Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ເຕັກນິກຝຶກສະໝອງ ໃຫ້ຄິດເກັ່ງ

ວິທີງ່າຍໆ ໃນການບໍລິຫານສະໝອງຊີກຂວາ (ການໃຊ້ຈິນຕະນາການ, ຄວາມຮູ້ສຶກ) ແລະຊີກຊ້າຍ (ການໃຊ້ເຫດຜົນ) ກໍຄື ໃຫ້ຝຶກຂີດຂຽນອັນໃດກໍໄດ້ ໂດຍໃຊ້ທັງມືຂ້າງທີ່ຖະໜັດ ແລະບໍ່ຖະໜັດ ແລ້ວສະໝອງຈະປະສານງານກັນໄດ້ດີ. ຕໍ່ໄປຄືເຕັກນິກເລັກໆນ້ອຍໃນການຝຶກສະໝອງໃຫ້ຄິດເກັ່ງ.

  • ຄິດແລ້ວເຮັດ: ການລົງມືເຮັດເປັນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄິດ, ຖ້າຄິດແລ້ວເຮັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ສະໝອງໄດ້ຈື່ຈຳວິທີການ ທີ່ເປັນຮູບປະທຳ ຈາກລົງມືເຮັດ, ສາມາດຫາແນວທາງພັດທະນາ ຂະບວນການຄິດ ແລະການເຮັດຂອງຕົວເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນຕໍ່ໄປໄດ້.
  • ລອງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດ: ຫຼັງຈາກເຮັດສິ່ງໃດນຶ່ງ ຈົນຊຳນານແລ້ວ ລອງອອກໄປເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດແດ່ ເພື່ອເປີດມູມມອງ ແລະຝຶກສະໝອງ ໃຫ້ໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່ໆ.
  • ບໍລິຫານສະໝອງ 2 ຊີກ: ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ສະໝອງຊີກຊ້າຍ ແລະ ຊີກຂວາ ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ຕ່າງກັນ ຈະເຮັດວຽກປະສານເຊື່ອມໂຍງກັນ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ສະນັ້ນ ການຝຶກບໍລິຫານສະໝອງທັງຂ້າງເລື້ອຍໆ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຄິດຈຶ່ງມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນອີກ.

ວິທີງ່າຍໆ ໃນການບໍລິຫານສະໝອງຊີກຂວາ (ການໃຊ້ຈິນຕະນາການ, ຄວາມຮູ້ສຶກ) ແລະຊີກຊ້າຍ (ການໃຊ້ເຫດຜົນ) ກໍຄື ໃຫ້ຝຶກຂີດຂຽນອັນໃດກໍໄດ້ ໂດຍໃຊ້ທັງມືຂ້າງທີ່ຖະໜັດ ແລະບໍ່ຖະໜັດ ແລ້ວສະໝອງຈະປະສານງານກັນໄດ້ດີ. ຕໍ່ໄປຄືເຕັກນິກເລັກໆນ້ອຍໃນການຝຶກສະໝອງໃຫ້ຄິດເກັ່ງ.

  • ຄິດແລ້ວເຮັດ: ການລົງມືເຮັດເປັນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຄິດ, ຖ້າຄິດແລ້ວເຮັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ສະໝອງໄດ້ຈື່ຈຳວິທີການ ທີ່ເປັນຮູບປະທຳ ຈາກລົງມືເຮັດ, ສາມາດຫາແນວທາງພັດທະນາ ຂະບວນການຄິດ ແລະການເຮັດຂອງຕົວເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນຕໍ່ໄປໄດ້.
  • ລອງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດ: ຫຼັງຈາກເຮັດສິ່ງໃດນຶ່ງ ຈົນຊຳນານແລ້ວ ລອງອອກໄປເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດແດ່ ເພື່ອເປີດມູມມອງ ແລະຝຶກສະໝອງ ໃຫ້ໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່ໆ.
  • ບໍລິຫານສະໝອງ 2 ຊີກ: ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ສະໝອງຊີກຊ້າຍ ແລະ ຊີກຂວາ ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ຕ່າງກັນ ຈະເຮັດວຽກປະສານເຊື່ອມໂຍງກັນ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ສະນັ້ນ ການຝຶກບໍລິຫານສະໝອງທັງຂ້າງເລື້ອຍໆ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຄິດຈຶ່ງມີຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນອີກ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.