5 ຂໍ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາ ຢາກອອກກຳລັງກາຍຍາມເຊົ້າ

ຫຼາຍຄົນຄິດຢາກຕື່ນຂຶ້ນມາອອກກຳລັງກາຍຍາມເຊົ້າ ແຕ່ກໍເຮັດບໍ່ໄດ້ດ້ວຍເຫດຜົນຫຼາຍໆຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຂີ້ຄ້ານຕື່ນເຊົ້າ, ນອນເດິກ ແລະ ເຫດຜົນອື່ນໆອີກ. ແຕ່ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີທີ່ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮົາ ຢາກມາອອກກຳລັງກາຍຍາມເຊົ້າ.

  • ກິນໃຫ້ຖືກ: ອາຫານຄາບເຊົ້າມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ຖັດໄປ ເພາະຖ້າເຮົາກິນອາຫານຫຼາຍຫຼັງ 9 ໂມງແລງ, ແນ່ນອນວ່າ ທ່ານອາດຈະບໍ່ຢາກຕື່ນຂຶ້ນມາອອກກຳລັງກາຍ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກອືດຈົນພາໃຫ້ຂີ້ຄ້ານ. ດັ່ງນັ້ນ ຄາບອາຫານແລງທີ່ຖືືກຕ້ອງ ຄວນເປັນໂປຣຕິນໄຂມັນຕຳ່ ເຊັ່ນ ໄຂ່, ປາ, ນົມ, ຊີ້ນບໍ່ຕິດມັນ ແລະເອິກໄກ່ ລວມເຖິງຍຳສະຫຼັດ ແລະຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າແລງແລ້ວ ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຍ່ອຍປະມານ 90 ນາທີກ່ອນຈຶ່ງເຂົ້ານອນ.
  • ນອນໃຫ້ພໍ: ງ່າຍທີ່ສຸດສຳລັບການຕື່ນເຊົ້າ ຄື ທ່ານຕ້ອງນອນຫຼັບຢ່າງໜ້ອຍ 7-8 ຊົ່ວໂມງ ເພາະວ່າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຮ່າງກາຍຈະປຸກທ່ານຂຶ້ນມາເອງ ແບບອັດຕະໂນມັດ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ແລະແນະນຳໃຫ້ກິນ ວອນນັດ ຫຼືໝາກໄມ້ຕະກູນເຊີລີ່ ກ່ອນເຂົ້ານອນ ເພາະສານເມລາໂທນິນ ໃນໝາກໄມ້ພວກນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ວົງການນອນຫຼັບມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
  • ຫາແຮງບັນດານໃຈ: ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທ້າທາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີພະລັງຢາກເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ເຊັ່ນ ການໄປອອກກຳລັງກາຍທີ່ສູນອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ອອກໄປແລ່ນໃນຕອນເຊົ້າ ຊຶ່ງການເຮັດກິດຈະກຳຊຳ້ໆຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍປັບໂຕ ແລະຢາກເຮັດມັນໄປເລື້ອຍໆ.
  • ຊອກແຟນ: ອາດເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ ທີ່ຮູ້ວ່າ ມີໃຜຄົນໜຶ່ງທີ່ລໍຖ້າທ່ານຢູ່ທີ່ສູນອອກກກຳລັງກາຍ ຫຼື ສວນສາທາລະນະ ທັງສອງຈະເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ, ໃຫ້ກຳລັງໃຈກັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການອອກກຳລັງກາຍ ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ.
  • ກຽມພ້ອມ: ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈງ່າຍໆ ດ້ວຍໂຕເອງ ຄື ການຫ້ອຍເສື້ອຜ້າອອກກຳລັງກາຍໄວ້, ວາງເກີບໄວ້ໜ້າປະຕູ ຫຼື ກຽມອາຫານເຊົ້າເພື່ອສຸຂະພາບໄວ້ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຢາກອອກກຳລັງດ້ວຍການກະຕຸ້ນດ້ວຍປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້.

ຫຼາຍຄົນຄິດຢາກຕື່ນຂຶ້ນມາອອກກຳລັງກາຍຍາມເຊົ້າ ແຕ່ກໍເຮັດບໍ່ໄດ້ດ້ວຍເຫດຜົນຫຼາຍໆຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຂີ້ຄ້ານຕື່ນເຊົ້າ, ນອນເດິກ ແລະ ເຫດຜົນອື່ນໆອີກ. ແຕ່ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີທີ່ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເຮົາ ຢາກມາອອກກຳລັງກາຍຍາມເຊົ້າ.

  • ກິນໃຫ້ຖືກ: ອາຫານຄາບເຊົ້າມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ຖັດໄປ ເພາະຖ້າເຮົາກິນອາຫານຫຼາຍຫຼັງ 9 ໂມງແລງ, ແນ່ນອນວ່າ ທ່ານອາດຈະບໍ່ຢາກຕື່ນຂຶ້ນມາອອກກຳລັງກາຍ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກອືດຈົນພາໃຫ້ຂີ້ຄ້ານ. ດັ່ງນັ້ນ ຄາບອາຫານແລງທີ່ຖືືກຕ້ອງ ຄວນເປັນໂປຣຕິນໄຂມັນຕຳ່ ເຊັ່ນ ໄຂ່, ປາ, ນົມ, ຊີ້ນບໍ່ຕິດມັນ ແລະເອິກໄກ່ ລວມເຖິງຍຳສະຫຼັດ ແລະຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າແລງແລ້ວ ຄວນປ່ອຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຍ່ອຍປະມານ 90 ນາທີກ່ອນຈຶ່ງເຂົ້ານອນ.
  • ນອນໃຫ້ພໍ: ງ່າຍທີ່ສຸດສຳລັບການຕື່ນເຊົ້າ ຄື ທ່ານຕ້ອງນອນຫຼັບຢ່າງໜ້ອຍ 7-8 ຊົ່ວໂມງ ເພາະວ່າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຮ່າງກາຍຈະປຸກທ່ານຂຶ້ນມາເອງ ແບບອັດຕະໂນມັດ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ແລະແນະນຳໃຫ້ກິນ ວອນນັດ ຫຼືໝາກໄມ້ຕະກູນເຊີລີ່ ກ່ອນເຂົ້ານອນ ເພາະສານເມລາໂທນິນ ໃນໝາກໄມ້ພວກນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ວົງການນອນຫຼັບມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
  • ຫາແຮງບັນດານໃຈ: ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທ້າທາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີພະລັງຢາກເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ເຊັ່ນ ການໄປອອກກຳລັງກາຍທີ່ສູນອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ອອກໄປແລ່ນໃນຕອນເຊົ້າ ຊຶ່ງການເຮັດກິດຈະກຳຊຳ້ໆຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍປັບໂຕ ແລະຢາກເຮັດມັນໄປເລື້ອຍໆ.
  • ຊອກແຟນ: ອາດເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ ທີ່ຮູ້ວ່າ ມີໃຜຄົນໜຶ່ງທີ່ລໍຖ້າທ່ານຢູ່ທີ່ສູນອອກກກຳລັງກາຍ ຫຼື ສວນສາທາລະນະ ທັງສອງຈະເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ, ໃຫ້ກຳລັງໃຈກັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການອອກກຳລັງກາຍ ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ.
  • ກຽມພ້ອມ: ການສ້າງແຮງບັນດານໃຈງ່າຍໆ ດ້ວຍໂຕເອງ ຄື ການຫ້ອຍເສື້ອຜ້າອອກກຳລັງກາຍໄວ້, ວາງເກີບໄວ້ໜ້າປະຕູ ຫຼື ກຽມອາຫານເຊົ້າເພື່ອສຸຂະພາບໄວ້ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຢາກອອກກຳລັງດ້ວຍການກະຕຸ້ນດ້ວຍປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!