ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຄວ້າໃບປະກາດເເດງມາໄດ້ສໍາເລັດ.

ຄວາມພະຍາຍາມ  ແລະ ມີມານະອົດທົນ ພາກພຽນ ຄືໝາກຜົນຂອງຄວາມສໍາເລັດ ອີກບາດກ້າວໜຶ່ງຂອງຊີວິດ ຄືດັ່ງ ເລື່ອງລາວຂອງ ນາງ ຕາວັນທອງ ກອງສີຫາລາດ ທີ່ສາມາດຄວ້າກຽດນິຍົມມາໄດ້ສໍາເລັດ ຈາກ ຄະນະກະເສດສາດ ສາຂາການປູກຝັງ ຮຸ່ນທີ 22 ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ.

ຕາວັນທອງ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດກັບ ອິນໄຊລາວ ວ່າ: ຕົນເອງ ຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈຫຼາຍ ທີ່ສາມາດຄວ້າກຽດນິຍົມມາໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ໂຕເອງຕັ້ງໄວ້ຈົນສຳເລັດ. ແນ່ນອນວ່າບໍມີສິ່ງໃດໄດ້ມາງ່າຍດາຍ ທຸກຢ່າງຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ພະລັງແຫ່ງການທຸ່ມເທ ເຊິ່ງເປັນເວລາເກືອບ 5 ປີ ຈຶ່ງສາມາດຮຽນຈົບ ເພາະຍ້ອນ ໂຄວິດ ລະບາດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຮຽນອາດຈະຊັກຊ້າ ແຕ່ກວ່າຈະມາຮອດຈຸດນີ້ໄດ້ ຕ້ອງຂອບໃຈພໍ່ແມ່, ລຸງປ້າອາວອາ, ທຶນການສຶກສາ ນາກາໂອະ ແລະ ຄູອາຈານ ຄະນະກະເສດສາດ ລວມເຖິງໝູ່ເພື່ອນທຸກໆ ຄົນທີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍໃນຄັ້ງນີ້.

ພື້ນຖານ ຕາວັນ ເປັນຄົນບ້ານ ໂພນຄູນ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ດ້ວຍຖານະທາງຄອບຄົວຂອງຕົນເອງບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ ບໍ່ໄດ້ລ້ຳລວຍ ຈຶ່ງຕ້ອງພະຍາຍາມກວ່າຄົນອຶ່ນໆ ຫຼາຍເທົ່າ, ຕັ້ງໃຈຮຽນ ແລະ ປະຢັດເທົ່າທີ່ຈະປະຢັດໄດ້ ແຕ່ໂຊກດີທີ່ ທາງປະເທດຢີ່ປຸ່ນໄດ້ມອບທຶນການສຶກສາ ນາກາໂອະ ໃຫ້ເລີຍສາມາດຫຼຸດຄ້າໃຊ້ຈ່າຍ ຊ່ວຍຄອບຄົວໄດ້ຫຼາຍ.

ການທີ່ເດັກນ້ອຍຕ່າງເເຂວງ ເຂົ້າມາອາໃສຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່ ມັນມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍໆຢ່າງ ຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນໂຕເຮົາ ເຮັດໃຫ້ມີຊ່ວງໜຶ່ງທີ່ໝົດກຳລັງໃຈໃນການຮຽນ ແລະ ຄິດຢາກອອກຮຽນ ແຕ່ກໍມີຄອບຄົວທີ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈເລື້ອຍໆມາ ຈຶ່ງສາມາດກ້າວຜ່ານອຸປະສັກໃນຊ່ວງເວລານັ້ນມາໄດ້ ແລະ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຫລາຍ ຕາວັນໄດ້ເລົ່າ.

ສໍາລັບວິທີການຮຽນໃນເເບບຂອງຕາວັນ ແມ່ນຕັ້ງໃຈຮຽນຮູ້ ເວລາອາຈານອະທິບາຍເນື້ອໃນບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນແມ່ນເຮົາຈະຕັ້ງໃຈຟັງ, ເກັບກໍາເນື້ອໃນບົດຮຽນໃຈຄວາມສໍາຄັນ, ສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນດີແມ່ນໃນຂະນະທີ່ກຽມເສັງນັ້ນແມ່ນເຮົາຈະໄດ້ມີການຝຶກບົດຮຽນກັບໝູ່ ປ່ຽນກັນຖາມ ປ່ຽນກັນຕອບ ເຊິ່ງວິທີນີ້ໄດ້ຜົນແທ້ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຈື່ບົດຮຽນໄດ້ດີ.

ຕາວັນ ເລົ່າຕື່ມວ່າ: ເຫດຜົນທີ່ຕົນເອງເລືອກຮຽນ ສາຂາການປູກຝັງນີ້ ກໍຍ້ອນວ່າ ຢາກເປັນນັກທຸລະກິດທາງດ້ານການກະເສດໃນລາວ ທີ່ສາມາດຜະລິດພືດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄວາມພະຍາຍາມ  ແລະ ມີມານະອົດທົນ ພາກພຽນ ຄືໝາກຜົນຂອງຄວາມສໍາເລັດ ອີກບາດກ້າວໜຶ່ງຂອງຊີວິດ ຄືດັ່ງ ເລື່ອງລາວຂອງ ນາງ ຕາວັນທອງ ກອງສີຫາລາດ ທີ່ສາມາດຄວ້າກຽດນິຍົມມາໄດ້ສໍາເລັດ ຈາກ ຄະນະກະເສດສາດ ສາຂາການປູກຝັງ ຮຸ່ນທີ 22 ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ.

ຕາວັນທອງ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດກັບ ອິນໄຊລາວ ວ່າ: ຕົນເອງ ຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈຫຼາຍ ທີ່ສາມາດຄວ້າກຽດນິຍົມມາໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ໂຕເອງຕັ້ງໄວ້ຈົນສຳເລັດ. ແນ່ນອນວ່າບໍມີສິ່ງໃດໄດ້ມາງ່າຍດາຍ ທຸກຢ່າງຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ພະລັງແຫ່ງການທຸ່ມເທ ເຊິ່ງເປັນເວລາເກືອບ 5 ປີ ຈຶ່ງສາມາດຮຽນຈົບ ເພາະຍ້ອນ ໂຄວິດ ລະບາດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຮຽນອາດຈະຊັກຊ້າ ແຕ່ກວ່າຈະມາຮອດຈຸດນີ້ໄດ້ ຕ້ອງຂອບໃຈພໍ່ແມ່, ລຸງປ້າອາວອາ, ທຶນການສຶກສາ ນາກາໂອະ ແລະ ຄູອາຈານ ຄະນະກະເສດສາດ ລວມເຖິງໝູ່ເພື່ອນທຸກໆ ຄົນທີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍໃນຄັ້ງນີ້.

ພື້ນຖານ ຕາວັນ ເປັນຄົນບ້ານ ໂພນຄູນ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ດ້ວຍຖານະທາງຄອບຄົວຂອງຕົນເອງບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ ຫາເຊົ້າກິນຄໍ່າ ບໍ່ໄດ້ລ້ຳລວຍ ຈຶ່ງຕ້ອງພະຍາຍາມກວ່າຄົນອຶ່ນໆ ຫຼາຍເທົ່າ, ຕັ້ງໃຈຮຽນ ແລະ ປະຢັດເທົ່າທີ່ຈະປະຢັດໄດ້ ແຕ່ໂຊກດີທີ່ ທາງປະເທດຢີ່ປຸ່ນໄດ້ມອບທຶນການສຶກສາ ນາກາໂອະ ໃຫ້ເລີຍສາມາດຫຼຸດຄ້າໃຊ້ຈ່າຍ ຊ່ວຍຄອບຄົວໄດ້ຫຼາຍ.

ການທີ່ເດັກນ້ອຍຕ່າງເເຂວງ ເຂົ້າມາອາໃສຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່ ມັນມີຄວາມກົດດັນຫຼາຍໆຢ່າງ ຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນໂຕເຮົາ ເຮັດໃຫ້ມີຊ່ວງໜຶ່ງທີ່ໝົດກຳລັງໃຈໃນການຮຽນ ແລະ ຄິດຢາກອອກຮຽນ ແຕ່ກໍມີຄອບຄົວທີ່ເຂົ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈເລື້ອຍໆມາ ຈຶ່ງສາມາດກ້າວຜ່ານອຸປະສັກໃນຊ່ວງເວລານັ້ນມາໄດ້ ແລະ ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຫລາຍ ຕາວັນໄດ້ເລົ່າ.

ສໍາລັບວິທີການຮຽນໃນເເບບຂອງຕາວັນ ແມ່ນຕັ້ງໃຈຮຽນຮູ້ ເວລາອາຈານອະທິບາຍເນື້ອໃນບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນແມ່ນເຮົາຈະຕັ້ງໃຈຟັງ, ເກັບກໍາເນື້ອໃນບົດຮຽນໃຈຄວາມສໍາຄັນ, ສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນດີແມ່ນໃນຂະນະທີ່ກຽມເສັງນັ້ນແມ່ນເຮົາຈະໄດ້ມີການຝຶກບົດຮຽນກັບໝູ່ ປ່ຽນກັນຖາມ ປ່ຽນກັນຕອບ ເຊິ່ງວິທີນີ້ໄດ້ຜົນແທ້ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຈື່ບົດຮຽນໄດ້ດີ.

ຕາວັນ ເລົ່າຕື່ມວ່າ: ເຫດຜົນທີ່ຕົນເອງເລືອກຮຽນ ສາຂາການປູກຝັງນີ້ ກໍຍ້ອນວ່າ ຢາກເປັນນັກທຸລະກິດທາງດ້ານການກະເສດໃນລາວ ທີ່ສາມາດຜະລິດພືດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!