລິສັດ ຫົວເຟິງ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັ້ນແຂວງ ໃນການສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການລົງທຶນ ພັດທະນາ ເຂດປ່າສະຫງວນພູເພີ້ຍ ແລະ ພູວັດປ່າ ໃຫ້ກາຍເປັນເຂດອານຸລັກທຳມະຊາດ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອີກສະບັບໜຶ່ງກໍຄື ອົງການປົກຄອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ບໍລິສັດ ຍອດນ້ຳງາ ພັດທະນາ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ. ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການ ສໍາຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການລົງທຶນ ສຳປະທານ ພູຫຍ້າຄາ ເພື່ອພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຕິດພັນກັບການ ອານຸລັກທຳມະຊາດ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ພູຫຍ້າຄາ
ພູຫຍ້າຄາ

ພາຍຫຼັງ ສໍາເລັດການລົງນາມໃນບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວແລ້ວ ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການລົງທຶນ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຈົນຄົບກຳນົດ 12 ເດືອນ ແລະ ສາມາດ ຕໍ່ໄດ້ອີກ ບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ ຕາມເນື້ອໃນຂອງບົດບັນທຶກ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.