ອົງການອາຫານໂລກ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ເເກ່ນັກຮຽນລາວ.

ໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2022  ອົງການອາຫານໂລກ ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດໂຕໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນໄລຍະໃໝ່ ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ເມືອງ ສັງທອງ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ສິລິພົງພັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີ ເຮມອນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ການຈັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງມີນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປະມານ 64.000 ຄົນ ​ຈາກ 707 ໂຮງຮຽນ ໃນ 17 ເມືອງເປົ້າໝາຍບຸລິມະສິດ ຂອງ 11 ແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດ, ຈະໄດ້ຮັບ​ອາຫານ​ທ່ຽງ​ທີ່ມີໂພຊະນາການທຸກໆມື້ເຂົ້າຮຽນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກະຊວງກະສິກຳ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຜ່ານໂຄງການແມັກກາວັນໂດ ອາຫານສາກົນ ເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງເດັກ.

ອົງການອາຫານໂລກ ໄດ້ສະໜອງຊຸດບໍລິການດ້ານ ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ ລວມມີອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ, ການຕິດຕັ້ງຕໍ່ນ້ຳເຂົ້າຮງຮຽນ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນໃນການກໍ່ສ້າງຫ້ອງກິນອາຫານ, ສາງອາຫານ ແລະ ເຮືອນຄົວ, ສວນຄົວໂຮງຮຽນ, ເຮືອນຮົ່ມ ແລະ ໜອງປາ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມການອ່ານ. ນອກນີ້ ອົງການອາຫານໂລກ ຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານກະສິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ ໂດຍຮ່ວມມື ກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກ.

ໂຄງການແມັກກາວັນໂດ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ລົງທຶນໃຫ້ອົງການອາຫານໂລກ ໃນການສະໜັບສະໜູນໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນຂອງລັດຖະບານນັບແຕ່ປີ 2008 ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການອາຫານທ່ຽງເກືອບ 20 ປີ ດ້ວຍມູນຄ່າການປະກອບສ່ວນ ທັງໝົດເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນແມ່ນປະມານ 85 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ທ່ານ ປີເຕີ ເຮມອນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາສຸມໃສ່ວຽກ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ – ລາວ. ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ຈະຊ່ວຍສ້າງຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໄປໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ, ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານ ການຂັບເຄື່ອນຂອງເສດຖະກິດ.”

ທ່ານ ຢານ ເດເບວ, ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ໃນຕໍ່ໜ້າ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະຖືກມອບໂອນໃຫ້ໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍສູງສຸດຄືຊ່ວຍ ລັດຖະບານສະໜອງອາຫານທ່ຽງປະຈຳວັນ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍໃນທຸກໂຮງຮຽນຂອງ ສປປ ລາວ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊີ້​ນໍາ​ ຈາກຄະນະນໍາຂອງອົງການອາຫານໂລກ ເພື່ອສຸມໃສ່ວຽກ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ຂາດ​ສານ​ອາ​ຫານ ແລະ ການຮຽນຮູ້​ຂອງ​ເດັກ​​. ເປັນເທື່ອທໍາອິດທີ່ໂຄງການສະໜອງເຂົ້າສານຈ້າວປະສົມທາດວິຕາມິນໃຫ້ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ.”

ໃນວັນທີ 22 ມີນາ 2022  ອົງການອາຫານໂລກ ຮ່ວມກັບ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດໂຕໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນໄລຍະໃໝ່ ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ເມືອງ ສັງທອງ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ສິລິພົງພັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ດຣ. ປີເຕີ ເຮມອນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ການຈັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນວຽກງານອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງມີນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປະມານ 64.000 ຄົນ ​ຈາກ 707 ໂຮງຮຽນ ໃນ 17 ເມືອງເປົ້າໝາຍບຸລິມະສິດ ຂອງ 11 ແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດ, ຈະໄດ້ຮັບ​ອາຫານ​ທ່ຽງ​ທີ່ມີໂພຊະນາການທຸກໆມື້ເຂົ້າຮຽນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກະຊວງກະສິກຳ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຜ່ານໂຄງການແມັກກາວັນໂດ ອາຫານສາກົນ ເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງເດັກ.

ອົງການອາຫານໂລກ ໄດ້ສະໜອງຊຸດບໍລິການດ້ານ ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ ລວມມີອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ, ການຕິດຕັ້ງຕໍ່ນ້ຳເຂົ້າຮງຮຽນ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນໃນການກໍ່ສ້າງຫ້ອງກິນອາຫານ, ສາງອາຫານ ແລະ ເຮືອນຄົວ, ສວນຄົວໂຮງຮຽນ, ເຮືອນຮົ່ມ ແລະ ໜອງປາ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມການອ່ານ. ນອກນີ້ ອົງການອາຫານໂລກ ຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານກະສິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ ໂດຍຮ່ວມມື ກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການບັນເທົາທຸກກາໂຕລິກ.

ໂຄງການແມັກກາວັນໂດ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ລົງທຶນໃຫ້ອົງການອາຫານໂລກ ໃນການສະໜັບສະໜູນໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນຂອງລັດຖະບານນັບແຕ່ປີ 2008 ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການອາຫານທ່ຽງເກືອບ 20 ປີ ດ້ວຍມູນຄ່າການປະກອບສ່ວນ ທັງໝົດເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນແມ່ນປະມານ 85 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ທ່ານ ປີເຕີ ເຮມອນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາສຸມໃສ່ວຽກ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ – ລາວ. ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ຈະຊ່ວຍສ້າງຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໄປໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ, ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານ ການຂັບເຄື່ອນຂອງເສດຖະກິດ.”

ທ່ານ ຢານ ເດເບວ, ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ໃນຕໍ່ໜ້າ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະຖືກມອບໂອນໃຫ້ໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍສູງສຸດຄືຊ່ວຍ ລັດຖະບານສະໜອງອາຫານທ່ຽງປະຈຳວັນ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍໃນທຸກໂຮງຮຽນຂອງ ສປປ ລາວ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊີ້​ນໍາ​ ຈາກຄະນະນໍາຂອງອົງການອາຫານໂລກ ເພື່ອສຸມໃສ່ວຽກ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ຂາດ​ສານ​ອາ​ຫານ ແລະ ການຮຽນຮູ້​ຂອງ​ເດັກ​​. ເປັນເທື່ອທໍາອິດທີ່ໂຄງການສະໜອງເຂົ້າສານຈ້າວປະສົມທາດວິຕາມິນໃຫ້ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ.”

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!