ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຈັບປ່ວຍທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແຕ່ກໍປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ຄືກັນວ່າ ອາການອ່ອນເພຍ, ເມື່ອຍງ່າຍ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ເປັນຫວັດເລື້ອຍໆ ຫຼື ຕື່ນເຊົ້າມາກໍບໍ່ສົດຊື່ນ ທັງທີ່ບໍ່ໄດ້ນອນເດິກ ກໍເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຄິດຄາຢູ່ໃນໃຈວ່າ ອາການຜິດປົກກະຕິເຫຼົ່ານີ້ ເປັນສັນຍານເຕືອນຂອງໂຣກປະເພດໃດ? ປ່ວຍເປັນຫຍັງ ຫຼື ບໍ່? ແຕ່ຢ່າຟ້າວຕົກໃຈ  ເພາະບາງຄັ້ງອາການເຫຼົ່ານີ້ ອາດເປັນເພາະທ່ານຂາດສານອາຫານບາງຢ່າງ, ຂາດວິຕາມິນບາງຊະນິດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ພາກັນຮຽກວ່າ “ພາວະພ່ອງສຸຂະພາບ” (Sub-optimal Health).

ດັ່ງນັ້ນ ລອງມາຄິດເບິ່ງນຳກັນວ່າ ໃນແຕ່ລະມື້ທ່ານກິນອາຫານໄດ້ຄົບ 5 ໝູ່ຕາມຫຼັກໂພຊະນາການທີ່ດີແທ້ ຫຼືບໍ່ ໂດຍສະເພາະໄວເຮັດວຽກ ສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ຊີວິດແບບຟ້າວຟັ່ງແຂ່ງຂັນກັບເວລາ, ອາຫານທີ່ກິນກໍເນັ້ນແຕ່ຄວາມສະດວກ ແລະງ່າຍ, ບາງຄັ້ງກໍຫຼີກເວັ້ນການກິນອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການຕໍ່າບໍ່ໄດ້ ຫຼືບາງຄັ້ງກໍກິນອາຫານນອກເຮືອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບສານອາຫານຄົບຖ້ວນ ຫຼືບໍ່ໄດ້ປຸງສົດໆ ໃໝ່ໆ ແບບນີ້ລະທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ແລະເມື່ອຮ່າງກາຍພ່ອງອາຫານໄປຈົນເກີດພາວະພ່ອງ ສຸຂະພາບຂຶ້ນມາ ຮ່າງກາຍກໍຈະຟ້ອງອອກມາໃນຮູບແບບຄວາມເຈັບປ່ວຍເລັກໆນ້ອຍໆ.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ


ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ຄົນທີ່ມີອາການອ່ອນແຮງ, ເມື່ອຍງ່າຍ ແລະຊີດ ອາດເກີດຈາກການຂາດທາດເຫຼັກທີ່ນຳໄປສູ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂຣກເລືອດຈາງໄດ້ໃນອະນາຄົດ ຫຼືຖ້າຫາກຂາດວິຕາມິນ C ກໍຈະມີເລືອດອອກຕາມຫວ່າງແຂ້ວ ແລະ ເປັນຫວັດເລື້ອຍໆ. ສ່ວນຄົນທີ່ພ່ອງວິຕາມິນ B ຂໍ້ນີ້ ກໍຈະພົບອາການມຶນຊາໄດ້ ແລະວິຕາມິນທີ່ສຳຄັນ ແລະຂາດບໍ່ໄດ້ຄື ວິຕາມິນ D ທີ່ຮ່າງກາຍຈະໄດ້ຮັບຈາກແສງແດດໃນຕອນເຊົ້າ ຊຶ່ງວິຕາມິນດັ່ງກ່າວນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໃນການຊ່ວຍດູດຊຶມແຄວຊຽມຂອງຮ່າງກາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ຄົນທີ່ຂາດວິຕາມິນ D ກໍອາດມີບັນຫາໃນດ້ານການດູດຊຶມແຄວຊຽມ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ກະດູກບໍ່ແຂງແຮງ ຖ້າຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຮັບແຄວຊຽມຈາກອາຫານ ໂອກາດທີ່ຈະເກີດໂຣກຊຳເຮື້ອທີ່ກ່ຽວກັບກະດູກ ແລະຂໍ້ກໍຈະຍິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນອີກ.

ສິ່ງທີ່ເປັນຫ່ວງໄປກວ່ານັ້ນ ກໍຄື ອາຍຸທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຮົານັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆດ້ອຍປະສິດທິພາບລົງ ຄືກັນກັບການດູດຊຶມອາຫານຂອງຮ່າງກາຍກໍຈະຫຼຸດລົງ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຮັບວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດ ແລະເກືອແຮ່ທີ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະຍັງອາດເປັນສາເຫດນຶ່ງທີ່ກໍ່ໂຣກຊຳເຮື້ອອື່ນໆຕາມມາ.

ການເພີ່ມສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍຕ້ອງເພີ່ມທໍ່ໃດ? ກິນສຳ່ໃດຈຶ່ງຈະພໍ? ທຸກວັນນີ້ເຮົາກິນຊີ້ນສັດ, ຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະແປ້ງ ກໍເກືອບຈະຄົບ 5 ໝູ່ແລ້ວ ຍັງບໍ່ພໍອີກ. ແຕ່ຖ້າອີງຕາມຫຼັກໂພຊະນາການ ພົບວ່າ ເຮົາຕ້ອງກິນຜັກເຖິງ 4-5 ຂີດ ແລະກິນໝາກໄມ້ 3-5 ສ່ວນຕໍ່ມື້ ຈຶ່ງຈະໄດ້ແຮ່ທາດ ແລະວິຕາມິນຄົບຕາມທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ.

ແຕ່ຖ້າຈະໃຫ້ກິນຄົບຕາມທີ່ກ່າວມານັ້ນ ກໍອາດເປັນໄປໄດ້ຍາກ, ສະນັ້ນ ເຮົາກໍຕ້ອງຫາໂຕຊ່ວຍຈາກຜະລິດຕະພັນເສີມ, ອາຫານທີ່ມີວິຕາມິນ ແລະເກືອແຮ່ລວມຫຼາຍຊະນິດ ເພື່ອເຕີມວິຕາມິນ ແລະແຮ່ທາດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ແຕ່ຖ້າເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ເຮົາຂາດວິຕາມິນໃດແດ່ ຫຼືຄວນກິນຜະລິດຕະພັນເສີມອາຫານແບບໃດດີ ແນະນຳໃຫ້ເລືອກກິນຜະລິດຕະພັນເສີມອາຫານຊະນິດວິຕາມິນ ແລະເກືອແຮ່ລວມ ພ້ອມດ້ວຍເບຕ້າແຄໂຣທີນ, ລູທີນ ແລະໄລໂຄປິນ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບວິຕາມິນ ແລະແຮ່ທາດຈຳເປັນຄົບຕາມສັດສ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງສາຍຕາຈາກການຈຶ້ງເບິ່ງໜ້າຈໍແສງສີຟ້າທຸກມື້ ພ້ອມທັງຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂຣກຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ ແລະປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂຣກຊຳເຮື້ອອື່ນໆໄດ້ອີກ.

ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບວິຕາມິນ ແລະເກືອແຮ່ຕ່າງໆໃຫ້ພຽງພໍໃນແຕ່ລະມື້ ໂດຍການເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ແລ້ວເສີມດ້ວຍວິຕາມິນ ແລະເກືອແຮ່ລວມ ເພື່ອຊ່ວຍເຕີມສານອາຫານທີ່ພ່ອງໃນຮ່າງກາຍ ພຽງມື້ລະ 1 ເມັດ ຫຼັງອາຫານ ງ່າຍໆແບບນີ້ ກໍສາມາດປ້ອງກັນພາວະພ່ອງສຸຂະພາບໄດ້ແລ້ວ.

Hits: 0

LEAVE A REPLY

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້