Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ຂ່າວດີ ສຳລັບໄຣເດີ້! ຟູດແພນດ້າ ເພີ່ມເງິນອໍເດີ້ 30%


ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ເຮັດໃຫ້ລາຄານ້ຳມັນ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າຕ່າງໆ ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈົນສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ລວມທັງ ພະນັກງານສົ່ງອາຫານ ຫຼື ໄຮເດີ້ ຂອງ ຟູດແພນດ້າ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ພາຫະນະໃນການສົ່ງອາຫານ ແລະ ສິນຄ້າ ຈາກຮ້ານອາຫານ ໄປສົ່ງໃຫ້ກັບລູກຄ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວັນທີ 11 ມີນາ 2022 ທາງ ບໍລິສັດ ຟູດແພນດ້າ ກໍໄດ້ປະກາດເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບ ໄຣເດີ້ ສູງສຸດ 30% ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮັບມືກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານໍ້າມັນ ແລະ ສິນຄ້າຕ່າງໆ.

ທ່ານນາງ ທັນຍາລັດ ຈະເລີນສຸກ, ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ເດລີເວີຣີ ຮີໂຣ່ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດ ວ່າ: ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ທາງບໍລິສັດໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ຮັບຟັງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງໄຣເດີ້, ຊຶ່ງທາງບໍລິສັດໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ມີການເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ ໄຣເດີ້ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ລາຄາສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ລວມທັງລາຄານ້ຳມັນ ທີ່ໄດ້ມີການປັບຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ສະນັ້ນ, ຟູດແພນດ້າ ຈຶ່ງໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຕັດສິນໃຈ ເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບ ໄຣເດີ້ ສູງສຸດ 30% ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບເສດຖະກິດໃນ ປັດຈຸບັນ.
ໃນການເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ກັບ ໄຮເດີ້ ຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອສ້າງກຳລັງໃຈ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ ໄຣເດີ ທຸກຄົນມີຄວາມຫ້າວຫັນ ໃນການສົ່ງອາຫານໃຫ້ເຖິງມືລູກຄ້າໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຮ້ານຄ້າມີອໍເດີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການທີ່ຮ້ານຄ້າມີອໍເດີຫຼາຍຂຶ້ນ ໄຣເດີ້ ກໍມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນໄປນຳ.
ສຳລັບ ການເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ ໄຣເດີ້ ໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນຈະເລີ່ມຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກ່ອນ, ສຳລັບ ໄຣເດີ້ ຢູ່ແຂວງອື່ນໆ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໄວໆນີ້.
ເວົ້າໄດ້ວ່າ ເປັນອີກໜຶ່ງບໍລິສັດ ທີ່ເລັງເຫັນຄວາມສຳຄັນເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດວຽກຂອງ ໄຣເດີ້ ແລະ ໄດ້ນຳໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບເສດຖະກິດ.

ສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການສະໝັກເປັນພະນັກງານ ໄຣເດີ້ ຂອງ ຟູດແພນດ້າ ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມ 020 76348395 ຫຼື ລົງທະບຽນໄດ້ຕາມລິ້ງນີ້ https://rider.foodpanda.la/


ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ເຮັດໃຫ້ລາຄານ້ຳມັນ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າຕ່າງໆ ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈົນສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ລວມທັງ ພະນັກງານສົ່ງອາຫານ ຫຼື ໄຮເດີ້ ຂອງ ຟູດແພນດ້າ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ພາຫະນະໃນການສົ່ງອາຫານ ແລະ ສິນຄ້າ ຈາກຮ້ານອາຫານ ໄປສົ່ງໃຫ້ກັບລູກຄ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວັນທີ 11 ມີນາ 2022 ທາງ ບໍລິສັດ ຟູດແພນດ້າ ກໍໄດ້ປະກາດເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບ ໄຣເດີ້ ສູງສຸດ 30% ໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮັບມືກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານໍ້າມັນ ແລະ ສິນຄ້າຕ່າງໆ.

ທ່ານນາງ ທັນຍາລັດ ຈະເລີນສຸກ, ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ເດລີເວີຣີ ຮີໂຣ່ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດ ວ່າ: ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ທາງບໍລິສັດໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ຮັບຟັງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງໄຣເດີ້, ຊຶ່ງທາງບໍລິສັດໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ມີການເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ ໄຣເດີ້ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ລາຄາສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ລວມທັງລາຄານ້ຳມັນ ທີ່ໄດ້ມີການປັບຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ສະນັ້ນ, ຟູດແພນດ້າ ຈຶ່ງໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຕັດສິນໃຈ ເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບ ໄຣເດີ້ ສູງສຸດ 30% ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບເສດຖະກິດໃນ ປັດຈຸບັນ.
ໃນການເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ກັບ ໄຮເດີ້ ຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອສ້າງກຳລັງໃຈ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ ໄຣເດີ ທຸກຄົນມີຄວາມຫ້າວຫັນ ໃນການສົ່ງອາຫານໃຫ້ເຖິງມືລູກຄ້າໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຮ້ານຄ້າມີອໍເດີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການທີ່ຮ້ານຄ້າມີອໍເດີຫຼາຍຂຶ້ນ ໄຣເດີ້ ກໍມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນໄປນຳ.
ສຳລັບ ການເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ ໄຣເດີ້ ໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນຈະເລີ່ມຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກ່ອນ, ສຳລັບ ໄຣເດີ້ ຢູ່ແຂວງອື່ນໆ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໄວໆນີ້.
ເວົ້າໄດ້ວ່າ ເປັນອີກໜຶ່ງບໍລິສັດ ທີ່ເລັງເຫັນຄວາມສຳຄັນເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດວຽກຂອງ ໄຣເດີ້ ແລະ ໄດ້ນຳໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບເສດຖະກິດ.

ສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການສະໝັກເປັນພະນັກງານ ໄຣເດີ້ ຂອງ ຟູດແພນດ້າ ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມ 020 76348395 ຫຼື ລົງທະບຽນໄດ້ຕາມລິ້ງນີ້ https://rider.foodpanda.la/

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.