Monday, July 15, 2024
Lenovo

ສຽງສະທ້ອນ ຈາກຜູ້ໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ.

ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຖືວ່າເປັນອີກສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດຂອງ ປະເທດລາວ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ອີກທັງເຮັດໃຫ້ລະບົບການຂົນສົ່ງໂດຍສານຢູ່ບ້ານເຮົາ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ເຊິ່ງພາຍຫຼັງທີ່ເພິ່ນເປີດນຳໃຊ້ ກໍມີມວນຊົນໄປໃຊ້ບໍລິການກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຕໍ່ໄປນີ້ກໍແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ມາແລ້ວ. 

ທ່ານ ສຸກສາຄອນ ສີປະເສີດ, ໜຶ່ງໃນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນຫຼັງຈາກທີ່ໃຊ້ບໍລິການແລ້ວ ວ່າ: ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ພາກພູມໃຈຫຼາຍ ເພາະບໍ່ຄິດວ່າໃນຊ່ວງຊີວິດນີີ້ ຈະມີໂອກາດໄດ້ຂີ່ລົດໄຟ ທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນໂລກ ໃນ ສປປ ລາວ ເຮົາເອງ; ເຊິ່ງຜ່ານມາເຄີຍຂີ່ລົດໄຟແບບນີ້ ຢູ່ ສປ ຈີນ. ສ່ວນຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ. 

ໃນເລື່ອງຂອງຄວາມສະດວກສະບາຍ ກໍມີຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມວ່ອງໄວ ຖ້າທຽບກັບການໂດຍສານລົດປະເພດອື່ນໆ. ສຳລັບສິ່ງທີ່ຄວນປັບປຸງ: ຄວນມີການຈັດສັນການບໍລິການຂາຍປີ້ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ວ່ອງໄວ ກວ່າເກົ່າ ຖ້າໃຫ້ດີຄວນມີການຂາຍປີ້ແບບອອນລາຍ, ສຳລັບລາຄາປີ້ ໃນນາມສ່ວນໂຕເຫັນວ່າເໝາະສົມແລ້ວ. 

ສະຖານີລົດໄຟດ້ານນອກ ຄວນມີຫ້ອງນໍ້າໃຫ້ບໍລິການຜູ້ໂດຍສານທີ່ມາລໍຖ້າ ຫຼື ມາສົ່ງຍາດພີ່ນ້ອງ, ຕາມສະຖານີລົດໄຟດ້ານນອກ ຄວນເພີ່ມເຕັ້ນເພື່ອບັງແດດບັງຝົນ ສຳລັບຜູ້ໂດຍສານທີ່ມາລຽນຄິວລໍຖ້າຊື້ປີ້ ແລະ ລໍຖ້າເຂົ້າດ້ານໃນ ເພາະເຫັນວ່າຕາມສະຖານີຢູ່ບາງແຂວງຍັງບໍ່ມີີ, ຄວນເພີ່ມພະນັກງານບໍລິການໃນຈຸດກວດ ໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ສະຖານີຕ່າງແຂວງ ເຫັນວ່າຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ ເຮັດຊັກຊ້າໂພດ ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາຜູ້ໂດຍສານ, ຢູ່ຕາມສະຖານີລົດໄຟ ຄວນມີຮ້ານອາຫານ, ທະນາຄານ ຫຼື ມີຈຸດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າອື່ນໆ ໃຫ້ບໍລິການ, ຄວນເພີ່ມຖ້ຽວຕື່ມ ໂດຍສະເພາະ ວັນສຸກ-ເສົາ-ອາທິດ, ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນດີຫຼາຍ ມີຄວາມພໍໃຈ. 

ທ້າວ ວິລະເດດ ປະຊາຊົນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ບອກວ່າ: ຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແດ່ ພາຍຫຼັງທີ່ໃຊ້ບໍລິການເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ກະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ສາມາດປະຢັດເວລາໃນການເດີນທາງໄດ້ຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ທີ່ມີຄວາມສະດວກຂຶ້ນ ແລະ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມທັນສະໄໝແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ ຍັງມີຄວາມປອດໄພກວ່າຂີ່ລົດໂດຍສານປະຈຳທາງນຳອີກ. 

ສຳລັບສິ່ງທີ່ຢາກໃຫ້ມີການປັບປຸງຕື່ມ ແມ່ນການຊື້ປີໂດຍສານ ເພາະບາງຄັ້ງກໍມີຄວາມຊັກຊ້າ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ສ່ວນຢູ່ໃນເຂດນອກສະຖານີລົດໄຟ ຄວນມີຫ້ອງນ້ຳໄວ້ບໍລິການຢູ່ທາງດ້ານນອກ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມາລໍຖ້າ.  

ນາງ ມຸກດາວັນ ເຮືອງດາລາ ກ່າວວ່າ: ການທີ່ໄດ້ນັ່ງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຖືວ່າເປັນອີກປະສົບການໜຶ່ງທີ່ຕື່ນເຕັ້ນພໍສົມຄວນ ເພາະຈະໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ແຕກຕ່າງຈາກລົດໂດຍສານທົ່ວໄປ, ສາມາດຫຼຸດເວລາໃນການເດີນທາງໄດ້ຫຼາຍເທົ່າຖ້າຂີ່ລົດເມ ຫຼື ລົດຕູ້.  

ແຕ່ສຳລັບປະສົບການຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ຂີ່ແມ່ນ ຕອນໄປ ຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງຕອນໄປກໍມີຄວາມສະດວກດີ ແຕ່ຕອນກັບນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 7 ມີນາ 2022 ພົບບັນຫາລົດໄຟຂັດຂ້ອງທາງເຕັກນິກ ຕ້ອງໄດ້ຖ້າຢູ່ສະຖານີດົນເຖິງ 4 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນທີ່ລົດໄຟຈະມາ.  

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສະດວກສະບາຍຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ແຕ່ກໍຍັງມີສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຕື່ມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຊື້ປີ້ໂດຍສານຂ້ອນຂ້າງຈະລຳບາກຫຼາຍ ຄວນມີການເພີ່ມບ່ອນຈຳໜ່າຍປີ້ ແລະ ມີລາຄາທີ່ຊ່ຳກັນກັບໄປຊື້ຢູ່ ສະຖານີ. ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄວນມີແມ່ນ ຫ້ອງນ້ຳດ້ານນອກ ສຳລັບຄົນມາຮັບ-ສົ່ງ ແລະ ຄວນເພີ່ມບ່ອນຮົ່ມໃຫ້ກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງທີ່ມາຮັບ ເພື່ອເວລາແດດແຮງໆ ຫຼື ຝົນຕົກ. ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວກໍຍັງຖືວ່າດີໃນລະດັບໜຶ່ງໃນເລື່ອງຂອງການບໍລິການ. 

ນີ້ເປັນພຽງຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ຂອງຜູ້ທີ່ເຄີຍໃຊ້ບໍລິການ ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຊໍາຊຸງ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ຍົກລະດັບ Galaxy Al ລຸ້ນໃໝ່ສໍາລັບໂທລະສັບໜ້າຈໍພັບ.

ຊໍາຊຸງລາວ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ພ້ອມໂປຣໂມຊັນພິເສດສໍາລັບຜູ້ທີ່ສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າທີ່ Galaxy Experience Space ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ເປິດປະສົບການ Galaxy AI ລຸ້ນຫຼ້າສຸດສໍາລັບໂທລະສັບມືຖືໜ້າຈໍພັບ  ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ສໍາຜັດການໃຊ້ງານໂທລະສັບມືຖືທີ່ທັນສະໄໝ  ຮ່ວມກັບໂມງ Galaxy Watch7 ແລະ ຫູຟັງ Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໂຕພອ້ມກັນໃນງານ Samsung Unpacked ທີ່ປາຣີ  (Paris) ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ.

ສາຍການບິນ Vietjet ບັນລຸ​ຂໍ້​ຕົກລົງ ​ຍົກລະດັບ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາກາດ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2024) - ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ສາຍການບິນ Vietjet ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດລະຫວ່າງ ປະເທດລາວ-ຫວຽດນາມ.

Sky Connections ໄດ້ຂະຫຍາຍ: ເສັ້ນທາງໃໝ່ຂອງສາຍການບິນ Vietjet ໃນທົ່ວປະເທດຈີນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 08 ກໍລະກົດ 2024) –  ສາຍການບິນ Vietjet ໄດ້ສ້າງບາດກ້າວຄັ້ງໃໝ່ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍການບິນຜ່ານ ພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ດ້ວຍ​ການ​ເປີດ​ບໍລິການ​ໂດຍ​ກົງ​ແຫ່ງ​ທຳ​ອິດ ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ ນະຄອນໂຮຈີ​ມິນ ​- Xi'an (ຈີນ) ​ແລະ ການ​ປະກາດ​ເສັ້ນທາງ Nha Trang - Daegu (ສ.​ເກົາຫຼີ),