ນັກສຶກສາ ໃຊ້ຊີວິດແບບໃດໃນຫໍພັກ? 

ໂຄວິດ-19 ເປັນອີກສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບກັບການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາ, ລວມທັງນັກສຶກສາໃນຫໍພັກ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບຕົວຫຼາຍຂຶ້ນໃນການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນຫໍພັກ. ຈາກການໃຫ້ສຳພາດຂອງນັກສຶກສາບາງສ່ວນ, ບາງຄະນະ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະກ່ຽວກັບການໃຊ້ຊີວິດໃນຫໍພັກ ສ່ວນຫຼາຍກໍຈະເປັນບັນດານັກສຶກສາທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງງ, ຕ່າງເມືອງທີ່ອາໄສຢູ່. 

ຕາມການໃຫ້ສຳພາດຂອງ ນາງ ຫັດສະດີ ແພງຄຳຫຼ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການໃຊ້ຊິວິດໃນຫໍພັກນັກສຶກສາ ໄດ້ສອນໃຫ້ເຮົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ຮູ້ຈັກຕັດສິນໃຈດ້ວຍໂຕເອງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຮົາກໍຕ້ອງຢູ່ໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອເປົ້າໝາຍສູງສຸດຂອງເຮົາ. 

ສ່ວນທ້າວ ບີບີ້ ຄຳມີໄຊ, ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ຢູ່ຫໍພັກຫຼາຍຄົນຕ້ອງໄດ້ທຳຄວາມຂົ້າໃຈກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຈະຊື້ອາຫານແຕ່ລະຄາບ ຕ້ອງແບ່ງກັນອອກຕະຫຼາດ ເພື່ອຄວາມສະມັກຄີ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບກັນ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແດ່ ເຮົາກໍຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ. 

ນອກຈາກນີ້ ກໍຍັງມີນ້ອງໆ ນັກສຶກສາຂອງຫໍພັກໃນບາງສ່ວນ ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກນາມ ກໍໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຊີວິດໃນຫໍພັກ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກການປັບຕົວເຂົ້າຫາກັນ, ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ເຄີຍພົບມາກ່ອນ ຄືການຢູ່ກັບຄົນຕ່າງຖິ່ນໃນຫຼາຍໆ ເຜົ່າຫຼາຍໆ ແຂວງມາລວມກັນບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.  

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຢູ່ຫໍພັກກໍມີທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ເຊັ່ນເລື່ອຂໍ້ສະດວກ: ແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງຮຽນ, ຢູ່ໃກ້ກັບຕະຫຼາດ, ເສຍຄ່າຫ້ອງຖືກ ແລະ ປະຍັດລາຍຈ່າຍອີກດ້ວຍ. ສ່ວນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ເວລາອອກໄປເຮັດວຽກເສີມກໍບໍ່ສະດວກ, ບໍ່ສາມາດແຕ່ງກິນໃນຫ້ອງໄດ້, ນ້ຳໃຊ້ ແລະ ໄຟຟ້າມາບໍ່ປົກກະຕິ. 

ສຳລັບເວລາວ່າງຂອງນັກສຶກສາຫໍພັກ ສ່ວນຫຼາຍ ຈະມັກຫຼິ້ນກິລາຢູ່ພາຍໃນຮົ້ວໂຮງຮຽນເຊັ່ນ: ແລ່ນອອກກຳລັງກາຍ, ຕີດອກປີກໄກ່, ຕີບານ, ເຕະບານ ແລະ ເຕະກະຕໍ້ ເປັນຕົ້ນ. 

ສ່ວນວິທີຄາຍຄຽດ ຫຼື ຄາຍຄວາມກົດດັນຈາກການຮຽນມາ ມັກຈະປຶກສາກັບໝູ່, ຟັງເພງ ຫຼື ຫຼິ້ນເກມ ມັນສາມາດຄາຍຄວາມຄຽດໄດ້ໃນຊ່ວງໄລຍະ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງໃຫ້ຫຼາຍໃນການຢູ່ນຳຫຼາຍຄົນຄື: ການຂີ້ລັກມັກຈົກ, ຄວາມລອບຄອບໃນການໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ຄວນລະວັງໃຫ້ຫຼາຍຄືຄໍາເວົ້າຄໍາຈາ. 

ໂຄວິດ-19 ເປັນອີກສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບກັບການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາ, ລວມທັງນັກສຶກສາໃນຫໍພັກ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບຕົວຫຼາຍຂຶ້ນໃນການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນຫໍພັກ. ຈາກການໃຫ້ສຳພາດຂອງນັກສຶກສາບາງສ່ວນ, ບາງຄະນະ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະກ່ຽວກັບການໃຊ້ຊີວິດໃນຫໍພັກ ສ່ວນຫຼາຍກໍຈະເປັນບັນດານັກສຶກສາທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງງ, ຕ່າງເມືອງທີ່ອາໄສຢູ່. 

ຕາມການໃຫ້ສຳພາດຂອງ ນາງ ຫັດສະດີ ແພງຄຳຫຼ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການໃຊ້ຊິວິດໃນຫໍພັກນັກສຶກສາ ໄດ້ສອນໃຫ້ເຮົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ຮູ້ຈັກຕັດສິນໃຈດ້ວຍໂຕເອງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຮົາກໍຕ້ອງຢູ່ໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອເປົ້າໝາຍສູງສຸດຂອງເຮົາ. 

ສ່ວນທ້າວ ບີບີ້ ຄຳມີໄຊ, ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ຢູ່ຫໍພັກຫຼາຍຄົນຕ້ອງໄດ້ທຳຄວາມຂົ້າໃຈກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຈະຊື້ອາຫານແຕ່ລະຄາບ ຕ້ອງແບ່ງກັນອອກຕະຫຼາດ ເພື່ອຄວາມສະມັກຄີ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບກັນ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແດ່ ເຮົາກໍຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ. 

ນອກຈາກນີ້ ກໍຍັງມີນ້ອງໆ ນັກສຶກສາຂອງຫໍພັກໃນບາງສ່ວນ ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກນາມ ກໍໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຊີວິດໃນຫໍພັກ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກການປັບຕົວເຂົ້າຫາກັນ, ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ເຄີຍພົບມາກ່ອນ ຄືການຢູ່ກັບຄົນຕ່າງຖິ່ນໃນຫຼາຍໆ ເຜົ່າຫຼາຍໆ ແຂວງມາລວມກັນບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.  

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຢູ່ຫໍພັກກໍມີທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ເຊັ່ນເລື່ອຂໍ້ສະດວກ: ແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງຮຽນ, ຢູ່ໃກ້ກັບຕະຫຼາດ, ເສຍຄ່າຫ້ອງຖືກ ແລະ ປະຍັດລາຍຈ່າຍອີກດ້ວຍ. ສ່ວນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ: ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ເວລາອອກໄປເຮັດວຽກເສີມກໍບໍ່ສະດວກ, ບໍ່ສາມາດແຕ່ງກິນໃນຫ້ອງໄດ້, ນ້ຳໃຊ້ ແລະ ໄຟຟ້າມາບໍ່ປົກກະຕິ. 

ສຳລັບເວລາວ່າງຂອງນັກສຶກສາຫໍພັກ ສ່ວນຫຼາຍ ຈະມັກຫຼິ້ນກິລາຢູ່ພາຍໃນຮົ້ວໂຮງຮຽນເຊັ່ນ: ແລ່ນອອກກຳລັງກາຍ, ຕີດອກປີກໄກ່, ຕີບານ, ເຕະບານ ແລະ ເຕະກະຕໍ້ ເປັນຕົ້ນ. 

ສ່ວນວິທີຄາຍຄຽດ ຫຼື ຄາຍຄວາມກົດດັນຈາກການຮຽນມາ ມັກຈະປຶກສາກັບໝູ່, ຟັງເພງ ຫຼື ຫຼິ້ນເກມ ມັນສາມາດຄາຍຄວາມຄຽດໄດ້ໃນຊ່ວງໄລຍະ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງໃຫ້ຫຼາຍໃນການຢູ່ນຳຫຼາຍຄົນຄື: ການຂີ້ລັກມັກຈົກ, ຄວາມລອບຄອບໃນການໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ຄວນລະວັງໃຫ້ຫຼາຍຄືຄໍາເວົ້າຄໍາຈາ. 

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!