Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ໄອເດຍດີ! ປະຍຸກເມນູໃໝ່ ຈາກໜ້າເຂົ້າຊອຍ 

“ເຂົ້າຊອຍ” ຖືວ່າເປັນອາຫານຍອດນິຍົມ ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ທາງ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປ ແຕ່ທີ່ຢາກນຳສະເໜີໃນມື້ນີ້ແມ່ນເຂົ້າຊອຍຈາກ ຫຼວງພະບາງ ສູດດັ້ງເດີມ ທີ່ເພິ່ນສືບທອດກັນມາແຕ່ລຸ້ນປູ່ລຸ້ນຍ່າ ເຊິ່ງມີຣົດຊາດ ທີ່ເປັນເອກະລັກບໍ່ຄືໃຜ ແລະ ທີ່ພິເສດໄປກວ່ານັ້ນ, ເພິ່ນໄດ້ມີການນຳເອົາໜ້າເຂົ້າຊອຍ ມາປະຍຸກໃສ່ກັບເມນູອາຫານຍຸກໃໝ່ຂຶ້ນມາຫຼາກຫຼາຍເມນູ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ເຂົ້າຜັດ ໜ້າເຂົ້າຊອຍ, ຜັດຊີອິ້ວ ໜ້າເຂົ້າຊອຍ, ເຂົ້າຊອຍພັນ ແລະ ເມນູອື່ນໆອີກ ໂດຍສື່ເຖິງຣົດຊາດຂອງໜ້າເຂົ້າຊອຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. 

ທ່ານນາງ ສຸກສະຫວັນ ຈັນທະລາ (ລິລີ່) ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Grace Cafe & Roastery ເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ: ໜ້າເຂົ້າຊອຍ ຫຼວງພະບາງ ສູດບູຮານນີ້ ແມ່ນເປັນສູດຂອງແມ່ຍ່າ ເຊິ່ງເພິ່ນເປັນຄົນພື້ນຖານຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ທີ່ໄດ້ສືບທອດການເຮັດໜ້າເຂົ້າຊອຍນີ້ ມາແຕ່ລຸ້ນປູ່ລຸ້ນຍ່າ, ແຕ່ຕອນນັ້ນ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດເພື່ອຈຳໜ່າຍ ພຽງແຕ່ເຮັດກິນສະເພາະພາຍໃນຄອບ ຄົວຢູ່ບ້ານເທົ່ານັ້ນ. 

ເຂົ້າຊອຍ ຫຼວງພະບາງ ສູດບູຮານ

ຫຼັງຈາກທີ່ທາງຄອບຄົວໄດ້ເປີດຮ້ານ ໃນນາມທີ່ເປັນລູກໄພ້ ພ້ອມກັບລູກໆ ຂອງເພິ່ນ ກໍແນະນຳໃຫ້ແມ່ເຮັດເມນູເຂົ້າຊອຍໃສ່ໃນຮ້ານ ເພາະເຫັນວ່າຣົດຊາດ ເຂົ້າຊອຍ ທີ່ແມ່ເຮັດໃຫ້ກິນນັ້ນ ແຊບ, ບໍ່ຄືໃຜ ແລະ ຍັງເປັນສູດບູຮານແທ້ໆ ນຳອີກ. ພາຍຫຼັງທີ່ນຳເມນູເຂົ້າຊອຍຫຼວງພະບາງ ສູດບູຮານ ມາຂາຍຢູ່ທີ່ຮ້ານກໍເຫັນວ່າ ໄດ້ຮັບຜົນຕອບຮັບຈາກລູກຄ້າເປັນຢ່າງດີ. 

ເຂົ້າຜັດ ໜ້າເຂົ້າຊອຍ

ທ່ານນາງ ສຸກສະຫວັນ ບອກວ່າ: ການເຮັດ ໜ້າເຂົ້າຊອຍ ຫຼວງພະບາງ ສູດດັ້ງເດີມນີ້, ວັດຖຸດິບຫຼັກທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງແມ່ນໝາກຖົ່ວເໜົ່າທີ່ໃຊ້ເວລາໝັກເປັນປີຈາກ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ແລ້ວນຳມາປຸງຕາມສູດເຮັດໜ້າເຂົ້າຊອຍດັ້ງເດີມ (ຂໍສະຫງວນສູດໃນການເຮັດເດີ້) ເຊິ່ງຈະໄດ້ຣົດຊາດເຂົ້າຊອຍທີ່ຫອມແຊບ ບໍ່ຄືໃຜ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຄື. ນອກຈາກໜ້າເຂົ້າຊອຍທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກແລ້ວ, ເສັ້ນເຂົ້າຊອຍເພິ່ນກໍມີຄວາມພິຖີພິຖັນໃນການເຮັດ ເມື່ອກ່ອນເພິ່ນຈະເຮັດເສັ້ນເຂົ້າຊອຍເອງ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ ເນື່ອງຈາກວ່າເພິ່ນບໍ່ມີເວລາເຮັດ ເພິ່ນຈຶ່ງສັ່ງເຮັດໂດຍກົງຈາກແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໂດຍຈະເນັ້ນເລື່ອງມາດຕະ ຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບເປັນຫຼັກ.  

ແຕ່ເພື່ອສ້າງຄວາມແປກໃໝ່ໃຫ້ກັບອາຫານ ເພິ່ນຈຶ່ງມີການປະຍຸກເມນູອາຫານຂຶ້ນມາໃໝ່ ໂດຍການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ອາຫານຍຸກໃໝ່ ກັບ ໜ້າເຂົ້າຊອຍ ເຂົ້າກັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຣົດຊາດອາຫານທີ່ແປກໃໝ່ ໂດຍມີກິ່ນອາຍທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງໜ້າເຂົ້າຊອຍຜະສົມຢູ່ນຳ. 

ຜັດຊີອິ້ວ ໜ້າເຂົ້າຊອຍ

ນອກຈາກເຂົ້າຊອຍ ແລະ ອາຫານປະຍຸກຈາກໜ້າເຂົ້າຊອຍ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຮ້ານແລ້ວ, ຍັງມີເມນູອາຫານອີກຫຼາຍຫຼາຍໄວ້ບໍລິການ, ໂດຍທາງຮ້ານໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສະອາດເປັນຫຼັກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານ, ພາຍໃນຮ້ານ ແລະ ພະນັກງານທີ່ໃຫ້ບໍລິການ.  

 ທ່ານໃດຢາກໄປລອງຊິມເຂົ້າຊອຍ ຫຼວງພະບາງ ສູດບູຮານ ແລະ ເມນູອາຫານຈາກໜ້າເຂົ້າຊອຍ ກໍສາມາດໄປທີ່ຮ້ານຂອງເພິ່ນໄດ້ ຢູ່ທີ່ບ້ານ ໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

“ເຂົ້າຊອຍ” ຖືວ່າເປັນອາຫານຍອດນິຍົມ ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ທາງ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປ ແຕ່ທີ່ຢາກນຳສະເໜີໃນມື້ນີ້ແມ່ນເຂົ້າຊອຍຈາກ ຫຼວງພະບາງ ສູດດັ້ງເດີມ ທີ່ເພິ່ນສືບທອດກັນມາແຕ່ລຸ້ນປູ່ລຸ້ນຍ່າ ເຊິ່ງມີຣົດຊາດ ທີ່ເປັນເອກະລັກບໍ່ຄືໃຜ ແລະ ທີ່ພິເສດໄປກວ່ານັ້ນ, ເພິ່ນໄດ້ມີການນຳເອົາໜ້າເຂົ້າຊອຍ ມາປະຍຸກໃສ່ກັບເມນູອາຫານຍຸກໃໝ່ຂຶ້ນມາຫຼາກຫຼາຍເມນູ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ເຂົ້າຜັດ ໜ້າເຂົ້າຊອຍ, ຜັດຊີອິ້ວ ໜ້າເຂົ້າຊອຍ, ເຂົ້າຊອຍພັນ ແລະ ເມນູອື່ນໆອີກ ໂດຍສື່ເຖິງຣົດຊາດຂອງໜ້າເຂົ້າຊອຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. 

ທ່ານນາງ ສຸກສະຫວັນ ຈັນທະລາ (ລິລີ່) ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Grace Cafe & Roastery ເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ: ໜ້າເຂົ້າຊອຍ ຫຼວງພະບາງ ສູດບູຮານນີ້ ແມ່ນເປັນສູດຂອງແມ່ຍ່າ ເຊິ່ງເພິ່ນເປັນຄົນພື້ນຖານຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ທີ່ໄດ້ສືບທອດການເຮັດໜ້າເຂົ້າຊອຍນີ້ ມາແຕ່ລຸ້ນປູ່ລຸ້ນຍ່າ, ແຕ່ຕອນນັ້ນ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດເພື່ອຈຳໜ່າຍ ພຽງແຕ່ເຮັດກິນສະເພາະພາຍໃນຄອບ ຄົວຢູ່ບ້ານເທົ່ານັ້ນ. 

ເຂົ້າຊອຍ ຫຼວງພະບາງ ສູດບູຮານ

ຫຼັງຈາກທີ່ທາງຄອບຄົວໄດ້ເປີດຮ້ານ ໃນນາມທີ່ເປັນລູກໄພ້ ພ້ອມກັບລູກໆ ຂອງເພິ່ນ ກໍແນະນຳໃຫ້ແມ່ເຮັດເມນູເຂົ້າຊອຍໃສ່ໃນຮ້ານ ເພາະເຫັນວ່າຣົດຊາດ ເຂົ້າຊອຍ ທີ່ແມ່ເຮັດໃຫ້ກິນນັ້ນ ແຊບ, ບໍ່ຄືໃຜ ແລະ ຍັງເປັນສູດບູຮານແທ້ໆ ນຳອີກ. ພາຍຫຼັງທີ່ນຳເມນູເຂົ້າຊອຍຫຼວງພະບາງ ສູດບູຮານ ມາຂາຍຢູ່ທີ່ຮ້ານກໍເຫັນວ່າ ໄດ້ຮັບຜົນຕອບຮັບຈາກລູກຄ້າເປັນຢ່າງດີ. 

ເຂົ້າຜັດ ໜ້າເຂົ້າຊອຍ

ທ່ານນາງ ສຸກສະຫວັນ ບອກວ່າ: ການເຮັດ ໜ້າເຂົ້າຊອຍ ຫຼວງພະບາງ ສູດດັ້ງເດີມນີ້, ວັດຖຸດິບຫຼັກທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງແມ່ນໝາກຖົ່ວເໜົ່າທີ່ໃຊ້ເວລາໝັກເປັນປີຈາກ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ແລ້ວນຳມາປຸງຕາມສູດເຮັດໜ້າເຂົ້າຊອຍດັ້ງເດີມ (ຂໍສະຫງວນສູດໃນການເຮັດເດີ້) ເຊິ່ງຈະໄດ້ຣົດຊາດເຂົ້າຊອຍທີ່ຫອມແຊບ ບໍ່ຄືໃຜ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຄື. ນອກຈາກໜ້າເຂົ້າຊອຍທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກແລ້ວ, ເສັ້ນເຂົ້າຊອຍເພິ່ນກໍມີຄວາມພິຖີພິຖັນໃນການເຮັດ ເມື່ອກ່ອນເພິ່ນຈະເຮັດເສັ້ນເຂົ້າຊອຍເອງ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ ເນື່ອງຈາກວ່າເພິ່ນບໍ່ມີເວລາເຮັດ ເພິ່ນຈຶ່ງສັ່ງເຮັດໂດຍກົງຈາກແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໂດຍຈະເນັ້ນເລື່ອງມາດຕະ ຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບເປັນຫຼັກ.  

ແຕ່ເພື່ອສ້າງຄວາມແປກໃໝ່ໃຫ້ກັບອາຫານ ເພິ່ນຈຶ່ງມີການປະຍຸກເມນູອາຫານຂຶ້ນມາໃໝ່ ໂດຍການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ອາຫານຍຸກໃໝ່ ກັບ ໜ້າເຂົ້າຊອຍ ເຂົ້າກັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຣົດຊາດອາຫານທີ່ແປກໃໝ່ ໂດຍມີກິ່ນອາຍທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງໜ້າເຂົ້າຊອຍຜະສົມຢູ່ນຳ. 

ຜັດຊີອິ້ວ ໜ້າເຂົ້າຊອຍ

ນອກຈາກເຂົ້າຊອຍ ແລະ ອາຫານປະຍຸກຈາກໜ້າເຂົ້າຊອຍ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຮ້ານແລ້ວ, ຍັງມີເມນູອາຫານອີກຫຼາຍຫຼາຍໄວ້ບໍລິການ, ໂດຍທາງຮ້ານໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສະອາດເປັນຫຼັກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານ, ພາຍໃນຮ້ານ ແລະ ພະນັກງານທີ່ໃຫ້ບໍລິການ.  

 ທ່ານໃດຢາກໄປລອງຊິມເຂົ້າຊອຍ ຫຼວງພະບາງ ສູດບູຮານ ແລະ ເມນູອາຫານຈາກໜ້າເຂົ້າຊອຍ ກໍສາມາດໄປທີ່ຮ້ານຂອງເພິ່ນໄດ້ ຢູ່ທີ່ບ້ານ ໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.