Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ເບິ່ງແຍງສະໝອງ ກ່ອນຄວາມຈຳເສື່ອມ

ປັດຈຸບັນ ມີການຄາດການວ່າ ຈຳນວນຜູ້ປ່ວຍໂຣກອັນໄຊເມີ້ ຫຼື ອາການສະໝອງເສື່ອມ ທົ່ວໂລກ ມີຫຼາຍກວ່າ 50 ລ້ານຄົນ ແລະ ໃນທຸກໆ 68 ວິນາທີ ຈະມີຜູ້ປ່ວຍຄົນໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ຄົນ. ນັກວິທະຍາສາດພົບວ່າ ໂຣກອັນໄຊເມີ້ ເກີດໄດ້ຈາກປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງ ທັງຈາກກຳມະພັນ, ຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຊີວະວິທະຍາໃນສະໝອງ ຊຶ່ງຜູ້ປ່ວຍຈະເກີດຄວາມບົກພ່ອງທາງສະໝອງໃນສ່ວນຂອງສະຕິປັນຍາ ເຊັ່ນ ຄວາມຄິດ, ຄວາມຈື່ຈຳ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ໃນຂະນະທີ່ສະໝອງສ່ວນທີ່ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຍັງໃຊ້ການໄດ້ດີ.

ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໂຣກອັນໄຊເມີ້ ນັ້ນ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເມື່ອຄົນເຮົາອາຍຸເຂົ້າສູ່ໄວ 65 ປີຂຶ້ນໄປ ໂດຍເລີ່ມຈາກການສູນເສຍຄວາມຈື່ຈຳໄລຍະສັ້ນ ຈົນບໍ່ສາມາດຈື່ສິ່ງໃໝ່ໆໄດ້, ດົນໆໄປ ອາດຈະຈື່ເຫດການໃນອະດີດບໍ່ໄດ້ ຫຼື ອາດຈະຈື່ສິ່ງທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າບໍ່ໄດ້ເລີຍ ຄ້າຍກັບຂ່າວທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນຢູ່ເລື້ອຍໆ ວ່າ ຜູ້ປ່ວຍອັນໄຊເມີ້ ອອກຈາກເຮືອນແລ້ວຫາຍໂຕໄປເລີຍ ເພາະຊອກທາງກັບບ້ານບໍ່ຖືກ.

ແນວໃດກໍດີ, ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີວິທີການປິ່ນປົວໂຣກອັນໄຊເມີ່ ໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ ແຕ່ສາມາດຖ່ວງຄວາມເສື່ອມຂອງສະໝອງໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ເລີ່ມມີອາການດ້ວຍວິທີງ່າຍໆພຽງ 6 ວິທີ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ໝັ່ນຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ຢູ່ສະເໝີ ຄວບຄູ່ໄປກັບການອອກກຳລັງສະໝອງ ເຊັ່ນ ຫຼິ້ນເກມກັບສະໝອງຝຶກຄວາມຈື່ຈຳ, ຝຶກຄຳນວນໂຕເລກ ລວມເຖິງການຫຼິ້ນດົນຕີປະເພດຕ່າງໆ ກໍຊ່ວຍໄດ້.
 2. ອອກກຳລັງກາຍມີປະໂຫຍດເລື່ອງການຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດໂຣກຫຼອດເລືອດ.
 3. ກິນອາຫານບຳລຸງສະໝອງ ໂດຍສະເພາະອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍທາດເຫຼັກ, ວິຕາມິນ B12, A, C, E ແລະ ຊີລີນຽມ.
 4. ການເຂົ້າສັງຄົມ, ພົບປະຜູ້ຄົນ, ໂອ້ລົມ, ໂຕ້ຕອບບົດສົນທະນາຢ່າງສະໝຳ່ສະເໝີ, ບໍ່ເກັບໂຕງຽບຢູ່ຄົນດຽວ, ສາມາດຊ່ວຍຍືດອາຍຸສະໝອງໄດ້.
 5. ໝັ່ນກວດສອບຄວາມດັນເລືອດຢູ່ສະເໝີ ເພາະວ່າ ມັນສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງສະໝອງໂດຍກົງ ແລະ ໃຫ້ຫຼຸດ ຫຼື ເຊົາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມດັນເລືອດໄດ້ ເຊັ່ນ ການດື່ມນຳ້ເມົາ, ການສູບຢາ ແລະ ການໃຊ້ສານເສບຕິດ.
 6. ນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ, ບໍ່ຄວນເຂົ້ານອນເກີນ 22-23 ໂມງ ແລະ ຄວນນອນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ ໃນສະຖານທີ່ງຽບສະຫງົບ ເພື່ອໃຫ້ການນອນມີຄຸນນະພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ປັດຈຸບັນ ມີການຄາດການວ່າ ຈຳນວນຜູ້ປ່ວຍໂຣກອັນໄຊເມີ້ ຫຼື ອາການສະໝອງເສື່ອມ ທົ່ວໂລກ ມີຫຼາຍກວ່າ 50 ລ້ານຄົນ ແລະ ໃນທຸກໆ 68 ວິນາທີ ຈະມີຜູ້ປ່ວຍຄົນໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ຄົນ. ນັກວິທະຍາສາດພົບວ່າ ໂຣກອັນໄຊເມີ້ ເກີດໄດ້ຈາກປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງ ທັງຈາກກຳມະພັນ, ຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຊີວະວິທະຍາໃນສະໝອງ ຊຶ່ງຜູ້ປ່ວຍຈະເກີດຄວາມບົກພ່ອງທາງສະໝອງໃນສ່ວນຂອງສະຕິປັນຍາ ເຊັ່ນ ຄວາມຄິດ, ຄວາມຈື່ຈຳ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ໃນຂະນະທີ່ສະໝອງສ່ວນທີ່ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຍັງໃຊ້ການໄດ້ດີ.

ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໂຣກອັນໄຊເມີ້ ນັ້ນ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເມື່ອຄົນເຮົາອາຍຸເຂົ້າສູ່ໄວ 65 ປີຂຶ້ນໄປ ໂດຍເລີ່ມຈາກການສູນເສຍຄວາມຈື່ຈຳໄລຍະສັ້ນ ຈົນບໍ່ສາມາດຈື່ສິ່ງໃໝ່ໆໄດ້, ດົນໆໄປ ອາດຈະຈື່ເຫດການໃນອະດີດບໍ່ໄດ້ ຫຼື ອາດຈະຈື່ສິ່ງທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າບໍ່ໄດ້ເລີຍ ຄ້າຍກັບຂ່າວທີ່ເຮົາໄດ້ຍິນຢູ່ເລື້ອຍໆ ວ່າ ຜູ້ປ່ວຍອັນໄຊເມີ້ ອອກຈາກເຮືອນແລ້ວຫາຍໂຕໄປເລີຍ ເພາະຊອກທາງກັບບ້ານບໍ່ຖືກ.

ແນວໃດກໍດີ, ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີວິທີການປິ່ນປົວໂຣກອັນໄຊເມີ່ ໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ ແຕ່ສາມາດຖ່ວງຄວາມເສື່ອມຂອງສະໝອງໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ເລີ່ມມີອາການດ້ວຍວິທີງ່າຍໆພຽງ 6 ວິທີ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ໝັ່ນຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ຢູ່ສະເໝີ ຄວບຄູ່ໄປກັບການອອກກຳລັງສະໝອງ ເຊັ່ນ ຫຼິ້ນເກມກັບສະໝອງຝຶກຄວາມຈື່ຈຳ, ຝຶກຄຳນວນໂຕເລກ ລວມເຖິງການຫຼິ້ນດົນຕີປະເພດຕ່າງໆ ກໍຊ່ວຍໄດ້.
 2. ອອກກຳລັງກາຍມີປະໂຫຍດເລື່ອງການຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດໂຣກຫຼອດເລືອດ.
 3. ກິນອາຫານບຳລຸງສະໝອງ ໂດຍສະເພາະອາຫານທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍທາດເຫຼັກ, ວິຕາມິນ B12, A, C, E ແລະ ຊີລີນຽມ.
 4. ການເຂົ້າສັງຄົມ, ພົບປະຜູ້ຄົນ, ໂອ້ລົມ, ໂຕ້ຕອບບົດສົນທະນາຢ່າງສະໝຳ່ສະເໝີ, ບໍ່ເກັບໂຕງຽບຢູ່ຄົນດຽວ, ສາມາດຊ່ວຍຍືດອາຍຸສະໝອງໄດ້.
 5. ໝັ່ນກວດສອບຄວາມດັນເລືອດຢູ່ສະເໝີ ເພາະວ່າ ມັນສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງສະໝອງໂດຍກົງ ແລະ ໃຫ້ຫຼຸດ ຫຼື ເຊົາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມດັນເລືອດໄດ້ ເຊັ່ນ ການດື່ມນຳ້ເມົາ, ການສູບຢາ ແລະ ການໃຊ້ສານເສບຕິດ.
 6. ນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ, ບໍ່ຄວນເຂົ້ານອນເກີນ 22-23 ໂມງ ແລະ ຄວນນອນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ ໃນສະຖານທີ່ງຽບສະຫງົບ ເພື່ອໃຫ້ການນອນມີຄຸນນະພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.