ສຽງສະທ້ອນ ຈາກຜູ້ໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ.

ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຖືວ່າເປັນອີກສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດຂອງ ປະເທດລາວ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ອີກທັງເຮັດໃຫ້ລະບົບການຂົນສົ່ງໂດຍສານຢູ່ບ້ານເຮົາ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ເຊິ່ງພາຍຫຼັງທີ່ເພິ່ນເປີດນຳໃຊ້ ກໍມີມວນຊົນໄປໃຊ້ບໍລິການກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຕໍ່ໄປນີ້ກໍແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ມາແລ້ວ. 

ທ່ານ ສຸກສາຄອນ ສີປະເສີດ, ໜຶ່ງໃນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນຫຼັງຈາກທີ່ໃຊ້ບໍລິການແລ້ວ ວ່າ: ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ພາກພູມໃຈຫຼາຍ ເພາະບໍ່ຄິດວ່າໃນຊ່ວງຊີວິດນີີ້ ຈະມີໂອກາດໄດ້ຂີ່ລົດໄຟ ທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນໂລກ ໃນ ສປປ ລາວ ເຮົາເອງ; ເຊິ່ງຜ່ານມາເຄີຍຂີ່ລົດໄຟແບບນີ້ ຢູ່ ສປ ຈີນ. ສ່ວນຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ. 

ໃນເລື່ອງຂອງຄວາມສະດວກສະບາຍ ກໍມີຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມວ່ອງໄວ ຖ້າທຽບກັບການໂດຍສານລົດປະເພດອື່ນໆ. ສຳລັບສິ່ງທີ່ຄວນປັບປຸງ: ຄວນມີການຈັດສັນການບໍລິການຂາຍປີ້ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ວ່ອງໄວ ກວ່າເກົ່າ ຖ້າໃຫ້ດີຄວນມີການຂາຍປີ້ແບບອອນລາຍ, ສຳລັບລາຄາປີ້ ໃນນາມສ່ວນໂຕເຫັນວ່າເໝາະສົມແລ້ວ. 

ສະຖານີລົດໄຟດ້ານນອກ ຄວນມີຫ້ອງນໍ້າໃຫ້ບໍລິການຜູ້ໂດຍສານທີ່ມາລໍຖ້າ ຫຼື ມາສົ່ງຍາດພີ່ນ້ອງ, ຕາມສະຖານີລົດໄຟດ້ານນອກ ຄວນເພີ່ມເຕັ້ນເພື່ອບັງແດດບັງຝົນ ສຳລັບຜູ້ໂດຍສານທີ່ມາລຽນຄິວລໍຖ້າຊື້ປີ້ ແລະ ລໍຖ້າເຂົ້າດ້ານໃນ ເພາະເຫັນວ່າຕາມສະຖານີຢູ່ບາງແຂວງຍັງບໍ່ມີີ, ຄວນເພີ່ມພະນັກງານບໍລິການໃນຈຸດກວດ ໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ສະຖານີຕ່າງແຂວງ ເຫັນວ່າຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ ເຮັດຊັກຊ້າໂພດ ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາຜູ້ໂດຍສານ, ຢູ່ຕາມສະຖານີລົດໄຟ ຄວນມີຮ້ານອາຫານ, ທະນາຄານ ຫຼື ມີຈຸດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າອື່ນໆ ໃຫ້ບໍລິການ, ຄວນເພີ່ມຖ້ຽວຕື່ມ ໂດຍສະເພາະ ວັນສຸກ-ເສົາ-ອາທິດ, ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນດີຫຼາຍ ມີຄວາມພໍໃຈ. 

ທ້າວ ວິລະເດດ ປະຊາຊົນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ບອກວ່າ: ຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແດ່ ພາຍຫຼັງທີ່ໃຊ້ບໍລິການເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ກະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ສາມາດປະຢັດເວລາໃນການເດີນທາງໄດ້ຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ທີ່ມີຄວາມສະດວກຂຶ້ນ ແລະ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມທັນສະໄໝແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ ຍັງມີຄວາມປອດໄພກວ່າຂີ່ລົດໂດຍສານປະຈຳທາງນຳອີກ. 

ສຳລັບສິ່ງທີ່ຢາກໃຫ້ມີການປັບປຸງຕື່ມ ແມ່ນການຊື້ປີໂດຍສານ ເພາະບາງຄັ້ງກໍມີຄວາມຊັກຊ້າ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ສ່ວນຢູ່ໃນເຂດນອກສະຖານີລົດໄຟ ຄວນມີຫ້ອງນ້ຳໄວ້ບໍລິການຢູ່ທາງດ້ານນອກ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມາລໍຖ້າ.  

ນາງ ມຸກດາວັນ ເຮືອງດາລາ ກ່າວວ່າ: ການທີ່ໄດ້ນັ່ງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຖືວ່າເປັນອີກປະສົບການໜຶ່ງທີ່ຕື່ນເຕັ້ນພໍສົມຄວນ ເພາະຈະໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ແຕກຕ່າງຈາກລົດໂດຍສານທົ່ວໄປ, ສາມາດຫຼຸດເວລາໃນການເດີນທາງໄດ້ຫຼາຍເທົ່າຖ້າຂີ່ລົດເມ ຫຼື ລົດຕູ້.  

ແຕ່ສຳລັບປະສົບການຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ຂີ່ແມ່ນ ຕອນໄປ ຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງຕອນໄປກໍມີຄວາມສະດວກດີ ແຕ່ຕອນກັບນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 7 ມີນາ 2022 ພົບບັນຫາລົດໄຟຂັດຂ້ອງທາງເຕັກນິກ ຕ້ອງໄດ້ຖ້າຢູ່ສະຖານີດົນເຖິງ 4 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນທີ່ລົດໄຟຈະມາ.  

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສະດວກສະບາຍຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ແຕ່ກໍຍັງມີສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຕື່ມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຊື້ປີ້ໂດຍສານຂ້ອນຂ້າງຈະລຳບາກຫຼາຍ ຄວນມີການເພີ່ມບ່ອນຈຳໜ່າຍປີ້ ແລະ ມີລາຄາທີ່ຊ່ຳກັນກັບໄປຊື້ຢູ່ ສະຖານີ. ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄວນມີແມ່ນ ຫ້ອງນ້ຳດ້ານນອກ ສຳລັບຄົນມາຮັບ-ສົ່ງ ແລະ ຄວນເພີ່ມບ່ອນຮົ່ມໃຫ້ກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງທີ່ມາຮັບ ເພື່ອເວລາແດດແຮງໆ ຫຼື ຝົນຕົກ. ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວກໍຍັງຖືວ່າດີໃນລະດັບໜຶ່ງໃນເລື່ອງຂອງການບໍລິການ. 

ນີ້ເປັນພຽງຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ຂອງຜູ້ທີ່ເຄີຍໃຊ້ບໍລິການ ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຖືວ່າເປັນອີກສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດຂອງ ປະເທດລາວ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ອີກທັງເຮັດໃຫ້ລະບົບການຂົນສົ່ງໂດຍສານຢູ່ບ້ານເຮົາ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ເຊິ່ງພາຍຫຼັງທີ່ເພິ່ນເປີດນຳໃຊ້ ກໍມີມວນຊົນໄປໃຊ້ບໍລິການກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຕໍ່ໄປນີ້ກໍແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ມາແລ້ວ. 

ທ່ານ ສຸກສາຄອນ ສີປະເສີດ, ໜຶ່ງໃນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນຫຼັງຈາກທີ່ໃຊ້ບໍລິການແລ້ວ ວ່າ: ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ພາກພູມໃຈຫຼາຍ ເພາະບໍ່ຄິດວ່າໃນຊ່ວງຊີວິດນີີ້ ຈະມີໂອກາດໄດ້ຂີ່ລົດໄຟ ທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນໂລກ ໃນ ສປປ ລາວ ເຮົາເອງ; ເຊິ່ງຜ່ານມາເຄີຍຂີ່ລົດໄຟແບບນີ້ ຢູ່ ສປ ຈີນ. ສ່ວນຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ. 

ໃນເລື່ອງຂອງຄວາມສະດວກສະບາຍ ກໍມີຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມວ່ອງໄວ ຖ້າທຽບກັບການໂດຍສານລົດປະເພດອື່ນໆ. ສຳລັບສິ່ງທີ່ຄວນປັບປຸງ: ຄວນມີການຈັດສັນການບໍລິການຂາຍປີ້ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ວ່ອງໄວ ກວ່າເກົ່າ ຖ້າໃຫ້ດີຄວນມີການຂາຍປີ້ແບບອອນລາຍ, ສຳລັບລາຄາປີ້ ໃນນາມສ່ວນໂຕເຫັນວ່າເໝາະສົມແລ້ວ. 

ສະຖານີລົດໄຟດ້ານນອກ ຄວນມີຫ້ອງນໍ້າໃຫ້ບໍລິການຜູ້ໂດຍສານທີ່ມາລໍຖ້າ ຫຼື ມາສົ່ງຍາດພີ່ນ້ອງ, ຕາມສະຖານີລົດໄຟດ້ານນອກ ຄວນເພີ່ມເຕັ້ນເພື່ອບັງແດດບັງຝົນ ສຳລັບຜູ້ໂດຍສານທີ່ມາລຽນຄິວລໍຖ້າຊື້ປີ້ ແລະ ລໍຖ້າເຂົ້າດ້ານໃນ ເພາະເຫັນວ່າຕາມສະຖານີຢູ່ບາງແຂວງຍັງບໍ່ມີີ, ຄວນເພີ່ມພະນັກງານບໍລິການໃນຈຸດກວດ ໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ສະຖານີຕ່າງແຂວງ ເຫັນວ່າຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ ເຮັດຊັກຊ້າໂພດ ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາຜູ້ໂດຍສານ, ຢູ່ຕາມສະຖານີລົດໄຟ ຄວນມີຮ້ານອາຫານ, ທະນາຄານ ຫຼື ມີຈຸດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າອື່ນໆ ໃຫ້ບໍລິການ, ຄວນເພີ່ມຖ້ຽວຕື່ມ ໂດຍສະເພາະ ວັນສຸກ-ເສົາ-ອາທິດ, ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນດີຫຼາຍ ມີຄວາມພໍໃຈ. 

ທ້າວ ວິລະເດດ ປະຊາຊົນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ບອກວ່າ: ຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແດ່ ພາຍຫຼັງທີ່ໃຊ້ບໍລິການເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ກະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ສາມາດປະຢັດເວລາໃນການເດີນທາງໄດ້ຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ທີ່ມີຄວາມສະດວກຂຶ້ນ ແລະ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມທັນສະໄໝແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະ ຍັງມີຄວາມປອດໄພກວ່າຂີ່ລົດໂດຍສານປະຈຳທາງນຳອີກ. 

ສຳລັບສິ່ງທີ່ຢາກໃຫ້ມີການປັບປຸງຕື່ມ ແມ່ນການຊື້ປີໂດຍສານ ເພາະບາງຄັ້ງກໍມີຄວາມຊັກຊ້າ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ສ່ວນຢູ່ໃນເຂດນອກສະຖານີລົດໄຟ ຄວນມີຫ້ອງນ້ຳໄວ້ບໍລິການຢູ່ທາງດ້ານນອກ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມາລໍຖ້າ.  

ນາງ ມຸກດາວັນ ເຮືອງດາລາ ກ່າວວ່າ: ການທີ່ໄດ້ນັ່ງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຖືວ່າເປັນອີກປະສົບການໜຶ່ງທີ່ຕື່ນເຕັ້ນພໍສົມຄວນ ເພາະຈະໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ແຕກຕ່າງຈາກລົດໂດຍສານທົ່ວໄປ, ສາມາດຫຼຸດເວລາໃນການເດີນທາງໄດ້ຫຼາຍເທົ່າຖ້າຂີ່ລົດເມ ຫຼື ລົດຕູ້.  

ແຕ່ສຳລັບປະສົບການຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ຂີ່ແມ່ນ ຕອນໄປ ຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງຕອນໄປກໍມີຄວາມສະດວກດີ ແຕ່ຕອນກັບນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 7 ມີນາ 2022 ພົບບັນຫາລົດໄຟຂັດຂ້ອງທາງເຕັກນິກ ຕ້ອງໄດ້ຖ້າຢູ່ສະຖານີດົນເຖິງ 4 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນທີ່ລົດໄຟຈະມາ.  

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສະດວກສະບາຍຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ແຕ່ກໍຍັງມີສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຕື່ມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຊື້ປີ້ໂດຍສານຂ້ອນຂ້າງຈະລຳບາກຫຼາຍ ຄວນມີການເພີ່ມບ່ອນຈຳໜ່າຍປີ້ ແລະ ມີລາຄາທີ່ຊ່ຳກັນກັບໄປຊື້ຢູ່ ສະຖານີ. ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄວນມີແມ່ນ ຫ້ອງນ້ຳດ້ານນອກ ສຳລັບຄົນມາຮັບ-ສົ່ງ ແລະ ຄວນເພີ່ມບ່ອນຮົ່ມໃຫ້ກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງທີ່ມາຮັບ ເພື່ອເວລາແດດແຮງໆ ຫຼື ຝົນຕົກ. ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວກໍຍັງຖືວ່າດີໃນລະດັບໜຶ່ງໃນເລື່ອງຂອງການບໍລິການ. 

ນີ້ເປັນພຽງຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ຂອງຜູ້ທີ່ເຄີຍໃຊ້ບໍລິການ ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!