ທົດລອງນຳໃຊ້ EV Bus ລົດເມໄຟຟ້າຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

ວັນທີ 23 ມີນາ 2022 ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີເປີດການທົດລອງນຳໃຊ້ລົດເມໄຟຟ້າເພື່ອການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງກໍເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຮອດປີ 2030, ພ້ອມກັນນີ້ກໍເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂົນສົ່ງສີຂຽວ, ຍືນຍົງ, ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ງຽບ ແລະ ທັນສະໄໝ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເມືອງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກາຍເປັນຕົວເມືອງໜ້າຢູ່.

ນອກຈາກນີ້ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ເພື່ອຮອງຮັບພາຫະນະໃນການສັນຈອນ ໄປ-ມາ ບໍ່ໃຫ້ແອອັດ ເຊິ່ງການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລົດເມສາທາລະນະໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍຈະຊ່ວຍໃນເລື່ອງການຄວບຄຸມການຈອດລົດຊະຊາຍຕາມທ້ອງຖະໜົນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍ, ສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ, ລົດເມໄຟຟ້ານີ້ ຈະເປັນອີກໜຶ່ງທາງເລືອກສຳລັບຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ສະດວກສະບາຍ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການທົດລອງໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍລົດເມໄຟຟ້ານີ້ ແມ່ນມີທັງໝົດ 3 ສາຍທາງ ເຊັ່ນ:

  • 1. ສາຍທາງທີ 48 ເລີ່ມຈາກສະຖານີລົດເມຂົວດິນ – ດົງນາໂຊກ – ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ – ສີເກີດ ລວມໄລຍະທາງ 15 ກິໂລແມັດ ຄ່າໂດຍສານຕະຫຼອດສາຍແມ່ນ 5.​000 ກີບຕໍ່ຖ້ຽວ.
  • 2. ສາຍທາງທີ 35 ເລີ່ມຈາກ ສະຖານີລົດເມຕະຫຼາດເຊົ້າ – ສູນການຄ້າທາດຫຼວງພລາຊ່າ – ຕະຫຼາດຫົວຂົວ – ສະຖານີລົດໄຟລາວຈີນ ລວມໄລຍະທາງ 17 ກິໂລແມັດ ຄ່າໂດຍສານຕະຫຼອດສາຍແມ່ນ 5.000 ກີບຕໍ່ຖ້ຽວ.
  • 3. ສາຍທາງທີ 22 ເລີ່ມຈາກ ສະຖານີລົດເມຂົວດິນ – ສູນການຄ້າທາດຫຼວງພລາຊ່າ – ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ – ເຂດເສດຖະກິດພິເສດບຶງທາດຫຼວງ – ສະຖານີລົດໄຟ ລາວ-ໄທ – ຕະຫຼາດໄຮຄຳ – ເຂດເສດຖະກິດກວມລວມໄຊເສດຖາ (ຫຼັກ 21) – ສະຖານີລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ລວມໄລຍະທາງ 26 ກິໂລແມັດ ຄ່າໂດຍສານຕະຫຼອດສາຍ 8.000 ກີບຕໍ່ຖ້ຽວ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Laonews.net

ພາບ: Souliyo Vongdala ແລະ Phongsub Jarern

ວັນທີ 23 ມີນາ 2022 ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີເປີດການທົດລອງນຳໃຊ້ລົດເມໄຟຟ້າເພື່ອການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງກໍເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຮອດປີ 2030, ພ້ອມກັນນີ້ກໍເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂົນສົ່ງສີຂຽວ, ຍືນຍົງ, ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ງຽບ ແລະ ທັນສະໄໝ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເມືອງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກາຍເປັນຕົວເມືອງໜ້າຢູ່.

ນອກຈາກນີ້ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ເພື່ອຮອງຮັບພາຫະນະໃນການສັນຈອນ ໄປ-ມາ ບໍ່ໃຫ້ແອອັດ ເຊິ່ງການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລົດເມສາທາລະນະໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍຈະຊ່ວຍໃນເລື່ອງການຄວບຄຸມການຈອດລົດຊະຊາຍຕາມທ້ອງຖະໜົນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍ, ສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ, ລົດເມໄຟຟ້ານີ້ ຈະເປັນອີກໜຶ່ງທາງເລືອກສຳລັບຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ, ປະຢັດເວລາ ແລະ ສະດວກສະບາຍ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການທົດລອງໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍລົດເມໄຟຟ້ານີ້ ແມ່ນມີທັງໝົດ 3 ສາຍທາງ ເຊັ່ນ:

  • 1. ສາຍທາງທີ 48 ເລີ່ມຈາກສະຖານີລົດເມຂົວດິນ – ດົງນາໂຊກ – ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ – ສີເກີດ ລວມໄລຍະທາງ 15 ກິໂລແມັດ ຄ່າໂດຍສານຕະຫຼອດສາຍແມ່ນ 5.​000 ກີບຕໍ່ຖ້ຽວ.
  • 2. ສາຍທາງທີ 35 ເລີ່ມຈາກ ສະຖານີລົດເມຕະຫຼາດເຊົ້າ – ສູນການຄ້າທາດຫຼວງພລາຊ່າ – ຕະຫຼາດຫົວຂົວ – ສະຖານີລົດໄຟລາວຈີນ ລວມໄລຍະທາງ 17 ກິໂລແມັດ ຄ່າໂດຍສານຕະຫຼອດສາຍແມ່ນ 5.000 ກີບຕໍ່ຖ້ຽວ.
  • 3. ສາຍທາງທີ 22 ເລີ່ມຈາກ ສະຖານີລົດເມຂົວດິນ – ສູນການຄ້າທາດຫຼວງພລາຊ່າ – ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ – ເຂດເສດຖະກິດພິເສດບຶງທາດຫຼວງ – ສະຖານີລົດໄຟ ລາວ-ໄທ – ຕະຫຼາດໄຮຄຳ – ເຂດເສດຖະກິດກວມລວມໄຊເສດຖາ (ຫຼັກ 21) – ສະຖານີລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ລວມໄລຍະທາງ 26 ກິໂລແມັດ ຄ່າໂດຍສານຕະຫຼອດສາຍ 8.000 ກີບຕໍ່ຖ້ຽວ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Laonews.net

ພາບ: Souliyo Vongdala ແລະ Phongsub Jarern

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃໝ່ ຮູ້ຈັກຄົນປະເພດ Introvert ແລະ Extrovert

ສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັົບ 2 ປະເພດກຸ່ມຄົນ Introvert ແລະ Extrovert.

ເປີດຫໍພິພິທະພັນ ຊີວະນານາພັນ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ, ຜູ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຢໍລະປາ ແບບອະນຸລັກ ເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການລ່າສັດຕ່າງໆ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍການເປີດຫໍພິພິທະພັນຊີວະນານາພັນນ້ຳກັດຢໍລາປ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂອບເຂດຢໍລະປາ.

ວັດໂພນພະເນົາ ວັດສະໄໝພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ

ດໂພນພະເນົາ (ວັດດອນພະເນົາ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ວັດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ ຄ.ສ 1599 ສະໄໝ ພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ ທັມມິກະຣາດ ເປັນວັດປະຈຳພຣະອົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!